Vipdomet

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
31-01-2024
Unduh Karakteristik produk (SPC)
31-01-2024

Bahan aktif:

alogliptin бензоат, метформина хидрохлорид

Tersedia dari:

Takeda Pharma A/S

Kode ATC:

A10BD13

INN (Nama Internasional):

alogliptin, metformin

Kelompok Terapi:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Area terapi:

Захарен диабет тип 2

Indikasi Terapi:

Vipdomet is indicated in the treatment of adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus:as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients, inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone, or those already being treated with the combination of alogliptin and metformin;in combination with pioglitazone (i. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in adult patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and pioglitazone;in combination with insulin (i. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, когато на инсулин в стабилна доза и метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Ringkasan produk:

Revision: 11

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2013-09-18

Selebaran informasi

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIPDOMET 12,5 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIPDOMET 12,5 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
алоглиптин/метформинов хидрохлорид
(alogliptin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vipdomet и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vipdomet
3.
Как да приемате Vipdomet
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vipdomet
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIPDOMET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIPDOMET
Vipdomet съ
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 12,5 mg
алоглиптин, и 850 mg
метформинов хидрохлорид.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 12,5 mg
алоглиптин, и
1 000 mg метформинов хидрохлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Vipdomet 12,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Светложълти, продълговати
(приблизително 21,0 mm дълги и 10,1 mm
широки),
двойноизпъкнали, филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно означение „12.5/850“
от едната
страна и „322M“ oт другата.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Бледожълти, продълговати
(приблизително 22,3 mm дълги и 10,7 mm
широки),
двойноизпъкнали, филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно означение „12.5/1000“
от едната
страна и „322M“ oт другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vipdomet е показан при лечението на
възрастни пациенти и над 18 години със
захарен 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 31-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 14-10-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 31-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 31-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 31-01-2024

Lihat riwayat dokumen