Nordimet

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Metotrexát

Dostupné z:

Nordic Group B.V.

ATC kód:

L04AX03

INN (Medzinárodný Name):

methotrexate

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Terapeutické indikácie:

Nordimet is indicated for the treatment of: , active rheumatoid arthritis in adult patients,, polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (JIA), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,, severe recalcitrant disabling psoriasis, which is not adequately responsive to other forms of therapy such as phototherapy, psoralens and ultraviolet A (PUVA), and retinoids, and severe psoriatic arthritis in adult patients,, induction of remission in moderate steroid-dependent Crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-08-18

Príbalový leták

                170
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
171
Písomná informácia pre používateľa
Nordimet 7,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 10 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 12,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 15 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 17,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 20 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 22,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 25 mg injekčný roztok v naplnenom pere
metotrexát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Nordimet a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nordimet
3.
Ako používať Nordimet
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Nordimet
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Nordimet a na čo sa používa
Nordimet obsahuje liečivo metotrexát, ktorý sa podieľa:
-
na zmenšení zápalu alebo opuchu a
-
na potláčaní aktivity imunitného systému (telu vlastnému obrannému mechanizmu). Nadmerne
aktívny imunitný systém súvisel so zápalovými ochoreniami.
Nordimet je liek, ktorý sa používa na liečbu mnohých zápalových ochorení:
-
aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých. Aktívna reumatoidná artritída je zápalové
ochorenie, ktoré postihuje kĺby;
-
ťažkej aktívnej j
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Nordimet 7,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 10 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 12,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 15 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 17,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 20 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 22,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 25 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Nordimet 7,5 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 10 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 12,5 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 15 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 17,5 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 22,5 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Nordimet 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.
Nordimet 7,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 7,5 mg metotrexátu v 0,3 ml.
Nordimet 10 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 10 mg metotrexátu v 0,4 ml.
Nordimet 12,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 12,5 mg metotrexátu v 0,5 ml.
Nordimet 15 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 15 mg metotrexátu v 0,6 ml.
Nordimet 17,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 17,5 mg metotrexátu v 0,7 ml.
Nordimet 20 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 20 mg metotrexátu v 0,8 ml.
Nordimet 22,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 22,5 mg metotrexátu v 0,9 ml.
Nordimet 25 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Každé naplnené pero obsahuje 25 mg metotrexátu v 1,0 ml.
3
Nordimet 7,5 mg inje
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 31-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 23-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 23-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 23-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 23-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 31-10-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov