Divigel 0,5 mg Gel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

divigel 0,5 mg gel

orion corporation - estradiolhemihydrat - gel - 0,5 mg - propylenglykol hjälpämne; estradiolhemihydrat 0,517 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne - Östradiol

Femanest 1 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

femanest 1 mg tablett

meda ab - estradiolhemihydrat - tablett - 1 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; estradiolhemihydrat 1,03 mg aktiv substans - Östradiol

Divigel 1 mg Gel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

divigel 1 mg gel

orion corporation - estradiolhemihydrat - gel - 1 mg - propylenglykol hjälpämne; estradiolhemihydrat 1,03 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

novo nordisk a/s - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

pharmachim ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

orifarm ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

parallell pharma ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

cross pharma ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - laktosmonohydrat hjälpämne; estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

medartuum ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - Östradiol

Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vagifem 10 mikrogram vaginaltablett

orifarm ab - estradiolhemihydrat - vaginaltablett - 10 mikrogram - estradiolhemihydrat 10,3 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - Östradiol