Replagal

Krajina: Európska únia

Jazyk: fínčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

agalsidaasi alfa

Dostupné z:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC kód:

A16AB03

INN (Medzinárodný Name):

agalsidase alfa

Terapeutické skupiny:

Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet,

Terapeutické oblasti:

Fabryn tauti

Terapeutické indikácie:

Replagal on tarkoitettu pitkäaikaiselle entsyymikorvaushoidolle potilailla, joilla on vahvistettu Fabry-taudin (a-galaktosidaasi-A-puute).

Prehľad produktov:

Revision: 28

Stav Autorizácia:

valtuutettu

Dátum Autorizácia:

2001-08-03

Príbalový leták

                23
B. PAKKAUSSELOSTE
24
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
REPLAGAL 1 MG/ML INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN
agalsidaasi alfa
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Replagal on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Replagalia
3.
Miten Replagalia annetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5
Replagalin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ REPLAGAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Replagalin vaikuttava aine on agalsidaasi alfa (1 mg/ml. Agalsidaasi
alfa on ihmisen oman entsyymin

-galaktosidaasin muoto. Se on valmistettu käynnistämällä solujen

-galaktosidaasi A -geeni. Sen
jälkeen entsyymi poistetaan soluista ja siitä valmistetaan steriili
infuusiokonsentraatti liuosta varten.
Replagalia käytetään sellaisten aikuispotilaiden hoitoon kuin myös
nuorten ja yli 7-vuotiaiden lasten
hoitoon, joilla on vahvistettu Fabryn taudin diagnoosi. Sitä
käytetään pitkäaikaisena entsyymin
korvaushoitona, kun entsyymiä ei ole kehossa tai sen pitoisuus on
normaalia pienempi, kuten Fabryn
taudissa.
Replagal vähentää 6 kuukauden hoidon jälkeen merkittävästi kipua
potilailla verrattuna
lumelääkkeellä hoidettuihin potilaisiin. Replagal vähentää
vasemman kammion massaa hoitoa
saaneilla potilailla verrattuna potilaisiin, joita on hoidet
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Replagal 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 1 mg agalsidaasi alfaa*.
Yksi 3,5 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 3,5 mg
agalsidaasi alfaa.
*agalsidaasi alfa on humaaniproteiini

-galaktosidaasi A, joka on tuotettu ihmisen solulinjassa
geenitekniikan avulla.
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Tämä lääkevalmiste sisältää 14,2 mg natriumia per
injektiopullo.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.
Kirkas väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Replagal on tarkoitettu pitkäaikaiseen entsyymikorvaushoitoon
potilaille, joilla on vahvistettu
diagnoosi Fabryn taudista (

-galaktosidaasi A:n puutos).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Replagal-hoidon täytyy tapahtua sellaisen lääkärin valvonnan
alaisena, joka on perehtynyt Fabryn
tautia tai muita periytyviä aineenvaihduntahäiriöitä sairastavien
potilaiden hoitoon.
Annostus
Replagalia annetaan 0,2 mg/painokilo joka toinen viikko 40 minuuttia
kestävällä infuusiolla
laskimoon.
_Erityisryhmät_
_Iäkkäät potilaat_
Tutkimuksia yli 65-vuotiailla potilailla ei ole tehty eikä
annostussuosituksia näille potilaille tällä
hetkellä voida antaa, koska lääkkeen turvallisuutta ja tehoa ei
vielä ole varmistettu.
_Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta _
Tutkimuksia ei ole tehty maksan vajaatoimintaa sairastavilla
potilailla.
_Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta _
Annostelun muuttaminen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville
potilaille ei ole tarpeellista.
3
Laaja munuaisvaurio (eGFR-arvo < 60 ml/min) saattaa rajoittaa
munuaisvastetta
entsyymikorvaushoitoon. Dialyysipotilaista tai munuaissiirteen
saaneista potilaista on käytettävissä
niukasti tietoja eikä annostelun muuttamista suositella.
_Pediatriset potilaat_
Replagal-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0-6 vuoden ikäisten
lasten hoidossa ei ole vielä
varmi
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov