Versican Plus DHPPi/L4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус гана, щам ЦДВ био 11/а, кучешки, аденовирус тип 2, щам kav-2 био 13, парвовирус кучета тип 2б, прецедете CPV-2б био 12/Б, кучешки, parainfluenza тип 2, вируса, щам CPiV-2 био 15 (всички живи аттенуированные), interrogans серовара лептоспир серогруппы Аустралис Братислава, прецедете MSLB 1088, l. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae, прецедете MSLB 1089, l. interrogans серогруппы Кашницкого серовара Кашницкого, прецедете MSLB 1090, л. kirschneri серогруппы Grippotyphosa серовара Grippotyphosa, прецедете MSLB 1091...

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI07AI02

INN (Международно Name):

live, attenuated Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus inactivated

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

да живее гана вирус + видео кученце adenovirus + видео кучешки, parainfluenza virus + видео парвовирус кучета + инактивированные лептоспиры, имуномодулатори за псовые

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучета с 6-седмична възраст:за предотвратяване на смъртността и клинични симптоми, причинени от вируса на чума на месоядните,за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1,за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2,за предотвратяване на клинични признаци, leucopoenia и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета,за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus,за да се предотврати клиничните признаци, както и инфекции на пикочните екскреция, причинени от л. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава,за предотвратяване на клинични признаци и отделяне с урината и намаляване на инфекции, причинени от л. interrogans серогрупа Canicola серовар Canicola и L. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae и за предотвратяване на клинични признаци и намаляване на инфекция и пикочните причинени от Л. interrogans серогрупа Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-06

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS DHPPI/L4 ЛИОФИЛИЗАТ И СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi/L4 лиофилизат и суспензия за
инжекционна
суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine distemper_
вирус, щам CDV Bio 11/A
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2_
, щам CAV-2-Bio 13
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b_
, щам CPV-2b-Bio 12/B
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2_
вирус, щам CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
.
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНА)
:
_Leptospira interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae
серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
серогрупа Canicola
_ _
серотип Canicola, щам MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa
_ _
серотип Grippotyphosa
_,_
щам MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans _
серогрупа Australis
серотип Bratislava
_,_
щам MSLB 1088
ALR**
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi/L4, лиофилизат
и суспензия за инжекционна
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_ _
_Canine distemper_
вирус, щам CDV Bio 11/A
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2_
, щам CAV-2-Bio 13
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b_
, щам CPV-2b-Bio 12/B
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2 virus_
, щам CPiV-2-Bio 15
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
СУСПЕНЗИЯ (ИНАКТИВИРАНА
):
_Leptospira interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae
серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans _
серогрупа Canicola
серотип Canicola, щам MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa
серотип Grippotyphosa
_,_
щам MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans_
серогрупа Australis
_ _
серотип Bratislava
_,_
щам MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
**
Антитела микро аглутинация-литична
реакция.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide
1.8 - 2.2 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и суспензия за инжекционна
суспензия.
Външният изглед на компонентите е
както следва:
Лиофилизат:
бяло оцветено шуплесто съдържим
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2019
Листовка Листовка чешки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2019
Листовка Листовка датски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2019
Листовка Листовка немски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2019
Листовка Листовка естонски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2019
Листовка Листовка гръцки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2019
Листовка Листовка английски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-04-2015
Листовка Листовка френски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2019
Листовка Листовка италиански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-04-2015
Листовка Листовка латвийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-04-2015
Листовка Листовка литовски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2019
Листовка Листовка унгарски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2019
Листовка Листовка малтийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-04-2015
Листовка Листовка полски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2019
Листовка Листовка португалски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-04-2015
Листовка Листовка румънски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2019
Листовка Листовка словашки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2019
Листовка Листовка словенски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-04-2015
Листовка Листовка фински 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2019
Листовка Листовка шведски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2019
Листовка Листовка норвежки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2019
Листовка Листовка исландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2019
Листовка Листовка хърватски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-04-2015

Преглед на историята на документите