Velphoro

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
blanding af polynukleært jern (III) -oxyhydroxid, saccharose og stivelse
Tilgængelig fra:
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
ATC-kode:
V03AE05
INN (International Name):
mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler til behandling af hyperkaliæmi og hyperphosphatemia
Terapeutisk område:
Hyperphosphatemia, Renal Dialyse
Terapeutiske indikationer:
Velphoro er indiceret til kontrol af serumfosforniveauer hos patienter med kronisk nyresygdom (CKD) hos patienter med hæmodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). Velphoro bør anvendes i forbindelse med flere terapeutiske tilgang, der kan omfatte calcium supplement, 1,25-dihydroxy vitamin D3 eller en af dets analoger, eller calcimimetics til at styre udviklingen af renal knoglesygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002705
Autorisation dato:
2014-08-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/002705

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Velphoro 500 mg tyggetabletter

Jern i form af sucroferrioxyhydroxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Velphoro

Sådan skal du tage Velphoro

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Velphoro er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof sucroferrioxyhydroxid, som består af jern,

sukker (saccharose) og stivelse.

Velphoro bruges til voksne patienter, der skal i hæmodialyse eller peritonealdialyse (procedurer, som

fjerner giftstoffer fra blodet) på grund af en kronisk nyresygdom. Lægemidlet hjælper med at regulere

indholdet af fosfat i blodet, når det bliver for højt (hyperfosfatæmi).

For meget fosfat i blodet kan medføre, at der aflejres kalk i vævet (forkalkning). Dette kan gøre dine

blodårer stive og gøre det vanskeligere at pumpe blodet rundt i kroppen. Det kan også medføre

kalkaflejringer i bløddele og knogler, hvilket kan give symptomer, som f.eks. røde øjne, kløende hud

og smerter i knoglerne.

Velphoro fungerer ved at binde fosfat fra maden i fordøjelseskanalen (mave og tarme). På den måde

reduceres den mængde fosfat, der kan optages i blodbanen, og dermed også mængden af fosfat i blodet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Velphoro

Tag ikke Velphoro:

hvis du er allergisk over for sucroferrioxyhydroxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du tidligere har haft unormal ophobning af jern i kroppens organer (hæmokromatose).

hvis du har andre sygdomme, der skyldes for meget jern.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge, inden du tager dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Velphoro:

hvis du har haft bughindebetændelse (betændelse i det tynde væv, der ligger som en hinde på

den indvendige side af bugvæggen) inden for de sidste 3 måneder.

hvis du har alvorlige sygdomme i maven og/eller leveren.

hvis du er blevet opereret i maven og/eller tarmene.

Hvis du er i tvivl, om det ovenstående gælder for dig, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet,

før du tager dette lægemiddel.

Velphoro kan forårsage sort afføring. Enhver form for potentiel blødning fra fordøjelseskanalen (mave

og tarm) kan skjules af sort afføring.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du har sort afføring og også

har symptomer som øget træthed og åndenød

(se punkt 4).

Børn og unge

Velphoros sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Brug af

Velphoro anbefales derfor ikke til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Velphoro

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager anden medicin, som bliver påvirket af jern (f.eks. medicin, der indeholder det aktive stof

alendronat (bruges til at behandle visse knoglesygdomme) eller doxycyclin (et antibiotikum)), eller

hvis du tager anden medicin, som kan blive påvirket af jern (f.eks. medicin, der indeholder det aktive

stof levothyroxin (bruges til at behandle sygdomme i skjoldbruskkirtlen)), skal du sørge for at tage

dette lægemiddel mindst en time før, du tager Velphoro, eller mindst to timer efter du har taget

Velphoro. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl.

Graviditet og amning

Der foreligger ikke oplysninger om virkningen af dette lægemiddel, hvis det tages under graviditet

eller amning. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Lægen vil rådgive dig om, hvorvidt du bør bruge Velphoro under graviditet baseret på en vurdering af

fordele og risici ved brug under graviditet.

Hvis du ammer, vil lægen tale med dig om, hvorvidt du bør fortsætte med at amme eller fortsætte

behandlingen med Velphoro i lyset af fordelene for dig ved behandling med Velphoro og fordelene

ved amning for dit barn.

Det er usandsynligt, at dette lægemiddel udskilles i human mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Velphoro indeholder saccharose og stivelse (kulhydrater)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Velphoro kan skade tænderne.

Velphoro indeholder stivelse. Hvis du har diabetes, skal du være opmærksom på, at én tablet Velphoro

svarer til cirka 1,4 g kulhydrater (svarende til 0,116 brødenheder).

3.

Sådan skal du tage Velphoro

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige, anbefalede startdosis svarer til 1.500 mg jern dagligt (3 tabletter).

Den maksimale anbefalede dosis er 3.000 mg jern dagligt (6 tabletter).

Din læge kan justere dosis under behandlingsforløbet i forhold til mængden af fosfor i blodet.

Indtagelse

Velphoro skal indtages gennem munden.

Tag tabletten i forbindelse med et måltid, og tyg den (tabletten kan om nødvendigt knuses, hvis

det gør det nemmere). Den MÅ IKKE sluges hel.

Antallet af tabletter, der tages dagligt, skal fordeles mellem dagens måltider.

Når du tager Velphoro, skal du følge den anbefalede kostplan og de behandlinger, der er

ordineret af din læge, såsom calciumtilskud, D

-vitamin eller calcimimetika.

Gælder kun blisterkort:

Adskil blisterkortet ved perforeringerne.

Træk papirfolien i hjørnet tilbage.

Tryk tabletten ud gennem aluminiumfolien.

Hvis du har taget for meget Velphoro

Hvis du ved en fejl kommer til at tage for mange tabletter, må du ikke tage flere, og du skal

øjeblikkeligt kontakte din læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Velphoro

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage næste dosis på det sædvanlige tidspunkt i forbindelse

med et måltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du stopper med at tage Velphoro

Stop ikke med at tage medicinen, før du har talt med din læge eller apotekspersonalet, da

fosformængden i dit blod kan øges (se punkt

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er meget almindeligt, at patienter, der tager Velphoro, får sort afføring. Kontakt øjeblikkeligt

lægen, hvis du også har symptomer som øget træthed og åndenød (se pkt. 2, ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter, der tager denne medicin:

Meget almindelig

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer): diarré (opstår normalt tidligt i

behandlingsforløbet og bliver bedre med tiden).

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer): utilpashed (kvalme), forstoppelse, opkastning,

fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i maven, misfarvning af tænder, ændret smagssans.

Ikke almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 100 personer): oppustethed (abdominal udspiling),

betændelse i maven, mavebesvær, synkebesvær, tilbageløb af syre fra mavesækken til spiserøret

(gastroøsofageal reflukssygdom), misfarvning af tungen, lave eller høje calciumniveauer i blodet

påvist ved prøver, træthed, kløe, udslæt, hovedpine, åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Når flasken er blevet åbnet, har tyggetabletterne en holdbarhed på 90 dage.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på apoteket,

hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler bidrager til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Velphoro indeholder

Det aktive stof er jern i form af sucroferrioxyhydroxid, der også er kendt som en blanding af

polynukleært jern(III)-oxyhydroxid, saccharose og stivelse. Hver tyggetablet indeholder 500 mg

jern i form af sucroferrioxyhydroxid. Hver tablet indeholder også 750 mg saccharose og 700 mg

stivelse. Se punkt 2 for at få mere information om saccharose og stivelse.

Øvrige indholdsstoffer: skovbærsmag, neohesperidin-dihydrochalcon, magnesiumstearat,

kolloid, vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Tyggetabletterne er brune, runde tabletter præget med PA500 på den ene side. Tabletterne har en

diameter på 20 mm og en tykkelse på 6,5 mm.

Tabletterne er pakket i højdensitetspolyethylenflasker med en børnesikret polypropylenlukning og

folieforsegling eller i børnesikrede blisterkort af aluminium.

