Leflunomide ratiopharm

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-09-2021

Aktiva substanser:
leflunomid
Tillgänglig från:
Ratiopharm GmbH
ATC-kod:
L04AA13
INN (International namn):
leflunomide
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Artrit, reumatoid
Terapeutiska indikationer:
Leflunomid är indicerat för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit som en "sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel' (DMARD), aktiv psoriasisartrit. Senaste eller samtidig behandling med hepatotoxisk eller haematotoxic Dmard (e. metotrexat) kan leda till ökad risk för allvarliga biverkningar. Därför måste inledningen av leflunomidbehandling noggrant övervägas beträffande dessa fördelar / riskaspekter. Dessutom, att byta från leflunomid till en annan DMARD utan efter wash-out förfarande kan också öka risken för allvarliga biverkningar, även en lång tid efter det att byta.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002035
Tillstånd datum:
2010-11-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002035

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-07-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: information till användaren

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter

leflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Leflunomide ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Leflunomide ratiopharm

Hur du tar Leflunomide ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Leflunomide ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Leflunomid ratiopharm är och vad det används för

Leflunomide ratiopharm innehåller den aktiva substansen leflunomid som tillhör en grupp läkemedel

som kallas anti-reumatiska läkemedel.

Leflunomide ratiopharm används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller

med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och

smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi

och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och

smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Leflunomide ratiopharm

Ta inte Leflunomide ratiopharm:

om du någon gång fått en

allergisk

reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion,

ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens-

Johnsons syndrom), mot jordnötter, soja eller av något annat innhehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid

behandling av multipel skleros).

om du har

leverproblem

om du har måttligt till svårt nedsatt

njurfunktion

om du har en kraftig sänkning av

blodprotein(äggvite)koncentrationen

(hypoproteinemi),

om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt

immunförsvar

(ex AIDS),

om du har försämrad

benmärgsfunktion

eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller

antalet blodplättar är lågt,

om du lider av

en allvarlig infektion

om du är

gravid,

tror att du kan vara gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Leflunomide ratiopharm

om du någon gång haft

inflammation i lungorna

(interstitiell lungsjukdom)

om du någon gång haft

tuberkulos

eller om du har varit i nära kontakt med någon som har

eller har haft turberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos

om du är

man

och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Leflunomide

ratiopharm passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under

behandling med Leflunomide ratiopharm. Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin

läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Leflunomide ratiopharm

och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Leflunomide ratiopharm från kroppen. Ett

blodprov kommer bekräfta att Leflunomide ratiopharm har utsöndrats tillräckligt. Därefter

bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.

om du ska ta

specifikt blodprov (kalciumnivå

). Mätningar kan visa på falskt låga

kalciumnivåer

Leflunomide ratiopharm kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller

ben. Leflunomide ratiopharm kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS

), eller öka risken för att insjukna

i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda

utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita

blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Din läkare kommer regelbundet ta

blodprover

, innan och under behandlingen med Leflunomide

ratiopharm för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att

kontrollera ditt blodtryck eftersom Leflunomide ratiopharm kan orsaka förhöjt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva

utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

Barn och ungdomar

Leflunomide ratiopharm rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Leflunomide ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du använder:

andra läkemedel mot

reumatoid artrit

så som antimalariamedel (t ex klorokin och

hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra

immunosuppressiva läkemedel (t ex metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej

rekommenderas.

warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är

nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet

teriflunomid vid multipel skleros

repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotekan vid cancer

duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker

alosetron vid behandling av svår diarré

teofyllin vid astma

tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel

p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner

indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)

zidovudin vid HIV-infektion

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit

ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade

blodfettvärden) och aktivt kol

då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av

Leflunomide ratiopharm.

Om du redan använder

icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel (NSAID) och/eller

kortikosteroider

kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Leflunomide ratiopharm.

Vaccinationer

Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner skall inte ges under behandling med

Leflunomide ratiopharm, och under en period efter att behandlingen avslutats.

Leflunomide ratiopharm med mat, dryck och alkohol

Leflunomide ratiopharm kan tas oberoende av födointag. Intag av alkohol bör undvikas under

behandling med Leflunomide ratiopharm. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för

leverskada.

Graviditet och amning

Använd

inte

Leflunomide ratiopharm om du är eller tror att du kan vara

gravid

. Om du är gravid eller

blir gravid under tiden du tar Leflunomide ratiopharm så ökar risken att få ett barn med allvarliga

fosterskador.

Fertila kvinnor skall inte använda Leflunomide ratiopharm utan att använda tillförlitligt

preventivmedel.

Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Leflunomide

ratiopharm eftersom du måste försäkra dig om att Leflunomide ratiopharm fullständigt utsöndrats från

din kropp innan du försöker bli gravid.

Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda

läkemedel som påskyndar utsöndringen av Leflunomide ratiopharm från din kropp.

I båda fallen skall det bekräftas med ett blodprov att Leflunomide ratiopharm utsöndrats tillräckligt

från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.

För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.

Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Leflunomide ratiopharm eller under de två

följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare

omedelbart

för ett

graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda

läkemedel för att snabbt avlägsna Leflunomide ratiopharm från din kropp eftersom detta kan minska

risken för ditt barn.

Använd

inte

Leflunomide ratiopharm om du

ammar

eftersom Leflunomide ratiopharm kan utsöndras

i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Leflunomide ratiopharm kan orsaka yrsel vilket kan försämra din koncentrations- och

reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad skall du inte köra bil eller hantera maskiner.

Leflunomide ratiopharm innehåller

laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter kontakta läkaren innan du börjar

använda detta läkemedel.

Leflunomide ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

Leflunomide ratiopharm innehåller sojalecitin

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

3.

Hur du tar Leflunomide ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga startdosen är 100 mg leflunomid en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver

de flesta:

Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Leflunomide ratiopharm en gång per dag, beroende på

sjukdomens svårighetsgrad.

Vid psoriasisartrit: 20 mg Leflunomide ratiopharm en gång per dag.

Svälj

tabletten

hel

med riklig mängd vatten.

Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t

o m känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.

Behandling med Leflunomide ratiopharm sker vanligtvis under längre tidsperioder.

Om du har tagit för stor mängd av Leflunomide ratiopharm

Om du tar mera Leflunomide ratiopharm än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan

medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

Om du har glömt att ta Leflunomide ratiopharm

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta

omedelbart

din läkare och sluta använd Leflunomide ratiopharm:

om du känner dig

svag

, yr eller har

svårigheter att andas

, eftersom detta kan vara symtom

på en allvarlig allergisk reaktion.

om du får

hudutslag

eller

slemhinneskador i munnen

, eftersom detta kan vara symtom på

svåra, ibland livshotande, reaktioner (t. ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal

nekrolys, erythema multiforme , läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom

[DRESS]), se avsnitt 2.

Kontakta

omedelbart

din läkare om du upplever:

blekhet, trötthet

eller

ökad benägenhet för blåmärken

, eftersom detta kan tyda på

blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.

trötthet, magsmärta

eller

gulsot

(gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på

allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.

symtom på

infektion

såsom

feber

ont i halsen

eller

hosta

, eftersom detta läkemedel kan

öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.

hosta

eller

andningssvårigheter

eftersom detta kan tyda på problem i lungorna (interstitiell

lungsjukdom eller pulmonell hypertension).

ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda

på problem med dina nerver (perifer neuropati).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),

milda allergiska reaktioner,

förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),

trötthet (asteni),

huvudvärk, yrsel,

onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),

lindrigt ökat blodtryck,

kolit (tarminflammation),

diarré,

illamående, kräkning,

inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna,

buksmärta,

förhöjning av vissa levervärden,

håravfall,

eksem, torr hud, utslag och klåda,

seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis

i fötter eller händer),

en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas),

perifer nervpåverkan i armar eller ben (perifer neuropati).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar

(trombocytopeni),

en sänkning av kaliumnivån i blodet,

ångest,

smakförändringar,

nässelfeber,

senbristning,

en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),

en minskning av fosfathalten i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)

ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita

blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni),

kraftigt ökat blodtryck,

inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom),

en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,

allvarliga infektioner så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande,

en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas).

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),

svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,

inflammation i de små blodkärlen (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),

allvarlig leverskada så som leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,

svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys,

erythema multiforme).

Andra biverkningar så som njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig

infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus

(kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad) och

DRESS kan också förekomma med en frekvens som inte är känd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Leflunomide ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg leflunomid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, lågsubstituerad hyroxypropylcellulosa, vinsyra,

natriumlaurylsulfat och magnesiumstearat i tablettkärnan, såväl som lecitin (sojabönor),

poly(vinylalkohol), talk, titandioxid (E171) och xantangummi i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita och runda med en

diameter på ca 6 mm.

Tabletterna är förpackade i burkar.

Förpackningar om 30 och 100 tabletter per burk är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Tillverkare

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Tyskland

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 73140202

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

ratiopharm España, S.A.

Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Industria de Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Bipacksedel: information till användaren

Leflunomide ratiopharm 20 mg filmdragerade tabletter

leflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Leflunomide ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Leflunomide ratiopharm

Hur du tar Leflunomide ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Leflunomide ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Leflunomide ratiopharm är och vad det används för

Leflunomide ratiopharm innehåller den aktiva substansen leflunomid som tillhör en grupp läkemedel

som kallas anti-reumatiska läkemedel.

Leflunomide ratiopharm används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller

med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och

smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi

och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och

smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Leflunomide ratiopharm

Ta inte Leflunomide ratiopharm

om du någon gång fått en

allergisk

reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion,

ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens-

Johnsons syndrom), mot jordnötter, soja eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av

multipel skleros),

om du har

leverproblem

om du har måttligt till svårt nedsatt

njurfunktion

om du har en kraftig sänkning av

blodprotein(äggvite)koncentrationen

(hypoproteinemi),

om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt

immunförsvar

(ex AIDS),

om du har försämrad

benmärgsfunktion

eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller

antalet blodplättar är lågt,

om du lider av

en allvarlig infektion

om du är

gravid,

tror att du kan vara gravid eller ammar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter

Leflunomide ratiopharm 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg leflunomid.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 76 mg laktos och 0,06 mg sojalecitin.

Leflunomide ratiopharm 20 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg leflunomid.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 152 mg laktos och 0,12 mg sojalecitin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter

Vit till nästan vit, rund filmdragerad tablett med en diameter på ca 6 mm.

Leflunomide ratiopharm 20 mg filmdragerade tabletter

Vit till nästan vit, rund filmdragerad tablett med en diameter på 8 mm och en brytskåra på ena sidan av

tabletten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Leflunomid är avsett för behandling av vuxna patienter med:

aktiv reumatoid artrit såsom ett ”sjukdomsmodifierande antireumatiskt medel” (s.k. DMARD).

aktiv psoriasisartrit.

Nyligen genomförd eller samtidig behandling med hepatotoxiska eller hematotoxiska DMARD (t ex

metotrexat) kan resultera i ökad risk för allvarliga biverkningar. Därför måste nytta/risk aspekter noga

beaktas vid start av leflunomid-behandling.

Byte från leflunomid till annat DMARD utan att genomföra wash-out procedur (se avsnitt 4.4) kan

medföra ökad risk för biverkningar även lång tid efter bytet.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall initieras och övervakas av specialister med erfarenhet av behandling av reumatoid

artrit och psoriasisartrit.

Alaninaminotransferas (ALAT) eller serum glutamopyruvattransferas (SGPT) och en komplett

blodstatus (inklusive differentialräkning av vita blodkroppar) måste utföras samtidigt och med samma

frekvens:

innan behandling med leflunomid insätts,

varannan vecka under de första sex månaderna av behandlingen och

därefter var åttonde vecka (se avsnitt 4.4).

Dosering

Vid reumatoid artrit: Behandling med leflunomid inleds vanligen med en startdos på 100 mg en

gång om dagen under 3 dagar. Uteslutande av startdosen kan minska risken för biverkningar

(se avsnitt 5.1).

Rekommenderad underhållsdos är 10 mg – 20 mg en gång dagligen beroende på sjukdomens

svårighetsgrad (aktivitet).

Vid psoriasisartrit: Behandling med leflunomid inleds med en startdos på 100 mg en gång

dagligen under 3 dagar.

Rekommenderad underhållsdos är 20 mg leflunomid en gång per dag (se avsnitt 5.1).

Behandlingseffekt ses vanligtvis efter 4 till 6 veckor och ytterligare effekt kan ses under 4 till

6 månader.

Särskilda populationer

Dosjustering krävs ej för behandling av patienter med lätt nedsatt njurfunktion.

Dosjustering för äldre över 65 år är inte nödvändig.

Pediatrisk population

Leflunomide ratiopharm rekommenderas inte för användning hos patienter under 18 års ålder eftersom

effekt och säkerhet inte har visats vid juvenil reumatoid artrit (JRA) (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Administreringssätt

Leflunomide ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter

Leflunomide ratiopharm är avsedda för oral användning. Tabletterna ska sväljas hela med tillräcklig

mängd vätska.

Absorptionen av leflunomid påverkas ej av samtidigt födointag.

Leflunomide ratiopharm 20 mg filmdragerade tabletter

Leflunomide ratiopharm är avsedda för oral användning. Tabletterna ska sväljas hela med tillräcklig

mängd vätska.

Absorptionen av leflunomid påverkas ej av samtidigt födointag.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet (särskilt tidigare Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys,

erythema multiforme), mot den aktiva substansen, mot den aktiva huvudmetaboliten

teriflunomid, mot jordnötter, soja eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med försämrad leverfunktion.

Patienter med allvarlig immundefekt, t ex AIDS.

Patienter med signifikant försämrad benmärgsfunktion eller signifikant anemi, leukopeni,

neutropeni eller trombocytopeni av annan orsak än reumatoid artrit eller psoriasisartrit.

Patienter med allvarliga infektioner (se avsnitt 4.4).

Patienter med måttlig till allvarlig njursvikt, då data är otillräckliga för denna patientgrupp.

Patienter med allvarlig hypoproteinemi, t.ex. vid nefrotiska syndrom.

Gravida kvinnor eller fertila kvinnor som ej använder preventivmedel under behandling med

leflunomid så länge som plasmanivåerna av den aktiva metaboliten är högre än 0,02 mg/l (se

avsnitt 4.6). Graviditet skall uteslutas innan behandling med leflunomid startas.

Ammande kvinnor (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig behandling med hepatotoxiska och hematotoxiska DMARDs (t ex metotrexat) kan ej

tillrådas.

Den aktiva metaboliten av leflunomid, A771726, har lång halveringstid, vanligtvis 1 till 4 veckor.

Allvarliga biverkningar kan inträffa (t ex hepatotoxicitet, hemotoxicitet eller allergiska reaktioner, se

nedan), även om leflunomidbehandlingen har avslutats. Därför skall en wash-out procedur genomföras

när sådan toxicitet inträffar eller när A771726 av någon annan anledning snabbt behöver elimineras ut

ur kroppen. Proceduren kan upprepas om nödvändigt ur klinisk synpunkt.

För wash-out procedurer och andra rekommenderade åtgärder vid önskad eller oplanerad graviditet, se

avsnitt 4.6.

Leverreaktioner

Sällsynta fall av allvarlig leverskada, även fall med dödlig utgång, har rapporterats i samband med

användning av leflunomid. De flesta fallen inträffade under de första 6 månaderna av behandlingen.

Samtidig behandling med andra hepatotoxiska läkemedel var vanligt förekommande. Det är därför

viktigt att övervakningsrekommendationerna följs noga.

ALAT (SGPT) måste kontrolleras innan behandlingen med leflunomid sätts in och med samma

intervall som blodstatus görs (varannan vecka) under de första sex månaderna av behandlingen och

därefter var åttonde vecka.

För ALAT (SGPT)-stegringar mellan 2 och 3 gånger det övre normalvärdet, kan en dossänkning från

20 mg till 10 mg övervägas och en veckovis övervakning av laboratorievärden måste då utföras. Om

ALAT (SGPT)-stegringarna fortsätter att överskrida den övre normalgränsen mer än tvåfaldigt eller

om ALAT- stegringarna är mer än 3-faldiga den övre normalgränsen måste leflunomidbehandlingen

avbrytas och en wash-out procedur påbörjas. Det rekommenderas att övervakning av leverenzymer

fortsätter efter det att man avslutat leflunomidbehandlingen fram tills dess att levervärdena har

normaliserats.

På grund av risk för additiva hepatotoxiska effekter rekommenderas att alkohol undviks under

behandling med leflunomid.

Eftersom den aktiva metaboliten av leflunomid, A771726, har hög proteinbindningsgrad och

elimineras via levermetabolism och biliär sekretion, förväntas plasmanivåer av A771726 öka hos

patienter med hypoproteinemi. Leflunomide ratiopharm är kontraindicerat hos patienter med svår

hypoproteinemi eller allvarlig försämring av leverfunktionen (se avsnitt 4.3).

Hematologiska reaktioner

Samtidigt som ALAT bestäms görs en komplett räkning av blodkroppar, inklusive räkning av vita

blodkroppar med differentialräkning och trombocyter, detta måste utföras innan behandling med

leflunomid påbörjas samt varannan vecka under de första sex månaderna av behandling och därefter

var åttonde vecka.

Patienter med existerande anemi, leukopeni och/eller trombocytopeni samt patienter med nedsatt

benmärgsfunktion eller risk för benmärgssuppression, har ökad risk för hematologiska rubbningar. Om

sådana effekter förekommer, skall en wash-out (se nedan) för att reducera plasmanivåerna av A771726

övervägas.

I fall av svåra hematologiska reaktioner, inklusive pancytopeni, skall Leflunomide ratiopharm samt

annan myelosuppressiv behandling som ges samtidigt avbrytas och wash-out procedur för leflunomid

påbörjas.

Kombinationer med andra behandlingar

Användning av leflunomid tillsammans med antimalariamedel som används vid reumatiska sjukdomar

(t ex klorokin och hydroxiklorokin), intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och

andra immunosuppressiva medel inklusive tumörnekrosfaktor-alfa-hämmare har ännu inte studerats

tillräckligt i randomiserade studier (med undantag av metotrexat, se avsnitt 4.5). Risken förenad med

kombinationsbehandling, särskilt vid långtidsbehandling, är okänd. Eftersom sådan behandling kan

leda till ökad eller till och med synergistisk toxicitet (t ex hepato- eller hematotoxicitet), tillråds inte

kombination med annat DMARD (t ex metotrexat).

Samtidig administrering av teriflunomid med leflunomid rekommenderas ej, då leflunomid är

teriflunomids modersubstans.

Byte till andra behandlingar

Eftersom leflunomid kvarstår länge i kroppen, kan byte till ett annat DMARD (t ex metotrexat) utan

att man genomför en wash-out period (se nedan) ytterligare öka risken även efter lång tid efter bytet

(såsom kinetisk interaktion, organtoxicitet).

Tidigare behandling med hepatotoxiska eller hematotoxiska läkemedel (t ex metotrexat) kan resultera i

ökade biverkningar. Därför måste nytta/risk aspekter noga beaktas vid start av leflunomid-behandling

och tätare övervakning rekommenderas under den första tiden efter bytet.

Hudreaktioner

Vid ulcerös stomatit skall leflunomid-behandling avbrytas.

Mycket sällsynta fall av Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys och

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats hos patienter

som behandlas med leflunomid. Så fort reaktioner i hud och/eller slemhinna, som väcker misstanke

om sådana svåra reaktioner, observeras skall Leflunomide ratiopharm samt annan behandling som

möjligen kan sammankopplas med reaktionen avbrytas. Wash-out procedur för leflunomid skall

påbörjas omedelbart. En fullständig wash-out är nödvändig i sådana fall. Återexponering för

leflunomid är i sådana fall kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Pustulös psoriasis och förvärrad psoriasis har rapporterats efter användning av leflunomid. Utsättning

av behandling kan övervägas med hänsyn till patientens sjukdom och anamnes.

Infektioner

Det är känt att läkemedel med immunosuppressiva egenskaper - som leflunomid - kan göra patienter

mer känsliga för infektioner, inklusive opportunistiska infektioner. Infektionerna kan vara av mer

allvarlig natur och kan därför kräva tidig och intensiv behandling. I det fall då allvarlig, okontrollerad

infektion inträffar, kan det vara nödvändigt att avbryta leflunomidbehandlingen och påbörja

utsöndringsproceduren såsom beskrivs nedan.

Sällsynta fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har rapporterats hos patienter som fått

leflunomid och andra immunsuppressiva läkemedel.

Innan behandling inleds bör alla patienter utvärderas avseende aktiv och inaktiv (latent) tuberkulos

enligt lokala rekommendationer. Detta kan innefatta anamnes, möjlig tidigare kontakt med tuberkulos,

och/eller lämplig screening såsom lungröntgen, tuberkulinprov och/eller IGRA-test (interferon-gamma

release assay) om tillämpligt. Förskrivare erinras om risken för falskt negativa resultat på

tuberkulinprov, särskilt hos svårt sjuka eller immunsupprimerade patienter. Patienter med tuberkulos i

anamnesen bör monitoreras noggrant på grund av risken för reaktivering av infektionen.

Reaktioner i andningsvägarna

Interstitiell lungsjukdom, liksom sällsynta fall av pulmonell hypertension, har rapporterats under

behandling med leflunomid (se avsnitt 4.8). Risken för att de uppträder kan vara förhöjd hos patienter

med en anamnes av interstitiell lungsjukdom. Interstitiell lungsjukdom är en potentiellt dödlig

sjukdom som kan uppkomma akut under behandling. Lungsymtom som hosta och dyspné kan vara en

anledning till att avbryta behandlingen och utreda vidare, såsom lämpligt.

Perifer neuropati

Fall av perifer neuropati har rapporterats hos patienter som får leflunomid. Tillståndet förbättrades för

de flesta patienter efter att behandlingen med leflunomid avbrutits. Studieresultat visade dock stor

spridning och vissa patienter hade ihållande symptom. Högre ålder än 60 år, samtidig behandling med

neurotoxiska läkemedel och diabetes kan öka risken för perifer neuropati. Om en patient som tar

leflunomid utvecklar perifer neuropati, överväg att avbryta behandlingen med leflunomid och överväg

att utföra proceduren för läkemedelselimination (se avsnitt 4.4).

Kolit

Kolit, inräknat mikroskopisk kolit, har rapporterats hos patienter som behandlas med leflunomid.

Patienter som behandlas med leflunomid och får oförklarlig kronisk diarré ska genomgå lämpliga

diagnostiska förfaranden.

Blodtryck

Blodtrycket måste kontrolleras innan behandling med leflunomid påbörjas och fortsätta regelbundet

därefter.

Reproduktivitet (rekommendationer för män)

Manliga patienter ska uppmärksammas på risken för manligt medierad fetal toxicitet. Tillförlitlig

kontraception ska användas under behandling med leflunomid.

Det finns inga specifika data avseende risken för manligt medierad fetal toxicitet. Djurstudier för att

undersöka denna specifika risk har ej utförts. För att minska en eventuell risk ska män som önskar

skaffa barn överväga att avbryta behandling med leflunomid och ta kolestyramin 8 g 3 gånger

dagligen under 11 dagar eller 50 g aktivt kolpulver 4 gånger dagligen under 11 dagar.

I båda fallen mäts därefter plasmakoncentrationen av A771726 första gången. Plasmakoncentrationen

av A771726 mäts ytterligare en gång efter ett intervall av minst 14 dagar. Om båda mättillfällena ger

plasmakoncentrationer under 0,02 mg/l, och efter att det har gått minst 3 månader, är risken för fetal

toxicitet väldigt låg.

Wash-out procedur

8 g kolestyramin administreras tre gånger dagligen. Alternativt ges 50 g aktivt kolpulver fyra gånger

dagligen. En fullständig wash-out period varar normalt 11 dagar. Periodens längd kan ändras beroende

på kliniska eller laboratoriska variabler.

Interferens vid bestämning av nivåerna av joniserat kalcium

Mätningen av nivåerna av joniserat kalcium kan visa på falskt sänkta värden under behandling med

leflunomid och/eller teriflunomid (som är en aktiv metabolit av leflunomid) beroende på den typ av

analysator som används vid mätning av joniserat kalcium (t.ex. blodgasanalysator). Därför bör man

ifrågasätta rimligheten i observerade sänkta nivåer av joniserat kalcium hos patienter som behandlas

med leflunomid eller teriflunomid. Om mätningarna är tvivelaktiga rekommenderas att man fastställer

den totala koncentrationen av albuminkorrigerat serumkalcium.

Hjälpämnen

Laktos

Leflunomide ratiopharm innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Ökad biverkningsfrekvens kan inträffa vid nyligen genomförd eller samtidig behandling med

hepatotoxiska eller hematotoxiska läkemedel eller om behandlingen med leflunomid följs av sådana

läkemedel utan wash out-period (se även råd angående kombinationer med andra behandlingar,

avsnitt 4.4). Därför är tätare övervakning av leverenzymer och hematologiska parametrar att

rekommendera under den första tiden efter bytet.

Metotrexat

I en liten studie (n=30) med samtidig administration av leflunomid (10 till 20 mg per dag) och

metotrexat (10 till 25 mg per vecka) sågs en två- till trefaldig ökning av leverenzymnivåerna bland 5

av 30 patienter. Förhöjningen gick tillbaka hos 2 patienter som fortsatte med behandling av båda

läkemedlen och hos 3 efter att behandlingen med leflunomid avbröts. En mer än trefaldig ökning sågs

hos 5 andra patienter. Även denna höjning gick tillbaka hos 2 patienter som fortsatte med behandling

av båda läkemedlen och hos 3 efter att behandlingen med leflunomid avbröts.

Farmakokinetisk interaktion mellan leflunomid (10 till 20 mg per dag) och metotrexat (10 till 25 mg

per vecka) har inte observerats hos patienter med reumatoid artrit.

Vaccinationer

Inga kliniska data avseende effekt och säkerhet av vaccinationer under leflunomidbehandling finns

tillgängliga. Vaccinering med levande försvagat vaccin rekommenderas emellertid inte. Leflunomids

långa halveringstid ska beaktas när administrering med levande försvagat vaccin övervägs efter

avslutad behandling med Leflunomide ratiopharm.

Warfarin och andra antikoagulantia av kumarintyp

Fall med ökad protrombintid har rapporterats när leflunomid och warfarin har administrerats

samtidigt. En farmakodynamisk interaktion med warfarin observerades med A771726 i en klinisk

farmakologisk studie (se nedan). Då warfarin och andra antikoagulantia av kumarintyp administreras

samtidigt rekommenderas därför noggrann uppföljning och monitorering av INR (international

normalised ratio).

NSAID-läkemedel/Kortikosteroider

Om patienten redan får NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och/eller

kortkosteroider kan denna behandling fortsätta efter att leflunomidbehandling inleds.

Andra läkemedels effekt på leflunomid:

Kolestyramin eller aktivt kol

Patienter som erhåller leflunomid bör ej behandlas med kolestyramin eller aktivt kolpulver, eftersom

detta leder till en snabb och signifikant minskning av plasmakoncentrationen av A771726 (den aktiva

metaboliten av leflunomid; se även avsnitt 5). Mekanismen antas bestå i att enterohepatisk

recirkulation och/eller gastrointestinal dialys av A771726 avbrytes.

Hämmare och inducerare av CYP450

In vitro-

studier på hämning av humana levermikrosomer antyder att cytokrom P450 (CYP) 1A2, 2C19

och 3A4 är involverade i leflunomids metabolism. En

in vivo

interaktionsstudie med leflunomid och

cimetidin (icke-specifik svag cytokrom P450 (CYP) hämmare) visar avsaknad av signifikant påverkan

på A771726-exponering. Efter samtidig administrering av en enkeldos av leflunomid till patienter som

fick multipla doser av rifampicin (icke-specifik cytokrom P450 inducerare) ökade A771726 maxnivåer

med ca 40%, samtidigt som AUC inte ändrades signifikant. Mekanismen bakom denna effekt är oklar.

Leflunomids effekt på andra läkemedel:

Orala antikonceptionsmedel

I en studie där leflunomid gavs tillsammans med ett trefasiskt peroralt antikonceptionsmedel med

30 µg etinylöstradiol till friska kvinnor sågs ingen minskning av den antikonceptiva aktiviteten och

farmakokinetiken för A771726 var inom förutsedda gränser. En farmakokinetisk interaktion med orala

antikonceptionsmedel observerades med A771726 (se nedan).

Följande farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktionsstudier utfördes med A771726

(leflunomids aktiva huvudmetabolit). Då liknande interaktioner mellan läkemedel inte kan uteslutas

för leflunomid vid rekommenderade doser ska följande studieresultat och rekommendationer beaktas

hos patienter som behandlas med leflunomid.

Effekt på repaglinid (CYP2C8-substrat)

Efter upprepade doser av A771726 ökade genomsnittligt C

och AUC (1,7- respektive 2,4-faldigt)

för repaglinid, vilket antyder att A771726 är en hämmare av CYP2C8

in vivo

. Monitorering av

patienter med samtidig användning av läkemedel som metaboliseras av CYP2C8, såsom repaglinid,

paclitaxel, pioglitazon eller rosiglitazon, rekommenderas därför, då de kan ha en högre exponering.

Effekt på koffein (CYP1A2-substrat)

Upprepade doser av A771726 minskade genomsnittligt C

och AUC för koffein (CYP1A2-substrat)

med 18 respektive 55 %, vilket antyder att A771726 kan vara en svag inducerare av CYP1A2

in vivo

Läkemedel som metaboliseras av CYP1A2 (såsom duloxetin, alosetron, teofyllin och tizanidin) ska

därför användas med försiktighet under behandlingen, då det kan leda till minskad effekt av dessa

läkemedel.

Effekt på OAT3-substrat (organic anion transporter 3)

Efter upprepade doser av A771726 ökade genomsnittligt C

och AUC för cefaklor (1,43- respektive

1,54-faldigt), vilket antyder att A771726 är en hämmare av OAT3

in vivo

. Försiktighet

rekommenderas därför vid samtidig administrering med substrat till OAT3, såsom cefaklor,

bensylpenicillin, ciprofloxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotrexat och

zidovudin.

Effekt på BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) och/eller OATP1B1/B3-substrat (organic anion

transporting polypeptide B1 and B3)

Efter upprepade doser av A771726 ökade genomsnittligt C

och AUC för rosuvastatin (2,65-

respektive 2,51-faldigt). Denna ökade exponering av rosuvastatin i plasma hade emellertid ingen

tydlig påverkan på aktiviteten hos HMG-CoA-reduktas. Om de används tillsammans bör dosen

rosuvastatin inte överskrida 10 mg dagligen. För andra substrat för BCRP (t ex metotrexat, topotekan,

sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) och OATP-familjen, i synnerhet HMG-CoA-

reduktashämmare (t ex simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotrexat, nateglinid, repaglinid,

rifampicin), bör samtidig användning också ske med försiktighet. Patienter ska följas noga för tecken

och symtom på ökad exponering av läkemedlen och minskning av dosen av dessa läkemedel bör

övervägas.

Effekt på orala antikonceptionsmedel (0,03 mg etinylestradiol och 015 mg levonorgestrel)

Efter upprepade doser av A771726 ökade genomsnittligt C

och AUC för etinylestradiol (1,58-

respektive 1,54-faldigt) och C

and AUC

0-24

för levonorgestrel (1,33- respektive 1,4-faldigt). Även

om denna interaktion inte antas påverka effekten av orala antikonceptionsmedel negativt, bör hänsyn

dock tas till typen av behandling med orala antikonceptionsmedel.

Effekt på warfarin (CYP2C9-substrat)

Upprepade doser av A771726 hade ingen effekt på S-warfarins farmakokinetik, vilket tyder på att

A771726 inte är en hämmare eller inducerare av CYP2C9. En 25-procentig minskning av högsta INR

(international normalised ratio) sågs dock när A771726 administrerades samtidigt med warfarin

jämfört med warfarin enbart. Noggrann uppföljning och monitorering av INR rekommenderas därför

när warfarin ges samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Den aktiva metaboliten av leflunomid, A771726, misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid

användning under graviditet. Leflunomide ratiopharm är kontraindicerat under graviditet (se

avsnitt 4.3).

Fertila kvinnor måste använda tillförlitlig kontraception under och upp till 2 år efter behandling (se

Vänteperiod nedan) eller upp till 11 dagar efter behandling (se förkortad ”wash-out” procedur nedan).

Patienten skall rådas att kontakta läkare för graviditetstest om menstruationen försenas eller vid annan

anledning till misstänkt graviditet. Om testet är positivt bör läkaren och patienten diskutera riskerna

med graviditeten. Det är möjligt att snabb sänkning av blodnivåerna av den aktiva metaboliten genom

elimineringsproceduren som beskrivs nedan, på den första dagen då menstruationen är försenad, kan

minska risken för leflunomidpåverkan på fostret.

I en liten prospektiv studie på kvinnor (n=64) som oavsiktligt blev gravida medan de tog leflunomid

maximalt 3 veckor efter konception och åtföljt av en läkemedelseliminations-procedur, observerades

inga signifikanta skillnader (p=0,13) i den totala frekvensen av stora strukturella defekter (5,4%)

jämfört med någon av jämförelsegrupperna (4,2% i den sjukdomsanpassade gruppen [n=108] och

4,2% hos friska gravida kvinnor [n=78]).

För kvinnor, som behandlas med leflunomid och som önskar bli gravida rekommenderas en av

följande procedurer för att försäkra sig om att fostret inte utsätts för toxiska koncentrationer av

A771726 (målkoncentration under 0,02 mg/l):

Vänteperiod

Plasmanivåer av A771726 kan förväntas vara högre än 0,02 mg/l under en längre tid. Koncentrationen

kan förväntas sjunka under 0,02 mg/l cirka två år efter att behandlingen med leflunomid avbrutits.

Efter två års vänteperiod, mäts plasmakoncentrationen av A771726 första gången. Därefter mäts

plasmakoncentrationen av A771726

ytterligare en gång efter ett intervall på minst 14 dagar. Om båda

mättillfällena uppvisar plasmakoncentrationer på <0,02 mg/l, förväntas ej teratogena skador.

För ytterligare information om provtagningar, vänligen kontakta innehavaren av godkännandet för

försäljning eller dess lokala representant (se avsnitt 7).

Wash-out procedur

Efter det att behandlingen med leflunomid avbrutits:

tillför 8 g kolestyramin 3 gånger dagligen under en 11-dagarsperiod,

alternativt 50 g aktivt kolpulver 4 gånger dagligen under en 11-dagarsperiod.

Oavsett vilken wash-out procedur som används krävs en verifikation med 2 separata prov med ett

intervall av minst 14 dagar och en vänteperiod på en och en halv månad mellan den första

plasmakoncentrationen under 0,02 mg/l och fertilisering.

Fertila kvinnor skall informeras om att det krävs en vänteperiod på cirka två år efter avbruten

behandling innan de kan bli gravida. Om en vänteperiod på upp till cirka två år under tillförlitlig

kontraception betraktas som opraktisk, kan profylaktisk initiering av en wash-out procedur tillrådas.

Både kolestyramin och aktivt kolpulver kan påverka absorptionen av östrogener och progesteroner på

så sätt att tillförlitlig kontraception med orala antikonceptiva medel inte kan garanteras under wash-out

proceduren med kolestyramin eller aktivt kolpulver. Alternativa kontraceptionsmetoder

rekommenderas.

Amning

Djurstudier visar att leflunomid och dess metaboliter går över i bröstmjölk. Ammande kvinnor skall

därför ej behandlas med leflunomid.

Fertilitet

Resultat av djurfertilitetsstudier har inte visat någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet,

biverkningar observerades dock på manliga reproduktionsorgan i toxicitetsstudier med upprepad

dosering (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar såsom yrsel kan försämra patientens koncentrations- och reaktionsförmåga. I sådana fall

skall patienterna låta bli att köra bil och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekvent rapporterade biverkningarna för leflunomid är: lätt förhöjning av blodtryck,

leukopeni, parestesi, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkning, påverkad munslemhinna (t ex

aftös stomatit, munsår), buksmärta, ökat håravfall, eksem, utslag (inklusive makulopapulösa), klåda,

torr hud, tenosynovit, förhöjt CK, anorexi, viktminskning (vanligen utan betydelse), asteni, milda

allergiska reaktioner och förhöjda levervärden (transaminaser [speciellt ALAT], mindre ofta gamma-

GT, alkaliska fosfataser, bilirubin).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/438049/2015

EMEA/H/C/002035

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Leflunomide ratiopharm

leflunomid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Leflunomide

ratiopharm. Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Leflunomide ratiopharm?

Leflunomide ratiopharm är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen leflunomid. Det finns

som vita runda tabletter (10 och 20 mg).

Leflunomide ratiopharm är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel

som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Arava. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här

Vad används Leflunomide ratiopharm för?

Leflunomide ratiopharm används för att behandla vuxna med aktiv reumatoid artrit (en sjukdom i

immunsystemet som orsakar inflammation i lederna) eller aktiv psoriasisartrit (en sjukdom som

orsakar röda fjällande fläckar på huden samt ledinflammation).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Leflunomide ratiopharm?

Behandling med Leflunomide ratiopharm bör inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av att

behandla reumatoid artrit och psoriasisartrit. Innan Leflunomide ratiopharm förskrivs och med jämna

mellanrum under behandlingens gång ska läkaren ta blodprover på patienten för att kontrollera levern,

antalet vita blodkroppar och antalet blodplättar.

Leflunomide ratiopharm

EMA/438049/2015

Sida 2/2

Behandling med Leflunomide ratiopharm inleds med en uppladdningsdos på 100 mg en gång dagligen

under tre dagar, vilket följs av en underhållsdos. Den rekommenderade underhållsdosen är 10–20 mg

en gång dagligen för patienter med reumatoid artrit och 20 mg en gång dagligen för patienter med

psoriasisartrit. Läkemedlet börjar vanligen verka efter fyra till sex veckor. Effekten kan förbättras

ytterligare i upp till sex månader.

Hur verkar Leflunomide ratiopharm?

Den aktiva substansen i Leflunomide ratiopharm, leflunomid, är ett immunsuppressivt medel. Det

hämmar inflammationen genom att minska produktionen av immunceller, så kallade lymfocyter, som

orsakar inflammation. Leflunomid verkar genom att blockera ett enzym som kallas

dihydroorotatdehydrogenas och som krävs för att lymfocyterna ska kunna dela sig. Färre lymfocyter

innebär att inflammationen blir mindre uttalad, vilket gör det lättare att kontrollera symtomen vid artrit.

Hur har Leflunomide ratiopharms effekt undersökts?

Den sökande lade fram data om experimentmodeller från den vetenskapliga litteraturen.

Eftersom Leflunomide ratiopharm är ett generiskt läkemedel har studierna på patienter begränsats till

tester som visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Arava. Två läkemedel är

bioekvivalenta när de producerar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Leflunomide ratiopharm?

Eftersom Leflunomide ratiopharm är ett generiskt läkemedel och bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Leflunomide ratiopharm godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Leflunomide ratiopharm i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet

och är bioekvivalent med Arava. Kommittén fann därför att nyttan är större än de konstaterade

riskerna, liksom för Arava. Kommittén rekommenderade att Leflunomide ratiopharm skulle godkännas

för försäljning.

Mer information om Leflunomide ratiopharm

Den 29 november 2010 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Leflunomide ratiopharm som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Leflunomide ratiopharm finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen