Lidokainklorid Galenika 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lidokainklorid galenika 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

galenika international kft., baross utca 165/3, budaörs, mađarska - lidokainklorid hidrat - otopina za injekciju/infuziju - 10 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine za injekciju i infuziju sadrži 10 mg lidokainklorida, u obliku lidokainklorid hidrata

Lidokainklorid B. Braun 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lidokainklorid b. braun 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

b. braun adria d.o.o., hondlova 2/9, zagreb, hrvatska - lidokainklorid - otopina za injekciju / infuziju - 20 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine za injekciju/infuziju sadrži 20 mg lidokainklorida

Lidokainklorid/adrenalin Belupo 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml otopina za injekciju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lidokainklorid/adrenalin belupo 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml otopina za injekciju

belupo lijekovi i kozmetika d.d., ulica danica 5, koprivnica, hrvatska - lidokainklorid adrenalintartarat (epinefrintartarat) - otopina za injekciju - 20 mg/ml + 0,0125 - urbroj: 1 ml otopine za injekciju sadrži 20 mg lidokainklorida i 0,0125 mg adrenalina u obliku adrenalintartarata.

Lidokainklorid Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lidokainklorid belupo 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

belupo lijekovi i kozmetika d.d., ulica danica 5, koprivnica, hrvatska - lidokainklorid - otopina za injekciju/infuziju - 20 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine za injekciju/infuziju sadrži 20 mg lidokainklorida

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 1% 35mg/3.5ml Rastvor za injekciju Crna Gora - hrvatski - CInMED-Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

lidokain-hlorid galenika 1% 35mg/3.5ml rastvor za injekciju

"glk pharma" druŠtvo sa ograniČenom odgovornoŠĆu, budva - lidokain - rastvor za injekciju - 35mg/3.5ml

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% 40mg/2ml Rastvor za injekciju Crna Gora - hrvatski - CInMED-Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

lidokain-hlorid galenika 2% 40mg/2ml rastvor za injekciju

"glk pharma" druŠtvo sa ograniČenom odgovornoŠĆu, budva - lidokain - rastvor za injekciju - 40mg/2ml

LIDOKAIN 2% - ADRENALIN 40mg/2ml + 0.025mg/2ml Rastvor za injekciju Crna Gora - hrvatski - CInMED-Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

lidokain 2% - adrenalin 40mg/2ml + 0.025mg/2ml rastvor za injekciju

"glk pharma" druŠtvo sa ograniČenom odgovornoŠĆu, podgorica - lidokain, adrenalin - rastvor za injekciju - 40mg/2ml + 0.025mg/2ml

Lidokain Belupo 100 mg/ml sprej Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lidokain belupo 100 mg/ml sprej

belupo lijekovi i kozmetika d.d., ulica danica 5, koprivnica, hrvatska - lidokain - otopina za raspršivanje - 100 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine za raspršivanje sadrži 100 mg lidokaina, odnosno 1 potisna doza od 0,1 ml sadrži 10 mg lidokaina