Ciambra Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ciambra

menarini international operations luxembourg s.a. - pemetrexed dinatriumhemipentahydrat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastiske midler - malignant pleural mesothelioma ciambra in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. non-small cell lung cancer ciambra in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. ciambra er indisert som monoterapi for vedlikehold behandling av lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft annet enn overveiende plateepitelkreft histology hos pasienter med sykdommen har ikke kommet umiddelbart etter platinum-basert kjemoterapi. ciambra er indisert som monoterapi for den andre linjen behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft annet enn overveiende plateepitelkreft histology.

Hypoloc Comp 5 mg / 12.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

hypoloc comp 5 mg / 12.5 mg

menarini international o.l. sa - nebivololhydroklorid / hydroklortiazid - tablett, filmdrasjert - 5 mg / 12.5 mg

Ketesse 25 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

ketesse 25 mg

menarini international o.l. s.a. - deksketoprofentrometamol - tablett, filmdrasjert - 25 mg

Migard 2.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

migard 2.5 mg

menarini international o.l. s.a. - frovatriptan - tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Orodek 25 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

orodek 25 mg

menarini international o.l. s.a. - deksketoprofentrometamol - tablett, filmdrasjert - 25 mg

Zofenil Comp 30 mg / 12.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

zofenil comp 30 mg / 12.5 mg

menarini international o.l. s.a. - zofenoprilkalsium / hydroklortiazid - tablett, filmdrasjert - 30 mg / 12.5 mg

Hypoloc 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

hypoloc 5 mg

menarini international o.l. s.a. - nebivololhydroklorid - tablett - 5 mg

Benetor Comp 20 mg / 12.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

benetor comp 20 mg / 12.5 mg

menarini international o.l. s.a. - olmesartanmedoksomil / hydroklortiazid - tablett, filmdrasjert - 20 mg / 12.5 mg

Ranexa (previously Latixa) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ranexa (previously latixa)

menarini international operations luxembourg s.a. (miol) - ranolazin - angina pectoris - hjertetapi - ranexa er angitt som tillegg terapi for symptomatisk behandling av pasienter med stabil angina pectoris som er mangelfullt kontrollert eller intolerant ovenfor første linje anti-anginal behandlinger (som beta-blokkere og / eller kalsium antagonister).

Tenkasi (previously Orbactiv) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tenkasi (previously orbactiv)

menarini international operations luxembourg s.a. - oritavancin (diphosphate) - soft tissue infections; skin diseases, bacterial - antibakterielle midler for systemisk bruk, - tenkasi is indicated for the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections (absssi) in adults and paediatric patients aged 3 months and older (see sections 4. 2, 4. 4 og 5. det bør vurderes å offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.