Trifexis

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Trifexis
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Trifexis
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Antiparazitski proizvodi, insekticidi i repelenti - endectocidi
 • Terapijske indikacije:
 • Za liječenje i prevenciju buha (Ctenocephalides feliz) infestacije kod pasa, gdje je jedan ili više od sljedećih simptoma potrebno je istovremeno: prevencija srčanog crva bolesti (Л3, Л4 srčani crvi); prevencija angiostrongylosis smanjivanjem razine infekcije nezrele odrasle osobe (Л5) Angiostrongylus vasorum; liječenje crijevnih hookworms infekcija uzrokovanih hookworms (Л4, nezreo odrasla osoba, Л5) i odrasle ancylostoma сатпит), oblići (nezreo odrasla osoba L5 i odrasle Тохосага canis i Toxascaris leonina ograničen odrasla osoba) i власоглава (odrasli Власоглавы vulpis).

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/002635
 • Datum autorizacije:
 • 19-09-2013
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/002635
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/437444/2013

EMEA/V/C/002635

EPAR, sažetak za javnost

Trifexis

Spinosad / milbemicin-oksim

Ovaj je dokument sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni. Cilj mu je objasniti kako procjena,

koju Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) provodi na temelju zaprimljene

dokumentacije, dovodi do preporuka o uvjetima korištenja.

Ovaj dokument ne može zamijeniti osobni razgovor s vašim veterinarom. Ako vam je potrebno više

informacija o zdravstvenom stanju ili tretmanu vaše životinje, obratite se svom veterinaru. Ako želite

više informacija na temelju kojih je CVMP donio svoje preporuke, pročitajte znanstvenu raspravu

(također dio EPAR-a).

Što je Trifexis i za što se koristi?

Trifexis je veterinarsko-medicinski proizvod koji se koristi za sprječavanje infestacije buhama u pasa.

Trifexis se smije koristiti samo ukoliko ujedno postoji potreba i za tretiranjem jednog ili više stanja u

nastavku:

za sprječavanje infekcije srčanim crvima (oblićima koji inficiraju srce i krvne žile, a prenose ih

komarci),

za sprječavanje infekcije plućnim glistama (koje se prenose konzumiranjem puževa i puževa

balavaca),

za tretiranje infekcija u probavnom sustavu uzrokovanih drugim vrstama nematoda (valjkastim

glistama, oblićima i bičastim crvima).

Trifexis se također može primjenjivati kao dio strateškog tretmana pri kontroli alergijskog dermatitisa

uzrokovanog buhama (alergijske reakcije na ugrize buha).

Trifexis sadrži dvije djelatne tvari, spinosad i milbemicin-oksim.

Trifexis

EMA/437444/2013

Stranica 2/3

Kako se Trifexis koristi?

Trifexis se mora primijeniti s hranom ili neposredno nakon hranjenja. Doza (broj tableta određene

jačine) ovisi o tjelesnoj težini psa. Odgovarajuća jačina tablete i broj tableta koje je potrebno dati

životinji nalaze se u tablici doziranja u uputi o VMP-u.

U područjima u kojima je zabilježena pojava infekcija srčanim crvima, tretman je potrebno

primjenjivati u mjesečnim intervalima, s početkom u mjesecu prije razdoblja pojave komaraca i buha,

a zatim još barem mjesec dana nakon zadnjeg izlaganja komarcima. Trifexis se ne smije primjenjivati

duže od šest uzastopnih mjeseci unutar jedne godine.

U područjima gdje nema infekcija srčanim crvom, psima se može dati jedna doza VMP-a Trifexis za

sprječavanje infestacije sezonskim buhama ako im je dijagnosticirana infekcija crijevnim glistama.

Kasnije suzbijanje infestacije buhama treba tretirati drugim VMP-om koji sadrži samo jednu djelatnu

tvar.

U područjima u kojima je zabilježena infekcija plućnim crvima, Trifexis treba davati u mjesečnim

intervalima u sezoni puževa / puževa golaća i buha, a zatim još barem mjesec dana nakon zadnjeg

izlaganja puževima / puževima golaćima. Trifexis se ne smije primjenjivati duže od šest uzastopnih

mjeseci unutar jedne godine.

Kako djeluje Trifexis?

Jedna od djelatnih tvari VMP-a Trifexis, spinosad, ometa određene receptore u živčanom sustavu buha

(nikotinske acetilkolinske receptore), što uzrokuje paralizu i smrt buha.

Druga djelatna tvar, milbemicin-oksim, uzrokuje paralizu i smrt crva ometanjem slanja signala između

živčanih stanica u živčanom sustavu parazita.

Trifexis može spriječiti infestaciju buhama do četiri tjedna nakon jedne primjene jer ubija odrasle buhe

i smanjuje proizvodnju jajašaca.

Koje su koristi od VMP-a Trifexis utvrđene u ispitivanjima?

Provedeno je terensko ispitivanje za suzbijanje i tretman infestacije buhama, u kojem je 178 pasa

tretirano VMP-om Trifexis, a 88 pasa drugim VMP-om protiv buha koji je sadržavao selamektin.

Ispitivanje je pokazalo 90 %-tno smanjenje buha u 97 % i 89 % posto pasa tretiranih Trifexisom 14.,

odnosno 30. dana, u usporedbi s 86 % i 73 % u pasa tretiranih selamektinom.

Za tretman infekcija uzrokovanih crijevnim glistama tvrtka je dostavila podatke iz terenskog ispitivanja

koje je uključivalo ukupno 229 pasa. Uspoređivani su psi tretirani Trifexisom s onima kojima je davan

milbemicin-oksim. Mjera djelotvornosti temeljila se na udjelu pasa s barem 90 %-tnim smanjenjem

jajašaca glista u izmetu. Ispitivanjem je utvrđena usporediva stopa uspješnosti tretiranja crijevnih

glista VMP-om Trifexis kao i samo milbemicin-oksimom.

Za sprječavanje infekcije srčanim crvima, u tri laboratorijska ispitivanja psi u dobi od 4 do 9 mjeseci

umjetno su inficirani europskim sojevima srčanih crva, a zatim tretirani Trifexisom u različitim fazama

nakon infekcije. Tretman Trifexisom uspoređen je s prividnim liječenjem koje ne sadrži djelatnu tvar.

Ispitivanja su pokazala da jednokratni tretman 30 dana nakon infekcije osigurava 100 %-tno

sprječavanje jednog soja, no tri uzastopna mjesečna tretmana bila su potrebna za druge, manje

osjetljive sojeve srčanih crva.

Trifexis

EMA/437444/2013

Stranica 3/3

Dva su laboratorijska ispitivanja provedena za sprječavanje plućnih crva u pasa koji su umjetno

inficirani europskim sojevima plućnih crva, a zatim tretirani 30 dana kasnije. Ispitivanje je pokazalo da

jednokratan tretman 30 dana nakon infekcije osigurava 85 %-tnu zaštitu.

Koji su rizici povezani s VMP-om Trifexis?

Trifexis se ne smije koristiti na psićima mlađima od 14 tjedana.

Povraćanje u prvih 48 sati nakon tretmana je uobičajeno (zabilježeno u do 1 na 10 životinja). U većini

je slučajeva blago i kratkotrajno, te ne zahtijeva dodatan tretman. Druge česte nuspojave uključuju

letargiju (tromost), smanjeni apetit, proljev, pruritus (svrbež), dermatitis (upalu kože) te crvenilo kože

i ušiju.

Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni VMP-a Trifexis potražite u uputi o VMP-u.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Slučajno gutanje VMP-a može izazvati nuspojave.

U slučaju slučajnog gutanja VMP-a, potrebno je odmah potražiti liječnički savjet te liječniku pokazati

uputu o proizvodu ili etiketu.

Nakon rukovanja proizvodom treba oprati ruke.

Djeca ne smiju biti u kontaktu s VMP-om Trifexis.

Zašto je Trifexis odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a Trifexis

nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Trifexis

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Trifexis na snazi u

Europskoj uniji od 19. rujna 2013.

Cjeloviti EPAR za VMP Trifexis nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o terapiji

VMP-om Trifexis vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se

svom veterinaru ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u studenom 2016.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA:

Trifexis 270 mg/4,5 mg tablete za žvakanje za pse

Trifexis 425 mg/7,1 mg tablete za žvakanje za pse

Trifexis 665 mg/11,1 mg tablete za žvakanje za pse

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tablete za žvakanje za pse

Trifexis 1620 mg/27 mg tablete za žvakanje za pse

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Trifexis 270 mg/4,5 mg tablete za žvakanje za pse (3,9 - 6,0 kg)

Trifexis 425 mg/7,1 mg tablete za žvakanje za pse (6,1 - 9,4 kg)

Trifexis 665 mg/11,1 mg tablete za žvakanje za pse (9,5 - 14,7 kg)

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tablete za žvakanje za pse (14,8 - 23,1 kg)

Trifexis 1620 mg/27 mg tablete za žvakanje za pse (23,2 - 36,0 kg)

spinosad / milbemicin oksim

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Djelatna tvar:

Svaka tableta sadrži:

Trifexis 270 mg/4,5 mg

spinosad 270 mg/milbemicin oksim 4,5 mg

Trifexis 425 mg/7,1 mg

spinosad 425 mg/milbemicin oksim 7,1 mg

Trifexis 665 mg/11,1 mg

spinosad 665 mg/milbemicin oksim 11,1 mg

Trifexis 1040 mg/17,4 mg

spinosad 1040 mg/milbemicin oksim 17,4 mg

Trifexis 1620 mg/27 mg

spinosad 1620 mg/milbemicin oksim 27,0 mg

Išarane tablete tamnožute do smeđe boje, okrugle, za žvakanje. Sljedeći popis navodi kodove i broj

rupica zavisno o jačini tablete:

Trifexis 270 mg/4,5 mg tablete:

4333 i 2 rupice

Trifexis 425 mg/7,1 mg tablete:

4346 i 3 rupice

Trifexis 665 mg/11,1 mg tablete:

4347 i bez rupica

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tablete:

4349 i 4 rupice

Trifexis 1620 mg/27 mg tablete:

4336 i 5 rupica

4.

INDIKACIJA(E)

Za liječenje i prevenciju infestacija buhama (

Ctenocephalides felis

) kod pasa, kad se pojavi jedna ili

više istovremenih sljedećih indikacija:

- za prevenciju bolesti srčanog crva (L3, L4,

Dirofilaria immitis

- za prevenciju angiostrongiloze smanjenjem infestacije s nezrelim odraslim jedinkama (L5)

Angiostrongylus vasorum,

- za liječenje gastrointestinalne infestacije nematodima, uzrokovane: kukastim crvom (L4, nezrele

odrasle jedinke (L5) i odrasle jedinke

Angiostrongylus vasorum),

glistama pasa (nezrele odrasle

jedinke L5, odrasle jedinke

Toxocara canis

i odrasle jedinke

Toxascaris leonina

) i bičastim crvom

(odrasle jedinke

Trichuris vulpis

Preventivno djelovanje protiv ponovljene infestacije buhama rezultat je adulticidnog djelovanja i

smanjenja proizvodnje jajašaca i traje do 4 tjedna nakon jednokratne primjene ovog veterinarsko-

medicinskog proizvoda.

Veterinarsko-medicinski proizvod može se upotrijebiti kao dio strategije liječenja, za kontrolu

alergijskog dermatitisa uzrokovanog ugrizom buhe (FAD).

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati psima mlađim od 14 tjedana.

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

6.

NUSPOJAVE

Često primijećena nuspojava je povraćanje i najčešće se događa unutar prvih 48 sati nakon primjene.

U većini slučajeva, povraćanje je bilo prolazno i blago te nije zahtijevalo simptomatsku terapiju.

Pri dozama od 30 do 60 mg spinosada i 0,5 do 1 mg milbemicin oksima po kg tjelesne težine, letargija,

anoreksija/smanjen tek, proljev, pruritus, dermatitis i crvenilo kože i uške česte su nuspojave.

Hipersalivacija, tremor mišića, ataksija i epileptički napadaji manje su česti. Izvještaji za spinosad

nakon stavljanja veterinarsko-medicinskog proizvoda u promet pokazuju da su u vrlo rijetkim

slučajevi

ma primijećeni sljepilo, oštećenje vida i ostali poremećaji vida.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojavu(e) za vrijeme trajanja tretmana)

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve)

Ako primijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP,

molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Doziranje:

Veterinarsko-medicinski proizvod treba primijeniti u skladu sa sljedećom tablicom kako bi se

osigurala doza od 45-70 mg spinosada i 0,75 do 1,18 mg milbemicin oksima po kilogramu tjelesne

težine.

Tjelesna

težina psa u

Jačina i broj tableta za primjenu:

Trifexis

270 mg/4,5 mg

Trifexis

425 mg/7,1 mg

Trifexis

665 mg/11,1 mg

Trifexis

1040 mg/17,4 mg

Trifexis

1620 mg/27 mg

3,9 – 6,0

6,1 – 9,4

9,5 – 14,7

14,8 –23,1

23,2 – 36,0

36,1 – 50,7

50,8 – 72,0

Način i putevi primjene:

Tablete Trifexis treba primijeniti psu s hranom ili neposredno nakon hranjenja.

Temeljem lokalne epidemiološke situacije i odluke veterinara koji provodi liječenje, veterinarsko-

medicinski proizvod može se davati u mjesečnim intervalima kroz cijelu sezonu u preporučenim

dozama naznačenim u nastavku. Međutim, ovaj kombinirani proizvod (Trifexis) ne smije se davati

dulje od 6 mjeseci uzastopno, unutar jedne godine.

Ako pas ne prihvaća tabletu(e) direktno u usta, ona(e) se mogu miješati s hranom. Trajanje

djelotvornosti može biti smanjeno ako se doza primjenjuje na prazan želudac.

Nakon primjene tableta, pomno nadzirite psa. Ako se povraćanje pojavi u roku od jednog sata nakon

primjene, a tableta je vidljiva, ponovno dajte životinji istu punu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, dajte veterinarsko-medicinski proizvod uz naredni obrok. Od tog

dana započnite novu mjesečnu dozu.

Proizvod se može primijeniti kao dio sezonske preventivne strategije kod pojave buha, komaraca ili

puževa/golaća.

Psi koji žive u neendemičnim područjima bolesti srčanog crva:

Trifexis se može upotrijebiti kao dio sezonske prevencije od buha (umjesto liječenja monovalentnim

proizvodom protiv buha) kod pasa kod kojih je dijagnosticirana istovremena gastrointestinalna

infestacija nematodima. Jednokratno liječenje djelotvorno je protiv gastrointestinalnih nematoda.

Nakon liječenja infekcije nematodima, daljnju prevenciju od buha preporučuje je provoditi

monovalentnim proizvodom.

Psi koji žive u endemičnim područjima bolesti srčanog crva:

Prije liječenja Trifexi-om, potrebno je uzeti u obzir savjet iz odjeljka 12.

Radi prevencije bolesti srčanog crva i istovremenog liječenja i prevencije infestacije buhama, ovaj

veterinarsko-medicinski proizvod mora se davati u redovnim mjesečnim intervalima, u godišnje doba

u kojem su prisutni komarci i buhe. Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod mora se primijeniti mjesec

dana prije očekivane pojave komaraca. Preporučuje se nastavak prevencije bolesti srčanog crva u

redovnim mjesečnim intervalima sve do 1 mjesec nakon posljednjeg izlaganja komarcima, ali Trifexis

se ne smije davati dulje od 6 mjeseci uzastopno, unutar jedne godine.

Kad se Trifexis upotrebljava kao zamjena za drugi preventivni proizvod protiv bolesti srčanog crva,

prva doza Trifexis-a mora se dati unutar jednog mjeseca od primjene zadnje doze prethodnog liječenja.

Psima koji putuju u područja u kojima postoji bolest srčanog crva liječenje treba primijeniti unutar

mjesec dana od dolaska u takva područja. Prevenciju bolesti srčanog crva treba nastaviti na mjesečnoj

bazi, a posljednju dozu treba primijeniti mjesec dana nakon što je pas napustio takvo područje, ali

Trifexis se ne smije davati dulje od 6 mjeseci uzastopno, unutar jedne godine.

Za prevenciju bolesti plućnog oblića, smanjenjem razine infestacije ličinkama nezrelih jedinki (L5)

Angiostrongylus vasorum

i usporedno liječenje i prevenciju infestacije buhama, veterinarsko-

medicinski proizvod mora se primijeniti u redovnim mjesečnim intervalima, u dijelu godine kad se

pojave puževi/golaći i buhe. Preporučuje se nastavak prevencije plućnog oblića do najmanje 1 mjesec

nakon posljednjeg izlaganja puževima i golaćima, ali se Trifexis ne smije primjenjivati više od 6

mjeseci zaredom, u jednoj godini.

Potražite savjet veterinara u vezi informacija o optimalnom vremenu za početak liječenja ovim

proizvodom.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Veterinarsko-medicinski proizvod treba primijeniti s hranom ili neposredno nakon hranjenja. Ako pas

ne prihvaća tabletu(e) direktno u usta, ona(e) se mogu miješati s hranom. Trajanje djelotvornosti može

biti smanjeno ako se doza primjenjuje na prazan želudac.

Nakon primjene tableta, pomno nadzirite psa. Ako se povraćanje pojavi u roku od jednog sata od

primjene, a tableta je vidljiva, ponovno dajte životinji istu punu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, dajte veterinarsko-medicinski proizvod uz naredni obrok hrane.

Od tog dana započnite novi mjesečni raspored doziranja.

10.

KAR

ENCIJA

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Tablete Trifexis smiju se dati samo nakon što je veterinar potvrdio dijagnozu mješovite infestacije u

isto vrijeme (ili rizika od infestacija tamo gdje je prevencija potrebna) (vidi odjeljak 4).

Svi psi u kućanstvu moraju biti liječeni. Mačke u kućanstvu trebaju biti liječene veterinarsko-

medicinskim proizvodom dozvoljenim za primjenu u mačaka.

Buhe kućnih ljubimaca obično infestiraju košaru za spavanje, krevetninu i uobičajena područja za

odmor kao što su tepisi i presvlake. U slučaju masovne infestacije buhama i na početku kontrolnih

mjera, ova područja treba tretirati odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.

Buhe se mogu održati određeno vrijeme nakon primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda

zahvaljujući pojavi odraslih jedinki iz kukuljica koje se već nalaze u okolišu. Redovno mjesečno

liječenje insekticidnom djelatnom tvari spinosad, prekida životni ciklus buha i može se upotrijebiti u

kontroli populacije buha u kontaminiranim kućanstvima.

Otpornost parazita na bilo koju vrstu anthelmintika može se razviti nakon česte, ponovljene primjene

anthelmintika te vrste. Prema tome, primjena ovog proizvoda mora se bazirati na procjeni od slučaja

do slučaja kao i na lokalnoj epidemiološkoj informaciji o osjetljivosti na ciljne vrste kako bi se

ograničila mogućnost buduće selekcije na otpornost.

Održavanje djelotvornosti makrocikličkih laktona kritično je za kontrolu parazita

Dirofilaria

immitis

što znači da se radi smanjenja rizika od selekcije na otpornost preporučuje, da se psi istovremeno

provjere na cirkulirajuće antigene i mikrofilariju u krvi na početku svake sezone, prije početka

preventivnih mjesečnih terapija.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Primjenjujte s oprezom u pasa s epilepsijom.

Nisu provedena ispitivanja na bolesnim psima ili na psima koji se oporavljaju, stoga se ovaj proizvod

smije primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

Neškodljivost ovog proizvoda kod pasa osjetljivih na avermektin i pasa s mutacijom MDR-1 nije

dovoljno dokazana. Takvi psi mogu biti izloženi pojačanom riziku nuspojava kad se primjenjuje ovaj

proizvod i stoga ih treba liječiti s posebnim oprezom.

Precizno doziranje nije moguće kod pasa lakšim od 3,9 kg stoga se tim psima ne preporučuje primjena

ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Režim preporučenog doziranja mora se poštovati i ne prekoračiti.

Sigurna primjena najviše preporučene doze (70 mg/kg spinosada i 1,18 mg/kg milbemicin oksima)

dane u kapsulama pokazala se nakon 12 mjeseci. U ispitivanju su uočeni lagani porast jetrenih enzima

u plazmi i širina distribucije hemoglobina (HDW), ali ovim promjenama nisu pripisani klinički

značajni znaci. Dokazana je sigurna primjena kod predoziranja, s do 3,6 puta višom dozom od

preporučene, nakon 6 mjeseci primjene.

Prije prve primjene, psi koji žive u endemičnim područjima bolesti srčanog crva ili koji su posjetili

takva područja moraju se testirati na tu bolest. Prema procjeni veterinara, zaraženi psi moraju se liječiti

adulticidom kako bi se uklonili odrasli srčani crvi.

Preporučuje se promatranje liječenog psa do 24 sata nakon primjene proizvoda radi mogućih

nuspojava (vidi odjeljak 6). U slučaju nuspojava, molimo obavijestite svog veterinara.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama:

Operite ruke nakon primjene.

Slučajno gutanje može izazvati nuspojave.

U slučaju da se nehotice proguta, odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili

etiketu.

Djeca ne smiju doći u kontakt s veterinarsko-medicinskim proizvodima. Slučajno gutanje može

izazvati nuspojave.

Graviditet i laktacija:

Laboratorijski pokusi o utjecaju spinosada i milbemicin oksima (na miševima i kunićima) nisu dali

nikakav dokaz teratogenog, fetotoksičnog niti maternotoksičnog učinka, kao ni utjecaj na

reproduktivnu sposobnost kod mužjaka ili ženki.

Neškodljivost ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda kod gravidnih i kuja koje doje nije dovoljno

utvrđena. Spinosad se izlučuje kroz kolostrum/mlijeko kuja koje doje. Izlučivanje milbemicin oksima

kod kuja koje doje nije ispitano te stoga nije utvrđena neškodljivost za štence koji sišu. Stoga se ovaj

proizvod smije primijeniti za vrijeme graviditeta i laktacije samo nakon procjene odnosa koristi/rizika

od strane odgovornog veterinara.

Plodnost:

Budući da neškodljivost ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda nije potvrđena u pasa za rasplod

isti se smije primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Pokazalo se da su spinosad i milbemicin oksim supstrati P-glikoproteina (Pgp) i stoga mogu uzajamno

djelovati s drugim Pgp supstratima (npr. digoksin, doksorubicin) ili drugim macrocikličkim laktonima.

Dakle usporedno liječenje s ostalim Pgp supstratima može uzrokovati pojačanu toksičnost.

Izvještaji nakon stavljanja VMP u promet nakon istovremene primjene spinosada i ivermektina

pokazuju da je u pasa uočeno drhtanje/trzanje, salivacija/slinjenje, epileptički napadaji, ataksija,

midrijaza, sljepilo i gubitak orijentacije.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Peroralnu primjenu kombinacije spinosada i milbemicin oksima u tabletama u srednjim kumulativnim

mjesečnim dozama do 255 mg spinosada i 4,2 mg milbemicin oksima po kg tjelesne težine (do

3,6 puta veća doza od doze liječenja) u 6 uzastopnih doznih perioda mladi su psi dobro podnosili. Na

liječenim i kontrolnim psima povraćanje je primijećeno sa sličnom učestalošću. Nuspojave uočene za

vrijeme ispitivanja uključivale su povraćanje, proljev, ozljede kože, salivaciju, tremor, smanjenu

aktivnost, kašalj i vokalizaciju.

Pri akutnom predoziranju dozom 1,5 puta većom od maksimalno preporučene doze, povraćanje se

pojavilo kod 17 % pasa, a hipersalivacija kod 8 % pasa. Pri akutnom predoziranju dozom 3 puta

većom od maksimalno preporučene doze, povraćanje se pojavilo kod polovice životinja, a ponekad se

ponovilo i više puta. Pri predoziranju dozom 3 puta većom od maksimalno preporučene doze

primijećene su nuspojave potencijalno neurološkog porijekla, npr. smanjen tek (8%), hipersalivacija

(17%), posrtanje (8%). Smanjena aktivnost je opažena u istoj učestalosti i u kontrolnih pasa i u pasa

liječenih dozom 3 puta većom od maksimalno preporučene doze. Sve su nuspojave bile prolazne i nisu

zahtijevale liječenje.

Nakon primjene spinosada primijećen je porast učestalosti povraćanja na dan primjene ili dan nakon

nje, ovisno o dozi. Povraćanje je najvjerojatnije uzrokovano lokalnim učinkom na tanko crijevo. U

dozama koje prelaze preporučene, povraćanje je vrlo česta pojava.

Neurotoksičnost karakterizirana blagom prolaznom depresijom, ataksijom, drhtavicom, midrijazom i

prekomjernom salivacijom primijećena je kod pasa kojima su davane visoke višestruke doze samo

milbemicin oksima (5 do 10 mg/kg).

Nema dostup

nog antidota. U slučaju štetnih kliničkih znakova, životinju se mora liječiti simptomatski.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Lijekovi se ne smiju odlagati u otvorene vode ili kućni otpad.

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti

okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

15.

OSTALE INFORMACIJE

Daljnje informacije za veterinara koji propisuje veterinarsko-medicinski proizvod:

Spinosad sadrži spinosin A i spinosin D. Insekticidna aktivnost spinosada karakterizirana je

ekscitacijom živaca koja vodi do mišićnih kontrakcija, tremora, prostracije, paralize i brze smrti buha.

Ovi učinci prvenstveno su uzrokovani aktivacijom receptora nikotin acetilkolina (nAChRs). Nema

međusobnog djelovanja s poznatim mjestima vezanja ostalih nikotinskih ili GABA-ergičnih

insekticida kao što su neonikotinidi (imidakloprid ili nitenpiram), fiproli (fipronil), milbemicini,

avermektini (npr. selamektin) ili ciklodieni, već kroz novi insekticidni mehanizam. Spinosad prema

tome ima različit način djelovanja od ostalih proizvoda za kontrolu buha ili ostalih insekta. Spinosad

počinje ubijati buhe 30 minuta nakon primjene: 100% buha je mrtvo/na umoru unutar 4 sata nakon

liječenja.

Milbemicin oksim je antiparazitski endektocid koji spada u grupu makrocikličkih laktona. Milbemicin

oksim izoliran je iz fermentacije

Streptomyces hygroscopicus

var. aureolacrimosus. Djelotvoran je

protiv grinja, odraslih nematoda i nematoda u stadiju ličinki kao i ličinki

Dirofilaria immitis

Aktivnost milbemicin oksima povezana je s djelovanjem na neurotransmisiju beskralješnjaka.

Milbemicin oksim, kao i avermektini i drugi milbemicini, povećavaju propusnost membrane nematoda

i insekta preko kloridnih ionskih kanala koji se otvaraju i zatvaraju pomoću glutamata (povezani s

GABA kod kralješnjaka i glicinskim receptorima). To dovodi do hiperpolarizacije neuromuskularne

membrane i flakcidne paralize i smrti parazita.

Oko 90% spinosada sadrži spinosin A i D. Od tih 90%, odnos spinosina A prema A+D je 0,85 kad se

računa spinosin A/spinosin A+D. Postojanost ovih iznosa u farmakokinetičkim i drugim ispitivanjima

pokazuje usporedivost apsorpcije, metabolizma i eliminacije dva glavna spinosina.

Nakon peroralne primjene 45 mg spinosada i 0,75 mg milbemicin oksima po kg tjelesne težine kod

sitih pasa, spinosini A i D brzo se apsorbiraju i široko raspodjeljuju. Vezanje proteina plazme je

visoko (>98%). Pokazala se visoka bioraspoloživost. Srednji T

za spinosine A i D bio je 4 sata, a

srednje poluvrijeme eliminacije bilo je u rasponu od 131 do 135 sati. PIK je narasla uglavnom linearno

dok je C

s povećanim rasponima doza u odnosu na namjeravani terapijski raspon doze porastao

nešto manje nego linearno. Dodatno, u ispitivanjima koja su sadržavala samo spinosad, PIK i C

vrijednosti su bile veće kod sitih nego kod gladnih pasa te se prema tome preporučuje liječenje pasa uz

davanje hrane jer takav način povećava mogućnosti da buhe progutaju smrtonosnu dozu spinosada.

U ispitivanjima koja su sadržavala samo spinosad, primarni bilijarni, fekalni i urinarni metaboliti u

miševa i pasa identificirani su kao demetilirani spinosini, konjugati glutationa izvornih spojeva i N-

demetiliranih spinosina A i D. Izlučuje se primarno preko žuči i izmeta i manjim dijelom preko

mokraće. Fekalno izlučivanje odnosi se na veliku većinu metabolita kod pasa.

Milbemicin oksim je sustavni makrociklički lakton koji sadrži dva glavna faktora, A

(omjer

je 20:80). Za razliku od spinosada, dosljedan omjer individualnih faktora nije se održao u

farmakokinetičkim ispitivanjima. Milbemicin A

5-oksim ima tendenciju sporije eliminacije što

rezultira otprilike desetorostruko višom izloženošću nego Milbemicin A

5-oksim. Koncentracije

milbemicin oksima u plazmi i neki farmakokinetički parametri povećani su u prisutnosti spinosada.

Milbemicin A

5-oksimi brzo se apsorbiraju i široko raspodjeljuju kod pasa nakon peroralne

primjene. Vezanje proteina plazme je visoko (>96%). Pokazala se visoka bioraspoloživost. Srednji

za milbemicin A

5-oksime bio je uobičajena 4 sata, a srednje poluvrijeme eliminacije bilo je

33,9 i 77,2 sata. PIK je narasla uglavnom linearno dok je C

s povećanim rasponima doza u odnosu

na namjeravani terapijski raspon doze porastao nešto manje nego linearno.

Primarni fekalni i urinarni metaboliti kod pasa identificirani su kao glukuronidni konjugati

milbemicina A

ili A

5-oksima, dealkalizirani milbemicin A

ili A

5-oksima i hidroksilirani

milbemicin A

5-oksim. U ispitivanjima s milbemicin A

5-oksimom na miševima, glavni metaboliti

identificirani u mokraći i izmetu bili su mono-, di- i trihidroksi milbemicin A

5-oksimi. Kod pasa,

hidroksimilbemicin A

5-oksim otkriven je jedino u plazmi, ali ne i u mokraći ili u izmetu, što sugerira

predominantno izlučivanje primarnih metabolita kod pasa. Izlučuje se primarno preko izmeta i također

u manjem obimu u mokraći. Fekalno izlučivanje odnosi se na veliku većinu metabolita kod pasa.

Ponovljena mjesečna peroralna primjena spinosada i milbemicin oksima tijekom šest mjeseci otkrila je

nakupljanje spinosada i milbemicin oksima kod mladih pasa.

Kod mladih pasa, ponovljena peroralna primjena spinosada i milbemicin oksima tijekom šest mjeseci

rezultirala je povećanjem najniže koncentracije spinosada i milbemicin oksima tijekom cijelog trajanja

ispitivanja. Najniže koncentracije spinosada su se mjesečno udvostručile do 5. mjeseca. Porast

koncentracije u plazmi je usko povezan s povećanjem konačnog poluvremena eliminacije. U drugom

ispitivanju, nakon ponovljenog mjesečnog oralnog davanja 70 mg spinosada i 1,18 mg milbemicin

oksima/kg tjelesne težine uhranjenim mladim psima tijekom dvanaest mjeseci zaredom, postignuto je

stabilno stanje sustavne izloženosti (AUC) do 7. mjeseca. U tom trenutku sustavna izloženost (AUC)

kod mladunaca bila je usporediva s odraslima. C

je bio usporediv između mladih pasa i odraslih

počevši od 1. mjeseca, ne upućujući na povećan rizik akutne toksičnosti.

Kod odraslih pasa, nakon ponovljene peroralne primjene spinosada i milbemicin oksima tijekom šest

uzastopnih mjeseci primijećeno je povećanje poluvremena eliminacije do 3 mjeseca. U zasebnom

ispitivanju s tri uzastopne mjesečne primjene nije primijećeno povećanje C

max-a

, PIK-a ili poluvremena

eliminacije prilikom usporedbe vrijednosti iz trećeg i prvog mjeseca.

U drugom ispitivanju, nakon ponovljenog mjesečnog oralnog davanja 70 mg spinosada i 1,18 mg

milbemicin oksima/kg tjelesne težine uhranjenim odraslim psima tijekom dvanaest mjeseci, postignuto

je stabilno stanje sustavne izloženosti (AUC) u 3. mjesecu za.

Blister pakovanje s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje u kutiji. Ne moraju sve veličine pakovanja biti u

prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety