Zinkorotat Renantos 25 mg tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
06-12-2021

から入手可能:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

ATCコード:

A12CB6

投薬量:

25 mg tablets

製品概要:

Zinkorot, 25 mg tablets x 20 x 50 x 100

承認日:

2015-04-08

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する