Zevalin

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-03-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
ibritumomaba tiuksetāns
Pieejams no:
Ceft Biopharma s.r.o.
ATĶ kods:
V10XX02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
ibritumomab tiuxetan
Ārstniecības grupa:
Terapeitiskie radiofarmaceitiskie preparāti
Ārstniecības joma:
Limfoma, folikulāra
Ārstēšanas norādes:
Zevalin ir indicēts pieaugušajiem. [90Y]-radioaktīvi Zevalin ir norādīts kā konsolidācijas terapija pēc atlaišanu indukcija iepriekš neārstētiem pacientiem ar folikulu limfomas. Labā Zevalin pēc rituksimabs kombinācijā ar ķīmijterapiju nav konstatēts,. [90Y]-radioaktīvi Zevalin ir norādīts ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar rituksimabs relapsedorrefractory CD20+ folikulu B šūnu ne-hodžkina limfoma (NHL).
Produktu pārskats:
Revision: 22
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000547
Autorizācija datums:
2004-01-16
EMEA kods:
EMEA/H/C/000547

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

09-03-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

27-09-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

09-03-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

09-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

09-03-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceitiskais komplekts (kits) infūzijām

Ibritumomaba tiuksetāns [

90

Y] (Ibritumomab tiuxetan [

90

Y])

Pirms zāļu lietošanas, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zevalin un kādam nolūkam tās/to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zevalin ievadīšanas

Kā lietot Zevalin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zevalin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR ZEVALIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles ir tikai terapijai paredzēts radiofarmaceitiskais preparāts.

Zevalin ir komplekts, kas paredzēts aktīvās vielas – ibritumomaba tiuksetāna [

Y], kas ir ar

radioaktīvo vielu itriju-90 (

Y) iezīmēta monoklonālā antiviela, sagatavošanai. Zevalin saistās ar

proteīnu (CD20), kas izvietots uz noteiktu balto asinsšūnu (B-šūnu) virsmas, un iznīcina tās ar

starojumu.

Zevalin izmanto, lai ārstētu pacientus, kas slimo ar specifisku B-šūnu apakšgrupas ne-Hodžkina

limfomu (CD20+ kūtri noritošu vai pārveidotu B-šūnu NHL), ja iepriekšēja ārstēšana ar rituksimabu,

citu monoklonālo antivielu, nav iedarbojusies vai arī vairs neiedarbojas (refraktāra vai recidivējoša

slimība).

Zevalin izmanto arī pacientiem ar folikulāru limfomu, kas iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu. To

izmanto kā nostiprinošu terapiju, lai uzlabotu limfomas šūnu skaita samazināšanos (remisiju), kas

sasniegta, izmantojot sākotnējo ķīmijterapijas režīmu.

Zevalin lietošana saistīta ar pakļaušanu nelielas radioaktīvā starojuma devas iedarbībai. Jūsu ārsts un

kodolmedicīnas laboratorijas ārsts ir izlēmuši, ka klīniskais ieguvums no procedūras ar

radiofarmaceitisko preparātu Jums atsvērs risku, kuram esat pakļauts radioaktīvā starojuma dēļ.

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS ZEVALIN IEVADĪŠANAS

Jums nedrīkst ievadīt Zevalin:

-

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no turpmāk minētajām sastāvdaļām:

ibritumomaba tiuksetānu, itrija hlorīdu vai kādu citu Zevalin sastāvdaļu (uzskaitītas 6. punktā

„Ko Zevalin satur”),

rituksimabu vai citiem no peļveidīgajiem iegūtiem proteīniem,

ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti (skatīt arī apakšpunktu „Grūtniecība un barošana ar

krūti”).

Īpaša piesardzība, lietojot Zevalin, nepieciešama šādos gadījumos

Turpmāk minētajos gadījumos Zevalin nav ieteicams lietot, jo nav noteikts tā drošums un efektivitāte:

ja vairāk kā ceturtā daļa kaulu smadzeņu satur ļaundabīgas izmainītās šūnas;

ja esat saņēmis ārēju apstarošanu (radioterapijas veids) vairāk nekā ceturtajai daļai

kaulu smadzeņu;

ja saņemat tikai Zevalin un trombocītu skaits jūsu asinīs ir mazāks nekā

100 000/mm

3

vai arī balto asinsķermenīšu ir mazāk nekā 1500/mm

ja trombocītu skaits Jūsu asinīs pēc ķīmijterapijas ir mazāks nekā 150 000/mm

3

;

ja Jūsu leikocītu skaits ir mazāks nekā 1500/mm

3

;

ja Jums kādreiz ir veikta kaulu smadzeņu vai asins cilmes šūnu transplantācija.

Ja pirms Zevalin terapijas esat saņēmis ārstēšanu ar citām olbaltumvielām (īpaši, iegūtām no

pelēm), Jums biežāk var rasties alerģiska reakcija. Tādēļ, iespējams, ka Jums būs nepieciešams

pārbaudīt īpašu antivielu esamību organismā.

Turklāt Zevalin nav ieteicams lietot pacientiem ar ne-Hodžkina limfomu, kas izplatījusies galvas

un/vai muguras smadzenēs, jo šie pacienti netika iekļauti klīniskajos pētījumos.

Bērni

Zevalin nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav informācijas par drošumu un

efektivitāti.

Gados vecāki pacienti

Informācija par gados vecākiem pacientiem (65 gadus veciem vai vecākiem) ir ierobežota. Kopumā

nav novērotas drošuma vai efektivitātes atšķirības šiem pacientiem un gados jaunākiem pacientiem.

Citas zāles un Zevalin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā vai esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Īpaši svarīgi ir zināt, ka ārstam būs jāpārtrauc ārstēšana ar augšanas faktoriem, piemēram,

filgrastimu, – tos nedrīkst nozīmēt trīs nedēļas pirms Zevalin lietošanas un divas nedēļas pēc Zevalin

terapijas.

Ja Zevalin Jums ievada mazāk kā 4 mēnešus pēc ķīmijterapijas, kas ietvēra aktīvo vielu fludarabīnu,

Jums var būt paaugstināts asins šūnu skaita samazināšanās risks.

Ja pēc Zevalin lietošanas Jums plānota vakcinācija, pastāstiet ārstam, ka esat lietojis Zevalin.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Zevalin nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Jūsu ārsts pirms ārstēšanas uzsākšanas veiks pārbaudes, lai

izslēgtu grūtniecību. Sievietēm reproduktīvā vecumā un vīriešiem Zevalin terapijas laikā un līdz

vienam gadam pēc tās jālieto droši kontracepcijas līdzekļi.

Pastāv risks, ka jonizējošais starojums, ko izdala Zevalin, var bojāt olnīcas un sēkliniekus. Lūdzu,

jautājiet savam ārstam, kā tas var ietekmēt Jūs, īpaši, ja Jūs nākotnē plānojat bērnu

Ārstēšanas laikā un 12 mēnešus pēc tam sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zevalin var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, jo ļoti bieža

blakusparādība ir reibonis. Lūdzu, esiet uzmanīgs, līdz esat pārliecināts, ka Jums nav šīs

blakusparādības.

Zevalin satur nātriju

Viena deva zāļu satur līdz 28 mg nātrija, atkarībā no radioaktivitātes koncentrācijas. Tas jāņem vērā

pacientiem, kas lieto diētu ar samazinātu sāls daudzumu.

3.

KĀ LIETOT ZEVALIN

Radiofarmaceitisko preparātu lietošanu, rīkošanos ar tiem un to likvidēšanu nosaka stingri likumi.

Zevalin tiks lietots tikai īpaši kontrolētās zonās. Ar šo preparātu rīkosies un to Jums ievadīs tikai

cilvēki, kas ir apmācīti un kvalificēti to darīt drošā veidā. Šie cilvēki īpaši parūpēsies par to, lai

preparāta lietošana būtu droša, un procesa gaitā informēs Jūs par savām darbībām.

Zevalin deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas, trombocītu skaita asinīs un Zevalin lietošanas mērķa

(indikācijas). Maksimālā deva nedrīkst pārsniegt 1 200 MBq („megabekerels”, radioaktivitātes

mērvienība).

Zevalin lieto kopā ar citām zālēm, kuru aktīvā viela ir rituksimabs.

Jums kopumā ievadīs 3 infūzijas divu medicīnas iestādes apmeklējumu laikā, starp kuriem būs 7 līdz

9 dienu pārtraukums.

1. dienā Jūs saņemsiet vienu rituksimaba infūziju

7., 8. vai 9. dienā Jūs saņemsiet vienu rituksimaba infūziju un neilgi pēc tās (4 stundu laikā)

vienu Zevalin infūziju.

Ieteicamā deva

Nostiprinošai terapijai pacientiem ar folikulāro limfomu

ieteicamā deva ir 15 MBq/ķermeņa masas kg.

Terapijai pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru ne-Hodžkina limfomu, kas nereaģē uz rituksimabu

ieteicamā deva ir 11 vai 15 MBq/ķermeņa masas kg, atkarībā no trombocītu skaita asinīs.

Zevalin sagatavošana

Zevalin nelieto uzreiz, veselības aprūpes profesionālim tas vispirms ir jāsagatavo. Izmantojot

komplektu, iespējams sasaistīt antivielu ibritumomaba tiuksetānu ar radioaktīvo itrija izotopu

(iezīmēšana ar radioaktīvo izotopu).

Kā Zevalin ievada

Zevalin ievada intravenozas infūzijas veidā (vēnā pilienu veidā), kas parasti ilgst aptuveni 10 minūtes.

Pēc tam, kad esat saņēmis Zevalin

Radiācijas deva, ko organisms saņems no Zevalin, ir mazāka nekā no radioterapijas. Lielākā daļa

radioaktivitātes noārdīsies organismā, bet neliela daļa radioaktivitātes no Jūsu organisma tiks izvadīta

ar urīnu. Tādēļ vienu nedēļu pēc Zevalin infūzijas Jums ļoti rūpīgi jāmazgā rokas pēc katras

urinēšanas.

Pēc ārstēšanas ārsts regulāri veiks asins analīzes, lai pārbaudītu trombocītu un balto asinsšūnu skaitu

asinīs. Aptuveni divus mēnešus pēc ārstēšanas to skaits parasti samazinās.

Ja ārsts pēc ārstēšanas ar Zevalin plānos Jūsu ārstēšanā izmantot citu antivielu, Jums vajadzēs

pārbaudīt īpašas antivielas. Ja tas attieksies uz Jums, ārsts Jums to pateiks.

Ja esat saņēmis Zevalin vairāk nekā noteikts

Ja Jums parādīsies nelabvēlīga iedarbība, ārsts pielietos atbilstošu ārstēšanu. Tā var ietvert Zevalin

terapijas pārtraukšanu un ārstēšanu ar augšanas faktoriem vai Jūsu cilmes šūnām.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, Zevalin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja novērojat kādu no minētajiem simptomiem:

infekciju: drudzi, drebuļus,

asins saindēšanos (sepsi): drudzi un drebuļus, izmaiņas psihiskajā stāvoklī, paātrinātu

elpošanu, paātrinātu sirdsdarbību, samazinātu urīna izdali, zemu asinsspiedienu, šoku,

asiņošanas vai asinsreces problēmas,

plaušu infekcijas (pneimoniju): elpošanas traucējumus,

zemu asins šūnu skaitu: neparastus zilumus, stiprāku asiņošanu pēc ievainojumiem nekā

parasti, drudzi, savādu nogurumu vai elpas trūkumu,

smagas gļotādu reakcijas, kas var parādīties dažas dienas vai mēnešus pēc Zevalin un/vai

rituksimaba ievadīšanas. Jūsu ārsts nekavējoties pārtrauks ārstēšanu.

ekstravazāciju (infūzijas noplūdi apkārtējos audos): sāpes, karstuma sajūtu, dedzināšanu

vai citu reakciju infūzijas vietā zāļu ievadīšanas laikā. Jūsu ārsts nekavējoties pārtrauks

infūziju un turpinās zāles ievadīt citā vēnā.

alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas/infūzijas reakcijas: alerģisku

reakciju/infūzijas reakciju simptomi var būt ādas reakcijas, apgrūtināta elpošana, pietūkums,

nieze, karstuma viļņi, drebuļi, reibonis (var būt zema asinsspiediena pazīme). Atkarībā no

reakcijas veida/smagumu ārsts izlems, vai ārstēšana jāpārtrauc nekavējoties.

Blakusparādības, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), dažos gadījumos izraisījušas nāvi vai nu zāļu

klīniskajos pētījumos, vai pēcreģistrācijas periodā.

Blakusparādības, kas atzīmētas ar divām zvaigznītēm (**), tika papildus novērotas nostiprinošās

terapijas laikā.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10):

samazināts trombocītu, sarkano vai balto asinsšūnu skaits asinīs (trombocitopēnija,

leikocitopēnija, neitropēnija, anēmija)*,

slikta dūša,

vājums, drudzis, drebuļi,

infekcija*,

nogurums**,

sarkani, sīki punktiņi zem ādas (petehijas)**.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

asins saindēšanās (sepse)*, plaušu infekcija (pneimonija)*, urīnceļu infekcija, sēnīšu

infekcija mutē, piemēram, mutes piena sēnīte (mutes kandidoze),

citi asins vēži (mielodisplastiskais sindroms (MDS) / akūta mieloleikoze (AML)) *, **,

audzēja sāpes,

drudzis un samazināts balto asins šūnu skaits (febrīlā neitropēnija), visu asins šūnu skaita

samazināšanās (pancitopēnija)*, samazināts limfocītu skaits (limfocitopēnija),

alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas,

smagi izteikts ēstgribas trūkums (anoreksija),

nemiera sajūta (trauksme), miega traucējumi (bezmiegs),

reibonis, galvassāpes,

asiņošana samazinātā trombocītu skaita dēļ*,

klepus, izdalījumi no deguna,

vemšana, vēdersāpes, caureja, gremošanas traucējumi, rīkles kairinājums, aizcietējumi,

izsitumi, nieze,

locītavu sāpes (artralģija), muskuļu sāpes (mialģija), muguras sāpes, kakla sāpes,

sāpes, gripai līdzīgi simptomi, vispārēja slikta pašsajūta (savārgums), pietūkums, ko izraisa

šķidruma uzkrāšanās roku, kāju un citos audos (perifēra tūska), pastiprināta svīšana,

augsts asinsspiediens (hipertensija)**,

zems asinsspiediens (hipotensija)**,

menstruāciju izzušana (amenoreja)**.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

ātra sirdsdarbība (tahikardija).

Retas blakusparādības (var ietekmēt ne vairāk kā 1 cilvēku no 1000):

labdabīgs smadzeņu audzējs (meningioma),

asiņošana galvā, ko izraisījis samazināts trombocītu skaits*.

Blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms:

ādas un gļotādu reakcija (Stīvensa–Džonsona sindroms)*,

infūzijas noplūde apkārtējos audos (ekstravazācija), kas rada ādas iekaisumu (infūzijas

vietas dermatīts) un ādas lobīšanos (deskvamācija infūzijas vietā) vai čūlas injekcijas vietā,

audu bojājums ap limfātiskās sistēmas audzēju un komplikācijas šo audzēju tūskas dēļ.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT ZEVALIN

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Zevalin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Šīs zāles uzglabās veselības aprūpes speciālists.

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

C). Nesasaldēt.

Flakonus uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Uzglabāšanai jānotiek atbilstoši nacionālajiem noteikumiem attiecībā uz radioaktīviem materiāliem.

Pēc iezīmēšanas ar radioaktīvo izotopu ieteicams izlietot nekavējoties. Stabilitāte ir pierādīta

8 stundas temperatūrā 2 °C – 8 °C un no gaismas pasargātā vietā.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Zevalin satur

Aktīvā viela ir ibritumomaba tiuksetāns. Katrs flakons satur 3,2 mg ibritumomaba tiuksetāna

2 ml šķīduma (1,6 mg vienā ml).

-

Citas sastāvdaļas ir:

ibritumomaba tiuksetāna flakonā: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām

nātrija acetāta flakonā: nātrija acetāts, ūdens injekcijām

bufera šķīduma flakonā: cilvēku albumīna šķīdums, nātrija hlorīds, dinātrija fosfāta

dodekahidrāts, nātrija hidroksīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, pentetīnskābe,

sālsskābe (atšķaidīta) pH korekcijai, ūdens injekcijām

Galīgais sastāvs pēc iezīmēšanas ar radioaktīvo izotopu satur 2,08 mg [

Y] ibritumomaba tiuksetāna

kopējā 10 ml tilpumā.

Zevalin ārējais izskats un iepakojums

Zevalin ir radiofarmaceitiskais komplekts (kits) infūzijām, kas satur:

vienu ibritumomaba tiuksetāna stikla flakonu ar 2 ml caurspīdīga, bezkrāsaina šķīduma,

vienu nātrija acetāta stikla flakonu ar 2 ml caurspīdīga, bezkrāsaina šķīduma,

vienu bufera šķīduma stikla flakonu ar 10 ml caurspīdīga, dzeltena līdz dzintarkrāsas šķīduma,

vienu reakcijas stikla flakonu (tukšu).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Čehija

Ražotājs

CIS bio international

RN 306- Saclay

B.P. 32

91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceitiskais komplekts (kits) infūzijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Zevalin ir pieejams kā komplekts ar radioaktīvo izotopu itriju-90 iezīmēta ibritumomaba tiuksetāna

sagatavošanai.

Komplekts satur vienu ibritumomaba tiuksetāna flakonu, vienu nātrija acetāta flakonu, vienu bufera

flakonu un vienu tukšu reakcijas flakonu. Radionuklīds komplektā nav iekļauts.

Viens ibritumomaba tiuksetāna flakons satur 3,2 mg ibritumomaba tiuksetāna* (ibritumomab

tiuxetan) 2 ml šķīduma (1,6 mg vienā ml).

* Peļveidīgo IgG

monoklonālā antiviela, kas iegūta, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju,

Ķīnas kāmja olnīcu (CHO) šūnās un savienota ar helatējošu vielu MX-DTPA.

Galīgais sastāvs pēc iezīmēšanas ar radioaktīvo izotopu satur 2,08 mg ibritumomaba tiuksetāna [

kopējā 10 ml tilpumā.

Palīgvielas

Zāļu viena deva var saturēt līdz 28 mg nātrija, atkarībā no radioaktivitātes koncentrācijas. Tas jāņem

vērā pacientiem, kas lieto diētu ar samazinātu sāls daudzumu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Radiofarmaceitiskais komplekts (kits) infūzijām.

Ibritumomaba tiuksetāna flakons: caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

Nātrija acetāta flakons: caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

Bufera flakons: dzeltens līdz dzintarkrāsas caurspīdīgs šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Zevalin ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētais Zevalin ir paredzēts lietošanai kā nostiprinošas terapijas

līdzeklis iepriekš neārstētiem folikulārās limfomas pacientiem pēc remisijas indukcijas. Zevalin

lietošanas priekšrocība pēc rituksimaba terapijas kombinācijā ar ķīmijterapiju vēl nav noteikta.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētais Zevalin ir paredzēts, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar

rituksimaba recidivējošu vai refraktāru CD20+ folikulāru B-šūnu ne-Hodžkina limfomu (NHL).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētu Zevalin drīkst saņemt, lietot un ievadīt tikai kvalificēti

speciālisti, un tas jāsagatavo atbilstoši radioloģiskā drošuma un farmaceitiskās kvalitātes prasībām (lai

iegūtu sīkāku informāciju, skatīt arī 4.4., 6.6. apakšpunktu un 12. punktu).

Devas

Zevalin drīkst lietot tikai pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu. Lai uzzinātu vairāk par

rituksimaba lietošanu, lūdzu, skatiet rituksimaba Zāļu aprakstu.

Ārstēšanas režīms sastāv no divām intravenozām rituksimaba ievadīšanām un vienas ar radioaktīvo

izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin šķīduma ievadīšanas šādā secībā:

1. diena: intravenoza 250 mg/m

rituksimaba infūzija.

7. vai 8., vai 9. diena:

intravenoza 250 mg/m

rituksimaba infūzija neilgi (4 stundu laikā) pirms ar radioaktīvo

izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin šķīduma ievadīšanas,

ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin šķīduma 10 minūšu intravenoza infūzija.

Atkārtota lietošana: dati par atkārtotu pacientu ārstēšanu, izmantojot Zevalin, nav pieejami.

Ieteicamā ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin šķīduma radioaktivitātes deva ir šāda:

Rituksimaba recidivējošas vai refraktāras CD20+ folikulāras B-šūnu ne-Hodžkina limfomas (NHL)

ārstēšana:

pacientiem ar ≥ 150 000 trombocītiem/mm

: 15 MBq/ķermeņa masas kg,

pacientiem ar 100 000–150 000 trombocītiem/mm

: 11 MBq/kg.

Maksimālā deva nedrīkst pārsniegt 1200 MBq.

Atkārtota lietošana: dati par atkārtotu pacientu ārstēšanu, izmantojot ar radioaktīvo izotopu [

iezīmētu Zevalin, nav pieejami.

Nostiprinoša terapija pēc remisijas indukcijas iepriekš neārstētiem pacientiem ar folikulāru limfomu

pacientiem ar ≥ 150 000 trombocītiem/mm³: 15 MBq/kg, nepārsniedzot 1200 MBq,

pacienti ar mazāk nekā 150 000 trombocītiem vienā mm³, skatīt 4.4. apakšpunktu.

Atkārtota lietošana: dati par atkārtotu pacientu ārstēšanu, izmantojot ar radioaktīvo izotopu [

iezīmētu Zevalin, nav pieejami.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Zevalin nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieejama

informācija informācijas par drošumu un efektivitāti.

Vecāki cilvēki

Informācija par gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadus veciem) ir ierobežota. Kopumā nav novērotas

drošuma vai efektivitātes atšķirības šiem pacientiem un gados jaunākiem pacientiem.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem drošums un efektivitāte nav pētīta.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem drošums un efektivitāte nav pētīta.

Lietošanas veids

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētu Zevalin šķīdumu jāsagatavo atbilstoši 12. punktam.

Pirms ievadīšanas pacientam jāpārbauda sagatavotā, ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin

radioaktīvās iezīmes iesaistīšanas procents atbilstoši 12. punktā noteiktajai procedūrai.

Ja vidējā radioķīmiskā tīrība ir mazāka nekā 95%, preparātu nedrīkst ievadīt.

Sagatavotais šķīdums ir jāievada lēnas intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā.

Infūziju nedrīkst ievadīt kā intravenozu bolus injekciju.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētu Zevalin var ievadīt tieši, apturot plūsmu no infūzijas maisiņa un

ievadot zāles tieši sistēmā. Sistēmā starp pacientu un infūzijas portu ir jābūt 0,2 vai 0,22 mikronu

filtram ar zemu proteīnu saistīšanas spēju. Pēc Zevalin infūzijas sistēma jāizskalo ar vismaz 10 ml

nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret ibritumomaba tiuksetānu, itrija hlorīdu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret rituksimabu vai citiem no peļveidīgajiem iegūtajiem proteīniem.

Grūtniecība un barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tā kā Zevalin režīms ietver rituksimabu, skatīt arī rituksimaba Zāļu aprakstu.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētu Zevalin drīkst saņemt, lietot un ievadīt tikai kvalificēti

speciālisti, kam ir atbilstoša valsts institūciju atļauja lietot un rīkoties ar radionukleīdiem tam speciāli

paredzētā vietā slimnīcā. Tā saņemšanu, sagatavošanu, lietošanu, pārvietošanu, uzglabāšanu un

iznīcināšanu regulē vietējo pārraudzības institūciju noteikumi un/vai atbilstošas atļaujas/licences.

Radiofarmaceitiskos preparātus lietotājam jāsagatavo atbilstoši radiācijas drošuma un farmaceitiskās

kvalitātes prasībām. Jāievēro atbilstoši sterilitāti nodrošinošie piesardzības pasākumi, kas atbilst zāļu

Labas ražošanas prakses prasībām.

Infūzijas jāievada stingrā pieredzējuša ārsta uzraudzībā, un nekavējoties jābūt pieejamam pilnam

reanimācijas aprīkojumam (lai iegūtu informāciju par piesardzības pasākumiem, kas jāievēro darbā ar

radiofarmaceitiskiem preparātiem, skatīt arī 4.2. apakšpunktu un 12. punktu).

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētu Zevalin nedrīkst ievadīt pacientiem, kuriem, iespējams, var

rasties dzīvībai bīstamas hematoloģiskas toksicitātes pazīmes.

Zevalin nedrīkst ievadīt turpmāk minētajiem pacientiem, jo nav noteikts drošums un efektivitāte:

> 25% kaulu smadzeņu ir infiltrētas ar limfomas šūnām,

iepriekš saņemta ārēja staru terapija, kas skārusi vairāk nekā 25% aktīvo kaulu smadzeņu,

trombocītu skaits < 100 000/mm

(monoterapija) un < 150 000/mm

(nostiprinošā terapija),

neitrofilo leikocītu skaits < 1 500/mm

iepriekš veikta kaulu smadzeņu transplantācija vai cilmes šūnu ievadīšana.

Hematoloģiskā toksicitāte

Īpaša piesardzība jāievēro attiecībā uz kaulu smadzeņu izsīkumu. Vairumam pacientu Zevalin

ievadīšana (pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu) izraisa smagu un ilgstošu citopēniju, kas

pārsvarā ir atgriezeniska (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ pēc Zevalin terapijas reizi nedēļā

jākontrolē pilna asins aina un jānosaka trombocītu skaits, līdz rādītāji normalizējas vai atbilstoši

klīniskajām indikācijām. Hematoloģiskās toksicitātes risks var būt palielināts, ja iepriekš saņemta

terapija ar fludarabīnu saturošiem režīmiem (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt

4.5. apakšpunktu).

Ārstēšana ar augšanas faktoriem

Pacienti nedrīkst saņemt augšanas faktora terapiju, piemēram, G-CSF, 3 nedēļas pirms Zevalin

ievadīšanas, kā arī 2 nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas, lai pareizi novērtētu kaulu smadzeņu

rezerves un sakarā ar iespējamu ātri dalošos mieloīdo šūnu jutību pret radiāciju (skatīt arī

4.5. apakšpunktu).

Cilvēka antivielas pret peļveidīgo antivielām

Pacientiem, kas ir saņēmuši proteīnus, kas iegūti no peļveidīgajiem, pirms Zevalin ievadīšanas ir

jāpārbauda uz cilvēka antivielām pret peļveidīgo antivielām (HAMA – human anti-mouse antibodies).

Pacientiem, kam ir izveidojušās HAMA, ievadot Zevalin vai citus proteīnus, kas iegūti no

peļveidīgajiem, var rasties alerģiskas vai paaugstinātas jutības reakcijas.

Pēc Zevalin lietošanas un pirms turpmākas terapijas ar proteīniem, kas iegūti no peļveidīgajiem,

pacienti parasti jāpārbauda uz HAMA.

Infūzijas reakcijas

Zevalin ievadīšanas laikā, pirms kuras veikta iepriekšēja ārstēšana ar rituksimabu, vai pēc Zevalin

ievadīšanas var attīstīties infūzijas reakcijas. Infūzijas reakciju pazīmes un simptomi var būt šādi:

reibonis, klepus, slikta dūša, vemšana, izsitumi, nieze, tahikardija, astēnija, drudzis un drebuļi (skatīt

4.8. apakšpunktu). Smagu infūzijas reakciju gadījuma ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc.

Paaugstināta jutība

Pēc Zevalin ievadīšanas bieži novēro paaugstinātas jutības reakcijas. Smagas paaugstinātas jutības

reakcijas, tai skaitā anafilakse, attīstās < 1% pacientu (skatīt arī 4.8. apakšpunktu). Paaugstinātas

jutības reakciju gadījumā Zevalin infūzija nekavējoties jāpārtrauc. Zālēm paaugstinātas jutības

reakciju novēršanai, piemēram, adrenalīnam, antihistamīniem un kortikosteroīdiem, jābūt sagatavotām

un ērti pieejamām gadījumā, ja rituksimaba vai Zevalin ievadīšanas laikā rodas alerģiska reakcija.

Smagas ādas–gļotādu reakcijas

Saistībā ar Zevalin lietošanu pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu ziņots par smagām ādas–

gļotādu reakcijām, tai skaitā Stīvensa–Džonsona sindromu, no kurām dažas beigušās ar letālu

iznākumu. Reakciju parādīšanās sākums variēja no dažām dienām līdz mēnešiem. Pacienti, kuriem

novēro smagas gļotādu vai ādas reakcijas, Zevalin terapija jāpārtrauc.

Kontracepcija

Ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem par iedarbību uz auglību un reproduktīvo funkciju nav veikti.

Pastāv risks, ka jonizējošais starojums, kas rodas no ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin, var

toksiski iedarboties uz sievietes un vīriešu gonādām. Sakarā ar savienojuma raksturu, sievietēm

reproduktīvā vecumā, kā arī vīriešiem, Zevalin saņemšanas laikā un līdz 12 mēnešus pēc tam ir jālieto

efektīvas kontracepcijas metodes (skatīt arī 4.6. un 5.2. apakšpunktu).

Imunizācija

Pēc Zevalin terapijas imunizācijas drošums un efektivitāte, izmantojot vakcīnas, sevišķi dzīvu vīrusu

vakcīnas, nav pētīta. Tā kā pastāv vīrusu infekciju attīstības risks, pacientiem, kas nesen saņēmuši

Zevalin, neiesaka ievadīt dzīvu vīrusu vakcīnas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Jāņem vērā, ka pēc Zevalin

terapijas var būt pavājināta primārā vai atmiņas humorālā atbildes reakcija pēc jebkādas vakcinācijas.

NHL ar CNS iesaistīšanos

Pacienti ar CNS limfomu klīniskajos pētījumos iekļauti netika, tāpēc par šiem pacientiem informācija

nav pieejama. Tādēļ NHL pacientiem ar CNS iesaistīšanos Zevalin lietošana nav ieteicama.

Ekstravazācija

Zevalin injekcijas laikā nepieciešams rūpīgi izvērtēt iespējamās ekstravazācijas pazīmes, lai izvairītos

no radiācijas radītā audu bojājuma. Ja vērojamas jebkādas ekstravazācijas pazīmes vai simptomi,

infūzija nekavējoties jāpārtrauc un jāizmanto cita vēna.

Sekundāri ļaundabīgi audzēji

Zevalin lietošana ir saistīta ar paaugstinātu sekundāru ļaundabīgu audzēju, tostarp akūtas

mieloleikozes (AML) un mielodisplastiskā sindroma (MDS) risku (skatīt arī 4.8. apakšpunktu).

Palīgvielas

Gatava, ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin šķīduma viena deva satur līdz 28 mg nātrija,

atkarībā no radioaktivitātes koncentrācijas. Tas jāņem vērā pacientiem, kas lieto diētu ar samazinātu

sāls daudzumu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citiem medikamentiem nav novērota. Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Pacienti nedrīkst saņemt augšanas faktora terapiju, piemēram, G-CSF, 3 nedēļas pirms Zevalin

ievadīšanas, kā arī 2 nedēļas pēc ārstēšanas pabeigšanas (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Klīniskajā pētījumā, kurā Zevalin tika lietots kā nostiprinošs līdzeklis pēc pirmās līnijas ķīmijterapijas

pacientiem, kuri Zevalin bija saņēmuši 4 mēnešu laikā pēc fludarabīna un mitoksantrona, un/vai

ciklofosfamīda kombinētās ķīmijterapijas, biežāk novēroja smagu un ilgstošu neitropēniju un

trombocitopēniju salīdzinājumā ar tiem pacientiem, kuri bija saņēmuši cita veida ķīmijterapiju. Tāpēc

hemotoksicitātes risks var palielināties, ja Zevalin tiek lietots neilgi (< 4 mēnešus) pēc terapijas

režīmiem, kas ietver fludarabīnu (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Pēc Zevalin terapijas imunizācijas drošums un efektivitāte, izmantojot vakcīnas, sevišķi dzīvu vīrusu

vakcīnas, nav pētīta (skatīt arī apakšpunktu „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi ar ibritumomaba tiuksetānu nav veikti. Ņemot vērā to, ka IgG spēj

šķērsot placentu, un būtisko ar radiāciju saistīto risku, Zevalin grūtniecības laikā ir kontrindicēts

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pirms sievietes ārstēšanas sākšanas ir jāizslēdz grūtniecības iespējamība.

Jebkura sieviete, kurai ir aizkavējušās menstruācijas, ir jāuzskata par grūtnieci līdz brīdim, kad tiek

pierādīts pretējais un šādā gadījumā ir jāapsver alternatīvas terapijas, kurās netiek izmantota

jonizējoša radiācija.

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kā arī vīriešiem Zevalin terapijas laikā un līdz 12 mēnešus pēc tam ir

jālieto efektīvas kontracepcijas metodes.

Barošana ar krūti

Kaut gan nav zināms, vai ibritumomaba tiuksetāns izdalās ar mātes pienu, ir zināms, ka mātes IgG

izdalās cilvēka pienā. Tāpēc sievietei ir jāpārtrauc barošana ar krūti, jo nav zināma absorbcijas un

imūnsupresijas iespēja zīdainim. Zevalin ir jālieto pēc iepriekšējas terapijas ar rituksimabu, kuras

laikā un 12 mēnešus pēc tam nav ieteicama barošana ar krūti (sīkākus norādījumus skatīt rituksimaba

zāļu aprakstā).

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai noteiktu Zevalin ietekmi uz vīriešu vai sieviešu fertilitāti.

Pastāv risks, ka jonizējošais starojums, kas rodas no ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin, var

toksiski iedarboties uz sievietes un vīriešu gonādām (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Pacienti

jāinformē, ka viņu fertilitāte var tikt traucēta un vīrieši var apsvērt spermas iesaldēšanas procedūru.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zevalin var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo bieži sastopama

blakusiedarbība ir reibonis.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Pakļaušana jonizētajam starojumam tiek saistīta ar audzēju izraisīšanu un iedzimtu defektu attīstīšanās

iespējamību. Ikvienā gadījumā jāpārliecinās, ka risks no radiācijas ir mazāks nekā no pašas slimības.

Tā kā Zevalin izmanto pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt

4.2. apakšpunktu), skatīt arī informāciju par rituksimaba izrakstīšanu.

Zevalin, kas lietots pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu, vispārīgais drošuma profils ir izveidots,

par pamatu izmantojot datus, kas iegūti piecos klīniskos pētījumos 349 pacientiem ar recidivējošu vai

refraktāru zemas malignitātes folikulāru vai transformētu B-šūnu ne-Hodžkina limfomu, pētījumā

204 pacientiem, kas Zevalin saņēma kā nostiprinošu terapiju pēc pirmās līnijas remisijas indukcijas

terapijas, kā arī pēcreģistrācijas uzraudzības periodā.

Pacientiem, kas Zevalin saņēma pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu, visbiežāk novēroja šādas

nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības: trombocitopēniju, leikocitopēniju, neitropēniju, anēmiju,

infekcijas, drudzi, sliktu dūšu, astēniju, drebuļus, petehijas un nogurumu.

Pacientiem, kas Zevalin saņem pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu, visnopietnākās ir šādas

nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības:

smagas un ilgstošas citopēnijas (skatīt arī „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”),

infekcijas,

asiņošana trombocitopēnijas laikā,

smagas ādas–gļotādu reakcijas (skatīt arī „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”),

mielodisplastiskais sindroms / akūta mieloleikoze.

Katras turpmāk minētās nopietnās nevēlamās zāļu izraisītās blakusparādības gadījumā ziņots par

letāliem iznākumiem. Šie ziņojumi tika iesniegti vai nu klīnisko pētījumu laikā, vai arī

pēcreģistrācijas uzraudzības periodā.

Infekcija,

sepse,

pneimonija,

mielodisplastiskais sindroms / akūta mieloleikoze,

anēmija,

pancitopēnija,

asiņošana trombocitopēnijas laikā,

intrakraniāla asiņošana trombocitopēnijas laikā,

ādas–gļotādu reakcijas, tai skaitā Stīvensa–Džonsona sindroms.

Tabulā apkopots to nevēlamo zāļu izraisīto blakusparādību sastopamības biežums, kuru saistība ar

Zevalin lietošanu pēc iepriekšējas ārstēšanas ar rituksimabu, tika uzskatīta vismaz par iespējamu. Šīs

nevēlamās zāļu izraisītās blakusparādības novērotas 5 klīniskos pētījumos 349 pacientiem ar

recidivējošu vai refraktāru zemas malignitātes folikulāru vai transformētu B-šūnu ne-Hodžkina

limfomu. Papildus ar ** ir apzīmētas nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības, kas novērotas

pētījumā 204 pacientiem, kas Zevalin saņēma kā nostiprinošu terapiju pēc pirmās līnijas remisijas

indukcijas terapijas. Nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības, kas novērotas tikai pēcreģistrācijas

uzraudzības periodā un kuru biežumu nevar noteikt, apzīmētas ar „nav zināmi”.

Turpmāk minētās blakusparādības klasificētas atbilstoši sastopamības biežumam un orgānu sistēmu

klasifikācijai (MedDRA).

Sastopamības biežuma grupas ir klasificētas atbilstoši šādiem nosacījumiem:

(ļoti bieži ≥1/10, bieži ≥1/100 līdz <1/10, retāk ≥ 1/1 000 līdz

1/100, reti

1/10 000 līdz <1/1 000;

ļoti reti <1/10 000).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

1. tabula: nevēlamās zāļu izraisītās blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos vai

pēcreģistrācijas uzraudzības periodā pacientiem, kas terapijā saņēma Zevalin pēc iepriekšējas

ārstēšanas ar rituksimabu

Orgānu sistēmu

klasifikācija

(MedDRA)

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Infekcijas un

infestācijas

Infekcija*

Sepse*,

Pneimonija*,

Urīnceļu infekcija,

Mutes kandidoze

Labdabīgi,

ļaundabīgi un

neprecizēti audzēji

(ieskaitot cistas un

polipus)

Audzēja sāpes,

Mielodisplastiskais

sindroms/akūta

mieloīda leikēmija*,

Meningioma

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Trombocitopēnija,

Leikocitopēnija,

Neitropēnija,

Anēmija*

Febrila neitropēnija,

Pancitopēnija*,

Limfocitopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstinātas jutības

reakcija

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Anoreksija

Psihiskie

traucējumi

Nemiers,

Bezmiegs

Nervu sistēmas

traucējumi

Reibonis,

Galvassāpes

Sirds funkcijas

traucējumi

Tahikardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Petehijas**

Asiņošana

trombocitopēnijas

laikā*,

Hipertensija**,

Hipotensija**

Intrakraniāla

asiņošana

trombocitopēni

jas laikā*

Elpošanas

sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Klepus,

Rinīts

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša

Vemšana,

Sāpes vēderā,

Caureja,

Dispepsija,

Kakla kairinājums,

Aizcietējumi

Orgānu sistēmu

klasifikācija

(MedDRA)

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

Amenoreja**

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi,

Nieze

Ādas–gļotādu

reakcija (tai

skaitā Stīvensa–

Džonsona

sindroms)*

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Locītavu sāpes,

Muskuļu sāpes,

Sāpes mugurā,

Kakla sāpes

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija,

Drudzis,

Drebuļi,

Nogurums**

Sāpes,

Gripai līdzīgi

simptomi,

Savārgums,

Perifēra tūska,

Pastiprināta svīšana

Ekstravazācija,

pēc kuras

attīstās infūzijas

vietas reakcijas,

Limfomu

ietverošo audu

bojājums un

komplikācijas

limfomas tūskas

dēļ

* novērots letāls iznākums

** novērots pētījumā 204 pacientiem, kas Zevalin saņēma kā nostiprinošu terapiju pēc pirmās līnijas remisijas

indukcijas terapijas

Lai aprakstītu noteiktu reakciju, tās sinonīmus un saistītos stāvokļus, ir izmantots vispiemērotākais

MedDRA termins.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Klīniskos pētījumos ļoti bieži novērota hematoloģiskā toksicitāte, un tā ierobežo devas (skatīt arī

apakšpunktu „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Vidējais laiks, kad trombocīti un granolucīti sasniedz viszemāko līmeni, ir aptuveni 60 dienas pēc

ārstēšanas sākuma. Klīniskos pētījumos, kuros indikācija bija recidivējoša un refraktāra NHL, tika

ziņots par 3. vai 4. pakāpes trombocitopēniju, kas normalizējās vidēji 13 un 21 dienas laikā, kā arī

par 3. vai 4. pakāpes neitropēniju, kas normalizējās vidēji 8 un 14 dienu laikā. Pēc Zevalin

nostiprinošās terapijas, ko lietoja pēc pirmās līnijas remisijas indukcijas terapijas, vidējais 3. vai

4. pakāpes trombocitopēnijas normalizācijas laiks bija 20 dienas un 35 dienas un 3. vai 4. pakāpes

neitropēnijas normalizācijas laiks – 20 dienas un 28 dienas.

Infekcijas un infestācijas

Dati, kas iegūti piecos klīniskos pētījumos 349 pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru

zemas malignitātes folikulāru limfomu vai transformētu ne-Hodžkina limfomu:

Pirmo 13 nedēļu laikā pēc Zevalin terapijas pacienti ļoti bieži saslima ar infekcijām. Bieži tika

ziņots par 3. un 4. pakāpes infekcijām. Novērošanas periodā saslimšana ar infekcijām bija

bieža. No tām bieži novēroja 3. pakāpes infekcijas, bet retāk – 4. pakāpes infekcijas.

Dati, kas iegūti 204 pacientiem, kas Zevalin saņēma kā nostiprinošu terapiju pēc pirmās

līnijas remisijas indukcijas terapijas:

Infekcijas novēroja ļoti bieži.

Var attīstīties bakteriālas, sēnīšu, vīrusu infekcijas, tai skaitā notikt latentas vīrusinfekcijas

reaktivācija.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ir saņemti ziņojumi par ekstravazāciju, pēc kuras attīstās reakcijas infūzijas vietā, piemēram,

infūzijas vietas dermatīts, deskvamācija un čūla.

Zevalin radītā radiācija var bojāt limfomu ietverošos audus un izraisīt komplikācijas sakarā ar

limfomas tūsku.

Imūnās sistēmas traucējumi

Dati, kas iegūti piecos klīniskos pētījumos 349 pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru zemas

malignitātes folikulāru limfomu vai transformētu ne-Hodžkina limfomu:

pēc Zevalin ievadīšanas bieži novērotas paaugstinātas jutības reakcijas. Smagas (3/4. pakāpes)

paaugstinātas jutības reakcijas, tai skaitā anafilakse, attīstās mazāk kā 1% pacientu (skatīt arī

apakšpunktu „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Sekundāri ļaundabīgi audzēji

Refraktāra vai recidivējoša NHL

Par mielodisplastisko sindromu (MDS)/akūtu mieloleikozi (AML) ziņots vienpadsmit no

211 pacientiem ar refraktāru vai recidivējošu NHL, kam četros pētījumos nozīmēja ārstēšanu ar

Zevalin.

Nostiprinošā terapija

Dati no galīgās analīzes apmēram 7,5 gadus pēc pētījuma, kurā tika pārbaudīta Zevalin nostiprinošās

terapijas efektivitāte un drošums pacientiem ar progresējošu folikulāro limfomu, kuriem novēroja

atbildes reakciju uz pirmās līnijas ķīmijterapiju (4. pētījums, skatīt 5.1. apakšpunktā), rāda, ka no

204 pacientiem, kas [

Y] Zevalin saņēma pēc pirmās līnijas ķīmijterapijas, 26 pacientiem (12,7%)

Zevalin grupā attīstījās otrs primārais ļaundabīgais audzējs, kamēr kontroles grupā – 14 pacientiem

(6,8%). Vidēji 7,3 gadus ilgajā novērošanas periodā septiņiem pacientiem (3,4%, 7/204) pēc Zevalin

saņemšanas diagnosticēja MDS/AML, bet kontroles grupā – vienam pacientam (0,5%, 1/205). Nāvi

otra primārā ļaundabīgā audzēja dēļ konstatēja 8 pacientiem (3,9%) Zevalin grupā un 3 pacientiem

(1,5%) kontroles grupā. No MDS/AML nomira pieci pacienti (2,5%) Zevalin grupā, taču neviens

pacients nenomira kontroles grupā.

Ir zināms, ka pēc terapijas ar alkilējošām vielām pastāv sekundāras mielodisplāzijas vai leikozes

attīstības risks.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Klīnisko pētījumu laikā ievadītas Zevalin devas, kas nepārsniedz 19,2 MBq/kg. Tika novērota

paredzamā hematoloģiskā toksicitāte, tai skaitā 3. un 4. toksicitātes pakāpe. Pacienti atveseļojās no

šīm toksicitātes pazīmēm. Pārdozēšana nebija saistīta ar nopietnām vai fatālām sekām.

Nav zināma kāds īpašs pretlīdzeklis ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin pārdozēšanai.

Ārstēšana sastāv no Zevalin pārtraukšanas un balstterapijas, kura var ietvert augšanas faktorus. Ja

iespējams, jānozīmē autologa cilmes šūnu transplantācija, lai kontrolētu hematoloģisko toksicitāti.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dažādi ārstnieciskie radiofarmaceitiskie līdzekļi, ATĶ kods: V10XX02

Darbības mehānisms

Ibritumomaba tiuksetāns ir rekombinananta no grauzējiem iegūta IgG

kappa monoklonāla antiviela,

kas ir specifiska B-šūnu antigēnam CD20. Ibritumomaba tiuksetāns ir vērsts pret antigēnu CD20, kas

atrodas uz ļaundabīgu un normālu B-limfocītu virsmas. B-šūnas nobriešanas laikā, CD20 vispirms

izpaužas B-limfoblasta (pirms-B-šūnas) vidējā stadijā un izzūd B-šūnas nobriešanas par plazmas šūnu

beigu stadijā. Tā nav aizsegta no šūnas virsmas un neinternalizē pēc antivielas piesaistīšanas.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētais ibritumomaba tiuksetāns piesaistās tieši CD20-pozitīvām B-

šūnām, tai skaitā ļaundabīgajām šūnām. Izotops itrijs-90 ir tīrs β-emitētājs un tā vidējais ceļa garums

ir aptuveni 5 mm. Tā rezultātā iespējams nogalināt gan šūnas, uz kurām tiek tēmēts, gan arī blakus

esošās šūnas.

Konjugētai antivielai ir acīmredzama afinitātes konstante pret CD20 antigēnu, kas ir aptuveni 17 nM.

Piesaistes veids ir ļoti ierobežots, bez reaktivitātes uz citiem leikocītiem vai cita veida cilvēku audiem.

Iepriekšēja apstrāde ar rituksimabu ir nepieciešama, lai attīrītu cirkulējošās B-šūnas, tādējādi ļaujot

ibritumomaba tiuksetānam [

Y] radiāciju precīzāk nogādāt uz limfomas B-šūnām. Rituksimabs,

salīdzinājumā ar apstiprināto monoterapiju, tiek ievadīts zemākā devā.

Farmakodinamiskā iedarbība

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin lietošana izraisa arī normālu CD20+ B-šūnu sairšanu.

Farmakodinamiskās analīzes ir parādījušas, ka tas ir īslaicīgs efekts; normālu B-šūnu atjaunošanās

sākās 6 mēnešu laikā un vidējais B-šūnu skaits normalizējās 9 mēnešu laikā pēc ārstēšanas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Zevalin terapeitiskā režīma drošums un efektivitāte tika vērtēta divos daudzcentru pētījumos, kuros

kopā bija iesaistīti 197 pacienti. Zevalin terapeitiskais režīms tika noteikts divos posmos (skatīt

4.2. apakšpunktu). Zevalin terapeitiskā režīma varianta, kurā tika izmantota pazemināta ibritumomaba

tiuksetāna [

Y] deva, efektivitāte un drošums tika turpmāk noteikta trešajā pētījumā, kurā tika

iesaistīti kopumā 30 pacienti ar vieglu trombocitopēniju (trombocītu skaits no 100 000 līdz

149 000 šūnas/mm

1. pētījums bija vienpusējs pētījums, kurā piedalījās 54 pacienti ar recidivējošu folikulāru limfomu,

kura nepakļaujas rituksimaba terapijai. Pacienti tika uzskatīti par refraktāriem, tad, ja viņu

iepriekšējās ārstēšanas rezultātā ar rituksimabu netika iegūta pilnīga vai daļēja remisija, vai arī, ja

laiks līdz slimības progresēšanai (TTP – time to disease progression) bija < 6 mēnešiem. Primārais

pētījuma efektivitātes mērķis bija vispārējā reakcijas proporcija (ORR – overall response rate),

izmantojot Starptautiskā semināra atbildreakcijas kritērijus (IWRC – International Workshop

Response Criteria). Sekundārais mērķis ietvēra laiku līdz slimības progresēšanai (TTP) un atbildes

reakcijas ilgumu (DR – duration of response). Sekundārajā analīzē, salīdzinot objektīvo reakciju uz

Zevalin terapeitisko režīmu ar reakciju, kas novērota pēc iepriekšējās rituksimaba ievadīšanas,

vidējais reakcijas laiks pēc Zevalin terapeitiskā režīma bija 6 mēneši pret 4 mēnešiem. 1. tabulā ir

apkopoti šī pētījuma efektivitātes dati.

2. pētījums bija randomizēts, kontrolēts, daudzcentru pētījums, kurā tika salīdzināts Zevalin

terapeitiskais režīms ar rituksimaba lietošanu. Pētījums tika veikts iepriekš ar rituksimabu neārstētiem

143 pacientiem ar recidivējošu vai grūti ārstējamu zemas malignitātes vai folikulāru ne-Hodžkina

limfomu (NHL) vai pārveidotu B-šūnu NHL. Kopumā 73 pacienti saņēma Zevalin terapeitisko

režīmu, bet 70 pacienti saņēma rituksimabu, kas tika ievadīts intravenozas infūzijas veidā pa

375 mg/m

4 devas nedēļā. Pētījuma primārais efektivitātes mērķis bija noteikt ORR, izmantojot

IWRC (skatīt 2. tabulu). ORR bija ievērojami lielāks (80% pret 56%, p = 0,002) pacientiem, kas

saņēma Zevalin terapeitisko režīmu. Sekundārie mērķi, atbildes reakcijas ilgums un laiks līdz

progresēšanai, abiem ārstēšanas veidiem īpaši neatšķīrās.

2. tabula. Efektivitātes datu apkopojums pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru zemas

malignitātes vai folikulāru ne-Hodžkina limfomu (NHL), vai transformētu B-šūnu NHL

1. pētījums

2. pētījums

Zevalin

terapeitiskais

režīms

N = 54

Zevalin

terapeitiskais

režīms

N = 73

Rituksimabs

N = 70

Vispārējā reakcijas

proporcija (%)

Absolūtā reakcijas

proporcija (%)

CRu proporcija

Vidējais DR

(Mēneši)

[Diapazons

[0,5–24,9+]

13,9

[1,0–30,1+]

11,8

[1,2–24,5]

Vidējais TTP

(Mēneši)

[Diapazons

[1,1–25,9+]

11,2

[0,8–31,5+]

10,1

[0,7–26,1]

IWRC: Starptautiskā semināra reakcijas kritērijs

CRu: Neapstiprināta absolūta reakcija

Aprēķināts ar novēroto diapazonu.

Reakcijas ilgums: intervāls no reakcijas sākuma līdz slimības progresēšanai.

“+”apzīmē notiekošu reakciju.

Laiks līdz slimības progresēšanai: intervāls no pirmās infūzijas līdz slimības progresēšanai.

3. pētījums bija vienpusējs pētījums, kurā piedalījās 30 pacienti ar recidivējošu vai grūti ārstējamu

zemas malignitātes, folikulāru vai pārveidotu B-šūnu NHL, kuriem ir viegla trombocitopēnija

(trombocītu skaits no 100 000 līdz 149 000 šūnas/mm

). No pētījuma tika izslēgti pacienti ar

limfomu kaulu smadzenēs un/vai vājinātu kaulu smadzeņu rezervi. Tika uzskatīts, ka pacientiem ir

vājināta kaulu smadzeņu rezerve, ja viņi iepriekš ir saņēmuši: iepriekšēju mieloablatīvu terapiju ar

cilmes šūnu transplantāciju; iepriekšēju ārēju apstarošanu līdz > 25% no aktīvajām kaulu smadzenēm;

viņiem trombocītu skaits ir < 100 000 šūnas/mm

; vai neitrofilu skaits ir < 1500 šūnas/mm

. Šajā

pētījumā tika izmantots Zevalin terapeitiskā režīma variants ar samazinātu [

Y]-Zevalin aktivitāti

attiecībā pret ķermeņa masu (11 MBq/kg). Tika novērotas objektīvas, ilgstošas klīniskas reakcijas

[67% ORR (95% CI: 48–85%), 11,8 mēnešu vidējais DR (diapazons: 4–17 mēneši)] un rezultātā

biežāk radās hematoloģiskā toksicitāte (skat. 4.8. apakšpunktu) nekā 1. un 2. pētījumā.

4. pētījumā tika pārbaudīta Zevalin nostiprinošās terapijas efektivitāte un drošums pacientiem ar

progresējošu folikulāro limfomu, kuriem novēroja atbildes reakciju uz pirmās līnijas ķīmijterapiju.

Galvenie iekļaušanas kritēriji pētījumā bija: CD20+ 1. vai 2. pakāpes folikulārā limfoma; diagnozes

laikā III vai IV pakāpe; normāls perifēro asins šūnu skaits; < 25% kaula smadzeņu iesaistīšanās;

vecums ≥ 18 gadi; un pilnīga reakcija (CR/Cru) vai daļēja reakcija (PR) pēc pirmās līnijas

ķīmijterapijas, noteikta ar fizikālu izmeklēšanu, CT uzņēmumiem un kaula smadzeņu biopsiju. Pēc

indukcijas terapijas beigām pacienti randomizēti saņēma vai nu Zevalin (250 mg/m

rituksimaba

-7. dienā un 0. dienā, kam pēc tam 0. dienā sekoja Zevalin 15 MBq/ķermeņa masas kg; maksimālā

deva 1200 MBq; [n = 208]) vai turpmāka terapija nesekoja (kontroles grupa; n = 206). Indukcijas

terapija ietvēra CVP n = 106, CHOP (līdzīgu) n = 188,fludarabīna kombinācijas n = 22, hlorambucilu

n = 39 un rituksimaba ķīmijterapijas kombinācijas n = 59. Dzīvildzes laika mediāna bez slimības

progresēšanas (PFS – progression free survival) tika aprēķināta ar mediānu vērtību 2,9 gadi sekojoši.

PFS palielinājās no 13,5 mēnešiem (kontroles grupa) līdz 37 mēnešiem (Zevalin; p < 0,0001;

HR 0,465). Pacientu apakšgrupām PR vai CR pēc indukcijas vidējais PFS bija 6,3 pret 29,7 mēnešiem

(p < 0,0001; HR 0,304) un 29,9 pret 54,6 mēnešiem (p = 0,015; HR 0,613), attiecīgi. Pēc Zevalin

nostiprinošās terapijas 77% PR pacientu pēc indukcijas terapijas iekļuva CR pacientu skaitā. Pacienti,

kuru atbildes reakcijas statuss pēc Zevalin lietošanas mainījās no PR uz CR uzrādīja ievērojami

lielāku dzīvildzes laika mediānu bez slimības progresēšanas (986 dienas), salīdzinot ar pacientiem,

kuri palika PR statusā (vidējais laiks bez slimības progresēšanas bija 460 dienas, p = 0,0004).

Kopumā 87% pacientu bija CR(u); 76% CR un 11% CRu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pacientiem, kam tika ievadītas intravenozas infūzijas pa 250 mg/m

rituksimaba, kam sekoja

intravenozas ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin injekcijas pa 15 MBq/kg, vidējais

ibritumomaba tiuksetāna [

Y] seruma efektīvais eliminācijas pusperiods bija 28 stundas.

Tā kā

Y izveido stabilu kompleksu ar ibritumomaba tiuksetānu, radioloģiskā marķējuma

bioizplatīšanās seko antivielas bioizplatīšanās. No

Y emitēto beta daļiņu iradiācija notiek 5 mm

rādiusā ap izotopu.

Klīniskajos pētījumos ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin lietošana pēc iepriekšējas

ārstēšanas ar rituksimabu izraisīja būtisku sēklinieku apstarošanu. Starojuma deva olnīcām nav

noteikta. Pastāv risks, ka ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin lietošana pēc iepriekšējas

ārstēšanas ar rituksimabu var toksiski iedarboties uz sievietes un vīriešu gonādām (skatīt 4.4. un

4.6. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti neliecina par

īpašu risku cilvēkam.

Cilvēka radiācijas devas aprēķini, kas iegūti no bioizplatīšanās pētījumiem ar pelēm, izmantojot ar

radioaktīvo izotopu [

Y] vai [

In] iezīmēto ibritumomaba tiuksetānu, noteica pieņemamu radiāciju

normāliem cilvēka audiem ar ierobežotiem skeleta un kaulu smadzeņu radiācijas līmeņiem.

Helatēšanas rezultātā radies tiuksetāns veido stabilu kompleksu ar radioaktīvo izotopu itriju-90 un

indiju-111 un radiolīzes rezultātā ir iespējama tikai nenozīmīga sairšana.

Neradioaktīva savienojuma vienreizējas un atkārtotas devas toksicitātes pētījumi ar makaku pērtiķiem

neliecināja par kādu citu risku, kā vien paredzēto B-šūnu sairšanu, kas rodas no ibritumomaba

tiuksetāna lietošanas atsevišķi vai kopā ar rituksimabu. Pētījumi par reproduktīvo vai attīstības

toksicitāti nav veikti

Pētījumi par Zevalin mutagēno un kancerogēno iedarbību nav veikti. Sakarā ar jonizējošās radiācijas

ietekmi, kas rodas no radioloģiskā marķējuma, ir jāņem vērā mutagēnā un kancerogēnā iedarbība.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Ibritumomaba tiuksetāna flakons:

nātrija hlorīds

ūdens injekcijām

Nātrija acetāta flakons:

nātrija acetāts

ūdens injekcijām

Bufera šķīdums flakonā:

dinātrija fosfāta dodekahidrāts

cilvēka albumīna šķīdums

sālsskābe, atšķaidīta (pH korekcijai)

pentetīnskābe

kālija hlorīds

kālija dihidrogēnfosfāts

nātrija hlorīds

nātrija hidroksīds

ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 12. punktā minētās).

Nav novērota Zevalin un infūzijas komplektu nesaderība.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

66 mēneši.

Pēc iezīmēšanas ar radioaktīvo izotopu ieteicams tūlīt izlietot. Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir

pierādīta 8 stundas temperatūrā 2 °C – 8 °C un no gaismas pasargātā vietā.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Flakonus uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Radiofarmaceitisko preparātu uzglabāšanai jāatbilst valsts noteikumiem par radioaktīviem

materiāliem.

Ar radioaktīvo izotopu iezīmētā medicīnas produkta uzglabāšanas nosacījumus skatīt

6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Zevalin tiek piegādāts kā komplekts ar radioaktīvo izotopu itriju-90 (

Y) iezīmēta ibritumomaba

tiuksetāna pagatavošanai.

Zevalin satur 1 no turpmāk minētajām sastāvdaļām:

Ibritumomaba tiuksetāna flakons: I tipa stikla flakons ar gumijas aizbāzni (ar teflonu pārklāts

bromobutils), kas satur 2 ml šķīduma.

Nātrija acetāta flakons: I tipa stikla flakons ar gumijas aizbāzni (ar teflonu pārklāts bromobutils), kas

satur 2 ml šķīduma.

Bufera flakons: I tipa stikla flakons ar gumijas aizbāzni (ar teflonu pārklāts bromobutils), kas satur

10 ml šķīduma.

Reakcijas flakons: I tipa stikla flakons ar gumijas aizbāzni (ar teflonu pārklāts bromobutils)

Iepakojuma lielums – 1 komplekts.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Vispārējs brīdinājums

Tikai pilnvarotas personas noteiktā klīniskā vidē drīkst saņemt, izmantot un ievadīt

radiofarmaceitiskos preparātus. Nosacījumus par saņemšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, pārvietošanu

un likvidēšanu nosaka priekšraksti un/vai atbilstošas kompetentu oficiālu iestāžu licences.

Radiofarmaceitiskie preparāti jāsagatavo veidā, kas atbilst gan noteikumiem par radiācijas drošumu,

gan prasībām par radiofarmaceitisko preparātu kvalitāti. Jāveic piemēroti piesardzības pasākumi

aseptikas jomā.

Komplekta saturs paredzēts tikai ar radioaktīvo izotopu itriju-90 iezīmēta ibritumomaba tiuksetāna

sagatavošanai un nav ievadāms pacientam tieši bez iepriekšējas sagatavošanas procedūras.

Norādījumus zāļu sagatavošanai pirms lietošanas skatīt 12. apakšpunktā.

Ja kādā brīdī preparāta sagatavošanas procesā trauciņu veselums tiek bojāts, preparātu lietot nedrīkst.

Ievadīšanas procedūras ir jāveic tā, lai zāļu un starojuma radītais piesārņojuma risks operatoram būtu

vismazākais. Atbilstošu aizsarglīdzekļu lietojums ir obligāts.

Komplekta saturs pirms sagatavošanas nav radioaktīvs. Tomēr sagatavošanas beigu posmā pēc

itrija-90 pievienošanas jālieto adekvāti aizsarglīdzekļi.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Notraipītie materiāli

ir atbilstošā veidā jāiznīcina kā radioaktīvie atkritumi.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Čehija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/03/264/001

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004. gada 16. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 16. janvāris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11.

DOZIMETRIJA

Itrijs-90 sairst augstas enerģijas beta daļiņu emisijas rezultātā, ar fizikālo eliminācijas pusperiodu –

64,1 stundas (2,67 dienas). Radioaktīvās sairšana rezultātā rodas stabils cirkonijs-90. Itrija-90 beta

emisijas ceļa garums (

) audos ir 5 mm.

Analīzes par plānoto absorbētās radiācijas devu tika veiktas, izmantojot kvantitatīvu attēlveidošanu ar

gamma-izstarotāju ar radioaktīvo izotopu [

In] iezīmētu Zevalin, asins paraugu ņemšanu, kā arī

MIRDOSE3 programmatūru. Ar radioaktīvo izotopu [

In] iezīmētā Zevalin attēlveidošanas deva

vienmēr tika dota tūlīt pēc infūzijas ar rituksimabu pa 250 mg/m², lai novājinātu perifērās CD20+

šūnas un optimizētu bioizplatīšanos. Pēc radioaktīvā izotopa [

In] iezīmētā Zevalin ievadīšanas, tika

veikta visa ķermeņa skenēšana ar līdz pat astoņiem laika punktiem, iegūstot gan priekšējos, gan

aizmugures attēlus. Asins paraugi, kas tika izmantoti, lai aprēķinātu sarkano kaulu smadzeņu

rezidenci, tika sastādīti līdz pat astoņiem laika punktiem.

Pamatojoties uz dozimetrijas pētījumiem ar radioaktīvo izotopu [

In] iezīmēto Zevalin, plānotā

radiācijas dozimetrija atsevišķiem orgāniem pēc ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin

ievadīšanas ar aktivitāti 15 MBq/kg un 11 MBq/kg tika aprēķināta saskaņā ar Medicīnisko iekšējo

radiācijas dozimetriju (MIRD) (3. tabula). Aprēķinātās radiācijas absorbcijas devas normāliem

orgāniem bija ievērojami zemākas par pieļaujamo drošuma augšējo robežu. Individuāla pacienta

dozimetrijas rezultāti neatspoguļo ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin toksicitāti.

3. tabula

Aprēķinātā radiācijas absorbēšanas deva no [

90

Y]-Zevalin

Orgāns

[

90

Y]-Zevalin mGy/MBq

Vidēji

Diapaz.

Liesa

1

1,8 - 20,0

Aknas

1

2,9 - 8,1

Apakšējās resnās zarnas

sieniņa

1

3,1 – 8,2

Augšējās resnās zarnas

sieniņa

1

2,0 – 6,7

Sirds sieniņa

1

1,5 - 3,2

Plaušas

1

1,2 - 3,4

Sēklinieki

1

1,0 - 4,3

Tievā zarna

1

0,8 – 2,1

Sarkanās kaulu

smadzenes

2

0,6 - 1,8

Urīnpūšļa sieniņa

3

0,7 - 1,3

Kaulu virsmas

2

0,5 - 1,2

Olnīcas

3

0,3 - 0,5

Dzemde

3

0,3 - 0,5

Virsnieres

3

0,2 - 0,5

Smadzenes

3

0,2 - 0,5

Krūtis

3

0,2 - 0,5

Žultspūšļa sieniņa

3

0,2 - 0,5

Muskuļi

3

0,2 - 0,5

Aizkuņģa dziedzeris

3

0,2 - 0,5

Āda

3

0,2 - 0,5

Kuņģis

3

0,2 - 0,5

Aizkrūts dziedzeris

3

0,2 - 0,5

Vairogdziedzeris

3

0,2 - 0,5

Nieres

1

0,0 - 0,3

Viss ķermenis

3

0,4 - 0,7

Attiecīgā orgāna reģions

Attiecīgais krustu reģions

Viss attiecīgā ķermeņa reģions

12.

NORĀDĪJUMI PAR RADIOFARMACEITISKO ZĀĻU SAGATAVOŠANU

Pirms sagatavošanas procedūras uzsākšanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus.

Jāievēro pareiza sterilitātes tehnika un piesardzība, rīkojoties ar radioaktīviem materiāliem.

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētā Zevalin sagatavošanas un radioķīmiskās tīrības noteikšanas

laikā jāizmanto ūdensnecaurlaidīgi gumijas cimdi.

Strādājot ar radiāciju, jāievēro piesardzības pasākumi atbilstoši vietējiem noteikumiem, jo

radiofarmaceitisko preparātu ievadīšana rada risku citām personām ārējās radiācijas rezultātā vai

aptraipоties ar izlijušu urīnu, vēmekļiem u.c..

Itrija-90 raksturojums

Ir ieteicami šādi minimālie itrija-90 raksturlielumi:

Radioaktivitātes koncentrācija lietošanas laikā

1,67 līdz 3,34 GBq/ml

Kopējā ekstrahējamā aktivitāte, kas tiek atbrīvota

lietošanas laikā

1,48 GBq, kas atbilst 0,44-0,89 ml

itrija-90 šķīduma

HCl koncentrācija

0,035-0,045 M

Hlorīda identifikācija

Pozitīva

Itrija identifikācija

Pozitīva

Itrija-90 hlorīda šķīduma radioķīmiskā tīrība

95% brīva jona itrija-90

Bakteriālie endotoksīni

150 EU/ml

Sterilitāte

Augšanu nenovēro

Radionuklīda tīrība stroncija-90 saturā

0,74 MBq stroncija-90 /

37 GBq itrija-90

Metālu piemaisījums

Kopējie metāli*

50 ppm

Atsevišķie metāli*

10 ppm katrs

* Iekļaujamajiem metāliem ir jābalstās uz īpašu ražošanas procesu. Šo metālu kontroli var panākt vai

nu procesa validācijas vai izlaides testa veidā.

Papildus pārbaudes, kas var būt nepieciešamas piemērotības novērtēšanai:

Procesam raksturīgi piemaisījumi:

Kopējais organiskais ogleklis (piem., organiskie helatori)

Zem noteicamā daudzuma*

Procesa atlikumi (piem., amonjaks, nitrāts)

Zem noteicamā daudzuma*

Kopējie alfa piemaisījumi

Zem noteicamā daudzuma*

Citi kopējie beta piemaisījumi (ne-stroncijs-90)

Zem noteicamā daudzuma*

Kopējie gamma piemaisījumi

Zem noteicamā daudzuma*

* Jāietver kā izlaides tests vai jāveic kontrole visa procesa validācijas laikā, ja tiek pārsniegts

noteicamais daudzums

Norādījumi Zevalin iezīmēšanai ar radioaktīvo izotopu itriju-90:

Ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmēta Zevalin sagatavošanai ir jāizmanto sterils, pirogēnus nesaturošs

itrija-90 hlorīds, kas atbilst iepriekš minētajam raksturojumam.

Pirms iezīmēšanas ar radioaktīvo izotopu, sasildiet atdzesēto Zevalin auksto komplektu līdz istabas

temperatūrai 25 °C.

Notīriet visus aukstā komplekta flakonu gumijas aizbāžņus un itrija-90 hlorīda flakonu ar spirtā

samērcētu tamponu un ļaujiet tiem nožūt.

Novietojiet aukstā komplekta reakcijas flakonu piemēroti aizsargātā sagatavošanas vietā (ar svinu

apvilkta plastmasa).

1. solis: Iepildiet nātrija acetāta šķīdumu reakcijas flakonā

Izmantojot sterilu 1 ml šļirci, iepildiet nātrija acetāta šķīdumu reakcijas flakonā. Pievienotā nātrija

acetāta šķīduma daudzums ir 1,2 reizes lielāks nekā itrija-90 hlorīda daudzums, kas jāiepilda 2. solī.

2. solis: Iepildiet itrija-90 hlorīdu reakcijas flakonā

Izmantojot sterilu 1 ml šļirci, sterili iepildiet 1500 MBq itrija-90 hlorīda reakcijas flakonā, kurā

atrodas nātrija acetāta šķīdums, kas iepildīts 1. solī. Kārtīgi sajauciet, noklājot visu reakcijas flakona

iekšējo virsmu. Sajauciet, apgriežot un ripinot trauciņu, izvairoties no šķīduma saputošanas vai

sakratīšanas.

3. solis: Iepildiet ibritumomaba tiuksetāna šķīdumu reakcijas flakonā

Izmantojot sterilu 2–3 ml šļirci, iepildiet 1,3 ml ibritumomaba tiuksetāna šķīdumu reakcijas flakonā.

Kārtīgi sajauciet, noklājot visu reakcijas flakona iekšējo virsmu. Sajauciet, apgriežot un ripinot

trauciņu, izvairoties no šķīduma saputošanas vai sakratīšanas.

Paturiet itrija-90 hlorīda/acetāta/ibritumomaba tiuksetāna šķīdumu istabas temperatūrā piecas

minūtes. Iezīmēšana ilgāk par sešām minūtēm vai mazāk par četrām minūtēm var radīt neatbilstošu

ietverto radiāciju.

4. solis: Pievienojiet reakcijas flakonā bufera šķīdumu

Izmantojot sterilu 10 ml šļirci ar lielu pudeles adatu (18–20 G), ievelciet bufera šķīdumu, kā rezultātā

kopējais daudzums būs 10 ml.

Pēc 5 minūšu inkubācijas perioda, lai normalizētu spiedienu, atvelciet no reakcijas flakona tik lielu

gaisa tilpumu, cik daudz vēlaties pievienot buferi, un, lai pārtrauktu inkubāciju, tūlīt pēc tam uzmanīgi

pievienojiet bufera šķīdumu gar reakcijas flakona sānu sienu. Šo maisījumu nesaputot, nekratīt un

nesaskalot.

5. solis: Pārbaudiet ar radioaktīvo izotopu [

90

Y] iezīmētā Zevalin šķīduma specifisko radioaktivitāti

Ar radioaktīvo izotopu iezīmēta preparāta radioķīmiskā tīrība ir spēkā, kamēr vairāk nekā 95%

itrija-90 ir ietverts monoklonālajā antivielā.

Pirms ievadīšanas pacientam, sagatavotajam, ar radioaktīvo izotopu [

Y] iezīmētajam Zevalin

ietvertās radiācijas procents jāpārbauda saskaņā ar tālāk izklāstīto procedūru.

Brīdinājums: Pacienta deva nedrīkst pārsniegt 1200 MBq.

Norādījumi ietvertās radiācijas procenta noteikšanai

Radioķīmiskās tīrības noteikšana ietvertajai radiācijai tiek veikta, izmantojot Tūlītēju plānas kārtiņas

hromatogrāfiju (ITLC – Instant Thin Layer Chromatography), kas jāveic saskaņā ar sekojošo

procedūru.

Nepieciešamie materiāli, ka nav iekļauti Zevalin komplektā:

- attīstīšanas kamera hromatogrāfijai

- mobilā fāze: 9 mg/ml nātrija hlorīda (0,9%) šķīduma, bez bakteriostatikas

- ITLC sloksnītes (piemēram, ITLC TEC-Control hromatogrāfijas sloksnītes, Biodex, Shirley, New

York, ASV, Art. Nr. 150-772 vai līdzīgas; izmēri: aptuveni 0,5–1 cm x 6 cm)

- scintilācijas flakoni

- šķidrs scintilācijas maisījums (piemēram., Ultima Gold, kataloga № 6013329, Packard Instruments,

USA vai līdzīgs)

Pārbaudes procedūra:

1.) Pievienojiet aptuveni 0,8 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma attīstīšanas kamerā,

nodrošinot, ka šķidrums nepieskaras 1,4 cm izcelsmes atzīmei uz ITCL sloksnītes.

2.) Izmantojot 1 ml insulīna šļirci ar 25- līdz 26-G adatu, uzpiliniet ar radioaktīvo izotopu [

iezīmētā Zevalin pilienu (7–10 µl) uz ITLC sloksnītes pie tās izcelsmes. Vienu pilienu uzpiliniet uz

vienas sloksnītes un izmantojiet trīs ITLC sloksnītes. Iespējams, ka pirms radioaktīvā izotopa [

iezīmētā Zevalin uzpilināšanas uz ITLC sloksnītēm, būs nepieciešams veikt atšķaidīšanu (1:100).

3.) Ievietojiet ITLC sloksnīti attīstīšanas kamerā un ļaujiet šķīdinātāja malai šķērsot 5,4 cm atzīmi.

4.) Izņemiet ITLC sloksnīti un pārgrieziet to uz pusēm pa 3,5 cm griezuma līniju. Ielieciet katru

gabaliņu atsevišķā scintilācijas flakonā, kuros jāpielej 5 ml LSC maisījuma (piem., Ultima Gold,

kataloga № 6013329, Packard Instruments, USA vai līdzīgs). Aprēķiniet katru flakonu beta skaitītājā

vai atbilstošā skaitītājā vienu minūti (CPM), reģistrējiet tīros aprēķinus, kas ir koriģēts fonam.

5.) Sekojoši aprēķiniet vidējo radioķīmisko tīrību (RCP):

6.) Vidējā % RCP =

tīra CPM apakšējā puse x 100

tīra CPM augšējā puse + tīra CPM apakšējā puse

7.) Ja vidējā radioķīmiskā tīrība ir mazāka nekā 95%, preparātu ievadīt nedrīkst.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/725154/2011

EMEA/H/C/000547

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Zevalin

ibritumomaba tiuksetans

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Zevalin. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Zevalin lietošanu.

Kas ir Zevalin?

Zevalin ir komplekts ar radioaktīvu izotopu iezīmētas aktīvās vielas ibritumomaba tiuksetāna infūzijas

šķīduma pagatavošanai.

Kāpēc lieto Zevalin?

Zevalin nelieto tieši, bet pirms lietošanas jāveic to radioaktīva iezīmēšana. Radioaktīvā iezīmēšana ir

metode, kurā vielai tiek pievienots radioaktīvs savienojums. Zevalin radioaktīvi iezīmē, samaisot tās ar

radioaktīvā itrija (90Y) hlorīda šķīdumu.

Radioaktīvi iezīmētās zāles lieto, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar folikulāru B-šūnu ne-Hodžkina

limfomu. Tas ir limfaudu (imūnsistēmas sastāvdaļas) vēzis, kas skar balto asinsķermenīšu veidu,

kas pazīstams kā B-limfocīti jeb B-šūnas. Zevalin lieto šādām pacientu grupām:

pacientiem, kuriem iestājusies remisija (vēža šūnu skai

ta samazināšanās) pēc pirmās „indukcijas

terapijas” (sākotnējās ķīmijterapijas) limfomas gadījumā. Zevalin ievada kā „konsolidācijas

terapiju” remisijas uzlabošanas nolūkā;

pacientiem, kuriem vairs nedarbojas rituksimabs (vēl viens līdzeklis ne-Hodžkina limfomas ārstēšanai)

vai kuriem slimība pēc rituksimaba terapijas atjaunojusies.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Zevalin?

Rīkoties ar radioaktīvi iezīmētām zālēm Zevalin un ārstēt ar tām drīkst tikai persona, kam ir atļauja

strādāt ar radioaktīvām zālēm.

Pirms ārstēšanas ar radioaktīvi iezīmētām zālēm Zevalin lietotājiem vispirms jāsaņem rituksimaba

infūzija (devā, kas zemāka par ārstniecisko), lai no asinsrites izvadītu B-šūnas, limfaudos atstājot vēža

B-šūnas. Tādā veidā Zevalin spēj precīzāk nogādāt radiāci

ju vēža B-šūnām. Vēlāk, pēc septiņām līdz

deviņām dienām, tiek veikta otra rituksimaba infūzija un radioaktīvi iezīmēto zāļu Zevalin injekcija.

Zevalin jāievada lēnas 10 minūšu infūzijas veidā. Zevalin devu aprēķina tā, lai ievadītu pacienta

stāvoklim atbilstošu radioaktivitātes devu, kas pamatota uz asinsķermenīšu skaitu.

Zevalin darbojas?

Zevalin aktīvā viela ibritumomabs ir monoklonālā antiviela. Monoklonāla antiviela ir antiviela (proteīna

veids), kuras uzbūve ir tāda, ka tā atpazīst atsevišķās organisma šūnās esošu specifisku struktūru

(antigēnu) un saistās pie tās. Ibritumomabs ir izveidots, lai piesaistītos antigēnam CD20, kas atrodas

uz visu B-limfocītu virsmas.

Kad Zevalin ir radioaktīvi iezīmētas, radioaktīvais elements itrijs90 (90Y) ir piesaistīts ibritumomabam.

Kad radioaktīvi iezīmētās zāles injicē pacientam, monoklonālā antiviela nogādā radioaktivitāti līdz

mērķim - CD20 antigēnam uz B-šūnām. Kad antiviela ir piesaistījusies antigēnam, radioaktivitāte var

iedarboties lokāli

un iznīcināt limfomas skartās B-šūnas.

Kā noritēja Zevalin izpēte?

Konsolidācijas terapijai Zevalin ir pētītas vienā pamatpētījumā, kurā iesaistīti 414 pacienti, kas

indukcijas terapijas laikā sasnieguši daļēju vai pilnīgu ne-Hodžkina limfomas remisiju. Pētījumā

salīdzināja Zevalin lietotājus un pacientus, kuri nesaņēma papildu terapiju. Galvenais efektivitātes

rādītājs bija pacientu dzīvildze bez slimības progresēšanas.

Zevalin pētīja arī, iesaistot 306 pacientus ar ne-Hodžkina limfomu, kas nereaģēja uz cita veida terapiju,

vai kuriem pēc iepriekšējās terapijas bija bijis recidīvs. Pamatpētījumā iesaistot 143 pacientus, tika

salīdzināta Zevalin un rituksimaba iedarbība. Papildpētījumā Zevalin saņēma

57 iepriekš ārstēti

folikulāras limfomas pacienti, kas nereaģēja uz rituksimaba terapiju. Abos pētījumos galvenais

iedarbīguma rādītājs bija to pacientu skaits, kuri uz terapiju reaģēja daļēji vai pilnībā.

Kāds ir Zevalin iedarbīgums šajos pētījumos?

Pacientiem, kas Zevalin izmantoja konsolidācijas terapijā, līdz slimības remisijai pagāja ilgāks laiks

nekā pacientiem, kas nesaņēma papildu terapiju. Radioaktīvi iezīmēto zāļu Zevalin saņēmušajiem

pacientiem līdz remisijai pagāja vidēji 37 mēneši, salīdzinot ar pacientiem, kas 14 mēnešus nesaņēma

papildu terapiju. Taču bija pārāk maz pacientu, kas rituksimabu bija saņēmuši kā daļu no indukcijas

terapijas, lai noteiktu, vai, izmantojot Zevalin kā konsolidācijas terapiju, šiem pacientiem būtu

ieguvums.

Pacientiem, kas nereaģēja uz citu terapiju vai kuriem pēc iepriekšējās terapijas bija recidīvs, Zevalin

bija iedarbīgākas nekā rituksimabs: uz terapiju reaģēja 80% radioaktīvi iezīmētā Zevalin saņēmēju,

salīdzi

not ar 56% rituksimaba saņēmēju grupā. Tomēr abām grupām laiks līdz slimības progresēšanai

pēc ārstēšanas bija vienāds (apmēram desmit mēneši). Papildpētījumā radioaktīvi iezīmētās zāles

Zevalin izraisīja atbildes reakciju apmēram pusei pacientu.

Zevalin

2. lappuse no 3

Zevalin

3. lappuse no 3

Kāds pastāv risks, lietojot Zevalin?

Radioaktīvi iezīmētās zāles Zevalin ir radioaktīvas un to lietošana var radīt vēža un iedzimtu defektu

risku. Ārstam, kas tās paraksta, ir jānodrošina, lai riski, kas saistīti ar radioaktivitātes iedarbību, būtu

mazāki par pašas slimības riskiem. Visbiežāk novērotās Zevalin blakusparādības (ko novēro vairāk

nekā vienam pacientam no desmit) ir anēmija (mazs eritrocītu skaits), leikocitopēnija un neitropēnija

(mazs balto asinsķermenīšu skaits), trombocitopēnija (mazs asins plātnīšu skaits), astēnija (nespēks),

pireksija (drudzis), drebuļi (stīvums) un nelabums (slikta dūša). Pilns visu Zevalin izraisīto

blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Zevalin nedrīkst lietot cilvēki

ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret ibritumomabu, itrija hlorīdu, peļu

olbaltumvielu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Zevalin nedrīkst lietot pacientes, kam ir iestājusies

grūtniecība vai kas baro bērnu ar krūti.

Kāpēc Zevalin tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Zevalin nostiprināšanas terapijā pēc remisijas indukcijas

iepriekš neārstētiem folikulārās limfomas pacientiem un pieaugušu pacientu CD20-pozitīvas folikulāras

B-šūnu ne-Hodžkina limfomas ārstēšanā, ja ārstēšana ar rituksimabu ir nesekmīga vai pēc tās iestājas

recidīvs, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Zevalin reģistrācijas apliecību.

Zevalin bija sākotnēji reģistrētas „izņēmuma kārtā”, jo nebija iespējams iegūt pilnīgu informāciju par

Zevalin. Tā kā uzņēmums iesniedza pieprasīto papildinformāciju, statusu „izņēmuma kārtā” atcēla

2008. gada 22. maijā.

Cita informācija par Zevalin.

Eiropas Komisija 2004. gada 16. janvārī izsniedza Zevalin reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Zevalin EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Zevalin pieejama

zāļu lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstama, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09./2011.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju