Tulinovet Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

tulinovet

vmd n.v. - tulatromycin - antibacterials for systemic use, macrolides - cattle; pigs; sheep - cattle: treatment and metaphylaxis of bovine respiratory disease (brd) associated with mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, histophilus somni and mycoplasma bovis susceptible to tulathromycin. förekomsten av sjukdomen i besättningen bör fastställas före metafylaktisk behandling. treatment of infectious bovine keratoconjunctivitis (ibk) associated with moraxella bovis susceptible to tulathromycin. pigs: treatment and metaphylaxis of swine respiratory disease (srd) associated with actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, mycoplasma hyopneumoniae, haemophilus parasuis and bordetella bronchiseptica susceptible to tulathromycin. förekomsten av sjukdomen i besättningen bör fastställas före metafylaktisk behandling. the product should only be used if pigs are expected to develop the disease within 2–3 days. får: behandling av de tidiga stadierna av infektiös pododermatit (fotrot) i samband med virulent dichelobacter nodosus som kräver systemisk behandling.

Thyroxanil vet 600 mikrogram Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

thyroxanil vet 600 mikrogram tablett

le vet beheer b.v. - levotyroxinnatrium (hydrat) - tablett - 600 mikrogram - levotyroxinnatrium (hydrat) aktiv substans - hund, katt

Thyroxanil vet 200 mikrogram Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

thyroxanil vet 200 mikrogram tablett

le vet beheer b.v. - levotyroxinnatrium (hydrat) - tablett - 200 mikrogram - levotyroxinnatrium (hydrat) aktiv substans - hund, katt

Tralieve vet 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tralieve vet 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

le vet beheer b.v. - tramadolhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 50 mg/ml - tramadolhydroklorid 50 mg aktiv substans; bensylalkohol hjälpämne - hund

Temprace Vet 0,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

temprace vet 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

le vet beheer b.v. - acepromazinmaleat - injektionsvätska, lösning - 0,5 mg/ml - acepromazinmaleat 0,678 mg aktiv substans - hund, katt

Tranquinervin Vet 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tranquinervin vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

le vet beheer b.v. - acepromazinmaleat - injektionsvätska, lösning - 10 mg/ml - acepromazinmaleat 13,55 mg aktiv substans - häst

Amoxibactin vet 250 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxibactin vet 250 mg tablett

le vet beheer b.v. - amoxicillintrihydrat - tablett - 250 mg - amoxicillintrihydrat 287,5 mg aktiv substans - amoxicillin - hund

Amoxibactin vet 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxibactin vet 50 mg tablett

le vet beheer b.v. - amoxicillintrihydrat - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; amoxicillintrihydrat 57,5 mg aktiv substans - amoxicillin - hund, katt

Sporimune vet. 50 mg/ml Oral lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sporimune vet. 50 mg/ml oral lösning

le vet beheer b.v. - ciklosporin - oral lösning - 50 mg/ml - makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; ciklosporin 50 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne - ciklosporin - hund, katt

Furosoral vet 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

furosoral vet 10 mg tablett

le vet beheer b.v. - furosemid - tablett - 10 mg - furosemid 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - furosemid - hund, katt