Revatio

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

sildenafil

Dostupné z:

Upjohn EESV

ATC kód:

G04BE03

INN (Medzinárodný Name):

sildenafil

Terapeutické skupiny:

Urologika

Terapeutické oblasti:

Hypertenzia, pľúca

Terapeutické indikácie:

Liečbu dospelých pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou klasifikované ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) funkčnej triedy II a III, na zlepšenie záťažovej kapacity. Účinnosť bola preukázaná pri primárnej pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s ochorením spojivového tkaniva. Detskú populáciu Liečby pediatrických pacientov vo veku od jedného roka do 17 rokov s pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Účinnosť z hľadiska zlepšenia výkonovej kapacity alebo pulmonálnej hemodynamiky bola preukázaná pri primárnej pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s vrodenou srdcovou chorobou. Revatio roztoku pre injekcie sa na liečbu dospelých pacientov s pľúcnej arteriálnej hypertenzie, ktorí sú v súčasnosti predpísané ústne Revatio a ktorí sú dočasne schopný prijať ústne terapie, ale sú inak klinicky a haemodynamically stabilný. Revatio (ústne) je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s pľúcnej arteriálnej hypertenzie klasifikované ako KTO funkčnej triedy II a III, s cieľom zlepšiť výkon kapaci

Prehľad produktov:

Revision: 48

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-10-28

Príbalový leták

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Revatio 20 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg sildenafilu (vo forme citrátu).
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje tiež 0,7 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety označené nápisom “PFIZER“ na jednej strane
a “RVT 20“na strane druhej.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Dospelí
Liečba dospelých pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou, klasifikovanou ako funkčný stupeň II
a III podľa WHO, za účelom zlepšenia tolerancie fyzickej záťaže. Účinnosť sa potvrdila pri primárnej
pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s ochorením spojivového tkaniva.
Pediatrická populácia
Liečba pediatrických pacientov vo veku 1 až 17 rokov s pľúcnou artériovou hypertenziou. Účinnosť
v zmysle zlepšenia tolerancie fyzickej záťaže alebo pľúcnej hemodynamiky sa potvrdila pri primárnej
pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s vrodenou srdcovou chybou (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a monitorovať len lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pľúcnej arteriálnej
hypertenzie. V prípade zhoršenia klinického stavu napriek liečbe Revatiom, treba zvážiť alternatívne
možnosti liečby.
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná dávka je 20 mg trikrát denne (TID). Lekári majú poradiť pacientom, ktorí zabudnú užiť
Revatio, aby užili dávku čo možno najskôr a potom pokračovali s normálnou dávkou. Pacienti nesmú
užiť dvojnásobnú dávku, aby nahradili vynechanú dávku.
Pediatrická populácia (vo veku 1 až 17 rokov)
U pediatrických pacientov vo veku 1 až 17 rokov je odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou
≤ 20 kg je 10 mg trikrát denne a u pacientov s hmotnosťou > 20 kg 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Revatio 20 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg sildenafilu (vo forme citrátu).
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje tiež 0,7 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety označené nápisom “PFIZER“ na jednej strane
a “RVT 20“na strane druhej.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Dospelí
Liečba dospelých pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou, klasifikovanou ako funkčný stupeň II
a III podľa WHO, za účelom zlepšenia tolerancie fyzickej záťaže. Účinnosť sa potvrdila pri primárnej
pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s ochorením spojivového tkaniva.
Pediatrická populácia
Liečba pediatrických pacientov vo veku 1 až 17 rokov s pľúcnou artériovou hypertenziou. Účinnosť
v zmysle zlepšenia tolerancie fyzickej záťaže alebo pľúcnej hemodynamiky sa potvrdila pri primárnej
pľúcnej hypertenzii a pľúcnej hypertenzii spojenej s vrodenou srdcovou chybou (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a monitorovať len lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pľúcnej arteriálnej
hypertenzie. V prípade zhoršenia klinického stavu napriek liečbe Revatiom, treba zvážiť alternatívne
možnosti liečby.
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná dávka je 20 mg trikrát denne (TID). Lekári majú poradiť pacientom, ktorí zabudnú užiť
Revatio, aby užili dávku čo možno najskôr a potom pokračovali s normálnou dávkou. Pacienti nesmú
užiť dvojnásobnú dávku, aby nahradili vynechanú dávku.
Pediatrická populácia (vo veku 1 až 17 rokov)
U pediatrických pacientov vo veku 1 až 17 rokov je odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou
≤ 20 kg je 10 mg trikrát denne a u pacientov s hmotnosťou > 20 kg 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 25-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 25-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 25-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 25-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 21-11-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov