Truvada

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
29-02-2024

Aktiv bestanddel:

emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate

Tilgængelig fra:

Gilead Sciences Ireland UC

ATC-kode:

J05AR03

INN (International Name):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Terapeutisk gruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutisk område:

HIV infektioner

Terapeutiske indikationer:

Treatment of HIV-1 infection: , Truvada is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of HIV-1 infected adults. , Truvada er også indiceret til behandling af HIV-1-inficerede teenagere, med NRTI modstand eller toksiciteter er til hinder for anvendelsen af første linje agenter, i alderen 12 - < 18 år. , Pre-exposure prophylaxis (PrEP): , Truvada is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in adults at high risk.

Produkt oversigt:

Revision: 46

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2005-02-20

Indlægsseddel

                45
B. INDLÆGSSEDDEL
46
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
TRUVADA 200 MG/245 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
emtricitabin/tenofovirdisoproxil
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT INDEN DE BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som De har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller De får
bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne
indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Truvada
3.
Sådan skal De tage Truvada
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
TRUVADA INDEHOLDER TO AKTIVE STOFFER,
_emtricitabin_
og
_tenofovirdisoproxil_
. Begge disse aktive stoffer
er
_antiretroviral_
medicin, som anvendes til behandling af hiv-infektion. Emtricitabin
hører til en
gruppe lægemidler, der kaldes
_nukleosid-revers transkriptase-hæmmere,_
og tenofovir hører til en
gruppe, der kaldes
_nukleotid-revers transkriptase-hæmmere._
De kaldes dog begge generelt for
NRTI'er, og de virker ved at gribe ind i den normale måde, som et
enzym (revers transkriptase)
arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan reproducere sig
selv.
•
TRUVADA BRUGES TIL AT BEHANDLE INFEKTION FORÅRSAGET AF HUMANT
IMMUNDEFEKTVIRUS 1
(HIV 1-INFEKTION) HOS VOKSNE
•
DET BRUGES OGSÅ TIL AT BEHANDLE HIV HOS UNGE I ALDEREN FRA 12 TIL
UNDER 18 ÅR, SOM VEJER
MINDST 35 KG,
og som allerede er blevet behandlet med andre hiv-lægemidler, som
ikke længere
er effektive, eller som har forårsaget bivirkninger.
−
Truvada skal altid anvendes sammen me
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Truvada 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg
tenofovirdisoproxil (svarende
til 300 mg tenofovirdisoproxilfumarat eller 136 mg tenofovir).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver tablet indeholder 91 mg lactosemonohydrat (som monohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Blå, kapselformede, filmovertrukne tabletter, der måler 19 mm x 8,5
mm, og som på den ene side er
præget med „GILEAD“ og på den ene side med „701“ på den
anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
_Behandling af hiv 1-infektion: _
Truvada er indiceret i antiretroviral kombinationsbehandling af hiv
1-inficerede voksne (se pkt. 5.1).
Truvada er også indiceret til behandling af hiv 1-inficerede unge med
NRTI-resistens eller -toksicitet,
der udelukker brug af førstevalgspræparater (se pkt. 4.2, 4.4 og
5.1).
_Profylakse før eksponering (Pre-exposure prophylaxis, PrEP): _
Truvada er i kombination med god praksis for sikker sex indiceret som
profylakse før eksponering
for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet hiv 1-infektion hos
meget udsatte voksne og unge (se
pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Truvada skal initieres af en læge med erfaring i behandlingen af
hiv-infektion.
Dosering
_Behandling af hiv hos voksne og unge i alderen 12 år og derover, der
vejer mindst 35 kg_
: En tablet en
gang dagligt.
_Forebyggelse af hiv hos voksne og unge i alderen 12 år og derover,
der vejer mindst 35 kg:_
En tablet
en gang dagligt.
Der findes separate præparater med emtricitabin og
tenofovirdisoproxil til behandling af hiv 1-
infektion, hvis det bliver nødvendigt at seponere eller ændre dosen
af ét af Truvadas indholdsstoffer.
Se produktresuméerne til disse lægemidler.
3
Hvis en patient glemmer at tage en dosis Truvada i 12 timer efter
tidspunktet, hvor dosen norma
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 14-03-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 14-03-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik