Glybera

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-07-2017

Aktiva substanser:
alipogen tiparvovec
Tillgänglig från:
uniQure biopharma B.V. 
ATC-kod:
C10AX10
INN (International namn):
alipogene tiparvovec
Terapeutisk grupp:
Lipidmodifierande medel
Terapiområde:
Hyperlipoproteinemi typ I
Terapeutiska indikationer:
Glybera är indicerat för vuxna patienter som diagnostiserats med familjen lipoproteinlipasbrist (LPLD) och lider av allvarliga eller multipla pankreatitattacker trots dietfettbegränsningar. Diagnosen av LPLD måste bekräftas genom genetisk testning. Indikationen är begränsad till patienter med detekterbara nivåer av LPL-protein.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002145
Tillstånd datum:
2012-10-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002145

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

15-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-07-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-07-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-07-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-07-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

15-06-2016

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Glybera 3 × 10

12

genomkopior/ml injektionsvätska, lösning

Alipogentiparvovek

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information.

Du har fått ett patientkort av din läkare. Läs det noggrant och följ dess instruktioner.

Du bör visa kortet för hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska) vid besök eller

inläggning på sjukhus. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Glybera är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Glybera

Hur du får Glybera

Eventuella biverkningar

Hur Glybera ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Glybera är och vad det används för

Glybera innehåller alipogentiparvovek, en genterapiprodukt som verkar genom att tillföra en gen in i

kroppen för att korrigera en genetisk brist. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas

lipidmodifierande medel.

Glybera används för att behandla en viss ärftlig sjukdom som kallas ”lipoproteinlipasbrist (LPLD)”.

Lipoproteinlipas (LPL) är en i kroppen naturligt förekommande substans (som kallas enzym) som

kontrollerar nivån av vissa fetter i blodet. Vid lipoproteinlipasbrist saknas detta enzym på grund av en

genetisk defekt. Personer med detta tillstånd har en ansamling av mycket höga fettnivåer i blodet

(hyperkylomikronemi).

Glybera används för att behandla vuxna patienter som har fått diagnosen lipoproteinlipasbrist (LPLD)

och som har haft svåra eller multipla pankreatitanfall trots en fettsnål kosthållning

.

Diagnosen LPLD

måste bekräftas med genetisk testning. Glybera kommer endast ges till dig om du uppvisar spårbara

nivåer av LPL-protein i blodet.

2.

Vad du behöver veta innan du får Glybera

Ta inte emot Glybera

om du är allergisk mot alipogentiparvovek eller något annat innehållsämne i Glybera

(anges i avsnitt 6),

om ditt immunsystem inte fungerar som det ska,

om du har en ökad blödningsrisk och/eller en muskelsjukdom,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du tar p-piller.

Om något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du är osäker på något av ovanstående, bör du

tala med din läkare innan du får Glybera.

Varningar och försiktighet

Det är viktigt att du fullständigt förstår nyttan och riskerna i samband med behandlingen

genom att du diskuterar med läkaren.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du har en aktiv infektion av något slag innan du

tar läkemedlen som du får för att försvaga din kropps immunförsvar (immunsuppressiva

medel) och innan du får Glybera. Se även avsnitt 3, ”Hur du får Glybera”.

Glybera är en genterapiprodukt. Det innehåller genetiskt modifierade organismer. Efter

behandling med Glybera bör du inte donera blod, organ, vävnad eller celler för

transplantation för att undvika att sprida celler som innehåller läkemedlet.

Tala om för din läkare om du har diabetes.

Du bör fortsätta att följa en fettsnål, alkoholfri kost. Personer som får diagnosen

lipoproteinlipasbrist rekommenderas att vara försiktiga med vad de äter, både före och efter

behandling med Glybera. De bör begränsa sitt intag av ”vanliga kostfetter” och avstå från

alkohol.

Andra övervakningstester

Små mängder blod kommer att tas före behandlingen, samt 6 månader och 12 månader efter

behandlingen, för att mäta hur din kropps immunsystem (försvarssystem) svarar på behandlingen med

Glybera.

Barn och ungdomar

Glybera rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Glybera

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Tala särskilt om för läkaren om du tar något av nedanstående läkemedel

innan

får Glybera:

Ett läkemedel som påverkar blodets koagulation, t.ex. acetylsalicylsyra (t.ex. aspirin), en

substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka febern,

liksom läkemedel för att förhindra blodets koagulation, t.ex. antikoagulantia som warfarin

och heparin. Dessa läkemedel bör du inte ta veckan före beninjektionerna eller dagen efter

det att du fått injektionerna. Om du tar dessa läkemedel innan eller samtidigt som du får

Glybera kan du få onödiga blåmärken eller blödningar från injektionsställena.

P-piller (se avsnitt 2 ”Ta inte emot Glybera”).

Glybera med alkohol

Personer som får diagnosen lipoproteinlipasbrist rekommenderas att vara försiktiga med vad de

äter, både före och efter behandling med Glybera, och bör avstå från alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Glybera brukar inte rekommenderas under graviditet. Det finns mycket lite information om säkerheten

för Glybera hos gravida kvinnor.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller

planerar att bli gravid. Läkaren gör en avvägning mellan nyttan för dig och riskerna för ditt

barn om du injiceras med Glybera medan du är gravid.

Använd lämpligt barriärpreventivmedel såsom kondomer för att undvika graviditet under

behandlingen och i minst 12 månader efter behandling. Ta inte p-piller eftersom de kan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

förvärra sjukdomen.

Använd kondomer så att så litet Glybera som möjligt kan överföras till eller från din partner.

Om du blir gravid medan du behandlas med Glybera ska du tala om detta för läkaren.

Det är inte känt om Glybera passerar över i bröstmjölken. Amning rekommenderas inte under

behandling med Glybera.

Manliga patienter

måste använda kondom under minst 12 månader efter injektion med Glybera.

Användning av kondomer minskar mängden Glybera som kan lämnas kvar i kvinnans kropp.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har ofta setts efter administrering av Glybera. Du bör tänka på detta när du kör eller använder

maskiner. Tala med läkaren om detta.

Viktig information om några innehållsämnen i Glybera

Glybera innehåller natrium och kalium. Mängden natrium och kalium som du får beror på hur många

injektioner du behöver. Läkaren kommer att räkna ut detta baserat på din vikt. Du måste tänka på

detta om du står på en saltfattig diet. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium

per administrering vid 27 till 60 injektionsställen, dvs. är näst intill ”kaliumfritt”.

3.

Hur du får Glybera

Glybera-behandlingen övervakas av en läkare som är specialiserad på att behandla patienter med

din sjukdom och du får läkemedlet av en läkare eller sjuksköterska med kvalificerad utbildning

och erfarenhet.

Du kommer att få Glybera vid ett enda administreringstillfälle på ett sjukhus. Vid detta tillfälle

kommer du att få en serie injektioner (27 till 60 injektioner) i musklerna i lår och underben. Dosen du

behöver beror på din vikt och kommer att beräknas av läkaren.

På grund av det stora antalet enskilda injektioner du får under Glybera-behandlingstillfället får du

också antingen regional bedövning i ryggmärgen (som bara bedövar dina ben), eller ett mer lokalt

bedövningsmedel

innan

får

Glybera-injektionerna.

Läkaren

kommer

prata

bedövningen och hur den ges.

När du har fått Glybera kanske du märker att dina ben blivit gulfärgade, vilket kan ske om jod

användes för att rengöra (sterilisera) benen innan du fick läkemedlet. Detta bleknar efter en kort tid.

Du kommer att behöva stanna kvar på sjukhuset i några timmar eller över natten för att säkerställa

att du inte får några biverkningar av läkemedlet eller bedövningen.

Du kommer att få Glybera vid ett enda behandlingstillfälle. Återadministrering av Glybera efter

detta första behandlingstillfälle rekommenderas inte.

Det är viktigt att din kropps immunförsvar inte är aktiverat vid tiden för den första Glybera-

injektionen. För att undvika detta kommer läkaren även att skriva ut behandling som undertrycker

immunsystemet (så kallade immunsuppressiva medel), med början 3 dagar innan dagen för Glybera-

injektion och i 12 månader efteråt. Exempel på dessa immunsuppressiva medel är ciklosporin,

mykofenolatmofetil. Dessutom kan metylprednisolon komma att administreras en halvtimme före

Glybera-injektionerna. Det är viktigt att du tar dessa läkemedel enligt anvisningarna. Sluta inte att ta

dem utan att först ha talat med läkaren.

Be läkaren att ge dig mer information om exakt vilket immunsuppressivt läkemedel du kommer att ta.

Om du har fått för stor mängd av Glybera

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eftersom läkemedlet injiceras av en läkare är det osannolikt att du kommer att få för mycket. Om du

av misstag får två doser på samma injektionsställe kan detta leda till en mer lokal reaktion, t.ex.

blåmärken eller känslighet. Läkaren behandlar detta efter behov.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Glybera orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

smärta i ben(en) (smärta i extremitet),

förhöjd kroppstemperatur,

trötthet (utmattning),

huvudvärk,

blåmärken i lår- och underbensmuskler till följd av injektionerna. De varar bara en kort tid.

Ökad blodnivå av muskelenzymet kreatinkinas

Vanliga

(kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer)

buksmärta,

illamående,

förstoppning,

frossa,

feber,

muskelvärk och ledvärk, smärta och stelhet,

andningsbesvär, bröstsmärta vid inandning och hjärtklappning som kan orsakas av blockering

av lungans huvudblodkärl,

brännande känsla,

högt blodtryck,

en känsla som om insekter kryper på (eller under) huden,

ansamling av vatten i kroppen,

nedsatt aptit,

yrsel,

hudutslag,

muskelkramper,

ostadighetskänsla,

hårväxt,

obehag vid injektionsstället, svullnad, utslag och smärta

Biverkningar av immunsuppressiva medel

Förutom Glybera kommer du också att få andra läkemedel som kallas immunsuppressiva medel

(se avsnitt 3 ”Hur du får Glybera”). Det är viktigt att du frågar läkaren om biverkningarna av

dessa andra läkemedel. Läkaren ska ge dig ett exemplar av bipacksedeln (som den här) för de

immunsuppressiva medel du kommer att behöva ta. Sluta inte att ta dem utan att först ha talat

med läkaren.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Glybera ska förvaras

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Injektionsflaskor måste förvaras frysta vid -25 ºC till -15 ºC. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Efter att läkemedlet tinats måste det omedelbart användas. Om det inte omedelbart används ska

injektionsflaskorna förvaras i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC och i skydd mot ljus under högst 8 timmar.

Om läkemedlet inte förvaras i kylskåp kan det förvaras i sprutor vid högst 25 °C och i skydd mot ljus

under högst 8 timmar.

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade organismer och måste kasseras enligt lokala

regler för sådana läkemedel

.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alipogentiparvovek.

Varje injektionsflaska med alipogentiparvovek innehåller 1 ml lösning, som i sin tur innehåller 3 x

genomkopior (gc).

Varje patientspecifik förpackning innehåller tillräckligt många injektionsflaskor för att varje

patient ska kunna doseras med 1 x 10

gc/kg kroppsvikt.

Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, natriumklorid, sackaros

och vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glybera är en klar till lätt opalescent, färglös injektionsvätska, lösning, levererad i en klar

glasinjektionsflaska med en silikoniserad injektionspropp och ”flip off”-förslutning.

Varje förformat transparent förseglat plastfodral innehåller antingen 2 eller 3 enskilda

injektionsflaskor med ett vätskeabsorberande ark. Den patientspecifika förpackningen innehåller ett

varierande antal fodral baserat på patientens kroppsvikt.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Nederländerna.

Tillverkare

uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Nederländerna.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Chiesi SA/NV

Tél/Tel: +32 2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi SA/NV

Tél/Tel: +32 2 788 42 00

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.:++36-1-429 1060

Danmark

ChiesiPharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 0 70 413 20 80

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 620 1421

France

Chiesi SAS

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: ++386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: + 46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: ++421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: + 46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

ηλ

: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: + 46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Denna bipacksedel ändrades senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta

innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen

är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats: http://www.ema.europa.eu

Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Behandling med Glybera måste ordineras av och administreras under överinseende av en läkare med

expertis i att behandla LPLD-patienter och genterapiadministrering, i fullt samråd med patienten.

Under administrering av Glybera bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt

tillgänglig om patienten drabbas av anafylaxi efter administreringen.

Dosering

Den maximala totala dosen av Glybera för administrering är 1 x 10

gc/kg kroppsvikt.

Glybera är endast godkänt för engångsbehandling. Inga data finns att tillgå om återadministrering av

Glybera, därför ska Glybera inte återadministreras.

Glybera administreras som en engångsserie av intramuskulära injektioner i benen. Dosen per

injektionsställe är 1,5 x 10

gc, eller 0,5 ml injektionsvätska, lösning. För varje injektionsställe måste

en spruta à 1 ml med tydliga volymmarkeringar à 0,5 ml användas. Volymer per injektionsställe får

inte överstiga 0,5 ml. Sprutor får inte användas mer än en gång.

Behandlingen ska övervakas genom mätning av neutraliserande antikroppar och T-cellssvar mot

AAV1 och

S447X

vid baslinjenivån samt 6 och 12 månader efter behandling.

Glybera ska bara användas när diagnosen LPLD har bekräftats med ett adekvat genetiskt test.

För att beräkna antalet injektionsflaskor fastställs patientens vikt till närmaste hela kg. Patientens vikt

divideras därefter med 3, och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är antalet injektionsflaskor

som måste dispenseras.

För att beräkna antalet injektionsställen och antalet sprutor fastställs patientens vikt till närmaste hela

kg. Patientens vikt divideras därefter med 3, och utan att avrunda uppåt multipliceras detta tal med 2

och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är det antal injektionsställen och det totala antal

sprutor (var och en fylld med 0,5 ml) som krävs för att administrera en volym à 0,5 ml per

injektionsställe för patientens behandling.

Exempel på typiska dosscheman baserade på patienters kroppsvikt visas i nedanstående tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal injektionsflaskor

(1 ml)

Antal 1 ml-sprutor (var

och en fylld med 0,5

Antal injektionsställen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Från tre dagar före och i 12 veckor efter administreringen av Glybera ska en immunsuppressiv

behandlingsregim administreras: ciklosporin (3 mg/kg/dag) och mykofenolatmofetil (2 x 1 g/dag)

rekommenderas. En halvtimme före Glybera-injektionen ska dessutom en intravenös bolus på 1

mg/kg metylprednisolon ges.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av Glybera hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Äldre

Erfarenheten från användning av Glybera till äldre patienter är begränsad. Det behövs ingen

dosjustering av Glybera till den äldre populationen.

Dosen av immunsuppressiva medel kan behöva justeras.

Njurinsufficiens eller leverinsufficiens

Erfarenheten från användning av Glybera till patienter med njur- eller leverinsufficiens är begränsad.

Det krävs ingen dosjustering av Glybera.

Administreringssätt

Vid intramuskulär injektion får patienten flera injektioner à 0,5 ml (en injektion per spruta)

under aseptiska förhållanden såsom användning av jod. Injektionerna fördelas över musklerna i

både låren och underbenen.

Spinalanestesi eller regional anestesi rekommenderas före intramuskulär administrering till följd

av det stora antal injektioner som krävs. Vid kontraindikation mot ett sådant förfarande

rekommenderas istället djup sedering.

Glybera får under inga omständigheter ges intravaskulärt.

För att säkerställa intramuskulär injektion rekommenderas att injektionerna utförs med hjälp av

ultraljud eller under elektrofysiologisk vägledning.

Anvisningar för användning, hantering och destruktion

Se lokala riktlinjer för biosäkerhet gällande hantering och destruktion av läkemedel som innehåller

genetiskt modifierade organismer.

Arbetsytor och material som kan ha varit i kontakt med Glybera måste dekontamineras med lämpliga

virusdödande desinfektionsmedel som verkar på icke-höljebärande virus (t.ex. hypoklorit och

klorinfrigörare) i minst 10 minuter.

Beredning av Glybera för administrering

Efter att mängden Glybera som ska administreras har beräknats (se avsnittet dosering) tas rätt antal

injektionsflaskor för engångsbruk ut ur frysen och får tina i rumstemperatur (15 °C till 25 °C) i cirka

30-45 minuter innan sprutorna fylls.

Efter att de tinats ska varje injektionsflaska försiktigt vändas upp och ner två gånger så att

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

blandningen blir jämn. Besiktiga injektionsflaskornas innehåll avseende partiklar och missfärgning.

Den klara till lätt opalescenta och färglösa lösningen måste vara fri från synliga partiklar. Använd

endast klara och färglösa lösningar utan synliga partiklar. Om en injektionsflaska visar tecken på

skador ska injektionssprutorna inte beredas och injektionsproceduren ska skjutas upp och planeras om

på nytt. Innehavaren av godkännande för försäljning ska informeras omedelbart.

Glybera levereras i en patientspecifik förpackning och innehåller därför den exakta mängden

injektionsflaskor för varje patient, beräknad efter patientens vikt.

Det beräknade antalet sprutor ska fyllas från de tinade injektionsflaskorna och därefter märkas och

placeras i en ljusskyddad behållare som kan transporteras till rummet där patienten ska få de

intramuskulära injektionerna.

För att undvika alla injektioner av partiklar från proppen till följd av två uppdragningar måste en enda

nål användas för uppdragning ur injektionsflaskan (lämnas kvar i proppen) och en separat nål

användas för varje spruta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Glybera 3 × 10

genomkopior/ml injektionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1 Allmän beskrivning

Alipogentiparvovek innehåller den humana lipoproteinlipas(LPL)-genvarianten LPL

S447X

i en vektor.

Vektorn består av ett proteinskal härlett från adenoassocierat virus av serotyp 1 (AAV1),

cytomegalovirus(CMV)- promotorn, ett posttranskriptionellt regulatoriskt element från hepatitvirus

från skogsmurmeldjur och AAV2- härledda inverterade terminalupprepningar. Alipogentiparvovek

framställs med hjälp av insektsceller och rekombinant bakulovirusteknik.

2.2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje injektionsflaska med alipogentiparvovek innehåller 1 extraherbar ml lösning, som i sin tur

innehåller

3 x 10

genomkopior (gc).

Varje patientspecifik förpackning innehåller tillräckligt många injektionsflaskor för att varje

patient ska kunna doseras med 1 x 10

S447X

gc/kg kroppsvikt.

Hjälpämne med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 47,5 mg natrium per administrering vid 27 injektionsställen till 105,6 mg

natrium per administrering vid 60 injektionsställen.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar, till lätt opalescent, färglös lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Glybera är indicerat för vuxna patienter som har fått diagnosen familjär lipoproteinlipasbrist (LPLD)

och som har haft svåra eller multipla pankreatitanfall trots en fettsnål kosthållning

.

Diagnosen LPLD

måste bekräftas med genetisk testning. Indikationen är begränsad till patienter med detekterbara nivåer

av LPL-protein (se avsnitt 4.4).

4.2 Dosering och administreringssätt

Glybera ska endast användas när diagnosen LPLD har bekräftats med ett adekvat genetiskt test (se

avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling med Glybera måste ordineras av och administreras under överinseende av en läkare med

expertis i att behandla LPLD-patienter och genterapiadministrering, i fullt samråd med patienten.

Under administrering av Glybera bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt

tillgänglig om patienten drabbas av anafylaxi efter administreringen.

Dosering

Den maximala totala dosen av Glybera för administrering är 1 x 10

gc/kg kroppsvikt.

Glybera är endast godkänt för engångsbehandling. Inga data finns att tillgå om återadministrering

av Glybera, därför ska Glybera inte återadministreras.

Glybera administreras som en engångsserie av intramuskulära injektioner i benen. Dosen per

injektionsställe är 1,5 x 10

gc, eller 0,5 ml injektionsvätska, lösning. För varje injektionsställe

måste

spruta

1 ml

tydliga

volymmarkeringar

användas.

Volymer

injektionsställe får inte överstiga 0,5 ml. Sprutor får inte användas mer än en gång.

Behandlingen ska övervakas genom mätning av neutraliserande antikroppar och T-cellssvar mot

AAV1 och

S447X

och T-cellssvar vid baslinjenivån samt 6 och 12 månader efter behandling.

För att beräkna antalet injektionsflaskor fastställs patientens vikt till närmaste hela kg. Patientens

vikt divideras därefter med 3, och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är antalet

injektionsflaskor som måste dispenseras.

För att beräkna antalet injektionsställen och antalet sprutor fastställs patientens vikt till närmaste

hela kg. Patientens vikt divideras därefter med 3, och utan att avrunda uppåt multipliceras detta tal

med 2 och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är det antal injektionsställen och det totala

antal sprutor (var och en fylld med 0,5 ml) som krävs för patientens behandling.

Exempel på typiska dosscheman baserade på patienters kroppsvikt visas i nedanstående tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal injektionsflaskor

(1 ml)

Antal 1 ml-sprutor (var

och en fylld med

0,5 ml)

Antal injektionsställen

Från tre dagar före och i 12 veckor efter administreringen av Glybera ska en immunsuppressiv

behandlingsregim administreras: ciklosporin (3 mg/kg/dag) och mykofenolatmofetil (2 x 1 g/dag)

rekommenderas.

En halvtimme före Glybera-injektionen ska dessutom en intravenös bolus på 1 mg/kg

metylprednisolon ges (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Glybera för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Äldre

Erfarenheten från användning av Glybera till äldre patienter är begränsad. Det behövs ingen

dosjustering av

Glybera till den äldre populationen.

Dosen av immunsuppressiva medel kan behöva justeras.

Njurinsufficiens eller leverinsufficiens

Erfarenheten från användning av Glybera till patienter med njur- eller leverinsufficiens är

begränsad.

Det krävs ingen dosjustering av Glybera.

Administreringssätt

Vid intramuskulär injektion får patienten flera injektioner à 0,5 ml (en injektion per spruta) under

aseptiska förhållanden såsom användning av jod. Injektionerna fördelas över musklerna i både låren

och underbenen.

Spinalanestesi eller regional anestesi rekommenderas före intramuskulär administrering till följd av

det stora antal injektioner som krävs. Vid kontraindikation mot ett sådant förfarande rekommenderas

istället djup sedering.

Glybera får under inga omständigheter ges intravaskulärt (se avsnitt 4.4).

För att säkerställa att injektionerna ges intramuskulärt rekommenderas att injektionerna utförs med

hjälp av ultraljud eller under elektrofysiologisk vägledning.

Anvisningar om användning, hantering och destruktion finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i Glybera som anges i

avsnitt 6.1.

Nedsatt immunförsvar.

Patienter med ökad blödningsrisk (t.ex. trombocytopeni) och muskelsjukdomar (t.ex. myosit)

får inte behandlas med tanke på det stora antal intramuskulära injektioner som krävs.

Trombocytaggregationshämmande läkemedel eller andra antikoagulantia får inte användas

samtidigt med Glybera vid tiden för injektion och under minst en vecka före eller en dag efter

injektionen.

Användning av p-piller (se avsnitt 4.6).

4.4 Varningar och försiktighet

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade organismer. Lokala riktlinjer för biosäkerhet som

gäller sådana produkter ska följas (se avsnitt 6.6).

Glybera ska endast administreras till patienter med en LPL-proteinmassa på minst 5 procent av det

normala. LPL-proteinmassa ska bestämmas genom ELISA eller liknande metoder. LPL-proteinmassa

ska mätas i ett blodprov från patienten mot ett kontrollprov från friska frivilliga försökspersoner.

Kost

Behandling med Glybera eliminerar inte anfall av akut pankreatit. Patienter rekommenderas att

fortsätta att följa en fettsnål kost och avstå från alkoholkonsumtion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienter med diabetes

Det finns begränsade data för patienter med diabetes. Diabetes mellitus är vanligt hos patienter med

de allvarligaste symtomen på LPLD. Läkaren måste noga överväga möjligheten att behandla

diabetespatienter som har LPLD.

Immunsuppressiva medel

(se avsnitt 5.2)

Direkt före insättning av den immunsuppressiva behandlingsregimen och före Glybera-injektionerna

måste patienten kontrolleras avseende symtom på alla slag av aktiv infektionssjukdom, och om en

sådan infektion påträffas måste behandlingsstarten skjutas upp tills patienten har tillfrisknat.

Tromboemboliska händelser

LPLD medför ett tillstånd av hyperviskositet/hyperkoagulabilitet. Spinalanestesi och multipla

intramuskulära injektioner kan öka risken ytterligare för (trombo) emboliska händelser vid och strax

efter administrering av Glybera. Bedömning av varje enskild patients riskprofil rekommenderas före

administreringen av Glybera. Följ gällande lokala eller internationella riktlinjer för profylax (se också

avsnitt 4.5).

Cell- och vävnadsdonation

Behandlade patienter bör inte donera blod, organ, vävnad eller celler för transplantation. Denna

information finns också på patientkortet för Glybera.

Kreatinkinas i serum

Mottagare av Glybera kan visa en ökning av kreatinkinasaktivitet i serum som blir uppenbar ungefär 2

veckor efter administrering och som når en höjdpunkt efter ungefär 8 veckor och som sedan

återvänder till baslinjen vid vecka 26. En patient utvecklade myoglobinuri i samband med förhöjd

kreatinkinasaktivitet i serum.

Muskelbiopsier som togs upp till 52 veckor efter administrering av Glybera visar ett infiltrat av

lymfocyter och makrofager. De långsiktiga konsekvenserna av detta cellinfiltrat är inte kända.

Natriuminnehåll och kaliuminnehåll

Detta läkemedel innehåller 47,5 mg natrium per administrering vid 27 injektionsställen till 105,6 mg

natrium per administrering vid 60 injektionsställen. Detta ska beaktas av patienter som står på en

natriumkontrollerad kost.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per administrering av 27–60

injektionsställen, dvs. näst intill kaliumfritt.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts utöver prekliniska och kliniska studier med mykofenolatmofetil

och ciklosporin.

Trombocytaggregationshämmande läkemedel eller andra antikoagulantia får inte användas samtidigt

med Glybera vid tiden för injektion. Korrigering av blödningsparametrar ska inledas innan Glybera

administreras. Trombocytaggregationshämmande läkemedel eller andra antikoagulantia får inte tas

veckan före beninjektionerna eller dagen efter injektionen (se avsnitt 4.3).

Användning av p-piller är kontraindicerad för LPLD-patienter (se avsnitt 4.3) eftersom de kan

förvärra den bakomliggande sjukdomen.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Födelsekontroll hos män och kvinnor

Fertila kvinnor måste rekommenderas att använda pålitliga barriärpreventivmedel i enlighet med

riktlinjerna för immunsuppressiva medel i minst 12 månader från behandlingens början (9 månader

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

efter utsättning av immunsuppressiva medel). Därför rekommenderas att barriärpreventivmedel

används i minst 12 månader efter administrering av Glybera

Användning av p-piller är kontraindicerad för LPLD-patienter (se avsnitt 4.3) eftersom de kan

förvärra den bakomliggande sjukdomen.

Manliga patienter, inklusive män som genomgått vasektomi, rekommenderas att använda

barriärpreventivmedel i minst 12 månader efter administrering av Glybera.

Graviditet

Mycket begränsade data finns om graviditeter där exponering för Glybera skett. Djurstudier tyder inte

på skadliga effekter på graviditet eller embryonal/fosterutveckling på grund av Glybera (se avsnitt

5.3).

Glybera bör inte administreras till gravida kvinnor om inte den möjliga nyttan för modern uppväger

den möjliga risken för fostret.

Amning

Det är inte känt om Glybera utsöndras i bröstmjölk. Glybera ska inte användas till ammande

kvinnor så länge amningen pågår.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om effekten av Glybera på fertiliteten. Effekter på manlig och kvinnlig

fertilitet har inte utvärderats i djurstudier.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Glybera har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel har ofta

observerats

efter

administrering

Glybera

avsnitt

4.8).

Patienter

yrsel

rekommenderas att inte framföra eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den oftast rapporterade biverkningen är smärta i extremitet som inträffar hos cirka en tredjedel av

patienterna. En patient fick diagnosen lungemboli 7 veckor efter behandlingen. Med tanke på den lilla

patientpopulationen och storleken på kohorterna ger de insamlade biverkningarna och allvarliga

biverkningarna inte något fullständigt perspektiv på dessa händelsers natur och frekvens.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningar förtecknas nedan enligt MedDRA-systemet per organsystem och frekvens. Mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10

000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

svårighetsgrad.

MedDRA-klassificering av

organsystem

Mycket vanliga Vanliga

Metabolism och nutrition

Minskad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Brännande känsla, yrsel, myrkrypningar,

presynkope

Blodkärl

Hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Ansträngningsdyspné, lungemboli

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Magtarmkanalen

Buksmärta, illamående, förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Onormal hårväxt, palmar-plantar

erytrodysestesi (hand-fotsyndrom), hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Smärta i

extremitet

Artrit, obehag i armar och ben,

muskelspasmer, muskelöveransträngning,

muskuloskeletal stelhet, myalgi,

muskelsmärta, nacksmärta, tyngdkänsla, akut

myosit och kronisk myosit

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Utmattning,

hypertermi

Frossbrytningar, smärta vid injektionsstället,

perifert ödem, feber

Undersökningar

Ökad

kreatinkinasakti

vitet i serum

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Kontusion

Obehag vid injektionsstället, ödem vid

injektionsstället, klåda vid injektionsstället

Immunogenicitet

Ett immunsvar sågs trots användning av immunsuppressiva medel.

I kliniska prövningar med Glybera fanns det antikroppar mot proteinskalet från det adenoassocierade

viruset (AAV) före behandling hos 18 av 27 patienter. Antikroppar mot AAV uppträdde eller ökade

efter Glybera- administreringen hos samtliga patienter. Den kliniska relevansen av antikroppssvaret är

okänd (se avsnitt 4.2 om återadministrering).

Ingen neutraliserande assay användes.

T-cellssvar mot AAV upptäcktes hos cirka hälften av patienterna endast efter behandling. Inget T-

cellssvar på LPL upptäcktes hos någon patient.

Med undantag av ett fall av feber (39,9 °C) i studie CT-AMT-011-01 som gick över inom en dag

inträffade inga allvarliga biverkningar i samband med Glybera eller immunsuppressiva medel.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Prekliniska studier med doser som var tio gånger större än den rekommenderade dosen (1 x 10

gc/kg) ledde inte till några allmänna systemiska oönskade tecken eller symtom. Symtomatisk och

stödjande behandling, enligt vad den behandlande läkaren anser nödvändigt, rekommenderas vid

överdosering.

Om två doser skulle administreras av misstag till samma injektionsställe kan detta leda till mer lokala

reaktioner, t.ex. blåmärken eller känslighet.

Lokal smärta eller känslighet kan behandlas symtomatiskt, t.ex. genom administrering av lokala eller

systemiska smärtlindrande medel.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lipidmodifierande medel, övriga lipidmodifierande medel, ATC-kod:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

C10AX10.

Verkningsmekanism

Glybera innehåller den humana LPL-genvarianten LPL

S447X

i en vektor för adenoassocierat virus av

serotyp 1 (AAV1) avsedd att vara inriktad på muskulaturen. Glybera injiceras som en engångsserie i

en benmuskel där det tas upp av myocyter. Elementen i vektorn valdes så att uttrycket av LPL

S447X

genen främjas genom upptagning av cellens maskineri för uttryck och myocyterna producerar

proteinprodukten av transgen-LPL

S447X

utan att vektorn förmår reproducera sig själv.

Farmakodynamisk effekt

Lipoproteinlipas är ett viktigt ”första steg”-enzym i metabolismen av lipoproteiner efter intag av fett

med kosten. I kliniska studier kunde en övergående sänkning av triglycerider ses i upp till 12 veckor

hos enskilda patienter. Glybera möjliggör dessutom uttryck av LPL-proteinet i den injicerade

muskeln, vilket återspeglas av den förbättrade postprandiala kylomikronmetabolismen (CM) i en liten

undergrupp patienter.

Klinisk effekt och säkerhet

Den kliniska effekten och säkerheten för Glybera har utvärderats i tre interventionella kliniska studier

AAV1-LPL

S447X

hos LPLD-patienter.

Två av dessa kliniska prövningar föregicks av prospektiva observationsstudier där man bedömde

triglyceridnivån (TG) vid fasta och symtom och tecken på LPLD hos patienter som stod på en fettsnål

kost. Det visade sig vara svårt att strikt följa en fettsnål kosthållning.

Standardmässig genanalys (sekvensbestämning) användes i de kliniska studierna av Glybera. Ett

lämpligt CE- märkt test fullständig gensekvensering ska användas för att bekräfta diagnosen.

Klinisk prövning CT-AMT-010-01

AAV1-LPL

S447X

administrerades till 8 LPLD-patienter i en 12-veckors, öppen doshöjningsstudie (1 x

gc till

3 x 10

gc per kg kroppsvikt intramuskulärt). Inga allvarliga läkemedelsrelaterade

biverkningar inträffade och ingen dosbegränsande toxicitet observerades. Hos hälften av patienterna

sågs ett T-cellssvar på vektorn. Jämfört med preadministrering registrerades en övergående och

variabel sänkning i mediannivåerna av triglycerid för samtliga patienter.

Klinisk prövning CT-AMT-011-01

Målet med denna öppna doshöjningsstudie var att bedöma säkerhetsprofilen och sänkningen av

plasmanivåerna av triglycerid (TG) vid fasta efter 12 veckor efter Glybera-administrering hos 14

LPLD-patienter. Samtliga patienter stod på en fettsnål kost under den 12 veckor långa huvudstudien.

De första 2 patienterna fick en dos på 3 x 10

gc/kg, de efterföljande 4 patienterna fick en dos på 3 x

gc/kg med en immunsuppressiv behandlingsregim (oralt ciklosporin och oralt

mykofenolatmofetil från dagen efter administreringen av Glybera fram till vecka 12) och de sista 8

patienterna fick en dos på 1 x 10

gc/kg med en immunsuppressiv behandlingsregim. T-cellssvar

sågs hos ungefär hälften av patienterna utan kliniska följdtillstånd. Med utgångspunkt från

triglyceriddata verkar dosen på 1 x 10

gc/kg vara den mest optimala.

Klinisk prövning CT-AMT-011-02

Detta är en öppen studie av alipogentiparvovek vid en fast dos på 1 x 1012 gc/kg kroppsvikt

administrerat i en engångsserie av intramuskulära injektioner. Fem kvalificerade patienter ingick i

studien, vid vilken samtliga patienter fick alipogentiparvovek. Patienterna fick även en daglig peroral

dos på 3 mg/kg/dag av ciklosporin och 2 g/dag av mykofenolatmofetil med början tre dagar före

administreringen av alipogentiparvovek till och med vecka 12. En intravenös engångsbolus av

metylprednisolon (1 mg/kg kroppsvikt) gavs 30 minuter före administreringen av alipogentiparvovek.

En patient fick diagnosen lungemboli 7 veckor efter behandlingen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En övergående sänkning av triglycerider i upp till 12 veckor hos vissa enskilda patienter har

observerats. Därefter återgick triglyceridnivåerna till baslinjenivån. En påvisbar förbättring av

postprandial kylomikronmetabolism sågs hos 5/5 patienter fram till vecka 14, och hos 3/3 patienter

som följdes upp till 52 veckor.

Alla interventionella studier fortsatte som långsiktiga uppföljningsstudier. Patienterna i CT-AMT-

010-01 har följts i upp till 5 år (n=6) efter administrering, patienterna i CT-AMT-011-01 i upp till 5 år

(n=13) och patienterna i CT-AMT-011-02 i upp till 1 år (n=3).

Muskelbiopsier som togs upp till ett halvår efter administreringen visade långvarigt uttryck av LPL-

genen och förekomst av biologiskt aktivt LPL-protein.

Klinisk prövning CT-AMT-11-03

Studien CT-AMT-011-03 var en kombinerad retrospektiv och prospektiv studie av patienter som

hade deltagit i studierna CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01 och CT-AMT-11-02.

Under en uppföljningsperiod upp till 3 år efter behandlingen sågs en nedåtgående trend beträffande

incidens och svårighetsgrad för pankreatit hos de 12 patienter som fick multipla anfall under sin

livstid.

Klinisk prövning CT-AMT-11-05

Ytterligare uppföljning av patienter som deltog i studien CT-AMT-11-03 (till ett medianvärde på 5,8

år efter exponering för Glybera) visade en förkortad sjukhusvistelse på 1 dag per patient och år jämfört

med samma tidslängd före exponering.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Glybera för alla grupper av den pediatriska populationen som behandlas för lipoproteinlipasbrist

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att

det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är

sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha

kommit fram och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Glybera förväntas brytas ned av endogent protein och DNA-katabola vägar.

Icke-klinisk biodistribution

Efter intramuskulär administrering av Glybera till möss detekterades vektor-DNA övergående i

cirkulationen.

Åtta dagar efter administrering detekterades höga nivåer av vektor-DNA-sekvens i

injicerade muskler och de dränerande lymfkörtlarna. Förutom vid injektionsstället återfanns det högsta

antalet vektor-DNA-kopior i levern och blodet. Det lägsta antalet kopior återfanns i hjärnan, lungorna,

hjärtat och icke-injicerade muskelgrupper. I gonader och reproduktionsorgan återfanns kopior av

vektor-DNA i låga nivåer. Med tiden förblev nivåerna av resterande vektor-DNA höga i den injicerade

muskeln och i lymfkörtlar i ljumsken samtidigt som de minskade stadigt i övriga organ. Nivåerna av

Glybera-vektor-DNA som återfanns i gonaderna var mätbara men lägre än i andra icke-målorgan.

Samtidig behandling med immunsuppressiva medel påverkade inte biodistributionsmönstret vid vare

sig låg eller hög dos hos möss. Biodistributionsmönstret var mycket likartat hos de andra testade

arterna (katter och kaniner).

Klinisk farmakokinetik och utsöndring

Utsöndring bedömdes i de kliniska studierna genom insamling av saliv, urin och sädesvätska. I CT-

AMT-011-02 insamlades även avföring. Efter administrering av Glybera till deltagarna detekterades

de högsta koncentrationerna av vektor-DNA i serum, med en clearance på en eller två log per vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I saliv kunde vektor-DNA fortfarande detekteras upp till 12 veckor; i urin upp till 10 veckor och i

sädesvätska upp till 26 veckor. Alla utom två patienter fick immunsuppressiva medel i 12 veckor. Det

finns en teoretisk risk för att samtidig administrering av den immunsuppressiva behandlingsregimen

leder till längre persistens av virus-DNA i serum och till längre utsöndring i saliv, urin och

sädesvätska.

Höga nivåer av vektor-DNA observerades i målvävnaden, injicerad benmuskel, upp till 12 månader

efter dosering för Glybera, men inte i icke-injicerad muskel.

Farmakokinetik i särskilda populationer t.ex. äldre/njurinsufficiens osv.

Glybera injiceras direkt i målorganet, skelettmuskel. Lever- och njurfunktion, cytokrom P450-

polymorfismer och åldrande förväntas inte påverka den kliniska effekten och säkerheten för Glybera.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid injektion tolererades Glybera väl i alla utförda djurstudier utan några påfallande kliniska tecken.

Hos möss sågs lokala cellinfiltrat och tecken på degeneration och regeneration utan nekros vid den

kliniska dosen i den injicerade muskeln vid histopatologisk undersökning. Dessa effekter var

dosberoende men visade regression med tiden. Som väntat utvecklade alla djur antikroppar mot

AAV-proteinskalet.

Vid behandling fyra veckor före parning sågs ingen maternell eller fetal toxicitet eller

utvecklingstoxicitet hos möss. Inget vektor-DNA kunde detekteras hos fostren efter behandling av

vare sig honor eller hanar före parning.

Inga karcinogenicitetsstudier har utförts. I toxicitetsstudier identifierades dock ingen tumörökning.

Även om det inte finns någon helt adekvat djurmodell att tillgå för den tumorigena potentialen tyder

tillgängliga toxikologiska data inte på att det finns skäl till oro avseende tumorigenicitet.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumfosfat, vattenfri

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Natriumklorid

Sackaros

Vatten för injektioner

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

18 månader för frysta injektionsflaskor.

Efter upptining måste läkemedlet användas omedelbart. Om det inte omedelbart används ska

injektionsflaskorna förvaras i kylskåp vid 2ºC till 8ºC och i skydd mot ljus i högst 8 timmar. Efter att

ha tinats upp får läkemedlet inte frysas ned igen.

Om läkemedlet inte förvaras i kylskåp kan det förvaras i sprutor vid högst 25 °C och i skydd mot ljus

under högst 8 timmar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förvara och transportera injektionsflaskan fryst -25

C till -15

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller

implantation

1 ml lösning i en 2 ml injektionsflaska (glas) med injektionspropp av silikoniserad klorbutyl och ”flip

off”- förslutning.

Varje förformat transparent förseglat plastfodral innehåller antingen 2 eller 3 enskilda

injektionsflaskor med ett vätskeabsorberande ark. Den slutliga ytterkartongen innehåller ett varierande

antal fodral i enlighet med den specifika dos som krävs för patienten.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Anvisningar för beredning och hantering och destruktion

Se lokala riktlinjer för biosäkerhet gällande hantering och destruktion av läkemedel som innehåller

genetiskt modifierade organismer.

Arbetsytor och material som kan ha varit i kontakt med Glybera måste dekontamineras med lämpliga

virusdödande desinfektionsmedel som verkar på icke-höljebärande virus (t.ex. hypoklorit och

klorinfrigörare) i minst 10 minuter.

Beredning av Glybera för administrering

Efter att mängden Glybera som ska administreras har beräknats (se avsnitt 4.2) tas rätt antal

injektionsflaskor för engångsbruk ut ur frysen och får tina i rumstemperatur (15

C till 25

C) i cirka

30-45 minuter innan sprutorna fylls.

Efter att de tinats ska varje injektionsflaska försiktigt vändas upp och ner två gånger så att

blandningen blir jämn. Besiktiga injektionsflaskornas innehåll avseende partiklar och missfärgning.

Den klara till lätt opalescenta och färglösa lösningen måste vara fri från synliga partiklar. Använd

endast klara och färglösa lösningar utan synliga partiklar. Om en injektionsflaska visar tecken på

skador ska injektionssprutorna inte beredas och injektionsproceduren ska skjutas upp och planeras

om på nytt. Innehavaren av godkännande för försäljning ska informeras omedelbart.

Glybera levereras i en patientspecifik förpackning och innehåller därför den exakta mängden

injektionsflaskor för varje patient, beräknad efter patientens vikt.

Det beräknade antalet sprutor ska fyllas från de tinade injektionsflaskorna och därefter märkas och

placeras i en ljusskyddad behållare som kan transporteras till rummet där patienten ska få de

intramuskulära injektionerna.

För att undvika alla injektioner av partiklar från proppen till följd av två uppdragningar måste en enda

nål användas för uppdragning ur injektionsflaskan (lämnas kvar i proppen) och en separat nål

användas för varje spruta.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

uniQure biopharma

B.V.

Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam

Nederländerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/791/001

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 oktober 2012

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/670094/2015

EMEA/H/C/002145

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Glybera

alipogentiparvovek

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Glybera. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

Glybera ska användas.

Vad är Glybera?

Glybera är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen alipogentiparvovek. Det finns som

injektionsvätska, lösning.

Glybera är en typ av läkemedel för avancerad terapi som kallas ”genterapiprodukt”. Det är en typ av

läkemedel som verkar genom att gener förs in i kroppen.

Vad används Glybera för?

Glybera används för att behandla vuxna patienter med lipoproteinlipasbrist som haft svåra eller

multipla pankreatitanfall (inflammation i bukspottkörteln) trots en fettsnål kosthållning.

Lipoproteinlipasbrist är en sällsynt sjukdom där patienterna har ett fel i genen för lipoproteinlipas, ett

enzym som svarar för fettnedbrytningen. Patienter med denna sjukdom måste stå på en strikt fettsnål

kost och riskerar att få återkommande anfall av pankreatit, som är en allvarlig och livshotande

komplikation.

Glybera ges bara till patienter som har fått sin sjukdom bekräftad genom lämpliga gentester och som

har spårbara halter av enzymet lipoproteinlipas i blodet.

Eftersom antalet patienter med lipoproteinlipasbrist är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och

Glybera klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den

8 mars 2004.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Glybera

EMA/670094/2015

Sida 2/3

Hur används Glybera?

Glybera får bara ordineras av och ges under överinseende av en läkare med utbildning i att behandla

lipoproteinlipasbrist och i genterapi.

Glybera ges som engångsbehandling med hjälp av flera injektioner i musklerna i lår och underben.

Mängden läkemedel som ska injiceras och antalet injektioner är beroende av patientens kroppsvikt.

Mer information om den dos Glybera som ska ges finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Under tre dagar före behandlingen med Glybera och tolv veckor därefter får patienterna

immunsuppressiv behandling för att minska immunsystemets reaktioner mot läkemedlet. Till följd av

de många injektioner som krävs bör de ges med ryggmärgsbedövning eller regional bedövning

(läkemedel som bedövar vissa delar av kroppen för att blockera smärtan).

Hur verkar Glybera?

Den aktiva substansen i Glybera, alipogentiparvovek, kommer från ett virus som har modifierats så att

det kan bära lipoproteinlipasgenen in i kroppens celler. När den injiceras in i musklerna korrigerar den

lipoproteinlipasbristen genom att göra det möjligt för musklerna att producera enzymet. Enzymet som

produceras av dessa celler kan sedan hjälpa till att bryta ner fetter i blodet och minskar på så vis

antalet pankreatitanfall och sjukdomens svårighetsgrad.

Det modifierade virusmaterial som används i Glybera orsakar inga infektioner och kan inte göra kopior

av sig självt.

Hur har Glyberas effekt undersökts?

Glybera har studerats på 27 patienter med lipoproteinlipasbrist som stod på en fettsnål kost. De flesta

patienter som fick Glybera fick dessutom immunsuppressiv behandling. De huvudsakliga effektmåtten

var sänkning av fettnivåerna i blodet efter måltid och minskning av antalet pankreatitanfall.

Vilken nytta har Glybera visat vid studierna?

Uppgifterna visade att fettnivåerna i blodet efter måltid sänktes hos vissa patienter. Man såg också en

minskning av antalet pankreatitanfall hos vissa patienter, liksom färre intagningar på sjukhus och

vistelser på intensivvårdsavdelning. Trots att det bara fanns data för ett litet antal patienter visar

resultaten att Glybera skulle vara gynnsamt för patienter som har haft svåra eller multipla

pankreatitanfall.

Vilka är riskerna med Glybera?

Den oftast rapporterade biverkningen av Glybera är smärta i benen efter injektionerna, som inträffar

hos en tredjedel av patienterna. Andra vanligen rapporterade biverkningar är huvudvärk, trötthet,

hypertermi (förhöjd kroppstemperatur), blåmärken och förhöjda nivåer i blodet av enzymet

kreatinkinas (ett tecken på skadad muskelvävnad). En patient fick diagnosen lungemboli (koagel i

blodkärlen till lungorna) sju veckor efter behandlingen. Med tanke på hur få patienter som behandlats

med läkemedlet ger dessa biverkningar inte någon heltäckande bild av frekvensen och typen av

biverkningar för Glybera. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Glybera

finns i bipacksedeln.

Glybera får inte ges till patienter med immunbrist (nedsatt motståndskraft mot sjukdomar), ökad

blödningsrisk eller muskelsjukdom. Antikoagulantia, som kan öka blödningen, får inte tas från veckan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Glybera

EMA/670094/2015

Sida 3/3

före behandlingen med Glybera till dagen efter. Patienter får heller inte använda p-piller. En fullständig

förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Glybera godkänts?

Efter att noggrant gått igenom alla uppgifter och omständigheter kring sjukdomen, däribland hur

extremt sällsynt den är, drog CHMP slutsatsen att studiernas resultat visade att nyttan med Glybera är

större än dess risker hos patienter som har haft svåra eller multipla pankreatitanfall trots en fettsnål

kosthållning. Detta är en undergrupp av allvarligt drabbade patienter med ett stort ouppfyllt

medicinskt behov. CHMP rekommenderade därför att läkemedlet skulle godkännas för försäljning.

Glybera har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall” då det inte varit

möjligt att få fullständig information om läkemedlet eftersom sjukdomen är sällsynt. Europeiska

läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten varje år och uppdatera

denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Glybera saknas för närvarande?

Enligt villkoren för godkännandet måste företaget lämna in kompletterande uppgifter om fettnivåer i

blodet efter måltid och om immunreaktionen på Glybera hos nya patienter. Företaget kommer även att

lämna in uppgifter från ett register för att följa resultatet hos patienter som behandlats med Glybera.

Dessutom kommer ett steg att läggas till i tillverkningsprocessen för att förbättra läkemedlets

säkerhetsprofil.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Glybera?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Glybera används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Glybera. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Vidare har företaget upprättat ett program för begränsad åtkomst för att säkerställa att Glybera

används korrekt när diagnosen har bekräftats. Läkemedlet kommer bara att vara tillgängligt för läkare

som fått lämpligt utbildningsmaterial och kommer endast att användas för att behandla patienter som

deltar i registret. Företaget kommer även att förse patienter och vårdpersonal med utbildningsmaterial

som innehåller information om hur Glybera administreras och hur riskerna med läkemedlet hanteras.

Patienterna kommer dessutom att få ett patientvarningskort.

Mer information om Glybera

Den 25 oktober 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Glybera

som gäller i hela EU.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer

information om behandling med Glybera finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Glybera från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2015.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen