Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

astellas pharma d.o.o., slovenia - solifencīna sukcināts - apvalkotā tablete - 10 mg

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

astellas pharma d.o.o., slovenia - solifencīna sukcināts - apvalkotā tablete - 5 mg

Urizia 6 mg/0,4 mg ilgstošās darbības tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

urizia 6 mg/0,4 mg ilgstošās darbības tabletes

astellas pharma d.o.o., slovenia - solifenacini succinas, tamsulosini hydrochloridum - modificētās darbības tablete - 6 mg/0,4 mg

Incivo Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

incivo

janssen-cilag international n.v. - telaprevir - c hepatīts, hronisks - pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, - incivo, kopā ar peginterferon alfa un ribavirin, ir indicēts, lai ārstētu genotipa-1 hronisks c hepatīts pieaugušajiem pacientiem ar kompensēta aknu slimības, ieskaitot cirozi):kas ir ārstniecības naivs;kas jau iepriekš ir bijuši ārstēti ar interferonu alfa (pegylated vai ne-pegylated), atsevišķi vai kopā ar ribavirin, tostarp relapsers, daļēja glābējus un null glābējus.

Olysio Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

olysio

janssen-cilag international nv - simeprevir - c hepatīts, hronisks - pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, - olysio ir indicēts kombinācijā ar citām zālēm pieaugušiem pacientiem hroniska c hepatīta (chc) ārstēšanai. hepatīta c vīrusa (hcv) genotipa specifiska aktivitāte.

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

motilium 10 mg apvalkotās tabletes

johnson & johnson d.o.o., slovenia - domperidons - apvalkotās tabletes - 10 mg

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

motilium 10 mg apvalkotās tabletes

johnson & johnson d.o.o., slovenia - domperidons - apvalkotā tablete - 10 mg

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

motilium 10 mg apvalkotās tabletes

johnson & johnson d.o.o., slovenia - domperidons - apvalkotās tabletes - 10 mg

Gyno-Pevaryl 150 mg pesāriji Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

gyno-pevaryl 150 mg pesāriji

johnson & johnson d.o.o., slovenia - ekonazola nitrāts - pesārijs - 150 mg

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

motilium 10 mg apvalkotās tabletes

johnson & johnson d.o.o., slovenia - domperidons - apvalkotā tablete - 10 mg