Salmeterol/Fluticasone Neutec 50 mikrogram/100 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone neutec 50 mikrogram/100 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

neutec lnhaler lreland limited - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/100 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 100 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Salmeterol/Fluticasone Neutec 50 mikrogram/500 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone neutec 50 mikrogram/500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

neutec lnhaler lreland limited - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/500 mikrogram/dos - laktosmonohydrat hjälpämne; salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 500 mikrog aktiv substans

Salmeterol/Fluticasone Sandoz 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone sandoz 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

sandoz a/s, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - salmeterol och flutikason

Salmeterol/Fluticasone Sandoz 50 mikrogram/500 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone sandoz 50 mikrogram/500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

sandoz a/s, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/500 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 500 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - salmeterol och flutikason

Salmeterol/Fluticasone Hexal 50 mikrogram/500 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone hexal 50 mikrogram/500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

hexal ag - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/500 mikrogram/dos - flutikasonpropionat 500 mikrog aktiv substans; salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - salmeterol och flutikason

Salmeterol/Fluticasone 1A Farma 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone 1a farma 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

1a farma a/s, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - laktosmonohydrat hjälpämne; flutikasonpropionat 0,25 mg aktiv substans; salmeterolxinafoat 0,073 mg aktiv substans

Salmeterol/Fluticasone Neutec 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/fluticasone neutec 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

neutec lnhaler lreland limited - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 73 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Salmeterol/Flutikason 2care4 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/flutikason 2care4 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

2care4 aps, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 72,5 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans

Salmeterol/Flutikason 2care4 50 mikrogram/100 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/flutikason 2care4 50 mikrogram/100 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

2care4 aps, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/100 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 72,5 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 100 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Salmeterol/Flutikason 2care4 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

salmeterol/flutikason 2care4 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

2care4 aps, - flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat - inhalationspulver, avdelad dos - 50 mikrogram/250 mikrogram/dos - salmeterolxinafoat 72,5 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne