Pegas 306 SE

폴란드 - 폴란드어 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

제공처:
Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa
구성:
2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g
Manufactured by:
Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael
치료 영역:
Chwastobójczy
제품 요약:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H400, H410
승인 번호:
R-151/2019

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오