Gliolan

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
28-04-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
28-04-2023

Aktiivinen ainesosa:

5-aminolevuliinihapon hydrokloridi

Saatavilla:

Photonamic GmbH & Co. KG

ATC-koodi:

L01XD04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Terapeuttinen ryhmä:

Antineoplastiset aineet

Terapeuttinen alue:

gliooma

Käyttöaiheet:

Gliolania on osoitettu aikuispotilailla pahanlaatuisen kudoksen visualisoinnissa leikkauksen aikana pahanlaatuisen gliooman hoidossa (Maailman terveysjärjestö III ja IV).

Tuoteyhteenveto:

Revision: 8

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2007-09-07

Pakkausseloste

                20
B. PAKKAUSSELOSTE
21
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
GLIOLAN 30 MG/ML JAUHE ORAALILIUOSTA VARTEN
5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
•
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
•
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
•
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Gliolan on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gliolan-valmistetta
3.
Miten Gliolan-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Gliolan-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ GLIOLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Gliolan-valmistetta käytetään määrättyjen aivokasvainten (joita
kutsutaan pahanlaatuisiksi glioomiksi)
näkyville saamiseen kasvaimen leikkauksen aikana.
Gliolan sisältää aminolevuliinihappo -nimistä ainetta (5-ALA).
5-ALA:a kertyy ennen muuta
kasvainsoluihin, joissa se muuttuu toiseksi samankaltaiseksi aineeksi.
Kun kasvain altistetaan tämän
jälkeen siniselle valolle, tämä uusi aine säteilee
punaisenviolettia valoa. Punaisenvioletin valon avulla
on helpompi erottaa normaalikudos kasvainkudoksesta, mikä auttaa
kirurgia poistamaan kasvaimen
täydellisemmin samalla kun tervettä kudosta voidaan säästää.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT GLIOLAN-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA GLIOLAN-VALMISTETTA
•
jos olet allerginen 5-ALA:lle tai porfyriineille.
•
jos sinulla tiedetään tai epäillään olevan akuutti tai
kroonistyyppinen porfyria (eli veren
punasolupigmentin synteesin kulussa esiintyvien eräiden entsyymien
häiriöitä, jotka on peritty
tai hankittu).
•
jos sinun tiedetään tai epäillään 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Gliolan 30 mg/ml jauhe oraaliliuosta varten.
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
_ _
Yksi pullo sisältää 1,17 g 5-aminolevuliinihappoa (5-ALA), vastaten
1,5 g 5-aminolevuliinihappo-
hydrokloridia (5-ALA HCl).
Yksi ml käyttökuntoon saatettua liuosta sisältää 23,4 mg 5-ALA:a,
vastaten 30 mg 5-ALA HCl:ia.
3.
LÄÄKEMUOTO
Jauhe oraaliliuosta varten.
Jauhe on valkoinen tai melkein valkoinen kakku.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Gliolan on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten malignin gliooman
(WHO:n luokitukset III ja IV)
pahanlaatuisen kudoksen visualisointiin leikkauksen aikana.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Tätä lääkevalmistetta saavat käyttää ainoastaan kokeneet
neurokirurgit, jotka ovat perehtyneet
malignien glioomien kirurgiaan, ja joilla on perusteelliset tiedot
aivojen toimintaan liittyvästä
rakenteesta, ja jotka ovat suorittaneet fluoresenssilla ohjatun
kirurgian koulutuskurssin.
Annostus
Suositeltu annos on 20 mg 5-ALA HCl:ia painokiloa kohti.
Yksittäistä potilasta varten tarkoitetun annoksen saavuttamiseksi
tarvittavien pullojen lukumäärä
voidaan määrittää alla esitetyn yhtälön mukaisesti
(pyöristettynä lähimpään kokonaiseen pulloon):
_ _
_Potilaan paino (kg) _
_Pullojen lukumäärä = _
_——————————————— _
_ _
_75 kg/pullo _
Yksittäistä potilasta varten tarkoitetun annoksen saavuttamiseksi
tarvittava antotilavuus voidaan laskea
alla esitetyn yhtälön mukaisesti:
_ _
_Potilaan paino (kg) x 20 mg/kg _
_Antotilavuus (ml) = _
_———————————————————_
_ _
_ _
_30 mg/ml _
_ _
_Munuaisten tai maksan vajaatoiminta _
Tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on kliinisesti
merkittävä maksan tai munuaisten
vajaatoiminta. Tästä syystä lääkevalmistetta tulee käyttää
varoen näillä potilailla.
_Iäkkäät _
Ei ole erityisiä ohjeita koskien käyttöä sellaisille iäkkäille
potilaille, joiden elintoiminnot ovat
normaaleja.
3
_Pediatriset po
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 28-04-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 24-09-2007
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 28-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 28-04-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 28-04-2023

Näytä asiakirjojen historia