Versican Plus DHPPi/L4

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
16-05-2019
Download Ciri produk (SPC)
16-05-2019
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
27-04-2015

Bahan aktif:

вирус гана, щам ЦДВ био 11/а, кучешки, аденовирус тип 2, щам kav-2 био 13, парвовирус кучета тип 2б, прецедете CPV-2б био 12/Б, кучешки, parainfluenza тип 2, вируса, щам CPiV-2 био 15 (всички живи аттенуированные), interrogans серовара лептоспир серогруппы Аустралис Братислава, прецедете MSLB 1088, l. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae, прецедете MSLB 1089, l. interrogans серогруппы Кашницкого серовара Кашницкого, прецедете MSLB 1090, л. kirschneri серогруппы Grippotyphosa серовара Grippotyphosa, прецедете MSLB 1091...

Boleh didapati daripada:

Zoetis Belgium SA

Kod ATC:

QI07AI02

INN (Nama Antarabangsa):

live, attenuated Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus inactivated

Kumpulan terapeutik:

Кучета

Kawasan terapeutik:

да живее гана вирус + видео кученце adenovirus + видео кучешки, parainfluenza virus + видео парвовирус кучета + инактивированные лептоспиры, имуномодулатори за псовые

Tanda-tanda terapeutik:

Активна имунизация на кучета с 6-седмична възраст:за предотвратяване на смъртността и клинични симптоми, причинени от вируса на чума на месоядните,за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1,за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2,за предотвратяване на клинични признаци, leucopoenia и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета,за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus,за да се предотврати клиничните признаци, както и инфекции на пикочните екскреция, причинени от л. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава,за предотвратяване на клинични признаци и отделяне с урината и намаляване на инфекции, причинени от л. interrogans серогрупа Canicola серовар Canicola и L. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae и за предотвратяване на клинични признаци и намаляване на инфекция и пикочните причинени от Л. interrogans серогрупа Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Ringkasan produk:

Revision: 6

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2014-05-06

Risalah maklumat

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS DHPPI/L4 ЛИОФИЛИЗАТ И СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi/L4 лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine distemper_
вирус, щам CDV Bio 11/A
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2_
, щам CAV-2-Bio 13
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b_
, щам CPV-2b-Bio 12/B
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2_
вирус, щам CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
.
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНА)
:
_Leptospira interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae
серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
серогрупа Canicola
_ _
серотип Canicola, щам MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa
_ _
серотип Grippotyphosa
_,_
щам MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
серогрупа Australis
серотип Bratislava
_,_
щам MSLB 1088
ALR**
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi/L4, лиофилизат
и суспензия за инжекционна
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine distemper_
вирус, щам CDV Bio 11/A
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2_
, щам CAV-2-Bio 13
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b_
, щам CPV-2b-Bio 12/B
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2 virus_
, щам CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНА
):
_Leptospira interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae
серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
серогрупа Canicola
серотип Canicola, щам MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa
серотип Grippotyphosa
_,_
щам MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans_
серогрупа Australis
_ _
серотип Bratislava
_,_
щам MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8 - 2.2 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и суспензия за инжекционна
суспензия.
Външният изглед на компонентите е
както следва:
Лиофилизат:
бяло оцветено шуплесто съдържим
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Czech 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Denmark 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Jerman 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Estonia 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Greek 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Inggeris 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Perancis 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Itali 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Latvia 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Lithuania 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Hungary 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Malta 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Belanda 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Poland 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Portugis 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Romania 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Slovak 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Slovenia 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Finland 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Sweden 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 27-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Norway 16-05-2019
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Iceland 16-05-2019
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 16-05-2019
Ciri produk Ciri produk Croat 16-05-2019
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 27-04-2015