Gyno-Pevaryl 150 mg pesāriji

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-08-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Ekonazola nitrāts
Pieejams no:
Johnson & Johnson D.O.O., Slovenia
ATĶ kods:
G01AF05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Econazoli nitras
Deva:
150 mg
Zāļu forma:
Pesārijs
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000387

SASKAŅOTS ZVA 30.08.2017.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

GYNO-PEVARYL 150 mg pesāriji

Econazoli nitras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir GYNO-PEVARYL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms GYNO-PEVARYL lietošanas

Kā lietot GYNO-PEVARYL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt GYNO-PEVARYL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR GYNO-PEVARYL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Jūsu zāļu nosaukums ir GYNO-PEVARYL.

GYNO-PEVARYL pesāriji ir cieti, torpēdas formas pesāriji (maksts svecītes). Ievietoti

makstī, tie izdala zāles, tā saukto ekonazola nitrātu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par

pretsēnīšu līdzekļiem.

GYNO-PEVARYL pesārijus lieto, lai ārstētu maksts infekcijas un ādas infekcijas

dzimumorgānu apvidū (vulva un maksts). Šādas infekcijas izraisa sēnītes un raugi, kā piena

sēne (Candida).

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS GYNO-PEVARYL LIETOŠANAS

Nelietojiet GYNO-PEVARYL šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Nelietojiet šīs zāles, ja jebkas no minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms

GYNO-PEVARYL lietošanas vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms GYNO-PEVARYL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir alerģija pret jebkurām citām zālēm, ko lieto piena sēnes vai citu sēnīšu

infekciju ārstēšanai;

Jūs lietojat citas zāles maksts un vulvas ārstēšanai.

Konsultējieties ar ārstu par cita veida kontracepcijas izmantošanu šo zāļu lietošanas laikā, ja:

Jūs lietojat kontracepcijas “barjermetodi”, kā prezervatīvi vai diafragmas. Tas ir tāpēc,

ka GYNO-PEVARYL pesāriji var sabojāt gumiju un neļaut līdzeklim darboties pareizi;

Jūs lietojat spermicīdu saturošu kontracepcijas līdzekli.

SASKAŅOTS ZVA 30.08.2017.

Bērni un pusaudži

GYNO-PEVARYL nav paredzēts lietošanai bērniem vecumā līdz 16 gadiem.

Citas zāles un GYNO-PEVARYL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis.

Tas ietver zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles.

Jo īpaši izstāstiet ārstam, ja lietojat:

zāles asiņu šķidrināšanai (antikoagulantus), tādus, kā, piemēram, varfarīns un

acenokumarols. Jūsu ārsts iespējams pārbaudīs, vai antikoagulants darbojas pilnvērtīgi.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību,

pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Iespējams Jūs vienalga varēsiet lietot GYNO-PEVARYL, ja Jūsu ārsts uzskatīs, ka tas Jums ir

nepieciešams.

3. KĀ LIETOT GYNO-PEVARYL

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Pesāriju lietošana

GYNO-PEVARYL 150 mg pesāriji

Pirms šo zāļu lietošanas vienmēr kārtīgi nomazgājiet rokas. Tas ir īpaši svarīgi, ja esat

grūtniece.

Pilns kurss ir 3 dienas.

Lietojiet vienu pesāriju reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.

Lietojiet pesāriju tieši pirms gulētiešanas. Tas palīdzēs pesārijam palikt vietā.

Nenorijiet pesāriju.

Pesārija ievietošana

Plēsiet pa rievu starp diviem atsevišķi iepakotiem pesārijiem.

Lietojot mēlīti ērtai atvēršanai, izņemiet vienu pesāriju no tā plastmasas iepakojuma (1.

attēls).

Attēls

Nogulieties ar ceļos saliektām un izplestām kājām.

Pesāriju ar rādītājpirkstu iestumiet makstī, cik tālu iespējams (2. attēls).

SASKAŅOTS ZVA 30.08.2017.

2. attēls

Kad pārtraukt lietot GYNO-PEVARYL

Pabeidziet pilnu ārstēšanas kursu. Dariet tā, pat ja sāpīgums, nieze un izdalījumi pāriet pirms

ārstēšanas kursa beigām.

Ja Jūs norijat GYNO-PEVARYL pesārijus

Ja pesārijs ir norīts vai apēsts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai griezieties tuvākās

slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot GYNO-PEVARYL un nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja

konstatējat jebko no turpmāk norādītā. Iespējams, Jums būs nepieciešama steidzama

ārstēšana.

Pēkšņs sejas un rīkles pietūkums. Nātrene (pazīstama arī kā urtikārija), smags ādas

kairinājums, apsārtums un pūšļu veidošanās. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas

pazīmes (skar mazāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem).

Citas blakusparādības:

Biežas blakusparādības (skar vairāk kā 1 no 100 pacientēm)

Nieze.

Ādas dedzināšanas sajūta.

Retākas blakusparādības (skar mazāk kā 1 no 100 pacientēm)

Izsitumi.

Dedzināšanas sajūta (ap maksti vai makstī).

Retas blakusparādības (skar mazāk kā 1 no 1000 pacientēm)

Ādas apsārtums.

Biežums nav zināms

Sāpes, pietūkums vai kairinājums (ap maksti vai makstī).

Ādas iekaisums (kontaktdermatīts).

Ādas lobīšanās, zvīņošanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt

daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT GYNO-PEVARYL

SASKAŅOTS ZVA 30.08.2017.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc (Годен до:).

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko GYNO-PEVARYL satur

Aktīvā viela: ekonazola nitrāts.

Katrs pesārijs satur

150 mg

ekonazola nitrāta.

Citas sastāvdaļas ir cietie tauki (Wecobee M, Wecobee FS).

GYNO-PEVARYL ārējais izskats un iepakojums

Gyno-Pevaryl 150 mg pesāriji ir balti vai gandrīz balti torpēdas formas pesāriji. Iepakojumā ir

3 pesāriji PE/PVH strēmelītēs.

Primārā iepakojuma tulkojums:

Gyno-Pevaryl 150 mg

Ekonazola nitrāts

Johnson & Johnson

Janssen-Cilga

Sērijas Nr.(Lot) Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Johnson & Johnson D.O.O

Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA „Jelgavfarm”, Zemgales

prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel. 63022249.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs I000387.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 08/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju