Gliolan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

gliolan

photonamic gmbh & co. kg - 5-aminolevulinsyre hydroklorid - gliom - antineoplastiske midler - gliolan er indisert hos voksne pasienter for visualisering av ondartet vev under operasjon for ondartet gliom (verdens helseorganisasjon iii og iv).

Alacare 8 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

alacare 8 mg

photonamic gmbh & co. kg - 5-aminolevulinsyre - medisinert plaster - 8 mg

Leflunomide medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - leflunomid - leddgikt, reumatoid - selektive immunosuppressiva - leflunomide er indisert for behandling av voksne pasienter med aktiv revmatoid artritt som en "sykdomsmodifiserende antirevmatiske stoffet" (dmard). siste eller samtidig behandling med hepatotoxic eller haematotoxic dmards (e. metotreksat) kan resultere i en økt risiko for alvorlige bivirkninger, derfor, initiering av leflunomide behandlingen må vurderes nøye med hensyn til disse nytte / risiko aspekter. videre, å bytte fra leflunomide til en annen dmard uten å følge utvasking prosedyren kan også øke risikoen for alvorlige bivirkninger, selv for en lang tid etter bytte.

Sonata Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

sonata

meda ab - zaleplon - søvninitiasjon og vedlikeholdssykdommer - psykoleptiske - sonata er indisert for behandling av søvnløshet som har problemer med å sovne. det angis bare når uorden er alvorlig, deaktivere eller utsette enkelt til ekstrem nød.

Capecitabine Medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - kapecitabin - colorektale neoplasmer - antineoplastiske midler - capecitabine medac er indisert for adjuverende behandling av pasienter etter kirurgi i stadium-iii (dukes 'stadium-c) tykktarmskreft. capecitabine medac er angitt for behandling av metastatisk kolorektal kreft. capecitabine medac er indikert for første-linje behandling av avansert magekreft i kombinasjon med et platinum-basert diett. capecitabine medac i kombinasjon med docetaxel er indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft etter svikt av cytotoksisk kjemoterapi. tidligere behandling bør ha inkludert en antracyklin. capecitabine medac er også indisert som monoterapi for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft etter svikt av taxanes og en anthracycline-som inneholder cellegift-kur eller for hvem videre anthracycline terapi er ikke angitt.

Imatinib medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

imatinib medac

medac - imatinib - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome - protein kinase hemmere - imatinib medac er angitt for behandling av:paediatric pasienter med nylig diagnostisert philadelphia-kromosom (bcr-abl) positiv (ph+) kronisk myelogen leukemi (cml) for hvem bein marg transplantasjon er ikke ansett som den første linje behandling;paediatric pasienter med ph+kml i kronisk fase etter svikt av interferon-alfa terapi, eller i akselerert fase, voksen og paediatric pasienter med ph+cml i blast krise, voksen og paediatric pasienter med nylig diagnostisert philadelphia kromosom positive akutt lymfoblastisk leukemi (ph+all) integrert med kjemoterapi;voksne pasienter med tilbakefall eller ildfast ph+alle som monoterapi;voksne pasienter med myelodysplastic/myeloproliferativ sykdom (mds/mpd) er forbundet med blodplate-avledet vekstfaktor reseptor (pdgfr) gene re-ordninger;voksne pasienter med avansert hypereosinophilic syndrom (hms) og/eller kronisk eosinofil leukemi (cel) med fip1l1-pdgfra omorganisering;voksne pasienter med inoperabel dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) og voksne pasienter med tilbakevendende og/eller metastatisk dfsp som ikke er kvalifisert for kirurgi. effekten av imatinib på utfallet av bein marg transplantasjon har ikke fastsatt. i voksen og paediatric pasienter, effektiviteten av imatinib er basert på overordnede haematological og cytogenetic respons priser og progresjon-fri overlevelse i cml, på haematological og cytogenetic respons priser i ph+all, mds/mpd, på haematological respons priser i hms/cel og på objektive svar priser hos voksne pasienter med inoperabel og/eller metastatisk dfsp. erfaring med imatinib hos pasienter med mds/mpd forbundet med pdgfr gene re-ordninger er svært begrenset. bortsett fra i nydiagnostisert kronisk fase kml, det er ingen kontrollerte studier som viser en klinisk nytte eller økt overlevelse for disse sykdommer.

Pemetrexed medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - pemetrexed - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - folic acid analogues, antineoplastic agents - ondartet pleural mesothelioma pemetrexed medac i kombinasjon med cisplatin er angitt for behandling av kjemoterapi naive pasienter med inoperabel ondartet pleural mesothelioma. non-small cell lung cancer pemetrexed medac i kombinasjon med cisplatin er angitt for den første linje behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft annet enn overveiende plateepitelkreft histology. pemetrexed medac er indisert som monoterapi for vedlikehold behandling av lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft annet enn overveiende plateepitelkreft histology hos pasienter med sykdommen har ikke kommet umiddelbart etter platinum-basert kjemoterapi. pemetrexed medac er indisert som monoterapi for den andre linjen behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft annet enn overveiende plateepitelkreft histology.

Arsenic trioxide medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - arsen trioxide - leukemi, promyelocytisk, akutt - antineoplastiske midler - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. svarprosenten av andre akutt myelogen leukemi undertyper å arsen trioxide har ikke vært undersøkt.

Carmustine medac (previously Carmustine Obvius) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

carmustine medac (previously carmustine obvius)

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - carmustine - hodgkin disease; lymphoma, non-hodgkin - antineoplastiske midler - carmustine is indicated n adults in the following malignant neoplasms as a single agent or in combination with other antineoplastic agents and/or other therapeutic measures (radiotherapy, surgery): , brain tumours (glioblastoma, brain-stem gliomas, medulloblastoma, astrocytoma and ependymoma), brain metastases, secondary therapy in non-hodgkin’s lymphoma and hodgkin’s disease, as conditioning treatment prior to autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in malignant haematological diseases (hodgkin’s disease / non-hodgkin’s lymphoma).

Zoledronic acid medac Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - zoledronsyre monohydrat - fractures, bone; cancer - legemidler til behandling av bein sykdommer - forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, spinalkompresjon, stråling eller operasjon til bein eller tumorfremkalt hyperkalsemi) hos voksne pasienter med avanserte maligniteter som involverer bein. behandling av voksne pasienter med tumor-indusert hyperkalsemi (tih).