Velphoro fås i pakker med 30 eller 90 tyggetabletter. Blisterpakker med 90 tyggetabletter fås som

multipakker (3 enkeltpakker med 30 × 1 tyggetabletter).

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris la Défense Cedex

Frankrig

Fremstiller

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris la Défense Cedex

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Velphoro 500 mg tyggetabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tyggetablet indeholder 500 mg jern i form af sucroferrioxyhydroxid, der også er kendt som en

blanding af polynukleært jern(III)-oxyhydroxid, saccharose og stivelse.

Det aktive stof sucroferrioxyhydroxid indeholder 750 mg saccharose og 700 mg stivelse

(kartoffelstivelse og pregelatineret majsstivelse) pr. tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetablet.

Brune, runde tabletter præget med PA500 på den ene side. Tabletterne har en diameter på 20 mm og

en tykkelse på 6,5 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Velphoro er indiceret til voksne til kontrol af serumfosfatniveauet hos patienter med kronisk

nyresygdom (CKD), som er i behandling med hæmodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD).

Velphoro bør anvendes i forbindelse med flere andre behandlinger, der kan omfatte

calciumsupplement, 1,25-dihydroxyvitamin D

eller et af dettes analoge stoffer eller calcimimetika til

kontrol af udviklingen af renal knoglesygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Startdosis

Den anbefalede startdosis for Velphoro er 1.500 mg jern (3 tabletter) dagligt i forbindelse med dagens

måltider. Velphoro er kun til oral anvendelse og skal tages i forbindelse med måltider.

Patienter, der får Velphoro, skal følge den ordinerede kostplan.

Titrering og vedligeholdelse

Serumfosfatniveauet skal overvåges, og dosis af Velphoro skal titreres op eller ned i trin på 500 mg

jern (1 tablet) dagligt hver 2.–4. uge, indtil der opnås et acceptabelt serumfosfatniveau. Herefter skal

patienten overvåges regelmæssigt.

I klinisk praksis vil behandling være baseret på behovet for kontrol af serumfosfatniveauet, selvom

patienter, der responderer på Velphoro, typisk opnår optimale serumfosfatniveauer ved doser på

1.500–2.000 mg jern dagligt (3 til 4 tabletter).

Hvis en eller flere doser ikke tages, skal den normale dosis lægemiddel tages i forbindelse med næste

måltid.

Maksimalt tolereret daglig dosis

Den maksimale anbefalede dosis er 3.000 mg jern dagligt (6 tabletter).

Pædiatrisk population

Velphoros sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Geriatrisk population

(≥ 65 år)

Velphoro blev administreret til mere end 248 ældre (i alderen ≥ 65 år) i henhold til det godkendte

dosisregimen. Ud af det samlede antal forsøgspersoner i kliniske studier med Velphoro var 29,7 %

65 år og derover, mens 8,7 % var 75 år og derover. Der blev ikke anvendt særlige retningslinjer for

dosering og administration hos ældre i disse studier, og dosisplanerne var ikke forbundet med

væsentlig bekymring.

Nyreinsufficiens

Velphoro er indiceret til voksne til kontrol af serumfosfatniveauet hos patienter med CKD, som er i

behandling med HD eller PD. Der foreligger ingen kliniske data for Velphoro hos patienter med

tidligere stadier af nyreinsufficiens.

Leverinsufficiens

Patienter med svær leverinsufficiens blev udelukket fra at deltage i kliniske studier med Velphoro. Der

blev dog ikke observeret tegn på leverinsufficiens eller væsentlig ændring af leverenzymer i kliniske

studier med Velphoro. Se yderligere oplysninger i pkt. 4.4.

Administration

Oral anvendelse.

Velphoro er en tyggetablet, der skal tages i forbindelse med måltider. For at maksimere optagelsen af

fosfat i kosten skal den samlede daglige dosis fordeles mellem alle dagens måltider. Patienterne

behøver ikke drikke mere væske, end de normalt gør. Tabletterne skal tygges og må ikke sluges hele.

Tabletterne kan knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Hæmokromatose og alle andre sygdomme i forbindelse med ophobning af jern.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Peritonitis, gastriske eller hepatiske lidelser og gastrointestinale indgreb

Patienter med en anamnese (inden for de sidste 3 måneder) med peritonitis, betydelige gastriske eller

hepatiske lidelser og patienter med større gastrointestinale indgreb har ikke deltaget i kliniske studier

med Velphoro. Velphoro bør kun anvendes til disse patienter efter en udførlig vurdering af

fordele/risici.

Oplysninger om saccharose og stivelse (kulhydrater)

Velphoro indeholder saccharose. Patienter med sjældne arvelige problemer med fructoseintolerans,

glucose-galactose malabsorption eller sucrase-isomaltase insufficiens må ikke tage dette lægemiddel.

Det kan skade tænderne.

Velphoro indeholder kartoffelstivelse og pregelatineret majsstivelse. Patienter med diabetes skal være

opmærksomme på, at én Velphoro-tablet svarer til cirka 1,4 g kulhydrater (svarende til

0,116 brødenheder).

Misfarvet afføring

Velphoro kan forårsage misfarvet/sort afføring. Misfarvet/sort afføring kan visuelt skjule

gastrointestinale blødninger (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Velphoro optages næsten ikke i mave-tarm-kanalen. Selv om risikoen for interaktion med andre

lægemidler er lav, skal de kliniske virkninger og bivirkninger observeres ved samtidig behandling med

lægemidler med et smalt terapeutisk vindue ved påbegyndelse eller justering af dosis af enten

Velphoro eller det lægemiddel, der gives sideløbende. Lægen kan også overveje at måle

blodniveauerne. Når der administreres et hvilket som helst lægemiddel, der allerede har en

dokumenteret interaktion med jern (såsom alendronat og doxycyclin) eller muligvis kan interagere

med Velphoro på baggrund af

in vitro

-studier med levothyroxin, skal det administreres mindst en time

før eller to timer efter Velphoro.

In vitro

-studier med følgende aktive stoffer viste ingen relevant interaktion: acetylsalicylsyre,

cefalexin, cinacalcet, ciprofloxacin, clopidogrel, enalapril, hydrochlorothiazid, metformin, metoprolol,

nifedipin, pioglitazon og quinidin.

Der er kun udført interaktionsstudier mellem lægemidler hos raske frivillige. Disse studier er blevet

udført med losartan, furosemid, digoxin, warfarin og omeprazol hos raske mandlige og kvindelige

forsøgspersoner. Samtidig administration af Velphoro påvirkede ikke biotilgængeligheden af disse

lægemidler i henhold til målingen af området under kurven (AUC).

Data fra kliniske studier har vist, at Velphoro ikke påvirker den lipidsænkende effekt af HMG-CoA-

reduktasehæmmere (f.eks. atorvastatin og simvastatin). Desuden viste

post hoc

analyser fra kliniske

studier, at Velphoro ikke har nogen indvirkning på den iPTH-sænkende effekt af orale vitamin

D-analoger. Koncentrationerne af vitamin D og 1,25-dihydroxyvitamin D forblev uændrede.

Velphoro påvirker ikke prøver for okkult blod i afføringen med guaiac (Hæmoccult) eller

immunologiske præparater (iColo Rectal og Hexagon Opti).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af sucroferrioxyhydroxid til gravide kvinder.

Dyreforsøg af reproduktions- og udviklingstoksicitet viste ingen skadelige virkninger hvad angår

graviditet, embryonal/føtal udvikling, parturitio- eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Velphoro bør

udelukkende bruges til gravide kvinder, hvis det findes strengt nødvendigt, efter udførlig vurdering af

fordele/risici.

Amning

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af Velphoro til ammende kvinder. Da absorption af jern fra

Velphoro er minimal (se pkt. 5.2), er udskillelsen af jern fra Velphoro i human mælk usandsynlig. Det

skal besluttes, om amning eller behandling med Velphoro skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ingen data fra virkningen af Velphoro på fertiliteten hos mennesker. Dyreforsøg har ikke påvist

bivirkninger på forplantningsevnen, fertilitet og kuldparametre efter behandling med Velphoro (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Velphoro påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Velphoros aktuelle sikkerhedsprofil er baseret på i alt 778 patienter i hæmodialyse og 57 patienter i

peritonealdialyse, der modtog Velphoro-behandling i op til 55 uger.

I disse kliniske forsøg oplevede ca. 43 % af patienterne mindst én bivirkning under Velphoro-

behandlingen, og af disse bivirkninger blev 0,36 % indberettet som alvorlige bivirkninger. Størstedelen

af de indberettede bivirkninger fra forsøg var gastrointestinale lidelser, og de hyppigst indberettede

bivirkninger var diarré og misfarvet afføring (meget almindelig). Langt størstedelen af disse

gastrointestinale lidelser opstod tidligt i behandlingen og aftog med tiden ved fortsat dosering.

Der blev ikke observeret dosisafhængige tendenser i Velphoros bivirkningsprofil.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger, som er rapporteret fra brugen af Velphoro ved doser fra 250 mg jern/dag til 3.000 mg

jern/dag hos disse patienter (n = 835), er angivet i tabel 1.

Rapporteringshyppigheden er klassificeret som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til

< 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 1

Bivirkninger registreret i kliniske forsøg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og

ernæring

Hyperkalcæmi

Hypokalcæmi

Nervesystemet

Hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Diarré*

Misfarvet afføring

Kvalme

Forstoppelse

Opkastning

Dyspepsi

Abdominalsmerter

Flatulens

Misfarvning af tænder

Abdominal udspiling

Gastritis

Abdominal ubehag

Dysfagi

Gastroøsofageal

reflukssygdom (GORD)

Misfarvning af tungen

Hud og subkutane væv

Pruritus

Udslæt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ændret smagsoplevelse

Træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

*Diarré

Diarré opstod hos 11,6 % af patienterne i kliniske forsøg. I studierne på 55 uger var størstedelen

af tilfældene af diarré forbigående, opstod tidligt under behandlingsstarten og medførte

seponering af behandling hos 3,1 % af patienterne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Eventuelle tilfælde af overdosering af Velphoro (f.eks. hypofosfatæmi) skal håndteres i henhold til

standard klinisk praksis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til behandling af hyperkaliæmi og hyperfosfatæmi,

ATC-kode: V03AE05

Virkningsmekanisme

Velphoro indeholder en blanding af polynukleært jern(III)-oxyhydroxid (pn-FeOOH), saccharose og

stivelse. Bindingen af fosfat foregår ved ligandudveksling mellem hydroxylgrupper og/eller vand og

fosfationer over hele det fysiologiske pH-område i mave-tarm-kanalen.

Niveauerne af serumfosfat reduceres som en følgevirkning af den reducerede absorption af fosfat i

kosten.

Klinisk virkning

Et klinisk fase 3-studie er udført hos patienter med CKD i dialyse for at undersøge virkningen og

sikkerheden af Velphoro i denne population. Dette studie var et open-label, randomiseret, aktivt

kontrolleret (sevelamer-karbonat), parallelgruppe-studie på op til 55 uger. Voksne patienter med

hyperfosfatæmi (serumfosfatniveauer ≥ 1,94 mmol/l) blev behandlet med Velphoro med en startdosis

på 1.000 mg jern/dag efterfulgt af en dosistitreringsperiode på 8 uger. Noninferioritet over for

sevelamer-karbonat blev fastlagt ved uge 12. Forsøgspersonerne fortsatte på deres studiemedicinering

fra uge 12 til uge 55. Fra uge 12 til 24 var dosistitrering tilladt af hensyn til både tolerabilitet og

virkning. Behandlingen af patienter i underpopulationen fra uge 24 til uge 27 med

vedligeholdelsesdosis af Velphoro (1.000 til 3.000 mg jern/dag) eller lav dosis (250 mg jern/dag) af

Velphoro påviste overlegenhed i forhold til vedligeholdelsesdosen.

I Studie-05A blev 1.055 patienter i hæmodialyse (N = 968) eller peritonealdialyse (N = 87) med

serumfosfat ≥ 1,94 mmol/l efter en 2–4 ugers periode med udvaskning af fosfatbinder randomiseret og

behandlet med enten Velphoro med en startdosis på 1.000 mg jern/dag (N = 707) eller aktivt

kontrolleret (sevelamer-karbonat, N = 348) i 24 uger. I slutningen af uge 24 blev 93 patienter i

hæmodialyse, hvis serumfosfatniveauer blev kontrolleret (< 1,78 mmol/l) med Velphoro i den første

del af studiet, igen randomiseret til enten at fortsætte behandlingen med deres vedligeholdelsesdosis

fra uge 24 (N = 44) eller en ikke-effektiv lavdosiskontrol på 250 mg jern/dag (N = 49) af Velphoro i

yderligere 3 uger.

Efter afslutning af Studie-05A blev 658 patienter (597 i hæmodialyse og 61 i peritonealdialyse)

behandlet i det 28 uger lange forlængede studie (Studie-05B) med enten Velphoro (N = 391) eller

sevelamer-karbonat (N = 267) i overensstemmelse med deres oprindelige randomisering.

Det gennemsnitlige serumfosfatniveau var 2,5 mmol/l ved

baseline

og 1,8 mmol/l ved uge 12 for

Velphoro (fald på 0,7 mmol/l). Tilsvarende niveauer for sevelamer-carbonat ved

baseline

henholdsvis 2,4 mmol/l og 1,7 mmol/l ved uge 12 (fald på 0,7 mmol/l).

Faldet i serumphosphat blev opretholdt over 55 uger. Serumfosfatniveauerne og calcium-fosfat-

produktniveauerne blev reduceret som en følgevirkning af den reducerede absorption af fosfat i kosten.

Responsraterne, defineret som andelen af forsøgspersoner, der opnår serumfosfatniveauer inden for det

anbefalede niveau fra KDOQI

(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative)

, var henholdsvis 45,3 %

og 59,1 % ved uge 12 og 51,9 % og 55,2 % ved uge 52 for Velphoro og sevelamer-karbonat.

Den gennemsnitlige daglige dosis af Velphoro i løbet af 55 ugers behandling var 1.650 mg jern, og den

gennemsnitlige daglige dosis af sevelamer-karbonat var 6.960 mg.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Velphoro i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til behandling af

hyperfosfatæmi (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Velphoro fungerer ved binding af fosfat i mave-tarm-kanalen, og serumkoncentrationen er derfor ikke

relevant for dets virkning. Pga. uopløseligheden og egenskaberne for degradering af Velphoro kan der

ikke udføres klassiske farmakokinetiske studier, f.eks. bestemmelse af fordelingsvolumen, areal under

kurven, gennemsnitlig residenstid osv.

I 2 fase 1-studier blev det konkluderet, at potentialet for jernoverbelastning er minimal, og der er ikke

observeret dosisafhængige virkninger hos raske frivillige.

Absorption

Den aktive substans for Velphoro, pn-FeOOH, er praktisk talt uopløselig og absorberes derfor ikke.

Dets degraderingsprodukt, mononukleære jernarter, kan dog frigives fra overfladen af pn-FeOOH og

absorberes.

Der blev ikke udført absolutte absorptionsstudier hos mennesker. Prækliniske studier i flere arter

(rotter og hunde) viste, at den systemiske absorption var meget lav (≤ 1 % af den administrerede dosis).

Optagelsen af jern fra radioaktivt mærket Velphoro-lægemiddelstof, 2.000 mg jern på 1 dag, blev

undersøgt hos 16 CKD-patienter (8 patienter inden dialyse og 8 hæmodialysepatienter) og 8 raske

frivillige med lave jerndepoter (serumferritin < 100 mikrog/l). Hos raske forsøgspersoner blev den

gennemsnitlige optagelse af radioaktivt mærket jern i blodet estimeret til at være 0,43 % (område:

0,16–1,25 %) på dag 21, hos patienter inden dialyse 0,06 % (område: 0,008–0,44 %) og hos

hæmodialysepatienter 0,02 % (i et område fra 0–0,04 %). Blodniveauerne for radioaktivt mærket jern

var meget lave og begrænset til erytrocytterne.

Fordeling

Der blev ikke udført fordelingsstudier hos mennesker. Prækliniske studier i flere arter (rotter og hunde)

viste, at pn-FeOOH fordeles fra plasma til lever, milt og knoglemarv og udnyttes ved at blive

inkorporeret i de røde blodlegemer.

Hos patienter forventes det også, at absorberet jern fordeles til målorganerne, dvs. lever, milt og

knoglemarv, og udnyttes ved at blive inkorporeret i de røde blodlegemer.

Biotransformation

Den aktive substans for Velphoro, pn-FeOOH, metaboliseres ikke. Degraderingsproduktet af Velphoro,

mononukleære jernarter, kan dog frigives fra overfladen af polynukleært jern(III)-oxyhydroxid og

absorberes. Kliniske studier har påvist, at den systemiske absorbering af jern fra Velphoro er lav.

In vitro

-data antyder, at saccharose- og stivelseskomponenter i lægemiddelstoffet kan fordøjes til

henholdsvis glucose og fructose og maltose og glucose. Disse stoffer kan absorberes i blodet.

Elimination

I dyrestudier med rotter og hunde, som fik lægemiddelstoffet

Fe-Velphoro oralt, blev der fundet

radioaktivt mærket jern i afføring, men ikke i urin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

Virkninger, set i studiet af embryo-føtal udviklingstoksicitet hos kaniner (knoglevariationer og

ufuldstændig ossifikation), er relateret til overdreven farmakologi og er sandsynligvis ikke relevante

for patienter. I yderligere studier af reproduktionstoksicitet sås ingen bivirkninger.

Studier af karcinogenicitet blev udført i mus og rotter. Der var ingen tydelige tegn på karcinogen

virkning hos mus. Der blev observeret slimhindehyperplasi med dannelse af divertikler/cyster i colon

og caecum i mus efter 2 års behandling. Dette blev dog anset for værende en artsspecifik virkning, idet

der ikke sås nogen divertikler/cyster i længerevarende studier hos rotter og hunde. Hos rotter var der

en lille stigning i forekomsten af benign C-celleadenom i thyroidea hos hanrotter, der fik den højeste

dosis af sucroferrioxyhydroxid. Dette menes med stor sandsynlighed at skyldes en adaptiv respons på

den farmakologiske virkning af lægemidlet og menes derfor ikke at være klinisk relevant.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Skovbærsmag

Neohesperidin-dihydrochalcon

Magnesiumstearat

Kolloid, vandfri silica

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Opbevaring efter anbrud af flasken: 90 dage

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Flaske af højdensitetspolyethylen (HDPE) med børnesikret polypropylenlukning og folieforsegling,

der indeholder et tørremiddel med molekularsieve og vat. Pakningsstørrelser med 30 eller 90

tyggetabletter.

Børnesikret, perforeret enkeltdosisblisterpakning af aluminium/aluminium. Hver blisterpakning

indeholder 6 tyggetabletter. Pakningsstørrelser med 30 × 1 eller multipakke med 90 (3 pakker á

30 × 1) tyggetabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris la Défense Cedex

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/943/001

EU/1/14/943/002

EU/1/14/943/003

EU/1/14/943/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 26. august 2014

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Velphoro findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/390444/2014

EMEA/H/C/002705

EPAR - sammendrag for offentligheden

Velphoro

sucroferrioxyhydroxid

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Velphoro. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Velphoro bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Velphoro, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Velphoro, og hvad anvendes det til?

Velphoro er et lægemiddel, der anvendes til at kontrollere blodets indhold af fosfat hos voksne, der har

en langvarig nyresygdom og er i hæmodialyse eller peritonealdialyse for at få fjernet affaldsstoffer i

blodet.

