Zinkorotat Renantos 25 mg tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
08-04-2024
Download 제품 특성 요약 (SPC)
06-12-2021

제공처:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

ATC 코드:

A12CB6

복용량:

25 mg tablets

제품 요약:

Zinkorot, 25 mg tablets x 20 x 50 x 100

승인 날짜:

2015-04-08

이 제품과 관련된 검색 알림