Replagal

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
20-09-2022

Aktiivinen ainesosa:

agalsidaasi alfa

Saatavilla:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC-koodi:

A16AB03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

agalsidase alfa

Terapeuttinen ryhmä:

Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet,

Terapeuttinen alue:

Fabryn tauti

Käyttöaiheet:

Replagal on tarkoitettu pitkäaikaiselle entsyymikorvaushoidolle potilailla, joilla on vahvistettu Fabry-taudin (a-galaktosidaasi-A-puute).

Tuoteyhteenveto:

Revision: 28

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2001-08-03

Pakkausseloste

                23
B. PAKKAUSSELOSTE
24
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
REPLAGAL 1 MG/ML INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN
agalsidaasi alfa
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Replagal on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Replagalia
3.
Miten Replagalia annetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5
Replagalin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ REPLAGAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Replagalin vaikuttava aine on agalsidaasi alfa (1 mg/ml. Agalsidaasi
alfa on ihmisen oman entsyymin

-galaktosidaasin muoto. Se on valmistettu käynnistämällä solujen

-galaktosidaasi A -geeni. Sen
jälkeen entsyymi poistetaan soluista ja siitä valmistetaan steriili
infuusiokonsentraatti liuosta varten.
Replagalia käytetään sellaisten aikuispotilaiden hoitoon kuin myös
nuorten ja yli 7-vuotiaiden lasten
hoitoon, joilla on vahvistettu Fabryn taudin diagnoosi. Sitä
käytetään pitkäaikaisena entsyymin
korvaushoitona, kun entsyymiä ei ole kehossa tai sen pitoisuus on
normaalia pienempi, kuten Fabryn
taudissa.
Replagal vähentää 6 kuukauden hoidon jälkeen merkittävästi kipua
potilailla verrattuna
lumelääkkeellä hoidettuihin potilaisiin. Replagal vähentää
vasemman kammion massaa hoitoa
saaneilla potilailla verrattuna potilaisiin, joita on hoidet
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Replagal 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 1 mg agalsidaasi alfaa*.
Yksi 3,5 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 3,5 mg
agalsidaasi alfaa.
*agalsidaasi alfa on humaaniproteiini

-galaktosidaasi A, joka on tuotettu ihmisen solulinjassa
geenitekniikan avulla.
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Tämä lääkevalmiste sisältää 14,2 mg natriumia per
injektiopullo.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.
Kirkas väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Replagal on tarkoitettu pitkäaikaiseen entsyymikorvaushoitoon
potilaille, joilla on vahvistettu
diagnoosi Fabryn taudista (

-galaktosidaasi A:n puutos).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Replagal-hoidon täytyy tapahtua sellaisen lääkärin valvonnan
alaisena, joka on perehtynyt Fabryn
tautia tai muita periytyviä aineenvaihduntahäiriöitä sairastavien
potilaiden hoitoon.
Annostus
Replagalia annetaan 0,2 mg/painokilo joka toinen viikko 40 minuuttia
kestävällä infuusiolla
laskimoon.
_Erityisryhmät_
_Iäkkäät potilaat_
Tutkimuksia yli 65-vuotiailla potilailla ei ole tehty eikä
annostussuosituksia näille potilaille tällä
hetkellä voida antaa, koska lääkkeen turvallisuutta ja tehoa ei
vielä ole varmistettu.
_Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta _
Tutkimuksia ei ole tehty maksan vajaatoimintaa sairastavilla
potilailla.
_Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta _
Annostelun muuttaminen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville
potilaille ei ole tarpeellista.
3
Laaja munuaisvaurio (eGFR-arvo < 60 ml/min) saattaa rajoittaa
munuaisvastetta
entsyymikorvaushoitoon. Dialyysipotilaista tai munuaissiirteen
saaneista potilaista on käytettävissä
niukasti tietoja eikä annostelun muuttamista suositella.
_Pediatriset potilaat_
Replagal-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0-6 vuoden ikäisten
lasten hoidossa ei ole vielä
varmi
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 20-09-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 29-07-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 20-09-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 20-09-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 20-09-2022

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia