Telmisartan Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan teva

teva b.v. - telmisartan - hypertensie - middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem - behandeling van essentiële hypertensie bij volwassenen.

Idelvion Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

idelvion

csl behring gmbh - albutrepenonacog alfa - hemophilia b - antihemorragica - behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie b (aangeboren factor ix-tekort).

Respreeza Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

respreeza

csl behring gmbh - human alpha1-proteinase inhibitor - genetic diseases, inborn; lung diseases - antihemorragica - respreeza is geïndiceerd voor onderhoudsbehandeling, om de progressie van emfyseem bij volwassenen met gedocumenteerde ernstige alfa1-proteïnaseremmerdeficiëntie (e. genotypen pizz, piz (nul), pi (nul, nul), pisz). patiënten moeten onder een optimale farmacologische en niet-farmacologische behandeling zijn en bewijs van progressieve longziekte vertonen (bijv. lager geforceerd expiratoir volume per seconde (fev1) voorspeld, verminderde loopcapaciteit of verhoogd aantal exacerbaties) zoals geëvalueerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die ervaring heeft met de behandeling van alfa1-proteïnaseremmerdeficiëntie.

Afstyla Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

afstyla

csl behring gmbh - lonoctocog alfa - hemophilia a - antihemorragica - behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie a (aangeboren factor viii-deficiëntie). afstyla kan worden gebruikt voor alle leeftijd groepen.

Hemgenix Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

hemgenix

csl behring gmbh - etranacogene dezaparvovec - hemophilia b - other hematological agents - treatment of severe and moderately severe haemophilia b (congenital factor ix deficiency) in adult patients without a history of factor ix inhibitors.

Actelsar HCT Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

actelsar hct

actavis group hf - telmisartan, hydrochlorothiazide - essential hypertension - agents acting on the renin-angiotensin system, angiotensin ii antagonists and diuretics - behandeling van essentiële hypertensie. actelsar hct vaste-dosis combinatie (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochloorthiazide) is geïndiceerd bij volwassenen wier bloeddruk niet voldoende onder controle is op telmisartan alleen. actelsar hct vaste-dosis combinatie (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochloorthiazide) is geïndiceerd bij volwassenen wier bloeddruk niet voldoende onder controle is op telmisartan alleen. actelsar hct vaste-dosis combinatie (80 mg telmisartan en 25 mg hydrochloorthiazide) is geïndiceerd bij volwassenen wier bloeddruk niet voldoende onder controle is op actelsar hct 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochloorthiazide) of volwassenen die eerder zijn gestabiliseerd op telmisartan en hydrochloorthiazide, afzonderlijk toegediend.

Armisarte (previously Pemetrexed Actavis) Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

armisarte (previously pemetrexed actavis)

actavis group ptc ehf - pemetrexed dizuur monohydraat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastische middelen - maligne pleurale mesotheliomapemetrexed in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor de behandeling van chemotherapie naïeve patiënten met inoperabele maligne mesothelioom van de pleura. non-small cell lung cancerpemetrexed in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor de eerste lijn behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, andere dan voornamelijk plaveiselcel histologie. pemetrexed is geïndiceerd als monotherapie voor het onderhoud behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, andere dan voornamelijk plaveiselcel histologie bij patiënten bij wie de ziekte niet heeft gevorderd dat onmiddellijk volgt op platina gebaseerde chemotherapie. pemetrexed is geïndiceerd als monotherapie voor de tweede lijn behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, andere dan voornamelijk plaveiselcel histologie.

Azilect Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

azilect

teva b.v. - rasagiline - ziekte van parkinson - geneesmiddelen tegen parkinson - azilect is geïndiceerd voor de behandeling van idiopathische ziekte van parkinson (pd) als monotherapie (zonder levodopa) of als aanvullende therapie (met levodopa) bij patiënten met end-of-dose-schommelingen.

Biopoin Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

biopoin

teva gmbh - epoëtine theta - kidney failure, chronic; anemia; cancer - andere antianemic voorbereidingen - behandeling van symptomatische anemie geassocieerd met chronisch nierfalen bij volwassen patiënten. behandeling van symptomatische anemie bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie.

Capecitabine Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - capecitabine - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - antineoplastische middelen - capecitabine teva is geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van patiënten na chirurgie van stadium iii (stadium d) colonkanker van dukes. capecitabine teva is geïndiceerd voor de behandeling van uitgezaaide darmkanker. capecitabine teva is geïndiceerd voor eerstelijns behandeling van gevorderde maagkanker in combinatie met op platina gebaseerde regime. capecitabine teva in combinatie met docetaxel is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker na falen van cytotoxische chemotherapie. eerdere therapie had een anthracycline moeten omvatten. capecitabine teva is ook geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker na falen van taxanen en een anthracycline-bevattende chemotherapie regime of voor wie verder anthracycline-therapie is niet geïndiceerd.