Nobilis Influenza H7N1

União Europeia - tcheco - EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
inaktivovaný antigen viru influenzy ptáků subtypu H7N1 (kmen A / CK / Itálie / 473/99)
Disponível em:
Intervet International BV
Código ATC:
QI01AA23
DCI (Denominação Comum Internacional):
adjuvanted inactivated vaccine against avian influenza virus type A, subtype H7
Grupo terapêutico:
Chicken; Ducks
Área terapêutica:
Imunologická léčba
Indicações terapêuticas:
Pro aktivní imunizaci kuřat a kachen proti influenze ptáků typu A, podtypu H7N1. Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kuřat a prstenců. U kuřat byly sníženy klinické příznaky, úmrtnost, vylučování a přenos viru po provokaci do dvou týdnů po jednorázové vakcinaci. V kachen, redukce vylučování a přenosu viru po čelenži byla prokázána dva týdny po vakcinaci jedinou dávkou. I když to nebylo prokázáno u tohoto konkrétního AI vakcinační kmen, studie provedené s jinými kmeny ukazují, že ochranné hladiny sérové titry protilátek by se očekávat, že přetrvávají u drůbeže nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny. Trvání imunity u kachen není známo.
Resumo do produto:
Revision: 2
Status de autorização:
Staženo
Número de autorização:
EMEA/V/C/000123
Data de autorização:
2007-05-14
Código EMEA:
EMEA/V/C/000123

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
búlgaro 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
búlgaro 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
espanhol 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
espanhol 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
dinamarquês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
dinamarquês 26-07-2010
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público
dinamarquês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
alemão 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
alemão 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
estoniano 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
estoniano 26-07-2010
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público
estoniano 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
grego 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
grego 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
inglês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
inglês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
francês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
francês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
italiano 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
italiano 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
letão 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
letão 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
lituano 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
lituano 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
húngaro 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
húngaro 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
maltês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
maltês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
holandês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
holandês 26-07-2010
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público
holandês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
polonês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
polonês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
português 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
português 26-07-2010
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público
português 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
romeno 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
romeno 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
eslovaco 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
eslovaco 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
esloveno 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
esloveno 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
finlandês 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
finlandês 26-07-2010
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público
finlandês 26-07-2010
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula
sueco 26-07-2010
Características técnicas Características técnicas
sueco 26-07-2010

Leia o documento completo

Přípavek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Nobilis Influenza H7N1

injekční emulze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Influenza H7N1

Injekční emulze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Inaktivovaný celý antigen viru ptačí chřipky subtypu H7N1 (kmen, A/CK/Italy/473/99), navozující HI

titr ≥ 6,0 log

dle potenčního testu.

Adjuvans: tekutý parafín

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci kura domácího a kachen proti ptačí chřipce typu A, subtypu H7N1.

Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kura domácího a čírek růžovohrdlých.

- U kura domácího byla prokázána redukce klinických příznaků, mortality, vylučování a přenosu viru

po čelenži dva týdny po vakcinaci jedinou dávkou.

- U kachen byla prokázána redukce vylučování a přenosu viru po čelenži dva týdny po vakcinaci

jedinou dávkou.

Studie provedené s jinými kmeny ukazují, že lze u kura domácího očekávat přetrvávání protektivních

hladin titrů protilátek v séru nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny, i když to

nebylo prokázáno u tohoto vybraného kmenu ptačí chřipky. Trvání chráněnosti u kachen není známo.

5.

KONTRAINDIKACE

Žádné.

Přípavek již není registrován

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bezpečnost byla stanovena na základě výsledků u kura domácího. V místě aplikace se může u 50%

zvířat vyskytnout přechodný difúzní otok, který přetrvává až 14 dnů.

Podpůrné údaje o kachnách naznačují, že v místě aplikace se mohou objevit menší lokální otoky, ale

vymizí během 3 týdnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí a kachny.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kur domácí

Ve stáří 8 až 14 dnů: 0,25 ml subkutánně

Ve stáří 14 dnů až 6 týdnů: 0,25 nebo 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně

Od 6 týdnů věku: 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně

Budoucím komerčním a plemenným nosnicím se aplikuje druhá vakcinace 4-6 týdnů po první

vakcinaci.

Nejsou dostupné informace o vakcinaci za přítomnosti mateřsk

ých protilátek.

Imunizace potomstva od vakcinovaných ptáků by se proto měla posunout až tyto protilátky klesnou.

Kachny

Od 2 do 6 týdnů věku: 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

Komerčním a plemenným nosnicím se aplikuje druhá vakcinace 6-10 týdnů po první vakcinaci.

Doporučuje se dávka o objemu 1 ml.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout teploty 15-25°C a dobře protřepejte.

Používejte sterilní stříkačky a jehly. Doporučuje se používat uzavřený vakcinační automat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte při teplotě 2-8

C. Chraňte před mrazem.

Spotřebujte během 8 hodin po prvním otevření láhve za předpokladu, že přípravek nebyl vystaven

extrémním teplotám nebo kontaminován.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Přípavek již není registrován

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnost

vakcíny

testovala

kura

domácího

k dispozici jsou

pouze

podpůrné

údaje

bezpečnosti u kachen. Pokud se použije u jiných druhů ptáků ohrožených infekcí, použití u takových

druhů by se mělo provádět opatrně a doporučuje se před hromadnou vakcinací vyzkoušet vakcínu na

malém počtu ptáků. Úroveň účinnosti pro ostatní druhy se může lišit od účinnosti pozorované u kura

domácího.

Úroveň dosažené účinnosti se může různit v závislosti na stupni antigenní homologie mezi

vakcinačním kmenem a cirkulujícími terénními kmeny.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti této vakcíny pro ptáky během snášky.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemíchat s žádným jiným léčivým přípravkem.

Zvláštní upozornění pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

plikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu

nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta

rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i

když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více

než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu

a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné

chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa

...

Leia o documento completo

Leia o documento completo

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Influenza H7N1 injekční emulze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Inaktivovaný celý antigen viru ptačí chřipky subtypu H7N1 (kmen, A/CK/Italy/473/99), navozující HI

titr ≥ 6,0 log

dle potenčního testu.

Adjuvans:

Lehký tekutý parafín 234,8 mg/0,5 ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domácí a kachny

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci kura domácího a kachen proti ptačí chřipce typu A, subtypu H7N1.

Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kura domácího a čírek růžovohrdlých.

- U kura domácího byla prokázána redukce klinických příznaků, mortality, vylučování a přenosu viru

po čelenži dva týdny po vakcinaci jedinou dávkou.

- U kachen byla prokázána redukce vylučování a přenosu viru po čelenži dva týdny po vakcinaci

jedinou dávkou.

Studie provedené s jinými kmeny ukazují, že lze u kura domácího očekávat přetrvávání protektivních

hladin titrů protilátek v séru nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny, i když to

nebylo prokázáno u tohoto vybraného kmenu ptačí chřipky. Trvání chráněnosti u kachen není známo.

4.3

Kontraindikace

Žádné.

4.4

Zvláštní upozorněn

í pro každý cílový druh

Bezpečnost

vakcíny

testovala

kura

domácího

k dispozici jsou

pouze

podpůrné

údaje

bezpečnosti u kachen. Pokud se použije u jiných druhů ptáků ohrožených infekcí, použití u takových

druhů by se mělo provádět opatrně a doporučuje se před hromadnou vakcinací vyzkoušet vakcínu na

malém počtu ptáků. Úroveň účinnosti pro ostatní druhy se může lišit od účinnosti pozorované u kura

domácího.

Úroveň

dosažené

účinnosti

může

různit

v závislosti

stupni

antigenní

homologie

mezi

vakcinačním kmenem a cirkulujícími terénními kmeny.

Přípavek již není registrován

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Žádné

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu

nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta

rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i

když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více

než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu

a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a můž

e vyžadovat včasné

chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa

prstu nebo šlacha.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Bezpečnost byla stanovena na základě výsledků u kura domácího. V místě aplikace se může u 50%

zvířat vyskytnout přechodný difúzní otok, který přetrvává až 14 dnů.

Podpůrné údaje o kachnách naznačují, že v místě aplikace se mohou objevit menší lokální otoky, ale

vymizí během 3 týdnů.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost této vakcíny pro použití u ptáků během snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před po

užitím nechejte vakcínu dosáhnout teploty 15-25°C a dobře protřepejte.

Používejte sterilní stříkačky a jehly.

Doporučuje se používat uzavřený vakcinační automat.

Kur domácí

Ve stáří 8 až 14 dnů: 0,25 ml subkutánně

Ve stáří 14 dnů až 6 týdnů: 0,25 nebo 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně

Od 6 týdnů věku: 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně

Přípavek již není registrován

Budoucím komerčním a plemenným nosnicím se aplikuje druhá vakcinace 4-6 týdnů po první

vakcinaci.

Nejsou dostupné informace o vakcinaci za přítomnosti mateřských protilátek.

Imunizace potomstva od vakcinovaných ptáků by se proto měla posunout až tyto protilátky klesnou.

Kachny

Od 2 do 6 týdnů věku: 0,5 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

Komerčním a plemenným nosnicím se aplikuje druhá vakcinace 6-10 týdnů po první vakcinaci.

Doporučuje se dávka o objemu 1 ml.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po aplikaci dvojnásobné dávky nebyly pozorovány žádné další nežádoucí účinky než jak jsou popsány

v bodě 4.6.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná vakcína, ATC Vet kód: QI01AA23

Vakcína stimuluje aktivní imunitu proti viru ptačí chřipky typu A, subtypu H7N1.

Pokud cirkulující terénní virus ptačí chřipky má složku H a/nebo N odlišnou od H7N1 obsažených ve

vakcíně, je možné odlišit vakcinované ptáky od infikovaných při použití diagnostického testu k

detekci protilátek proti hemaglutininu a/nebo neuraminidáze.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

lehký tekutý parafín

...

Leia o documento completo

Leia o documento completo

Přípavek již není registrován

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA

2007

Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/123

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

NOBILIS INFLUENZA H7N1

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky

předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o možnostech použití přípravku, obraťte se na státní veterinární

správu. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá

doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Nobilis Influenza H7N1?

Nobilis Influenza H7N1 je očkovací látka (vakcína), která obsahuje inaktivovaný vir ptačí chřipky

H7N1 (inaktivovaný znamená, že virus byl usmrcen, aby již nemohl způsobovat onemocnění).

Na co se přípravek Nobilis Influenza H7N1 používá?

Nobilis Influenza H7N1 je vakcína, která se používá u kura domácího (slepic) a u kachen k ochraně

proti ptačí chřipce. Zmírňuje příznaky chřipky u slepic a dále exkreci (vylučování) a přenos (šíření)

viru nakaženými slepicemi a kachnami. Vakcína se aplikuje formou injekce podávané intramuskulárně

(do svalu) nebo subkutánně (pod kůži).

Přípravek se bude používat pouze v rámci schváleného vnitrostátního programu kontroly onemocnění,

jelikož za kontrolu ptačí chřipky odpovídají národní veterinární orgány, které v této věci konzultují

Evropskou komisi.

Jak přípravek Nobilis Influenza H7N1 působí?

Přípravek Nobilis Influenza H7N1 je vakcína. Po jeho podání slepicím a kachnám se imunitní systém

(přirozený obranný mechanismus) ošetřených ptáků naučí, jak vyrábět protilátky (speciální druh

bílkoviny), pomocí nichž dokáže bojovat s onemocněním. Pokud jsou očkovaní ptáci v budoucnu

vystaveni viru ptačí chřipky, jejich imunitní sytém je schopen vyrobit tyto protilátky rychleji, což jim

pomůže v boji s onem

ocněním.

Virus použitý při výrobě vakcíny je nositelem antigenů H7 (hemaglutininu 7) a N1 (neuramidázy 1).

To znamená, že očkovaní ptáci si vytvářejí protilátky proti těmto dvěma antigenům. Tento konkrétní

kmen byl zvolen z toho důvodu, že chrání ptáky před nakažlivými terénními kmeny viru H7 (křížová

ochrana) a přitom umožňuje odlišit očkované ptáky od nakažených. Očkovaní ptáci se od nakažených

dají odlišit pomocí diagnostického testu na protilátky proti složce N1. Tato možnost rozlišení je

důležitá pro sledování a kontrolu onemocnění.

Přípavek již není registrován

Strana 2/3

EMEA 2007

Jak byl přípravek Nobilis Influenza H7N1 zkoumán?

Společnost, která přípravek Nobilis Influenza H7N1 vyrábí, provedla laboratorní studie jeho použití

u slepic i kachen. Na slepicích rovněž společnost provedla laboratorní studii s jinou podobnou

vakcínou. Některé složky této vakcíny jsou stejné jako u přípravku Nobilis Influenza H7N1, obsahuje

však jiný antigen (virus).

Vakcína byla hodnocena v kontextu naléhavé situace, což znamená, že stále probíhají další studie

přípravku Nobilis H7N1, které teprve budou vyhodnoceny.

Jaký přínos přípravku Nobilis Influenza H7N1 byl prokázán v průběhu studií?

Výsledky studií bezpečnosti ukázaly, že přípravek je pro slepice a kachny bezpečný. Při porovnání

podání přípravku do svalu a pod kůži byly zjištěny stejné odpovědi.

Prokázalo se, že vakcína zmírňuje klinické příznaky, snižuje úmrtnost a také omezuje vylučování

viru u nakažených slepic.

Prokázalo se, že vakcína omezuje vylučování viru u nakažených kachen.

Vakcína je schopná vyvolat tvorbu protilátek u širokého spektra ptáků.

Pokud má kolující terénní virus ptačí chřipky jinou složku N, než je N1 obsažená ve vakcíně, mělo

by být možné odlišit očkované ptáky od nakažených pomocí diagnostického testu, který dokáže

odhalit protilátky proti neuraminidáze.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Nobilis Influenza H7N1?

Stejně jako u mnoha dalších adjuvantních vakcín se může objevit otok v místě aplikace injekce, který

může přetrvá

vat přibližně po dobu 14 dnů.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se

zvířetem?

Vakcína obsahuje minerální olej. Osoba, která vakcínu podává, by si měla dát pozor, aby nedošlo

k náhodné aplikaci injekce do vlastního těla.

Jaký časový interval je nutno dodržet před tím, než může být zvíře poraženo a maso použito

ke konzumaci u lidí (ochranná lhůta)?

Na přípravek se nevztahuje žádná ochranná lhůta.

Vakcína

neobsahuje

žádné

složky,

kterých

bylo

pravděpodobné,

představují

riziko

pro konzumenty masa očkovaných ptáků.

Na základě čeho byl přípravek Nobilis Influenza H7N1 schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky došel k závěru, že byla prokázána účinnost vakcíny při zmínění

klinického onemocnění u drůbeže a že přípravek může představovat užitečný nástroj při řešení

vypuknutí infekce ptačí chřipky

. Z důvodu současné epidemiologické situace ohledně ptačí chřipky

a z ní plynoucí hrozby pro zdraví lidí i zvířat výbor doporučil, aby bylo přípravku uděleno rozhodnutí

o registraci. Informace o poměru přínosu a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v části 6 této zprávy

EPAR.

Přípavek již není registrován

Strana 3/3

EMEA 2007

Přípravku Nobilis Influenza H7N1 bylo uděleno rozhodnutí o registraci „za výjimečných okolností“.

To znamená, že o tomto přípravku nebylo dosud možné získat vyčerpávající informace. Evropská

agentura pro léčivé přípravky (EMEA) bude v souladu s dohodnutým harmonogramem prověřovat

nově dostupné doplňující informace a podle potřeby aktualizovat tento souhrn.

Další informace o přípravku Nobilis Influenza H7N1:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Nobilis Influenza H7N1 platné v celé

Evropské unii společnosti Intervet International BV dne 14/05/2007.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05/2007.

Leia o documento completo

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação