Ovaleap

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-10-2019

Aktiva substanser:
follitropin alfa
Tillgänglig från:
Theramex Ireland Limited
ATC-kod:
G03GA05
INN (International namn):
follitropin alfa
Terapeutisk grupp:
Könshormoner och modulatorer av könsorganen,
Terapiområde:
anovulation
Terapeutiska indikationer:
I vuxen womenAnovulation (inklusive polycystiskt ovariesyndrom) hos kvinnor som inte svarar på behandling med clomifene citrate, Stimulering av multifollicular utveckling hos kvinnor som genomgår superovulation för assisterad befruktning (ART) som in vitro-fertilisering (IVF), könsceller intra-fallopian transfer och zygote intra-fallopian transfer. Ovaleap i förening med en av luteiniserande hormon (LH) preparat rekommenderas för stimulering av follikulära utveckling hos kvinnor med svår LH och FSH-brist. I kliniska prövningar dessa patienter definierades av en endogen serum LH nivå < 1. 2 IU/L. I vuxen menOvaleap är indicerat för stimulering av spermatogenesen hos män som har medfödda eller förvärvade hypogonadotropic hypogonadism med samtidig humant koriongonadotropin (hCG) terapi.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002608
Tillstånd datum:
2013-09-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002608

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-10-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

03-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

03-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

03-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

03-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

23-10-2013

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ovaleap 300 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning

Ovaleap 450 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning

Ovaleap 900 IE/1,5 ml injektionsvätska, lösning

follitropin alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ovaleap är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ovaleap

Hur du använder Ovaleap

Eventuella biverkningar

Hur Ovaleap ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ovaleap är och vad det används för

Vad Ovaleap är

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen follitropin alfa som är nästan identisk med ett

naturligt hormon som kallas ”follikelstimulerande hormon” (FSH). FSH är en gonadotropin, ett slags

hormon som spelar en viktig roll i human fortplantning och fertilitet. Hos kvinnor behövs FSH för att

äggblåsorna (folliklarna) i äggstockarna som innehåller äggceller ska växa och utvecklas. Hos män

behövs FSH för produktionen av sperma.

Vad Ovaleap används för

Hos vuxna kvinnor används Ovaleap:

för att främja ägglossning (frisättning av en mogen äggcell från follikeln) hos kvinnor som inte

har ägglossning och som inte har svarat på behandling med ett läkemedel som kallas

”klomifencitrat”.

för att främja utveckling av folliklar hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (åtgärder

som kan hjälpa dig att bli gravid) såsom ”

in vitro

-fertilisering”, ”gametöverföring till äggledare”

eller ”zygotöverföring till äggledare”.

i kombination med ett läkemedel som kallas ”lutropin alfa” (en version av en annan

gonadotropin, ”luteiniserande hormon” eller LH) för att främja ägglossning hos kvinnor som

inte har ägglossning på grund av att deras kropp producerar för lite FSH och LH.

Hos vuxna män används Ovaleap:

i kombination med ett läkemedel som kallas ”humant koriongonadotropin ” (hCG) för att främja

produktion av sperma hos män som är ofruktsamma på grund av låga nivåer av vissa hormoner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ovaleap

Använd inte Ovaleap:

om du är allergisk mot follitropin alfa, follikelstimulerande hormon (FSH) eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har en tumör i din hypotalamus eller hypofysen (delar av hjärnan).

om du är

kvinna

med:

stora äggstockar eller vätskefyllda blåsor i äggstockarna (äggstockscystor) av okänt

ursprung

oförklarlig vaginal blödning

cancer i äggstockar, livmoder eller bröst

något tillstånd som vanligtvis gör normal graviditet omöjlig, såsom äggstockssvikt

(tidigt klimakterium), fibroida tumörer i livmodern eller missbildade

fortplantningsorgan.

om du är

man

med:

testikelsvikt som inte går att behandla.

Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Innan behandlingen påbörjas ska din och din partners fruktsamhet utvärderas av en läkare med

erfarenhet av att bedöma fertilitetsstörningar.

Porfyri

Informera din läkare innan du påbörjar behandling om du eller någon i din familj har porfyri. Detta är

ett tillstånd som kan överföras från föräldrar till barn och som innebär att du har

en oförmåga att bryta

ned porfyriner (organiska föreningar).

Tala omedelbart om för din läkare om:

din hud blir skör och lätt får blåsor, särskilt hud som ofta har utsatts för sol och/eller

om du får ont i mage, armar eller ben.

Om du upplever ovanstående symtom kan din läkare rekommendera att du slutar med behandlingen.

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Om du är kvinna, ökar detta läkemedel risken för utveckling av OHSS. Detta är när dina folliklar

utvecklas för mycket och blir stora cystor.

Tala omedelbart om för din läkare om:

du får ont i nedre delen av buken (magen)

du snabbt ökar i vikt

du mår illa eller kräks

du får svårt att andas.

Om du upplever ovanstående symtom kan din läkare uppmana dig att sluta använda det här läkemedlet

(se även avsnitt 4 under ”Allvarliga biverkningar hos kvinnor”).

Om du inte har ägglossning och om den rekommenderade dosen och det rekommenderade

doseringstillfället följs, är uppkomsten av OHSS mindre trolig. Ovaleap-behandling orsakar sällan

uttalat OHSS, om inte medicinen som används för slutgiltig follikelmognad (innehållande humant

koriongonadotropin, hCG) ges. Om du utvecklar OHSS kanske din läkare inte ger dig något hCG

under denna behandlingscykel. Du kanske blir tillsagd att inte ha samlag eller att använda

barriärpreventivmedel i minst 4 dagar.

Flerbördsgraviditet

När du använder detta läkemedel finns det större risk för att du blir gravid med fler än ett barn (d.v.s.

”flerbördsgraviditet”, vanligtvis tvillingar) än om du blir gravid på naturligt sätt. Flerbördsgraviditet

kan medföra medicinska komplikationer för dig och dina barn. Du kan minska risken för

flerbördsgraviditet genom att använda rätt dos av detta läkemedel vid rätt tidpunkter. När du genomgår

assisterad befruktning har risken för flerbördsgraviditet samband med din ålder, kvaliteten på och

antalet befruktade ägg eller embryon som placeras in hos dig.

Missfall

Du löper större risk att få missfall än den genomsnittliga kvinnan när du genomgår assisterad

befruktning eller dina äggstockar stimuleras att producera ägg.

Utomkvedshavandeskap

Du löper större risk att utveckla en graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap) än den

genomsnittliga kvinnan när du genomgår assisterad befruktning och om dina äggledare är skadade.

Medfödda missbildningar

Förekomsten av medfödda missbildningar efter assisterad befruktning kan vara något högre än efter

naturlig befruktning. Detta kan vara relaterat till multipla graviditeter eller till egenskaper hos

föräldrarna såsom moderns ålder och spermiekvalitet.

Problem med blodproppar (tromboemboliska händelser)

Om du någonsin har haft blodproppar i benen eller lungorna, hjärtattack eller stroke eller om din

familj har haft något av detta, ska du informera läkaren. Du kan löpa större risk att drabbas av dessa

problem eller att de förvärras vid behandling med Ovaleap.

Män med för mycket FSH i blodet

Om du är man, kan för mycket naturligt FSH i blodet vara ett tecken på skadade testiklar. Detta

läkemedel är vanligen inte effektivt vid detta problem. Om läkaren beslutar att du ska pröva

behandling med Ovaleap, kan han eller hon kontrollera effekten genom att be dig att lämna sperma för

analys 4 till 6 månader efter behandlingens början.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte avsett för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Ovaleap

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Om du använder Ovaleap tillsammans med andra läkemedel som underlättar ägglossning såsom

humant koriongonadotropin (hCG) eller klomifencitrat, kan dessa öka svaret hos dina folliklar.

Om du använder Ovaleap samtidigt som en agonist eller antagonist till ”gonadotropinfrisättande

hormon” (GnRH) (dessa läkemedel sänker könshormonnivåerna och stoppar ägglossning) kan

du behöva en högre dos av Ovaleap för att producera folliklar.

Graviditet och amning

Du ska inte använda detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel påverkar inte din förmåga att köra eller använda maskiner.

Ovaleap innehåller natrium, bensalkoniumklorid och bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller också bensalkoniumklorid 0,02 mg/ml och bensylalkohol 10,0 mg/ml. Om

du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion och om du är gravid eller ammar, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan

lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

3.

Hur du använder Ovaleap

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel ges som en injektion i vävnaden alldeles under huden (subkutan injektion). Läkaren

eller sjuksköterskan kommer att visa dig hur du ska injicera läkemedlet. Om du ger läkemedlet till dig

själv, läs igenom och följ noggrant bruksanvisningen för pennan.

Rekommenderad dos

Din läkare bestämmer hur mycket läkemedel du ska ta och hur ofta. De doser som visas nedan är

angivna i internationella enheter (IE).

Kvinnor

Om du inte har ägglossning och har oregelbundna eller inga menstruationer

Detta läkemedel ges vanligtvis varje dag.

Om du har oregelbundna menstruationer, börja använd detta läkemedel inom de första 7 dagarna

i din menstruationscykel. Om du inte har några menstruationer kan du börja använda läkemedlet

en dag som passar dig.

Vanlig startdos av detta läkemedel är 75 till 150 IE varje dag.

Dosen av detta läkemedel kan ökas var 7:e eller var 14:e dag med 37,5 till 75 IE, tills du får

önskat svar.

Högsta dagliga dos av detta läkemedel är vanligtvis inte högre än 225 IE.

När du fått önskat svar, kommer du att få hCG eller ”rekombinant hCG” (r-hCG, ett hCG som

framställs på laboratorium med hjälp av en speciell DNA-teknik). Engångsinjektionen kommer

att bestå av 250 mikrogram r-hCG eller 5 000 till 10 000 IE hCG 24 till 48 timmar efter din sista

injektion av Ovaleap. Den bästa tiden att ha samlag är samma dag som hCG-injektionen och

dagen efter. Alternativt kan intrauterin inseminering ske genom att sperma förs in i livmodern.

Om din läkare inte kan se önskat svar efter 4 veckor, ska behandlingscykeln med Ovaleap avbrytas. I

följande behandlingscykel kommer din läkare att ge dig en högre startdos av detta läkemedel än

tidigare.

Om din kropp svarar för kraftigt, avbryts behandlingen och du får inte något hCG [se avsnitt 2 under

”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”]. I följande cykel kommer din läkare att ge dig en lägre

dos av Ovaleap än tidigare.

Om du behöver utveckla fler ägg för insamling före en assisterad befruktning

Vanlig startdos av detta läkemedel är 150 till 225 IE varje dag, från dag 2 eller 3 av

menstruationscykeln.

Dosen kan ökas, beroende på behandlingssvaret. Högsta dagliga dos är 450 IE.

Behandlingen fortsätter tills dina ägg har uppnått önskad utveckling. Detta tar vanligtvis

omkring 10 dagar, men kan ta allt från 5 till 20 dagar. Din läkare kommer att använda

blodprover och/eller ultraljudsapparat för att kontrollera när detta sker.

När dina ägg är färdiga, kommer du att få hCG eller r-hCG. Engångsinjektionen kommer att

bestå av 250 mikrogram r-hCG eller 5 000 IE till 10 000 IE hCG 24 till 48 timmar efter din sista

injektion av Ovaleap. Detta gör dina ägg färdiga för insamling.

I annat fall kanske din läkare först stoppar din ägglossning genom att använda en agonist eller

antagonist till gonadotropinfrisättande hormon (GnHR). Därefter påbörjas behandling med Ovaleap

ungefär 2 veckor efter att agonistbehandlingen startat. Därefter ges både Ovaleap och GnRH-agonisten

tills dina folliklar utvecklas som önskat.

Om du inte har ägglossning, inte har några menstruationer och har en diagnos med mycket låga nivåer

av FSH- och LH-hormoner

Vanlig startdos av Ovaleap är 75 till 150 IE tillsammans med 75 IE lutropin alfa.

Du kommer att använda dessa två läkemedel varje dag i upp till 5 veckor.

Dosen av Ovaleap kan ökas var 7:e eller var 14:e dag med 37,5 till 75 IE, tills du får önskat

svar.

När du fått önskat svar, kommer du att få hCG eller r-hCG. Engångsinjektionen kommer att

bestå av 250 mikrogram r-hCG eller 5 000 IE till 10 000 IE hCG 24 till 48 timmar efter din sista

injektion av Ovaleap och lutropin alfa. Den bästa tiden att ha samlag är samma dag som

hCG-injektionen och dagen efter. Alternativt kan intrauterin inseminering ske genom att sperma

förs in i livmodern.

Om din läkare inte kan se ett svar efter 5 veckor, ska behandlingscykeln avbrytas. I följande cykel

kommer din läkare att ge dig en högre startdos av detta läkemedel än tidigare.

Om din kropp svarar för kraftigt, avbryts behandlingen med Ovaleap och du får inte något hCG [se

avsnitt 2 under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS))”]. I följande cykel kommer din läkare

att ge dig en lägre dos av Ovaleap än tidigare.

Män

Vanlig dos av detta läkemedel är 150 IE tillsammans med hCG.

Du använder dessa två läkemedel tre gånger per vecka i minst 4 månader.

Om du inte har svarat på behandlingen efter 4 månader, kanske din läkare föreslår att du

fortsätter att använda dessa två läkemedel i minst 18 månader.

Hur ges injektionerna?

Detta läkemedel ges som en injektion i vävnaden precis under huden (subkutan injektion) med

Ovaleap Pen. Ovaleap Pen är en produkt (en ”penna”) som används för att ge injektioner i vävnaden

alldeles under huden.

Läkaren kan föreslå att du lär dig hur du själv ska injicera detta läkemedel. Läkaren eller

sjuksköterskan kommer att informera dig om hur du gör detta och du hittar också anvisningar i den

separata bruksanvisningen till pennan. Försök inte att ge dig själv läkemedlet utan att ha fått

undervisning av läkaren eller sjuksköterskan. Den allra första injektionen av detta läkemedel ska

endast ges i närvaro av en läkare eller sjuksköterska.

Ovaleap injektionsvätska, lösning, i cylinderampuller, kassetter, är avsedda att användas med

Ovaleap Pen. Du måste följa den separata bruksanvisningen till Ovaleap Pen noga. Bruksanvisningen

till pennan medföljer Ovaleap Pen. Behandlingen av ditt tillstånd kräver emellertid nära och

kontinuerligt samarbete med läkaren.

Kassera omedelbart alla nålar efter injektion.

Om du har använt för stor mängd av Ovaleap

Effekterna av att använda för mycket Ovaleap är okända. Trots det kan man förvänta att ovariellt

hyperstimuleringssyndrom (OHSS) inträffar. Detta är beskrivet i avsnitt 4 under ”Allvarliga

biverkningar hos kvinnor”. OHSS inträffar dock endast om även hCG administrerats [se även avsnitt 2

under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”]

Om du har glömt att använda Ovaleap

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Tala med din läkare så fort du inser att du har

glömt en dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Viktiga biverkningar

Allvarliga biverkningar hos män och kvinnor

Allergiska reaktioner som hudutslag, upphöjda, kliande hudområden och allvarliga allergiska

reaktioner med svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter och svullnad i ansiktet har

rapporterats i mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare). Om du

tror att du har fått en sådan reaktion, måste du omedelbart avbryta injektionen med Ovaleap och

uppsöka läkare.

Allvarliga biverkningar hos kvinnor

Smärta i nedre delen av magen tillsammans med illamående eller kräkningar kan vara symtom

på ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta kan tyda på att äggstockarna överreagerar

på behandlingen och att stora äggstockscystor utvecklats [se även avsnitt 2 under ”Ovariellt

hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”]. Denna biverkning är vanlig (kan förekomma hos upp till

1 av 10 användare).

OHSS kan bli uttalat med tydligt förstorade äggstockar, minskad urinproduktion, viktökning,

andningssvårigheter och/eller eventuell vätskeansamling i bukhåla eller bröstkorg. Denna

biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Komplikationer av OHSS, såsom vridning av äggstockarna eller blodproppar, kan uppstå i

sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Allvarliga blodproppskomplikationer (tromboemboliska händelser), ibland oberoende av OHSS,

kan förekomma i mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Detta kan orsaka smärtor i bröstkorgen, andfåddhet, stroke eller hjärtinfarkt (se även avsnitt 2

under ”Tromboemboliska händelser”).

Om du märker någon av ovan angivna biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare som kan be

dig att sluta använda Ovaleap.

Andra biverkningar hos kvinnor

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Lokala reaktioner på injektionsstället, såsom smärta, rodnad, blåmärke, svullnad och/eller

irritation)

Huvudvärk

Vätskefyllda blåsor i äggstockarna (ovariella cystor)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Magont

Väderspänning

Kramper i buken

Illamående

Kräkningar

Diarré

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Din astma kan förvärras.

Andra biverkningar hos män

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Lokala reaktioner på injektionsstället, såsom smärta, rodnad, blåmärke, svullnad och/eller

irritation)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Svullna vener ovanför och bakom testiklarna (varikocele)

Utveckling av bröst

Akne

Viktökning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Din astma kan förvärras.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ovaleap ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP eller på ytterkartongen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Får ej frysas.

Cylinderampullen, kassetten, förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Innan förpackningen öppnas och inom hållbarhetstiden kan du ta ut detta läkemedel ur kylskåpet och

förvara det i upp till 3 månader utan att ställa in det i kylskåp igen. Förvaras vid högst 25 °C. Du måste

kasta läkemedlet om det inte har använts inom 3 månader.

Efter öppnande kan cylinderampullen, kassetten, under användning i pennan förvaras i maximalt

28 dagar. Förvaras vid högst 25 °C. Anteckna första användningsdatum i patientdagboken som

medföljer Ovaleap Pen.

Sätt tillbaka locket på Ovaleap Pen efter varje injektion för att skydda cylinderampullen, kassetten,

från ljus.

Använd inte detta läkemedel om du märker att det är grumligt eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är follitropin alfa.

Ovaleap 300 IE/0,5 ml: Varje cylinderampull, kassett, innehåller 300 IE (motsvarande

22 mikrogram) follitropin alfa i 0,5 ml lösning.

Ovaleap 450 IE/0,75 ml: Varje cylinderampull, kassett, innehåller 450 IE (motsvarande

33 mikrogram) follitropin alfa i 0.75 ml lösning.

Ovaleap 900 IE/1,5 ml: Varje cylinderampull, kassett, innehåller 900 IE (motsvarande

66 mikrogram) follitropin alfa i 1,5 ml lösning.

Varje ml av lösningen innehåller 600 IE (motsvarande 44 mikrogram) follitropin alfa.

Övriga innehållsämnen är dinatriumvätefosfatdihydrat, natriumhydroxid (2 M) (för

pH-justering), mannitol, metionin, polysorbat 20, bensylalkohol, bensalkoniumklorid och vatten

för injektionsvätskor.

Alla styrkor som anges ovan innehåller övriga innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ovaleap är en injektionsvätska, lösning (injektion). Ovaleap är en klar och färglös lösning.

Ovaleap 300 IE/0,5 ml finns i förpackningar innehållande 1 cylinderampull, kassett, och

10 injektionsnålar.

Ovaleap 450 IEU/0,75 ml finns i förpackningar innehållande 1 cylinderampull, kassett, och

10 injektionsnålar.

Ovaleap 900 IE/1,5 ml finns i förpackningar innehållande 1 cylinderampull, kassett, och

20 injektionsnålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Theramex Ireland Limited

Floor, Kilmore House,

Park Lane, Spencer Dock,

Dublin 1

D01 YE64

Irland

Tillverkare

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Tyskland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Merckle GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm,

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ovaleap 300 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning

Ovaleap 450 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning

Ovaleap 900 IE/1,5 ml injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml av lösningen innehåller 600 IE (motsvarande 44 mikrogram) follitropin alfa*.

Ovaleap 300 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning

Varje cylinderampull, kassett, innehåller 300 IE (motsvarande 22 mikrogram) follitropin alfa i 0,5 ml

injektionsvätska, lösning.

Ovaleap 450 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning

Varje cylinderampull, kassett, innehåller 450 IE (motsvarande 33 mikrogram) follitropin alfa i 0,75 ml

injektionsvätska, lösning.

Ovaleap 900 IE/1,5 ml injektionsvätska, lösning

Varje cylinderampull, kassett, innehåller 900 IE (motsvarande 66 mikrogram) follitropin alfa i 1,5 ml

injektionsvätska, lösning.

*Follitropin alfa (rekombinant humant follikelstimulerande hormon [r-hFSH]) framställs i ovarieceller

från kinesisk hamster (CHO DHFR

) med hjälp av rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämnen med känd effekt:

Ovaleap innehåller 0,02 mg per ml bensalkoniumklorid

Ovaleap innehåller 10,0 mg per ml bensylalkohol

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektion).

Klar, färglös vätska.

Lösningens pH är 6,8-7,2.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hos vuxna kvinnor

Stimulering av anovulatoriska kvinnor (inklusive polycystiskt ovariesyndrom) som ej svarat på

behandling med klomifencitrat.

Stimulering av multipel follikelutveckling hos kvinnor som genomgår superovulation för

assisterad reproduktionsteknologi (ART), som

in vitro

-fertilisering (IVF), gametöverföring till

äggledare och zygotöverföring till äggledare.

Ovaleap tillsammans med ett preparat innehållande luteiniserande hormon (LH) rekommenderas

för stimulering av follikelutvecklingen hos kvinnor med uttalad LH- och FSH-brist. I kliniska

studier definierades dessa patienter som de vars endogena serumnivåer av LH var < 1,2 IE/l.

Hos vuxna män

Ovaleap är indicerat för stimulering av spermatogenesen hos män med kongenital eller

förvärvad hypogonadotrop hypogonadism under samtidig behandling med humant

koriongonadotropin (hCG).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med follitropin alfa bör initieras under kontroll av läkare med erfarenhet av behandling av

fertilitetsstörningar.

Dosering

Dosrekommendationerna för follitropin alfa är desamma som för urinextraherat FSH. Klinisk

bedömning av follitropin alfa visar att daglig dos, administreringsregimen och metoderna för

behandlingskontroll inte bör avvika från dem som för närvarande används för läkemedel med

urinextraherat FSH. Behandlingen bör inledas enligt rekommendationen nedan.

Jämförande kliniska studier har visat att patienter i genomsnitt kräver en lägre kumulativ dos och

kortare behandlingstid med follitropin alfa jämfört med urinextraherat FSH. Därför anses det lämpligt

att ge en lägre total dos av follitropin alfa än vad som i allmänhet är praxis för urinextraherat FSH, inte

enbart utan även för att minimera risken för oönskad ovariell hyperstimulering (se avsnitt 5.1).

Anovulatoriska kvinnor (inklusive polycystiskt ovariesyndrom)

Follitropin alfa kan ges som dagliga injektioner. Hos menstruerande kvinnor bör behandlingen

påbörjas inom de 7 första dagarna av menstruationscykeln.

En vanlig dosregim börjar med 75-150 IE per dag. Om nödvändigt, för att uppnå en adekvat men inte

för kraftig respons höjs doseringen företrädesvis med 37,5 eller 75 IE med 7 eller företrädesvis

14 dagars intervall. Behandlingen bör anpassas till den individuella patientens respons genom mätning

av follikelstorlek med ultraljud och/eller östrogensekretion. Maximal daglig dos är vanligtvis inte

högre än 225 IE FSH. Om adekvat respons uteblir efter 4 veckors behandling, ska cykeln överges och

kvinnan genomgå ytterligare bedömning varefter behandlingen eventuellt påbörjas igen med en högre

begynnelsedos än i föregående cykel.

Då optimal respons erhållits, ges en injektion på 250 mikrogram rekombinant humant

koriongonadotropin alfa (r-hCG) eller 5 000 IE hCG eller maximalt 10 000 IE hCG 24-48 timmar efter

den sista follitropin alfa-injektionen. Patienten rekommenderas att ha coitus på dagen för

hCG-injektionen och påföljande dag. Alternativt kan intrauterin insemination (IUI) utföras.

Om responsen är för kraftig, ska behandlingen avbrytas och hCG inte ges (se avsnitt 4.4). Behandling

kan påbörjas igen i nästa cykel med en dos som är lägre än vid den föregående cykeln.

Kvinnor som genomgår ovariell stimulering för multipel follikelutveckling i samband med in

vitro-fertilisering eller annan ART

Vanlig dosering för multipel follikelutveckling är 150-225 IE follitropin alfa dagligen, med början på

2:a eller 3:e cykeldagen. Behandlingen fortsätter med en dos avpassad till patientens svar, vanligtvis

inte högre än 450 IE/dag, tills adekvat follikelutveckling är uppnådd (kontrolleras genom

östrogenbestämning i serum och/eller ultraljudsundersökning). Adekvat follikelutveckling uppnås

vanligtvis i genomsnitt på tionde behandlingsdagen (intervall 5-20 dagar).

En injektion på 250 mikrogram r-hCG eller 5 000 IE eller upp till 10 000 IE hCG administreras

24-48 timmar efter den sista follitropin alfa-injektionen för att inducera follikelmognad.

Nedreglering med en GnRH-agonist eller -antagonist är nu vanligt för att undertrycka den endogena

LH-peaken och för att kontrollera LH-nivåerna. Follitropin alfa sätts vanligtvis in ca 2 veckor efter att

agonistbehandlingen påbörjats. Bägge behandlingar fortsätter tills adekvat follikelutveckling har

uppnåtts. Efter två veckor med agonistbehandling kan man till exempel administrera 150-225 IE

follitropin alfa de första 7 dagarna. Därefter justeras dosen efter ovariesvaret.

Erfarenheten med IVF visar att frekvensen för lyckat resultat vanligtvis är stabilt under de fyra första

försöken och sedan gradvis minskar.

Anovulatoriska kvinnor med uttalad LH- och FSH-brist

Behandling med follitropin alfa i kombination med lutropin alfa, av kvinnor med brist på LH och FSH

(hypogonadotrop hypogonadism), har som mål att utveckla en mogen Graafsk follikel, från vilket

ägget kommer att frisättas efter administration av hCG. Follitropin alfa ska ges som en serie dagliga

injektioner tillsammans med lutropin alfa. Eftersom dessa patienter är amenorroiska och har låg

endogen östrogensekretion kan behandlingen påbörjas när som helst.

En rekommenderad dosregim börjar med 75 IE lutropin alfa dagligen tillsammans med 75-150 IE

FSH. Behandlingen ska anpassas till den individuella patientens respons, bedömd efter

ultraljudsmätning av follikelstorlek och östrogenrespons.

Om en dosökning av FSH bedöms vara lämplig, ökas dosen företrädesvis med 37,5-75 IE med

7-14 dagars intervall. Stimuleringstiden kan i enskilda cykler förlängas upp till 5 veckor.

Då optimal respons erhållits, ges en injektion med 250 mikrogram r-hCG eller 5 000 IE upp till

10 000 IE hCG 24-48 timmar efter de sista injektionerna av follitropin alfa och lutropin alfa. Patienten

rekommenderas att ha coitus på dagen för hCG-injektionen och påföljande dag. Alternativt kan IUI

utföras.

Lutealfasstöd kan övervägas eftersom avsaknad av substanser med luteotrop aktivitet (LH/hCG) efter

ägglossning kan leda till för tidigt bortfall av corpus luteum.

Om responsen är för kraftig, ska behandlingen avbrytas och hCG inte ges. Behandling bör i nästa

behandlingscykel inledas med en FSH-dos som är lägre än i den föregående cykeln.

Män med hypogonadotrop hypogonadism

Follitropin alfa ges i dosen 150 IE tre gånger i veckan samtidigt med hCG, under minst 4 månader.

Om patienten efter denna period inte har svarat på behandlingen, kan kombinationsbehandlingen

fortsätta. Klinisk erfarenhet visar att det kan vara nödvändigt med minst 18 månaders behandling för

att uppnå spermatogenes.

Särskild population

Äldre population

Det finns ingen relevant användning av follitropin alfa för den äldre populationen. Säkerhet och effekt

för follitropin alfa för äldre patienter har inte fastställts.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Säkerhet, effekt och farmakokinetik för follitropin alfa för patienter med nedsatt njur- eller

leverfunktion har inte fastställts.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av follitropin alfa för en pediatrisk population.

Administreringssätt

Ovaleap är avsett för subkutan användning. Den första injektionen ska utföras under direkt medicinsk

övervakning. Självadministrering bör endast utföras av patienter som är väl motiverade, tillräckligt

tränade och har tillgång till sjukvårdspersonal.

Eftersom flerdoscylinderampull, kassett, är avsedd för flera injektioner, bör patienterna få tydliga

instruktioner för att undvika felaktig användning av läkemedlet.

Ovaleap cylinderampull, kassett, är endast avsedd att användas med Ovaleap Pen, som tillhandahålls

separat. För anvisningar om administrering med Ovaleap Pen, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen follitropin alfa, FSH eller mot något hjälpämne som

anges i avsnitt 6.1.

Tumörer i hypotalamus eller hypofysen.

Ovariell förstoring eller ovariell cysta som inte beror på polycystiskt ovariellt syndrom.

Gynekologiska blödningar av okänd etiologi.

Ovarie-, livmoder- eller bröstcancer.

Ovaleap får inte användas när ett effektivt svar inte kan uppnås, t.ex. vid:

primär ovariell dysfunktion

missbildningar av sexualorganen ej förenliga med graviditet

fibroida tumörer i livmodern ej förenliga med graviditet

primär testikulär svikt.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamn och tillverkningssatsnummer

för det administrerade läkemedlet dokumenteras tydligt i patientens journal.

Allmänt

Follitropin alfa är ett potent gonadotropt ämne som kan orsaka milda till uttalade biverkningar, och bör

endast användas av läkare som är helt förtrogna med infertilitetsproblem och hanteringen av dessa.

Gonadotropinbehandling kräver ett tidsmässigt åtagande av läkare och övrig vårdpersonal liksom att

lämpliga resurser för monitorering finns tillgängliga. En säker och effektiv användning av follitropin

alfa till kvinnor fordrar regelbunden övervakning av äggstockarnas svar med hjälp av ultraljud, eller

vilket är att föredra, en kombination av ultraljud och mätning av serumnivåerna av estradiol. Ett visst

mått av variabilitet i svaret på FSH-administrationen mellan olika patienter kan förekomma, där vissa

patienter ger ett dåligt FSH-svar och andra ett kraftigt ökat svar. För både kvinnor och män bör den

lägsta effektiva dosen i förhållande till behandlingsmålet användas.

Porfyri

Patienter med porfyri eller med porfyri i familjen ska följas noga under behandling med follitropin

alfa. Ett första tecken eller försämring av detta tillstånd kan innebära att behandlingen måste avslutas.

Behandling av kvinnor

Innan behandlingen börjar, bör parets infertilitet bedömas om den är lämpad för behandling, och

möjliga kontraindikationer mot graviditet utredas. Speciellt bör patienten undersökas med avseende på

störd tyreoidea- eller binjurefunktion, hyperprolaktinemi och adekvat behandling ges.

Patienter som genomgår stimulering av follikeltillväxt, oberoende av om det är behandling av

anovulatorisk infertilitet eller i samband med ART, kan utveckla ovariell förstoring eller

överstimulering. Frekvensen av dessa biverkningar minimeras om den rekommenderade dosen

follitropin alfa och rekommendationer för administreringssätt följs och om behandlingen noggrant

övervakas. För korrekt bedömning av folliklarnas utveckling och mognad ska läkaren ha erfarenhet av

att tolka relevanta tester.

I kliniska studier var den ovariella känsligheten för follitropin alfa större vid samtidig administrering

av lutropin alfa. Om en dosökning av FSH bedöms vara lämplig ökas dosen företrädesvis med

37,5-75 IE med 7-14 dagars intervall.

Ingen direkt jämförelse mellan follitropin alfa/LH och humant menopausalt gonadotropin (hMG) har

utförts. Jämförelse med historiska data tyder på att ovulationsfrekvensen som erhålls med follitropin

alfa/LH är jämförbar med den som erhålls med hMG.

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

En viss grad av ovariell förstoring är en förväntad effekt av kontrollerad ovariell stimulering. Detta

observeras oftare hos kvinnor med polycystiskt ovariellt syndrom och tillbakabildas vanligtvis utan

behandling.

Till skillnad från okomplicerad ovariell förstoring är OHSS ett tillstånd med varierande

svårighetsgrad. Det kännetecknas av kraftig ovariell förstoring, höga serumnivåer av könssterioderna

och en ökad vaskulär permeabilitet, som kan resultera i ansamling av vätska i de peritoneala, pleurala

och i sällsynta fall även de perikardiska kaviteterna.

Följande symtom kan observeras i svåra fall av OHSS: buksmärta, uppsvälld buk, uttalad ovariell

förstoring, viktuppgång, andfåddhet, oliguri och gastrointestinala symtom inkluderande illamående,

kräkning och diarré. Klinisk utvärdering kan avslöja hypovolemi, hemokoncentration,

elektrolytrubbning, ascites, hemoperitoneum, pleuralutgjutning, hydrothorax eller acute pulmonary

distress. Allvarligt ovariellt hyperstimuleringssyndrom kan i mycket sällsynta fall kompliceras av

ovariell torsion eller tromboemboliska komplikationer såsom pulmonell embolism, ischemisk stroke

eller myokardinfarkt.

Oberoende riskfaktorer för utveckling av OHSS omfattar polycystiskt ovariellt syndrom, höga

absoluta eller snabbt stigande serumnivåer av estradiol (t.ex. > 900 pg/ml eller > 3 300 pmol/liter vid

anovulation; > 3 000 pg/ml eller > 11 000 pmol/liter vid ART) och stort antal ovarialfolliklar under

utveckling (t.ex. > 3 folliklar på ≥ 14 mm i diameter vid anovulation; ≥ 20 folliklar på ≥ 12 mm i

diameter vid ART).

Risken för ovariell överstimulering kan minimeras om den rekommenderade dosen av och

administreringsregimen för follitropin alfa följs (se avsnitt 4.2 och 4.8). För att tidigt identifiera

riskfaktorer rekommenderas övervakning av stimuleringscykler med ultraljudsundersökningar och

estradiolmätningar.

Det finns evidens som tyder på att hCG spelar en viktig roll för att utlösa OHSS och att syndromet kan

bli mer uttalat och mer långdraget om graviditet inträffar. Om tecken på ovariell hyperstimulering

uppstår, såsom serumnivå av estradiol > 5 500 pg/ml eller > 20 200 pmol/liter och/eller ≥ 40 folliklar

totalt, rekommenderas det att hCG inte ges och patienten rekommenderas att avstå från samlag eller att

använda barriärpreventivmetoder under åtminstone 4 dagar. OHSS kan utvecklas snabbt (inom

24 timmar) eller över flera dagar till ett allvarligt tillstånd. Det uppträder oftast efter utsättande av

hormonbehandling och når sitt maximum ca 7 till 10 dagar efter behandlingen. Därför bör patienterna

följas under åtminstone 2 veckor efter hCG-administrering.

Förekomsten av överstimulering i samband med ART kan reduceras om alla folliklar aspireras före

ägglossningen.

Milt eller måttligt OHSS går vanligtvis över av sig själv. Om uttalat OHSS uppträder, rekommenderas

det att gonadotropinbehandlingen stoppas, om den fortfarande pågår, och att patienten läggs in på

sjukhus och lämplig behandling initieras.

Flerbördsgraviditet

Risken för flerbördsgraviditet för patienter som genomgår ovulationsinduktion är högre än vid naturlig

befruktning. Majoriteten av flerbörderna är tvillingar. Flerbördsgraviditet, speciellt

mångbördsgraviditet, innebär en ökad risk för ogynnsam utgång för modern och de nyfödda barnen.

För att minimera risken för flerbörd rekommenderas noggrann monitorering av det ovariella svaret.

Risken för flerbörd vid ART är främst relaterad till antalet embryon som förs tillbaka, deras kvalitet

och patientens ålder.

Patienterna ska underrättas om den potentiella risken för flerbarnsfödsel innan behandling påbörjas.

Graviditetsförlust

Frekvensen av graviditetsförlust genom missfall är högre för patienter som genomgår stimulering av

follikeltillväxten för ovulationsinducering eller ART än den är efter naturlig befruktning.

Ektopisk graviditet

Risken för ektopisk graviditet är större för kvinnor med tidigare konstaterad sjukdom i äggledarna

oavsett om graviditeten tillkommit genom naturlig befruktning eller genom fertilitetsbehandling.

Prevalensen av ektopisk graviditet rapporterades vara högre efter ART än i den allmänna

befolkningen.

Tumörer i reproduktionssystemet

Både benigna och maligna tumörer i ovarierna och andra delar av reproduktionssystemet har

rapporterats för kvinnor som genomgått flera omgångar av fertilitetsbehandling. Det är ännu inte

fastställt om behandling med gonadotropiner ökar risken för dessa tumörer hos infertila kvinnor.

Medfödda missbildningar

Förekomsten av medfödda missbildningar efter ART kan vara något högre än efter naturlig

befruktning. Detta antas bero på egenskaper hos föräldrarna (t.ex. moderns ålder, spermiekvalitet) och

på flerbörd.

Tromboemboliska händelser

För kvinnor som har eller nyligen har haft tromboembolisk sjukdom eller kvinnor med kända generella

riskfaktorer för tromboemboliska händelser, såsom en egen sjukdomshistoria eller sjukdomshistoria i

familjen, kan behandling med gonadotropiner ytterligare öka riskerna för förvärring eller uppkomst av

sådana händelser. För dessa kvinnor bör nyttan av behandlingen med gonadotropiner vägas mot

riskerna. Det bör också noteras att graviditet i sig självt liksom OHSS medför en ökad risk för

tromboemboliska händelser.

Behandling av män

Primär testikulär svikt visar sig genom förhöjda endogena FSH-nivåer. Dessa patienter svarar inte på

behandling med follitropin alfa/hCG. Follitropin alfa ska inte användas när ett positivt svar inte kan

erhållas.

Som en del av utvärderingen av svaret rekommenderas analys av sperma 4 till 6 månader efter

behandlingens början.

Bensalkoniumkloridinnehåll

Ovaleap innehåller 0,02 mg/ml bensalkoniumklorid

Bensylalkoholinnehåll

Ovaleap innehåller 10,0 mg/ml bensylalkohol

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter

med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion samt till gravida eller ammande kvinnor p.g.a.

risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).

Natriuminnehåll

Ovaleap innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Behandling medfollitropin alfa samtidigt med andra ovulationsstimulerande läkemedel (t.ex. hCG,

klomifencitrat) kan förstärka follikelsvaret, medan samtidig GnRH-agonist eller -antagonistinducerad

hypofysdesensibilisering kan öka den nödvändiga dosen av follitropin alfa som krävs för att uppnå ett

adekvat ovariesvar. Inga andra kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner har rapporteras i samband

med follitropin alfa-terapi.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ovaleap är inte indicerat för användning under graviditet. Data från ett begränsat antal exponerade

graviditeter (mindre än 300 graviditeter) tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal

toxicitet av follitropin alfa.

Inga teratogena effekter har observerats i djurstudier (se avsnitt 5.3). Det finns inte tillräcklig mängd

kliniska data från exponering under graviditet för att utesluta en teratogen effekt av follitropin alfa.

Amning

Ovaleap är inte indicerat under amning.

Fertilitet

Ovaleap är indicerat för användning vid infertilitet (se avsnitt 4.1).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ovaleap har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekvent rapporterade biverkningarna är huvudvärk, ovariella cystor och lokala reaktioner på

injektionsstället (t.ex. smärta, rodnad, blåmärke, svullnad och/eller irritation på injektionsstället).

Rapporter om milt eller måttligt OHSS har varit vanliga och ska anses som en inneboende risk

förknippad med stimuleringsproceduren. Uttalat OHSS är mindre vanligt (se avsnitt 4.4).

Tromboembolism kan förekomma i mycket sällsynta fall (se avsnitt 4.4).

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna anges under frekvensrubriker med följande konvention: mycket vanliga (≥1/10),

vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket

sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Behandling av kvinnor

Tabell 1: Biverkningar hos kvinnor

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Milda till allvarliga

överkänslighetsreaktioner

inklusive anafylaktiska

reaktioner och chock

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Mycket sällsynta

Tromboembolism (både i

samband med och separat från

OHSS (se avsnitt 4.4).

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Förvärring av astma

Magtarmkanalen

Vanliga:

Buksmärtor, utspänd buk,

bukobehag, illamående,

kräkningar, diarré

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga

Ovariella cystor

Vanliga

Milt eller måttligt OHSS

(inklusive åtföljande

symtomatologi)

Mindre vanliga

Uttalat OHSS (inklusive

åtföljande symtomatologi) (se

avsnitt 4.4)

Sällsynta

Komplikationer av uttalat

OHSS

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner på injektionsstället

(t.ex. smärta, rodnad, blåmärke,

svullnad och/eller irritation på

injektionsstället)

Behandling av män

Tabell 2: Biverkningar hos män

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Milda till allvarliga

överkänslighetsreaktioner

inklusive anafylaktiska

reaktioner och chock

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Förvärring av astma

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Akne

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Vanliga

Gynekomasti, varikocele

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner på injektionsstället

(t.ex. smärta, rodnad, blåmärke,

svullnad och/eller irritation på

injektionsstället)

Undersökningar

Vanliga

Viktökning

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Effekten av en överdosering av follitropin alfa är okänd, men det finns en risk för att OHSS kan uppstå

(se avsnitt 4.4).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av reproduktionssystemet,

gonadotropiner, ATC-kod: G03GA05

Ovaleap tillhör gruppen ”biosimilars”. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska

läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Farmakodynamisk effekt

Den viktigaste effekten av parenteral administrering av FSH till kvinnor är utvecklingen av mogna

Graafska folliklar. Hos kvinnor med anovulation är syftet med behandling med follitropin alfa att

utveckla en enda mogen Graafsk follikel från vilken ägget frigörs efter administrering av hCG.

Klinisk effekt och säkerhet hos kvinnor

I kliniska studier definierades patienter med en uttalad brist på FSH och LH som de vars endogena

serumnivå av LH var < 1,2 IE/l, vilken uppmättes i ett centralt laboratorium. Det bör emellertid tas

hänsyn till att LH-bestämningar som utförs på olika laboratorier kan ge varierande värden.

I kliniska studier där r-hFSH (follitropin alfa) jämförts med urinextraherat FSH vid ART (se tabell 3

nedan) och vid ovulationsinduktion, var follitropin alfa mer potent än urinextraherat FSH vilket

utlästes av att en lägre total dos och en kortare behandlingsperiod behövdes för att stimulera

follikelmognaden.

Vid ART har follitropin alfa vid en lägre total dos och kortare behandlingsperiod än urinextraherat

FSH, resulterat i ett högre antal tillvaratagna oocyter jämfört med urinextraherat FSH.

Tabell 3: Resultat av studie GF 8407 (randomiserad parallellgruppstudie som jämförde effekt och

säkerhet för follitropin alfa med urinextraherat FSH vid ART)

follitropin alfa

(n = 130)

urinextraherat FSH

(n = 116)

Antal tillvaratagna oocyter

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Antal dagar som krävdes med

FSH-stimulering

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

Total dos som krävdes med FSH (antal

FSH 75 IE ampuller)

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

Behov att öka dosen (%)

56,2

85,3

Skillnaderna mellan de två grupperna var statistiskt signifikant (p< 0,05) för samtliga listade kriterier.

Klinisk effekt och säkerhet hos män

Hos män med FSH-brist induceras spermatogenesen genom administrering av follitropin alfa

samtidigt med hCG under minst 4 månader.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering distribueras follitropin alfa till den extracellulära vätskan med en

initial halveringstid på ca 2 timmar och elimineras med en terminal halveringstid på ca ett dygn.

Steady state volym är ca 10 l och total clearance 0,6 l/timme. 1/8 av follitropin alfa-dosen utsöndras i

urinen.

Efter subkutan administrering är den absoluta biotillgängligheten ca 70 %. Follitropin alfa

ackumuleras 3-faldigt efter upprepad administrering och steady state nivån uppnås inom 3-4 dagar.

Hos kvinnor med nedreglerad gonadotropinsekretion har det visat sig att follitropin alfa effektivt

stimulerar follikelutveckling och steroidogenes, trots omätbara LH-nivåer.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte på några ytterligare risker för

människa än vad som redan har angivits i andra avsnitt av produktresumén.

Det är rapporterat om nedsatt fertilitet hos råttor som har exponerats för farmakologiska doser av

follitropin alfa (≥ 40 IE/kg och dag) under längre perioder.

I höga doser (≥ 5 IE/kg och dag) orsakade follitropin alfa en minskning av antalet livsdugliga foster

utan att vara teratogen, och dystoci observerades liksom det har observerats för menopausalt

gonadotropin i urin (hMG). Eftersom Ovaleap inte är indicerat vid graviditet, är dessa data emellertid

av begränsad klinisk relevans

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumdivätefosfatdihydrat

Natriumhydroxid (2 M) (för pH-justering)

Mannitol

Metionin

Polysorbat 20

Bensylalkohol

Bensalkoniumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Hållbarhet och förvaringsanvisningar efter öppnande

Cylinderampullen, kassetten, kan under användning i pennan förvaras i maximalt 28 dagar. Förvaras

vid högst 25 °C. Patienten bör anteckna första användningsdatum i den patientdagbok som medföljer

Ovaleap Pen.

Pennans lock måste sättas tillbaka på pennan efter varje injektion. Ljuskänsligt.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Får ej frysas.

Förvara cylinderampullen, kassetten, i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Innan förpackningen öppnas och inom hållbarhetstiden, kan läkemedlet tas ut från kylskåpet och

förvaras i 3 månader utan att förvaras i kylskåp igen. Förvaras vid högst 25 °C. Läkemedlet måste

kasseras om det inte har använts inom 3 månader.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ovaleap 300 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning

Cylinderampull, kassett, (typ I-glas) med en gummikolv (brombutylgummi) och ett krymplock

(aluminium) med ett membran (brombutylgummi) innehållande 0,5 ml lösning.

Injektionsnålar (rostfritt stål: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Förpackningsstorlekar med 1 cylinderampull, kassett, och 10 injektionsnålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ovaleap 450 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning

Cylinderampull, kassett, (typ I-glas) med en gummikolv (brombutylgummi) och ett krymplock

(aluminium) med ett membran (brombutylgummi) innehållande 0,75 ml lösning.

Injektionsnålar (rostfritt stål: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Förpackningsstorlekar med 1 cylinderampull, kassett, och 10 injektionsnålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ovaleap 900 IE/1,5 ml injektionsvätska, lösning

Cylinderampull, kassett, (typ I-glas) med en gummikolv (brombutylgummi) och ett krymplock

(aluminium) med ett membran (brombutylgummi) innehållande 1,5 ml lösning.

Injektionsnålar (rostfritt stål: 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Förpackningsstorlekar med 1 cylinderampull, kassett, och 20 injektionsnålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Lösningen får inte användas om den innehåller partiklar eller om lösningen inte är klar.

Ovaleap är endast avsett att användas med Ovaleap Pen. Bruksanvisningen till pennan måste följas

noga.

Varje cylinderampull, kassett, får endast användas till en patient.

Tomma cylinderampuller, kassetter, får inte fyllas på. Ovaleap cylinderampuller, kassetter, är inte

konstruerade så att något annat läkemedel kan blandas i cylinderampullerna, kassetterna.

Kassera omedelbart alla nålar efter injektion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Theramex Ireland Limited

Floor, Kilmore House,

Park Lane, Spencer Dock,

Dublin 1

D01 YE64

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ovaleap 300 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning

EU/1/13/871/001

Ovaleap 450 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning

EU/1/13/871/002

Ovaleap 900 IE/1,5 ml injektionsvätska, lösning

EU/1/13/871/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 27 september 2013.

Datum för den senaste förnyelsen: 16 maj 2018.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

EMA/562331/2013

EMEA/H/C/002608

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ovaleap

follitropin alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Ovaleap. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ovaleap ska användas.

Praktisk information om hur Ovaleap ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ovaleap och vad används det för?

Ovaleap är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen follitropin alfa. Det används för att

behandla följande patientgrupper:

Kvinnor som inte producerar ägg och inte svarar på behandling med klomifencitrat (ett annat

läkemedel som stimulerar äggstockarna att producera ägg).

Kvinnor som behandlas med tekniker för assisterad befruktning (fertilitetsbehandling), t.ex. in

vitro-fertilisering. Ovaleap ges för att stimulera äggstockarna till produktion av mer än ett ägg åt

gången.

Kvinnor med svår brist på (mycket låga nivåer av) luteiniserande hormon (LH) och

follikelstimulerande hormon (FSH). Ovaleap ges tillsammans med ett läkemedel som innehåller LH

för att stimulera utmognad av ägg i äggstockarna.

Män som har hypogonadotrop hypogonadism (en sällsynt hormonbristsjukdom). Ovaleap ges

tillsammans med humant korion-gonadotropin (hCG) för att stimulera spermieproduktionen.

Ovaleap är ett ”biosimilar”-läkemedel. Detta innebär att Ovaleap liknar ett biologiskt läkemedel

(referensläkemedlet) som redan är godkänt i EU och att Ovaleap och referensläkemedlet innehåller

samma aktiva substans. Referensläkemedlet för Ovaleap är GONAL-f. Mer information om ”biosimilar”-

läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur används Ovaleap?

Ovaleap finns som injektionsvätska, lösning. Läkemedlet är receptbelagt och behandling ska inledas av

en läkare som har erfarenhet av att behandla fertilitetsproblem.

Ovaleap ges genom injektion under huden en gång om dagen. Doseringen och hur ofta Ovaleap ges

beror på varför det ges och hur patienten svarar på behandlingen. Efter den första injektionen kan

patienten eller dennas partner ge injektionerna om de är motiverade, har fått lära sig hur de ska göra

och har tillgång till expertråd.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Ovaleap?

Den aktiva substansen i Ovaleap, follitropin alfa, är en kopia av det naturliga hormonet FSH

(follikelstimulerande hormon). I kroppen reglerar FSH fortplantningsfunktionen: hos kvinnor stimulerar

det äggproduktionen och hos män stimulerar det spermieproduktionen i testiklarna.

Det FSH som tidigare användes som läkemedel hade extraherats ur urin. Den aktiva substansen i

Ovaleap, liksom i referensprodukten GONAL-f, framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-

teknik, vilket innebär att det framställs av celler som fått en gen (DNA) som gör att de kan producera

humant FSH.

Vilken nytta med Ovaleap har visats i studierna?

Ovaleap har jämförts med GONAL-f i en huvudstudie på 299 kvinnor som genomgick

fertilitetsbehandling. Huvudmåttet på effekt var antalet insamlade oocyter (omogna ägg).

Ovaleap har visats vara jämförbart med referensläkemedlet, GONAL-f. Det genomsnittliga antalet

insamlade oocyter var 12,2 i Ovaleap-gruppen, jämfört med 12,0 i GONAL-f-gruppen.

Vilka är riskerna med Ovaleap?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ovaleap (som kan förekomma hos fler än 10 av

10 personer) är reaktioner på injektionsstället (smärta, rodnad, blåmärken, svullnad eller irritation).

Hos kvinnor uppträder också cystor (vätskeblåsor) inne i äggstockarna och huvudvärk hos fler än 1 av

10 patienter. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Ovaleap finns i

bipacksedeln.

Ovaleap får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot follitropin alfa, FSH, eller mot

något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter med tumörer i hypofysen eller hypotalamus

eller cancer i brösten, livmodern eller äggstockarna. Det får inte ges när patienten inte kan svara

effektivt på behandlingen, t.ex. till patienter vars äggstockar eller testiklar inte fungerar eller till

kvinnor som av medicinska skäl inte bör bli gravida. Ovaleap får inte ges till kvinnor när en äggstock är

förstorad eller har en cysta av andra orsaker än polycystiskt ovariesyndrom, eller vid oförklarlig vaginal

blödning. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Hos vissa kvinnor kan äggstockarna överreagera på stimuleringen. Detta kallas ovariellt

hyperstimuleringssyndrom. Läkare och patienter måste vara uppmärksamma på att detta kan inträffa.

Varför godkänns Ovaleap?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att Ovaleap har visat sig ha jämförbar

kvalitet, säkerhet och effektprofil med GONAL-f. Beträffande GONAL-f fann CHMP därför att nyttan

Ovaleap

EMA/562331/2013

Sida 2/3

med Ovaleap är större än riskerna och rekommenderade att Ovaleap skulle godkännas för försäljning i

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ovaleap?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Ovaleap används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Ovaleap. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Ovaleap

Den 27 september 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Ovaleap som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Ovaleap finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 09-2013.

Ovaleap

EMA/562331/2013

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen