Suvaxyn PRRS MLV

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Suvaxyn PRRS MLV
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Suvaxyn PRRS MLV
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • svinje
 • Područje terapije:
 • Imunološki lijekovi za Suidae, virusna virusna cjepiva
 • Terapijske indikacije:
 • Za aktivne imunizacije klinički zdravih svinja od 1 dana dobi od svinjske респираторного i reproduktivni sindrom svinja (РРСС) virus onečišćenog okoliša, smanjenje виремии i nosa prolijevanja, uzrokovane infekcijom s europskim sojeva virusa репродуктивно-респираторного sindrom svinja (Genotip 1). Uzgoj svinja: Osim toga, dokazano je da cijepljenje seronegativnih 1 dana starih prasica značajno smanjuje plućne lezije protiv izazova koji se primjenjuju u 26 tjedana nakon cijepljenja. Cijepljenje seronegativnih 2-tjedana starih prasadi pokazalo se da značajno smanjuju plućne lezije i oralni proljev protiv izazova koji se primjenjuju 28 dana i 16 tjedana nakon cijepljenja. Popravak svinje i krmače: osim toga, do trudnoće cijepljenje klinički zdravih svinja i krmača, ili серопозитивный ili seronegativnih, dokazano je da se smanji трансплацентарных infekcije uzrokovane virusom репродуктивно-респираторного sindrom svinja-tijekom trećeg tromjesečja trudnoće, kako bi se smanjila vezi negativan utjecaj na репродуктивнос

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/004276
 • Datum autorizacije:
 • 24-08-2017
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/004276
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/394177/2017

EMEA/V/C/004276

EPAR, sažetak za javnost

Suvaxyn PRRS MLV

cjepivo (živo) protiv virusa respiratornog i reproduktivnog sindroma u svinja

(PRRS)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda

Suvaxyn PRRS MLV. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod

(VMP) kako bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o korištenju VMP-a Suvaxyn PRRS MLV.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Suvaxyn PRRS MLV vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju

pročitati u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Suvaxyn PRRS MLV i za što se koristi?

Suvaxyn PRRS MLV je veterinarsko cjepivo koje se koristi za zaštitu svinja od respiratornog i

reproduktivnog sindroma (PRRS). Virusna bolest svinja može rezultirati nižim stopama prasenja,

većim brojem pobačaja i mrtvorođene prasadi, mumifikacijom ploda, a također slabošću i uginućem

oprašene prasadi. Može postojati i bolest dišnih puteva, koja može dovesti do visokih stopa smrtnosti

u prasadi za vrijeme razdoblja sisanja te nakon prestanka sisanja.

Suvaxyn PRRS MLV sadrži modificirani soj živog virusa PRRS, soj 96V198, koji je oslabljen tako da ne

uzrokuje bolest.

Kako se Suvaxyn PRRS MLV koristi?

Suvaxyn PRRS MLV je dostupan kao liofilizat (sušena zamrznuta peleta) i otapalo za pripremu

suspenzije za injekciju i izdaje se samo na recept. Suvaxyn PRRS MLV primjenjuje se kao jedna

injekcija od prvog dana života tovnih svinja. Nazimicama (ženke svinja koje se još nisu oprasile) i

krmačama (ženke svinja koje su se oprasile) daje se jedna injekcije prije uvođenja u uzgoj, zatim

približno 4 tjedna prije rasploda i jedna doza za docjepljivanje svaka 4 mjeseca. Masovno cijepljenje

može se provesti u uzgojima u kojima je utvrđena prisutnost europskog PRRS virusa. Zaštita postaje

aktivna 28 dana nakon cijepljenja, a traje 26 tjedana u tovnih svinja i 16 tjedana u nazimica i krmača.

Suvaxyn PRRS MLV

EMA/394177/2017

Stranica 2/3

Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako djeluje Suvaxyn PRRS MLV?

Suvaxyn PRRS MLV je cjepivo. Cjepiva djeluju tako da „nauče” imunosni sustav (prirodna obrana

tijela) kako se obraniti od bolesti. Suvaxyn PRRS MLV sadrži oslabljeni soj PRRS virusa. Kada svinja

primi cjepivo, imunosni sustav svinje prepoznaje virus kao „strano tijelo” i proizvodi protutijela na

virus. U budućnosti, imunosni sustav će moći brže reagirati protiv virusa. To pomaže u zaštiti svinja od

bolesti.

Koje su koristi VMP-a Suvaxyn PRRS MLV utvrđene u ispitivanjima?

Učinkovitost VMP-a Suvaxyn PRRS MLV potkrijepljena je laboratorijskim ispitivanjima. Dva ispitivanja

u prasadi pokazala su da cjepivo postaje učinkovito 28 dana nakon cijepljenja, a četiri ispitivanja

provedena u prasadi pokazala su da zaštita traje do 26 tjedana. U ženki svinja provedena su dva

ispitivanja; u jednom od njih pokazalo se da je jedno cijepljenje 4 do 11 tjedana prije rasploda stvorilo

u svinja zaštitu od bolesti kada su virusu bile izložene u kasnom stadiju graviditeta. Zaštita je trajala

16 tjedana. Drugo ispitivanje provedeno u nazimica pokazalo je da se docjepljivanjem 4 mjeseca

nakon prvog cijepljenja, s rasplodom 4 do 5 tjedana nakon drugog cijepljenja, postigla zaštita u drugoj

polovici graviditeta.

Koji su rizici povezani s VMP-om Suvaxyn PRRS MLV?

Najčešće nuspojave VMP-a Suvaxyn PRRS MLV (mogu se javiti u više od 1 na 10 svinja) jesu

kratkotrajni porast tjelesne temperature (u prosjeku 0,5 °C) unutar 4 dana nakon cijepljenja, te

lokalne reakcije u krmača u obliku oticanja koja nestanu bez liječenja u roku od 5 do 9 dana.

Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni VMP-a Suvaxyn PRRS MLV potražite u uputi o VMP-u.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza.

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći od primjene VMP-a do klanja životinje i korištenja mesa

za prehranu ljudi.

Razdoblje karencije za meso svinja liječenih VMP-om Suvaxyn PRRS MLV iznosi „nula” dana, drugim

riječima, nema obveznog razdoblja čekanja.

Zašto je Suvaxyn PRRS MLV odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a

Suvaxyn PRRS MLV nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu

u Europskoj uniji.

Suvaxyn PRRS MLV

EMA/394177/2017

Stranica 3/3

Ostale informacije lijeku Suvaxyn PRRS MLV

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Suvaxyn PRRS MLV na

snazi u Europskoj uniji od 24/08/2017.

Cjeloviti EPAR za VMP Suvaxyn PRRS MLV nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne

informacije o terapiji VMP-om Suvaxyn PRRS MLV vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u

uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u lipnju 2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA:

Suvaxyn PRRS MLV liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za svinje

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije

u promet:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Suvaxyn PRRS MLV liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za svinje

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Jedna doza (2 ml) sadrži:

Liofilizat:

Djelatna tvar:

Modificirani živi PRRSV*, soj 96V198: 10

– 10

CCID

* Virus respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja

** Doza virusa koja inficira 50 % uzoraka stanične kulture

Otapalo:

Natrijev klorid 0,9% otopina za injekciju, voda za injekcije: q.s. 1 doza.

Liofilizat: liofilizirana peleta krem boje.

Otapalo: bistra, bezbojna otopina.

4.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju klinički zdravih svinja od prvog dana života u okolišu kontaminiranom

virusom respiratornog i reproduktivnog sindroma svinja (PRRS), za smanjenje viremije i nazalnog

izlučivanja virusa, koje uzrokuje infekcija europskim sojevima virusa PRRS (genotip 1

Početak imuniteta: 28 dana nakon cijepljenja.

Tovne svinje:

Trajanje imuniteta: 26 tjedana nakon cijepljenja.

K tome, cijepljenje seronegativne prasadi stare 1 dan značajno smanjuje lezije na plućima, što je

dokazano testiranjem s ispitnim sojem virusa 26 tjedana nakon cijepljenja. Cijepljenje seronegativne

prasadi stare 2 tjedna dokazano značajno smanjuje lezije na plućima i izlučivanje virusa kroz usta, što

je dokazano testiranjem s ispitnim sojem virusa 28 dana i 16 tjedana nakon cijepljenja.

Nazimice i krmače:

Trajanje imuniteta: 16 tjedana nakon cijepljenja.

Osim toga, cijepljenje klinički zdravih nazimica i krmača prije graviditeta, bilo da su seropozitivne ili

seronegativne, dokazano smanjuje transplacentalnu infekciju uzrokovanu virusom PRRS tijekom

trećeg tromjesečja graviditeta i također smanjuje popratni negativni utjecaj na reproduktivnu

učinkovitost (smanjenje broja mrtvorođenih, viremije u prasadi pri rođenju i odbijanju od sisanja,

lezija na plućima i količine virusa u plućima prasadi prilikom odbijanja).

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u uzgojima u kojima europski virus PRRS nije otkriven pouzdanim dijagnostičkim

metodama.

Ne primjenjivati na nerastima za proizvodnju sjemena jer se virus PRRS može izlučiti u sjeme.

Ne primjenjivati na seronegativnim gravidnim krmačama u drugoj polovici gestacije iz razloga što

cjepni soj može proći kroz placentu. Primjena cjepiva gravidnim seronegativnim krmačama u drugoj

polovici gestacije može utjecati na reproduktivnu učinkovitost.

6.

NUSPOJAVE*

Nakon intramuskularne primjene vrlo često je moguć prolazan porast rektalne temperature

(prosječno 0,5 °C te do 1,4 °C u pojedinim slučajevima), unutar 4 dana nakon cijepljenja. Česte su

lokalne reakcije u obliku naticanja, a spontano se povlače u roku od 3 dana. Područje lokalne

reakcije tkiva u pravilu ima promjer manji od 2 cm. U prasadi se rijetko mogu javiti reakcije

anafilaktičkog tipa (povraćanje, drhtavica i/ili blaga depresija) nedugo nakon intramuskularne

primjene. One se povlače bez liječenja u roku od nekoliko sati.

Kod seronegativnih krmača u fazi prije rasploda vrlo često se može javiti blag i prolazan porast

rektalne temperature (prosječno 0,2°C te do 1,0°C u pojedinim slučajevima), 4 sata nakon

cijepljenja. Vrlo su česte lokalne reakcije u obliku naticanja, a povlače se spontano u roku od 5 dana.

Područje lokalne reakcije tkiva u pravilu ima promjer manji od 0,5 cm.

Kod seronegativnih krmača u prvoj polovici graviditeta, vrlo često može se javiti blag i prolazan

porast rektalne temperature (prosječno 0,8°C te do 1,0°C u pojedinim slučajevima), 4 sata nakon

cijepljenja. Vrlo su česte lokalne reakcije u obliku naticanja, a spontano se povlače u roku od 9

dana. Područje lokalne reakcije tkiva u pravilu ima promjer manji od 1,4 cm.

Kod seropozitivnih krmača u drugoj polovici graviditeta, vrlo često može se javiti blag i prolazan

porast rektalne temperature (prosječno 0,4°C te do 0,6°C u pojedinim slučajevima), 4 sata nakon

cijepljenja. Vrlo su česte lokalne reakcije u obliku naticanja, a spontano se povlače u roku od 32

dana. Područje lokalne reakcije tkiva u pravilu ima promjer manji od 5 cm.

Učestalost nuspojava definira se prema sljedećim kategorijama:

vrlo često (više od 1 na 10 liječenih životinja ima nuspojavu/e)

često (više od 1, ali manje od 10 na 100 liječenih životinja)

manje često (više od 1, ali manje od 10 na 1.000 liječenih životinja)

rijetko (više od 1, ali manje od 10 na 10.000 liječenih životinja)

vrlo rijetko (manje od 1 na 10.000 liječenih životinja, uključujući izolirane slučajeve)

Ako zamijetite bilo koju nuspojavu, čak i one koje nisu opisane u ovoj uputi o VMP ili mislite da

VMP ne djeluje, molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (tovne svinje, nazimice i krmače

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Intramuskularna injekcija: 2 ml u vrat.

Tovne svinje: jedna doza od 2 ml daje se prasadi počevši od prvog dana života nadalje,.

Nazimice i krmače: jedna doza od 2 ml daje se prije uvođenja u uzgoj krmača, , približno 4 tjedna prije

rasploda. Jedna doza za docjepljivanje daje se svaka 4 mjeseca.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Rekonstituirajte liofilizat s priloženim otapalom. Prenesite približno 5 ml otapala u bočicu koja sadrži

liofilizat i provjerite da je rekonstitucija potpuna. Prenesite rekonstituiranu otopinu natrag u bočicu s

otapalom (koja sadrži preostalo otapalo): 25 doza rekonstituira se u 50 ml otapala, 50 doza rekonstituira

se u 100 ml otapala, a 125 doza rekonstituira se u 250 ml otapala.

Može se koristiti masovno cijepljenje za seropozitivne uzgoje u kojima je utvrđena prevalencija

europskog virusa PRRS.

Koristite sterilne štrcaljke i igle.

Preporučuje se upotreba višedozne štrcaljke. Koristite uređaje za cijepljenje u skladu s uputama

proizvođača.

Igle za primjenu trebaju biti primjerene veličini svinje.

10.

KARENCIJA

Nula dana.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Zaštititi od svjetla.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji i

bočici poslije skraćenice EXP, korištene za rok valjanosti.

Rok valjanosti poslije rekonstitucije: odmah upotrijebiti.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja

Cijepiti samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja prilikom primjene na životinjama:

Treba paziti da se ne uvede cjepni soj u područje u kojem virus PRRS nije već prije prisutan.

Cijepljene životinje mogu izlučivati cjepni soj i dulje od 16 tjedana nakon cijepljenja. Cjepni soj se

može proširiti na druge svinje u kontaktu s cijepljenima. Najčešći način širenja je izravnim

kontaktom, ali ne može se isključiti ni širenje putem kontaminiranih predmeta ili zraka.

Potrebno je primijeniti posebne mjere opreza da bi se izbjeglo širenje cjepnog soja na necijepljene

životinje (npr.: seronegativne gravidne krmače u drugoj polovici gestacije) koje bi trebale ostati

nezaražene virusom PRRS.

Novouvedene životinje, negativne na virus PRRS (npr. zamjenske nazimice iz uzgoja negativnog na

virus PRRS) potrebno je cijepiti prije početka graviditeta.

Savjetuje se cijepiti sve ciljne svinje unutar određenog uzgoja počevši od najranije preporučene dobi

pa nadalje.

Graviditet:

Može se primijeniti na seronegativnim nazimicama i krmačama u fazi prije rasploda ili u prvoj

polovici gestacije.

Može se primijeniti na gravidnim seropozitivnim krmačama u drugoj fazi gestacije.

Laktacija:

Nije utvrđena neškodljivost cjepiva tijekom laktacije. Ne preporučuje se primjena tijekom

laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo

kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije ili

poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja

do slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nakon intramuskularne primjene doze 10 puta veće od preporučene kod svinja, vrlo često su

zabilježene reakcije anafilaktičkog tipa (drhtavica, apatija i/ili povraćanje), nedugo nakon

cijepljenja; ovi su se znakovi povukli bez liječenja unutar nekoliko sati. Vrlo često se javljao

prolazan porast rektalne temperature (prosječno 0,3°C te do 1,2°C u pojedinim slučajevima), 24 sata

nakon cijepljenja. Vrlo su često zabilježene lokalne reakcije u obliku mekih/tvrdih oteklina (s

promjerom manjim ili jednakim 0,7 cm), bez vrućine ili boli na mjestu primjene injekcije, a povukle

su se u roku od 5 dana.

Primjena doze 10 puta veće od preporučene kod seronegativnih krmača u fazi prije rasploda ili

seronegativnih gravidnih krmača u prvoj ili drugoj polovici graviditeta izazvala je nuspojave slične

onima opisanima u odjeljku 4.6. Maksimalna veličina lokalnih reakcija bila je veća (2 cm), a

maksimalno trajanje u pravilu je bilo dulje (do 9 dana kod krmača prije rasploda).

Nakon primjene doze 10 puta veće od preporučene kod seropozitivnih krmača u drugoj polovici

graviditeta, došlo je do prolaznog porasta rektalne temperature (prosječno 0,3 °C te do 0,6°C u

pojedinim slučajevima), 4 sata nakon cijepljenja. Vrlo često je zabilježena lokalna reakcija, koja je

prolazno zahvaćala cijelo područje vrata (crveno-ljubičaste, tamne, eritematozne otekline praćene

svrbežom, nastanak vezikula, povišena lokalna temperatura te povremeno i bol). Reakcija se

razvijala u tvrdo tkivo i formirala krastu, a vrlo je često trajala i više do 44 dana.

Inkompatibilnosti:

Ne miješati ni sa kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Lijekovi se ne smiju odlagati u otvorene vode ili kućni otpad. Pitajte vašeg veterinara kako

odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

15.

OSTALE INFORMACIJE

Cjepivo sadrži modificirani živi virus PRRS (genotip 1, podtip 1). Cjepivo stimulira aktivni

imunitet na virus PRRS. Djelotvornost cjepiva dokazana je u ispitivanjima s laboratorijskim

cijepljenjem i testiranjem s ispitnim sojem virusa koristeći soj genotipa 1, podtipa 1.

Kartonska kutija s 1 bočicom od 15 ml (25 doza) i 1 bočicom otapala od 50 ml.

Kartonska kutija s 1 bočicom od 15 ml (50 doza) i 1 bočicom otapala od 100 ml.

Kartonska kutija s 1 bočicom od 15 ml (125 doza) i 1 bočicom otapala od 250 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Zoetis Finland Oy

Tlf: +358 (0)9 4300 40

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Zoetis Finland Oy

Sími: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034