Toujeo (previously Optisulin)

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
24-11-2023

Aktiivinen ainesosa:

glargininsuliini

Saatavilla:

Sanofi-aventis Deutschland GmbH

ATC-koodi:

A10AE04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

insulin glargine

Terapeuttinen ryhmä:

Diabeetilla käytettävät lääkkeet

Terapeuttinen alue:

Diabetes mellitus

Käyttöaiheet:

Diabetes mellituksen hoitoon aikuisille, nuorille ja lapsille 6-vuotiaille.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 35

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2000-06-26

Pakkausseloste

                36
B. PAKKAUSSELOSTE
37
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
TOUJEO 300 YKSIKKÖÄ/ML SOLOSTAR INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETTY
KYNÄ
glargininsuliini
SoloStar-kynästä saa 1–80 yksikön annokset yhden yksikön
tarkkuudella.
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä Toujeo on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Toujeo-insuliinia
3.
Miten Toujeo-insuliinia käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Toujeo-insuliinin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ TOUJEO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Toujeo on injektioneste, joka sisältää glargininsuliinia.
Glargininsuliini on muunnettu insuliini, hyvin
samanlainen kuin ihmisinsuliini.
Yksi ml Toujeo-valmistetta sisältää 3 kertaa niin paljon insuliinia
kuin tavanomainen insuliini, joka
sisältää 100 yksikköä/ml.
Sitä käytetään diabeteksen hoitoon aikuisille, nuorille ja
vähintään 6-vuotiaille lapsille. Diabetes on
sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia
verensokerin pitämiseksi hallinnassa.
Toujeo-insuliinilla on pitkä ja tasainen verensokeripitoisuutta
alentava vaikutus. Sitä annostellaan
kerran vuorokaudessa. Voit tarvittaessa vaihtaa pistosajankohtaa,
sillä tällä lääkkeellä on pitkä
verensokeria alentava vaikutus (ks. lisätietoja kohdasta 3).
2.
MIT
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Toujeo 300 yksikköä/ml SoloStar, injektioneste, liuos, esitäytetty
kynä
Toujeo 300 yksikköä/ml DoubleStar, injektioneste, liuos,
esitäytetty kynä
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi ml sisältää 300 yksikköä glargininsuliinia* (vastaten 10,91
mg).
SoloStar-kynä
Yksi kynä sisältää 1,5 ml injektionestettä, joka vastaa 450
yksikköä.
DoubleStar-kynä
Yksi kynä sisältää 3 ml injektionestettä, joka vastaa 900
yksikköä.
* Glargininsuliini on tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla
_Escherichia colia_
käyttäen.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos (injektio).
Kirkas, väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Aikuisten, nuorten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten diabetes
mellituksen hoito.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Toujeo on perusinsuliini, joka pistetään kerran vuorokaudessa mihin
vuorokaudenaikaan tahansa, mutta
mieluiten samaan aikaan joka päivä.
Annostus (annos ja sen ajoitus) on sovitettava yksilöllisen vasteen
mukaan.
Tyypin 1 diabeteksessa Toujeo on yhdistettävä lyhyt- tai
nopeavaikutteisen insuliinin kanssa aterian
vaatiman insuliinintarpeen kattamiseksi.
Tyypin 2 diabeetikoille Toujeo-insuliinia voidaan käyttää myös
yhdessä muiden diabeteslääkkeiden
kanssa.
Tämän lääkevalmisteen vahvuus on ilmoitettu yksikköinä. Nämä
yksiköt koskevat yksinomaan Toujeo-
insuliinia eivätkä vastaa kansainvälisiä yksikköjä (IU) tai
muiden insuliinianalogien vahvuutta
ilmaisevia yksikköjä (ks. kohta 5.1).
_Annosteluajan joustavuus _
Potilas voi tarvittaessa pistää Toujeo-annoksen enintään 3 tuntia
ennen tavallista pistosajankohtaa tai
enintään 3 tuntia sen jälkeen (ks. kohta 5.1).
3
Jos potilas unohtaa pistää annoksen, häntä on neuvottava
tarkistamaan verensokeri ja sen jälkeen
palaamaan tavallisen pistosaikataulun mukaiseen kerran vuorokaudessa
tapahtuvaan pistämiseen.
Potilaalle on kerrottava, ettei hän saa pistää kaksinkertais
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 10-05-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 03-12-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 10-05-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 10-05-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 10-05-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 24-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 10-05-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 24-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 24-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 24-11-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia