Imatinib Teva B.V. Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - imatinib mesylate - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Środki przeciwnowotworowe - imatinib teva b. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. pediatrycznych pacjentów z ph+ cml w fazie przewlekłej nieskuteczność interferon-alfa-terapii, lub w fazie przyspieszonej lub kryzysu blastic. dla dorosłych pacjentów z ph+ cml w blastny kriz. dla dorosłych i pediatrycznych pacjentów z rozpoznaną po raz pierwszy pozytywnej ostra białaczka limfoblastyczna chromosom philadelphia (ph+ all) w połączeniu z chemioterapią. dla dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie ph+ all w monoterapii. dla dorosłych pacjentów z миелодиспластический/миелопролиферативными chorobami (mds/jest msy), związanymi z jadący czerpiący receptor czynnika wzrostu (pdgfr) genu permutacji. dla dorosłych pacjentów z zespołem zaawansowane гиперэозинофильный (hes) i/lub przewlekłe eozynofilowe białaczki (osoba) z fip1l1-pdgfra zamiana. efekt imatinib na wynik przeszczepienia szpiku kostnego nie jest określona. imatinib teva b. is indicated for: , the treatment of adult patients with kit (cd 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (gist). w adjuvant terapii dorosłych pacjentów, którzy są narażeni na znaczne ryzyko nawrotu po resekcji kit (cd117)-pozytywnych pozycjo. pacjenci, którzy mają niskie lub bardzo niskie ryzyko nawrotu, nie powinni otrzymywać leczenie uzupełniające. leczenie dorosłych pacjentów z przerzutami выбухающей dermatofibrosarcoma (dfsp) i dorosłych pacjentów z nawracającym i/lub rozsiana dfsp, które nie kwalifikują się do operacji. w dorosłych i pacjentów pediatrycznych, skuteczność imatinibu opiera się na wspólnych hematologicznych i cytogenetycznych odpowiedzi i przeżycia bez progresji cml, hematologii i analizie cytogenetycznej odpowiedź ceny w ph+ all, mds/jest msy, na wskaźniki hematologiczne odpowiedzi w hes/cel i na obiektywnych odpowiedzi u dorosłych pacjentów z неоперабельными i/lub метастатическими gist i dfsp i na безрецидивную przeżywalność podczas adjuvant istotą. doświadczenie z imatinibom u pacjentów z mds/jest msy, związanych z pdgfr genów permutacji-bardzo ograniczony. brak kontrolowanych badań wykazują kliniczną korzyść lub zwiększone tempo dla tych chorób.

Budesonide/Formoterol Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol fumarate dihydrate - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - lek budesonide / formoterol teva jest wskazany wyłącznie u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmabudesonide/fumaranu teva podano w regularnym leczeniu astmy, w których korzystanie z kombinacji (wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrenergicznych), właściwe jest:u pacjentów właściwie nie jest kontrolowana wziewnymi kortykosteroidami i "w miarę potrzeby" wziewnych короткодействующих β2 adrainomimetikov. auryn pacjentów już odpowiednio kontrolowane zarówno wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrainomimetikov. copdsymptomatic leczenia pacjentów z ciężką pochp (fev1 < 50%, prognozuje normalny) i powtarzające się liczby zaostrzeń, które mają znaczące objawy, bez względu na regularną terapię z długo działające leki rozszerzające oskrzela.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol - astma - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - budesonide / formoterol teva pharma b. jest wskazany tylko dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmabudesonide/fumaranu teva pharma b.. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - clopidogrel, acetylsalicylic acid - acute coronary syndrome; myocardial infarction - kombinacje - clopidogrel / acetylsalicylic acid teva jest wskazany w zapobieganiu incydentom miażdżycowym u dorosłych pacjentów przyjmujących już klopidogrel i kwas acetylosalicylowy (asa). klopidogrel/kwas acetylosalicylowy teva jest stałe połączenie dawek leków w celu kontynuowania terapii w:elewacja segmentu st ostre zespoły wieńcowe (niestabilna dławica piersiowa lub nie‑q‑zawał mięśnia sercowego), w tym pacjentów, poddanych stentowanie po чрескожных wieńcowych interventionst elewacja segmentu ostrym zawale mięśnia sercowego leczenie pacjentów kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego.

Docetaxel Teva Pharma Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - docetaksel - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - Środki przeciwnowotworowe - piersi cancerdocetaxel teva pharma monoterapii jest przeznaczony do leczenia pacjentów z miejscowo-postępowym lub przerzutowym nowotworem piersi nieskuteczność terapii cytotoksycznej. wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracyklinę lub środek alkilujący. non-mały-komórki cancerdocetaxel płuc teva pharma jest wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii. docetaxel teva pharma w połączeniu z cisplatyną jest przeznaczony do leczenia pacjentów z нерезектабельным, lokalnie-powszechne lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, u pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali chemoterapię dla tego warunku. prostaty cancerdocetaxel teva pharma w połączeniu z prednizonem lub prednizolon jest wskazany do leczenia pacjentów z hormonalnie oporną na leczenie przerzutowego raka prostaty .

Leflunomide Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide teva

teva pharma b.v. - leflunomid - zapalenie stawów, reumatoidalne - leki immunosupresyjne - leflunomid jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów jako "modyfikujący przebieg choroby lek przeciwreumatyczny" (dmard). ostatnie lub jednoczesne leczenie hepatotoksyczne lub haematotoxic leków (e. metotreksat) może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w związku z tym należy dokładnie rozważyć rozpoczęcie leczenia leflunomidem w odniesieniu do tych aspektów korzyści / ryzyka. ponadto, przełączanie z leflunomidom w inny dmards przebieg bez zachowania procedury wymywania może również zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, nawet przez długi czas po komutacji.

Vylaer Spiromax Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

vylaer spiromax

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol fumarate dihydrate - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - vylaer spiromax jest wskazany tylko u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmavylaer spiromax podano w regularnym leczeniu astmy, w których korzystanie z kombinacji (wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrenergicznych) właściwe:u pacjentów właściwie nie jest kontrolowana wziewnymi kortykosteroidami i "w miarę potrzeby" wziewnych короткодействующих β2 adrainomimetikov. auryn pacjentów już odpowiednio kontrolowane zarówno wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrainomimetikov. copdsymptomatic leczenia pacjentów z ciężką pochp (fev1 < 50%, prognozuje normalny) i powtarzające się liczby zaostrzeń, które mają znaczące objawy, bez względu na regularną terapię z długo działające leki rozszerzające oskrzela.

Repso Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

repso

teva b.v. - leflunomid - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - leki immunosupresyjne - leflunomidu jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:aktywne reumatoidalne zapalenie stawów, jak choroba-modyfikowane środki противоревматические leki (dmards przebieg);aktywny łuszczycowe zapalenie stawów. ostatnie lub jednoczesne leczenie hepatotoksyczne lub haematotoxic leków (e. metotreksat) może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w związku z tym należy dokładnie rozważyć rozpoczęcie leczenia leflunomidem w odniesieniu do tych aspektów korzyści / ryzyka. ponadto, przełączanie z leflunomidom w inny dmards przebieg bez zachowania procedury wymywania może również zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, nawet przez długi czas po komutacji.

Topotecan Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

topotecan teva

teva b.v. - topotekan - ovarian neoplasms; uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - Środki przeciwnowotworowe - topotecan monotherapy is indicated for the treatment of: , patients with metastatic carcinoma of the ovary after failure of first line or subsequent therapy;, patients with relapsed small cell lung cancer [sclc] for whom re-treatment with the first-line regimen is not considered appropriate. , topotekanu w połączeniu z cisplatyną jest wskazany dla pacjentów z rakiem nawracające szyjki macicy po radioterapii dla pacjentów stadium choroby, ИВБ . pacjenci z postępowym wpływem cisplatyny, wymagają stałego bezpłatnego leczenia, odstępy, aby uzasadnić leczenie z kombinacji.

Zoledronic acid Teva Generics Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva generics

teva generics b.v - monohydrat kwasu zoledronowego - osteoporosis; osteitis deformans - bisfosfoniany - leczenie osteoporosisin menopauzalnych kobiet dla dorosłych Менат zwiększone ryzyko złamań, w tym z ostatnich minimów-urazy złamania kości udowej . leczenie osteoporozy, związanego z długim systemowych glikokortykosteroidów terapię po menopauzie kobiety dla dorosłych Менат zwiększone ryzyko złamań. leczenie choroby pageta kości u dorosłych.