Thiogamma Turbo-Set 600 mg/50 ml solution for injection

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
13-12-2021
下载 产品特点 (SPC)
13-12-2021

有效成分:

Тиоктовая киселина

可用日期:

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

ATC代码:

A16AX1

INN(国际名称):

Tioctic acid

剂量:

600 mg/50 ml solution for injection

產品總結:

Thiogamma Turbo-Set, 600mg/50ml solution for injection x 1; x 10

授权日期:

2015-07-20