Thiogamma Turbo-Set 600 mg/50 ml solution for injection

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
13-12-2021

Thành phần hoạt chất:

Тиоктовая киселина

Sẵn có từ:

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

Mã ATC:

A16AX1

INN (Tên quốc tế):

Tioctic acid

Liều dùng:

600 mg/50 ml solution for injection

Tóm tắt sản phẩm:

Thiogamma Turbo-Set, 600mg/50ml solution for injection x 1; x 10

Ngày ủy quyền:

2015-07-20