Trumenba

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
20-10-2023

Aktiv bestanddel:

Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp (rekombinant lipideret fHbp (faktor H bindende protein)) subfamilie A; Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp (rekombinant lipideret fHbp (faktor H bindende protein)) subfamilie B

Tilgængelig fra:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC-kode:

J07AH09

INN (International Name):

meningococcal group b vaccine (recombinant, adsorbed)

Terapeutisk gruppe:

Bacterial vaccines, Meningococcal vaccines

Terapeutisk område:

Meningitis, Meningokok

Terapeutiske indikationer:

Trumenba er indiceret til aktiv immunisering af individer 10 år og ældre for at forhindre invasiv meningokok sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis serogruppe B. Brug af denne vaccine bør være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

Produkt oversigt:

Revision: 16

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2017-05-24

Indlægsseddel

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Trumenba injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte
Meningokok gruppe B-vaccine (rekombinant, adsorberet)
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 dosis (0,5 ml) indeholder:
_Neisseria meningitidis_ serogruppe B fHbp subfamilie A
1,2,3
60 mikrogram
_Neisseria meningitidis_ serogruppe B fHbp subfamilie B
1,2,3
60 mikrogram
1
Rekombinant lipideret fHbp (faktor H-bindingsprotein)
2
Produceret i _Escherichia coli-_celler vha. rekombinant DNA-teknologi
3
Adsorberet til aluminiumphosphat (0,25 milligram aluminium pr. dosis)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Hvid, flydende suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Trumenba er indiceret til aktiv immunisering af personer på 10 år og
derover for at forebygge invasiv
meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis serogruppe B.
Vedrørende information om immunrespons mod specifikke serogruppe
B-stammer, se pkt. 5.1.
Denne vaccine skal anvendes i overensstemmelse med officielle
anbefalinger.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Primær vaccinationsserie_
2 doser: (a 0,5 ml) administreret med et interval på 6 måneder (se
pkt. 5.1).
3 doser: 2 doser (a 0,5 ml) administreret med mindst 1 måneds
mellemrum, efterfulgt af en tredje dosis
mindst 4 måneder efter den anden dosis (se pkt. 5.1).
_Booster-dosis_
Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til
personer, der stadig er i risiko for
invasiv meningokoksygdom (se pkt. 5.1).
_Andre pædiatriske populationer_
3
Trumenbas sikkerhed og virkning hos børn under 10 år er ikke
klarlagt. Aktuelt tilgængelige data for
børn i alderen 1 til 9 år er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1; men der
kan dog ikke fremsættes anbefalinger
om dosering, da der er begrænsede data.
Administration
Kun til intramuskulær injektion. Det foretrukne injektionssted er
musculus deltoideus.
For instruktioner om håndtering af vaccinen før administration, se
pkt. 6.6.
Der fore
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Trumenba injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte
Meningokok gruppe B-vaccine (rekombinant, adsorberet)
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 dosis (0,5 ml) indeholder:
_Neisseria meningitidis_ serogruppe B fHbp subfamilie A
1,2,3
60 mikrogram
_Neisseria meningitidis_ serogruppe B fHbp subfamilie B
1,2,3
60 mikrogram
1
Rekombinant lipideret fHbp (faktor H-bindingsprotein)
2
Produceret i _Escherichia coli-_celler vha. rekombinant DNA-teknologi
3
Adsorberet til aluminiumphosphat (0,25 milligram aluminium pr. dosis)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Hvid, flydende suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Trumenba er indiceret til aktiv immunisering af personer på 10 år og
derover for at forebygge invasiv
meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis serogruppe B.
Vedrørende information om immunrespons mod specifikke serogruppe
B-stammer, se pkt. 5.1.
Denne vaccine skal anvendes i overensstemmelse med officielle
anbefalinger.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Primær vaccinationsserie_
2 doser: (a 0,5 ml) administreret med et interval på 6 måneder (se
pkt. 5.1).
3 doser: 2 doser (a 0,5 ml) administreret med mindst 1 måneds
mellemrum, efterfulgt af en tredje dosis
mindst 4 måneder efter den anden dosis (se pkt. 5.1).
_Booster-dosis_
Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til
personer, der stadig er i risiko for
invasiv meningokoksygdom (se pkt. 5.1).
_Andre pædiatriske populationer_
3
Trumenbas sikkerhed og virkning hos børn under 10 år er ikke
klarlagt. Aktuelt tilgængelige data for
børn i alderen 1 til 9 år er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1; men der
kan dog ikke fremsættes anbefalinger
om dosering, da der er begrænsede data.
Administration
Kun til intramuskulær injektion. Det foretrukne injektionssted er
musculus deltoideus.
For instruktioner om håndtering af vaccinen før administration, se
pkt. 6.6.
Der fore
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 20-10-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 06-06-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 20-10-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 20-10-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 20-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 20-10-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 06-06-2017

Se dokumenthistorik