Solifenacin Jubilant 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin jubilant 10 mg filmdragerad tablett

jubilant pharmaceuticals nv - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; solifenacinsuccinat 10 mg aktiv substans - solifenacin

Solifenacin Jubilant 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin jubilant 5 mg filmdragerad tablett

jubilant pharmaceuticals nv - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans - solifenacin

Solifenacin Mylan 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin mylan 5 mg filmdragerad tablett

mylan ab - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Accord 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin accord 10 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 10 mg - solifenacinsuccinat 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Accord 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin accord 5 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Medreich 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin medreich 5 mg filmdragerad tablett

medreich plc, - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Medreich 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin medreich 10 mg filmdragerad tablett

medreich plc, - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 10 mg - solifenacinsuccinat 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin STADA 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin stada 5 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Sandoz 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin sandoz 10 mg filmdragerad tablett

sandoz a/s, - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 10 mg - solifenacinsuccinat 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Solifenacin Sandoz 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solifenacin sandoz 5 mg filmdragerad tablett

sandoz a/s, - solifenacinsuccinat - filmdragerad tablett - 5 mg - solifenacinsuccinat 5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne