Tavanic 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tavanic 250 mg filmdragerad tablett

sanofi ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 250 mg - levofloxacinhemihydrat 256,23 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Mylan 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin mylan 250 mg filmdragerad tablett

mylan ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 250 mg - levofloxacinhemihydrat 256,23 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Bluefish 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin bluefish 250 mg filmdragerad tablett

bluefish pharmaceuticals ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 250 mg - levofloxacinhemihydrat 256,23 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Amneal 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin amneal 250 mg filmdragerad tablett

aristo pharma gmbh - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 250 mg - levofloxacinhemihydrat 256,23 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Krka 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin krka 250 mg filmdragerad tablett

krka sverige ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 250 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; levofloxacinhemihydrat 256,23 mg aktiv substans - levofloxacin

Tavanic 5 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tavanic 5 mg/ml infusionsvätska, lösning

sanofi ab - levofloxacinhemihydrat - infusionsvätska, lösning - 5 mg/ml - levofloxacinhemihydrat 5,125 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin B. Braun 5 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin b. braun 5 mg/ml infusionsvätska, lösning

b. braun melsungen ag, - levofloxacinhemihydrat - infusionsvätska, lösning - 5 mg/ml - levofloxacinhemihydrat 5,125 mg aktiv substans - levofloxacin

Tavanic 500 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tavanic 500 mg filmdragerad tablett

sanofi ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 500 mg - levofloxacinhemihydrat 512,46 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Mylan 500 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin mylan 500 mg filmdragerad tablett

mylan ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 500 mg - levofloxacinhemihydrat 512,46 mg aktiv substans - levofloxacin

Levofloxacin Bluefish 500 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levofloxacin bluefish 500 mg filmdragerad tablett

bluefish pharmaceuticals ab - levofloxacinhemihydrat - filmdragerad tablett - 500 mg - levofloxacinhemihydrat 512,46 mg aktiv substans - levofloxacin