Velphoro anvendes i kombination med andre behandlinger såsom calcium- eller vitamin D-tilskud, der

medvirker til at kontrollere de knoglesygdomme, der er forbundet med nyresvigt og højt fosfatindhold.

Det aktive stof i dette lægemiddel er sucroferrioxyhydroxid (en blanding af polynukleært jern(III)-

oxyhydroxid, saccharose (sukker) og stivelsesarter).

Hvordan anvendes Velphoro?

Velphoro leveres som tyggetabletter (med 500 mg jern). Den normale startdosis er 1 500 mg (3

tabletter) dagligt, der tages hver for sig sammen med et måltid. Dosis af Velphoro bør tilpasses hver

2.-4. uge, indtil fosfatindholdet i blodet er acceptabelt, hvorefter det bør overvåges regelmæssigt. Den

maksimale dosis er 3 000 mg (6 tabletter) dagligt. Patienterne bør overholde den fosfatfattige diæt, de

har fået ordineret. Tabletterne skal tygges, ikke synkes hele.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Velphoro

EMA/390444/2014

Side 2/3

Hvordan virker Velphoro?

Patienter med svær nyresygdom kan ikke udskille fosfat. Dette medfører for højt fosfatindhold i blodet

(hyperfosfatæmi), som i det lange løb kan give komplikationer i form af hjerte- og knoglesygdom.

Det aktive stof i Velphoro, sucroferrioxyhydroxid, er en fosfatbinder. Når Velphoro tages sammen med

et måltid, bindes jernindholdet i Velphoro til fosfatindholdet i føden i tarmen, så det forhindres i at

blive optaget i kroppen, og blodets fosfatindhold holdes nede.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Velphoro?

Velphoro er blevet undersøgt i én hovedundersøgelse med 1 059 voksne med langvarig nyresygdom og

hyperfosfatæmi. Alle patienterne var i dialyse og fik enten Velphoro eller en anden fosfatbinder,

sevelamer, i seks måneder. Efter seks måneder kunne over halvdelen af patienterne derefter fortsætte

på samme behandling i op til et år, mens en lille gruppe fik Velphoro i lavere dosis i kun tre uger. I

undersøgelsen blev ændringen i blodets fosfatmængde registreret, målt i enheden mmol/l.

Velphoro var lige så effektivt som sevelamer til at nedsætte fosfatindholdet i patienternes blod og

opretholde denne virkning. Efter tre måneders behandling faldt blodets fosfatindhold gennemsnitligt

0,7 mmol/l med Velphoro, sammenholdt med 0,8 mmol/l med sevelamer, og efter seks måneders

behandling havde 53% af patienterne på Velphoro normalt fosfatindhold i blodet (1,13-1,78 mmol/l),

sammenholdt med 54% af patienterne på sevelamer. Hos patienter, hvis dosis af dette særnavn

derefter blev sænket, steg fosfatindholdet efter tre uger, hvorimod det holdt sig uændret hos dem, der

fortsatte behandlingen på samme dosis i op til et år.

Hvilke risici er der forbundet med Velphoro?

De almindeligste bivirkninger (der kan forekomme hos mere end én ud af hver 10 behandlede), er

diarré og misfarvet afføring, som kan blive mindre hyppig ved fortsat behandling.

Velphoro må ikke anvendes hos patienter med sygdomme, der medfører ophobning af jern, såsom

hæmokromatose.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og begrænsninger med Velphoro fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Velphoro blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Velphoro overstiger

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP konkluderede, at Velphoro udviste

klar kliniske fordel ved at sænke fosfatindholdet. Der var ingen større sikkerhedsproblemer, og skønt

Velphoro tåltes lidt dårligere end sevelamer, var den overordnede sikkerhedsprofil acceptabel. Risikoen

for ophobning af jern blev anset for begrænset, men burde følges op efter godkendelsen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Velphoro?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Velphoro anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Velphoro, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere information findes i sammenfatningen af risikostyringsplanen

Velphoro

EMA/390444/2014

Side 3/3

Andre oplysninger om Velphoro

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Velphoro den 26. august 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Velphoro findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Velphoro, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 08-2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information