Orencia

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

Абатацепт

Beszerezhető a:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-kód:

L04AA24

INN (nemzetközi neve):

abatacept

Terápiás csoport:

Имуносупресори

Terápiás terület:

Arthritis, Psoriatic; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Terápiás javallatok:

Ревматоиден arthritisOrencia, в комбинация с метотрексат е показан за:лечение на среднетяжелый и тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които недостатъчно са отговорили на предишната терапия с един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards), включително метотрексат (метотрексат) или фактор на некроза на тумора (TNF)-алфа-инхибитор. лечението е много активна и прогресиращо заболяване при възрастни пациенти с ревматоиден артрит не по-рано лекувани с метотрексат. Намаляване на прогресията на ставите и подобряване на физическата функции бяха демонстрирани по време на комбинирана терапия абатацептом и метотрексат. Псориатичен arthritisOrencia, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, когато в отговор на предишна терапия DMARDS, включително метотрексат, е неадекватен, и за които допълнителна системна терапия псориатичен кожни лезии не се изисква. Полиартикулярный младежката идиопатична arthritisOrencia в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен полиартикулярный младежката идиопатична артрит (pJIA) педиатрични пациенти на 2 и повече години, които имат недостатъчен отговор на DMARDS предишната терапия. Оренсия може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при лечение с метотрексат е неподходящо.

Termék összefoglaló:

Revision: 38

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2007-05-21

Betegtájékoztató

                130
Б. ЛИСТОВКА
131
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ORENCIA 250 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
aбатацепт (abatacept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ORENCIA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете ORENCIA
3.
Как да приемате ORENCIA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ORENCIA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORENCIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ORENCIA съдържа активното вещество
абатацепт, което представлява протеин
произведен в
клетъчни култури. ORENCIA намалява
атаките на имунната система върху
нормалните тъкани
като въздейства върху имунните клетк
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ORENCIA 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 250 mg абатацепт
(abatacept).
Всеки ml съдържа 25 mg абатацепт, след
разтваряне.
Абатацепт е фузионен протеин,
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в клетки от
яйчник на китайски хамстер.
Помощно вещество с известно действие
натрий: 0,375 mmol (8,625 mg) на флакон
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Прахът е бял до почти бял, под формата
на цяла или фрагментирана компактна
маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
ORENCIA, в комбинация с метотрексат, е
показан за:

лечение на умерен до тежък активен
ревматоиден артрит (RA) при възрастни,
които са
имали незадоволителен отговор към
предишна терапия с едно или повече
модифициращи
болестта антиревматични лекарства
(DMARDs), включително метотрексат (МТХ)
или
инхибитор на тумор-некротизиращ
фактор (TNF) алфа.

лечение на високо активно и
прогресиращо заболяване при
възрастни пациенти с
ревматои
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 27-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 12-04-2019
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 27-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 12-04-2019
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 27-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 12-04-2019
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 27-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 27-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 27-06-2023

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése