Thiogamma Turbo-Set 600 mg/50 ml solution for injection

Pays: Bulgarie

Langue: bulgare

Source: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Achète-le

Ingrédients actifs:

Тиоктовая киселина

Disponible depuis:

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

Code ATC:

A16AX1

DCI (Dénomination commune internationale):

Tioctic acid

Dosage:

600 mg/50 ml solution for injection

Descriptif du produit:

Thiogamma Turbo-Set, 600mg/50ml solution for injection x 1; x 10

Date de l'autorisation:

2015-07-20