Thiogamma Turbo-Set 600 mg/50 ml solution for injection

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
13-12-2021
Download 제품 특성 요약 (SPC)
13-12-2021

유효 성분:

Тиоктовая киселина

제공처:

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

ATC 코드:

A16AX1

INN (국제 이름):

Tioctic acid

복용량:

600 mg/50 ml solution for injection

제품 요약:

Thiogamma Turbo-Set, 600mg/50ml solution for injection x 1; x 10

승인 날짜:

2015-07-20