Zinkorotat Renantos 25 mg tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
08-04-2024
下载 产品特点 (SPC)
06-12-2021

可用日期:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

ATC代码:

A12CB6

剂量:

25 mg tablets

產品總結:

Zinkorot, 25 mg tablets x 20 x 50 x 100

授权日期:

2015-04-08

搜索与此产品相关的警报