Trevicta (previously Paliperidone Janssen)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-11-2019

Aktiv bestanddel:
paliperidonpalmitat
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
N05AX13
INN (International Name):
paliperidone
Terapeutisk gruppe:
Psycholeptics,
Terapeutisk område:
Skizofreni
Terapeutiske indikationer:
Trevicta, en 3 månedlig injektion, er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, der er klinisk stabile på 1 månedligt injicerbart paliperidonpalmitatprodukt.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004066
Autorisation dato:
2014-12-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/004066

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

15-06-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

TREVICTA 175 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 263 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 350 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 525 mg depotinjektionsvæske, suspension

paliperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TREVICTA

Sådan skal du bruge TREVICTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

TREVICTA indeholder det aktive stof paliperidon, som tilhører klassen antipsykotiske lægemidler

og anvendes til vedligeholdelsesbehandling af symptomerne på skizofreni hos voksne patienter.

Hvis du har reageret positivt på behandling med paliperidonpalmitat til injektion givet én gang om

måneden, kan din læge indlede behandlingen med TREVICTA.

Skizofreni er en sygdom med “positive” og “negative” symptomer. Positive symptomer henviser til

en række symptomer, som normalt ikke er til stede. For eksempel kan en person med skizofreni høre

stemmer eller se ting, som ikke er der (hvilket kaldes hallucinationer), tro ting, som ikke er rigtige

(hvilket kaldes vrangforestillinger), eller føle sig usædvanligt mistænksom over for andre. Negative

symptomer henviser til manglende adfærd eller følelser, som normalt er til stede. For eksempel kan

en person med skizofreni virke tilbageholdende og reagerer måske slet ikke følelsesmæssigt eller

kan have svært ved at tale på en klar og logisk måde. Personer med denne sygdom kan også føle

sig deprimerede, angste, have skyldfølelse eller være anspændte.

TREVICTA kan hjælpe med at lindre symptomerne på din sygdom og nedsætte risikoen for, at dine

symptomer vender tilbage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge TREVICTA

Brug ikke TREVICTA

Hvis du er allergisk over for paliperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

Hvis du er allergisk over for et andet antipsykotisk lægemiddel, der indeholder stoffet

risperidon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger TREVICTA.

Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos ældre patienter med demens. Ældre patienter med demens,

som behandles med andre lignende typer medicin, kan dog have en øget risiko for at få et slagtilfælde

eller dø (se afsnit 4).

Alle lægemidler har bivirkninger, og nogle af bivirkningerne ved dette lægemiddel kan forværre

symptomerne ved andre medicinske tilstande. Det er derfor vigtigt, at du taler med lægen om

følgende tilstande, som kan forværres under behandling med dette lægemiddel:

Hvis du har Parkinsons sygdom.

Hvis du nogensinde har fået stillet en diagnose på en tilstand, hvis symptomer omfatter

høj temperatur og muskelstivhed (også kendt som malignt neuroleptikasyndrom).

Hvis du nogensinde har oplevet ukontrollerede, rykvise bevægelser, som du ikke

kan kontrollere, i ansigtet, tungen eller andre dele af kroppen (tardiv dyskinesi).

Hvis du ved, at du tidligere har haft et lavt niveau af hvide blodlegemer (som måske

eller måske ikke var forårsaget af andre lægemidler).

Hvis du har diabetes eller er disponeret for at få diabetes.

Hvis du har haft brystkræft eller en tumor i hypofysen i hjernen.

Hvis du har en hjertesygdom eller får en behandling mod en hjertesygdom, der gør,

at du har tendens til lavt blodtryk.

Hvis dit blodtryk falder, når du rejser dig eller sætter dig op pludseligt.

Hvis du har krampeanfald.

Hvis du har nyreproblemer.

Hvis du har leverproblemer.

Hvis du har langvarig og/eller smertefuld rejsning.

Hvis du har problemer med at kontrollere din krops kernetemperatur eller med overophedning.

Hvis du har et unormalt højt niveau af hormonet prolaktin i blodet, eller hvis du muligvis har

en prolaktinafhængig svulst.

Hvis du eller en anden i din familie har haft en eller flere blodpropper, da antipsykotika er sat

i forbindelse med dannelse af blodpropper.

Tal med din læge, hvis du har eller har haft en eller flere af disse tilstande, da lægen kan ønske at

ændre din dosis eller overvåge dig i en periode.

Da et faretruende lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som er nødvendige for at bekæmpe

infektioner i blodet, er observeret i meget sjældne tilfælde hos patienter, som fik dette lægemiddel,

vil din læge muligvis kontrollere antallet af hvide blodlegemer i dit blod.

Selv om du tidligere har kunnet tåle oral (gennem munden) paliperidon eller risperidon, kan der i

sjældne tilfælde opstå allergiske reaktioner efter injektion af TREVICTA. Du skal straks søge læge,

hvis du får udslæt, hævelse i svælg eller hals, kløe eller vejrtrækningsproblemer, da dette kan være

tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Dette lægemiddel kan medføre vægtstigning. Betydelig vægtstigning kan påvirke dit helbred negativt.

Din læge bør veje dig regelmæssigt.

Da der er observeret sukkersyge (diabetes mellitus) eller forværring af allerede eksisterende diabetes

mellitus hos patienter, som tager dette lægemiddel, skal din læge kontrollere, om der er tegn på højt

blodsukker. Hos patienter med allerede eksisterende diabetes mellitus, skal blodsukkeret måles

regelmæssigt.

Da dette lægemiddel kan mindske din trang til at kaste op, er der en risiko for, at dette kan skjule

kroppens normale reaktion på indtagelse af giftige stoffer eller andre medicinske tilstande.

Under operation i øjet for uklarhed af linsen (grå stær) er det muligt, at pupillen (den sorte prik i

midten af øjet) ikke forstørres som nødvendigt. Endvidere kan muskelspændingen i iris (den farvede

del af øjet) blive ”slap” under operation, og dette kan føre til øjenskade. Hvis du planlægger at blive

opereret i øjet, skal du sørge for at informere øjenlægen om, at du bruger dette lægemiddel.

Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke til personer under 18 år. Det vides ikke, om det er sikkert og effektivt

hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med TREVICTA

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller

planlægger at bruge anden medicin.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis af dette lægemiddel, hvis du tager det sammen

med carbamazepin (et middel til behandling af epilepsi og humørsvingninger).

Da dette lægemiddel primært virker i hjernen, kan brug af andre lægemidler, der ligeledes virker i

hjernen, medføre en forstærkning af bivirkninger, som f.eks. søvnighed eller andre virkninger på

hjernen som f.eks. andre antipsykotika, opioider, antihistaminer og sovemidler.

Da dette lægemiddel kan sænke blodtrykket, skal du være forsigtig, når du bruger dette lægemiddel

sammen med andre lægemidler, der også sænker blodtrykket.

Dette lægemiddel kan mindske effekten af lægemidler mod Parkinsons sygdom og uro i benene

(Restless Legs Syndrome, RLS) (f.eks. levodopa).

Dette lægemiddel kan medføre et unormalt elektrokardiogram (EKG), der viser, at en elektrisk impuls

er lang tid om at vandre gennem en bestemt del at hjertet (hvilket er kendt som “QT-forlængelse”).

Andre lægemidler, der har denne virkning, omfatter visse lægemidler, der anvendes til behandling

af hjerterytmen eller til behandling af infektion, og andre antipsykotika.

Hvis du har tendens til at få krampeanfald, kan dette lægemiddel forøge risikoen for, at dette

forekommer. Andre lægemidler, der har denne virkning, omfatter visse lægemidler, der anvendes

til behandling af depression eller til behandling af infektion, og andre antipsykotika.

TREVICTA bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der øger aktiviteten i

centralnervesystemet (psykostimulanser som f.eks. methylphenidat).

Brug af TREVICTA sammen med alkohol

Alkohol skal undgås.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du må ikke bruge

dette lægemiddel under graviditet, medmindre du har talt med lægen om det. Følgende symptomer kan

forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget paliperidon i sidste trimester (de sidste tre måneder af

graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær

og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse symptomer, bør du kontakte din læge.

Dette lægemiddel kan videregives fra moderen til barnet gennem mælken og kan skade barnet. Du må

derfor ikke amme, når du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed, ekstrem træthed og synsproblemer under behandling med dette

lægemiddel (se afsnit 4). Dette skal du være opmærksom på i situationer, hvor fuld opmærksomhed

er påkrævet, f.eks. ved bilkørsel og betjening af maskiner.

TREVICTA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, det vil sige, at det stort set

er “natriumfrit”.

3.

Sådan skal du bruge TREVICTA

Dette lægemiddel gives af din læge eller anden sundhedsperson. Lægen fortæller dig, hvornår du

behøver din næste indsprøjtning. Det er vigtigt, at du ikke går glip af den planlagte dosis. Hvis du

ikke kan overholde aftalen, skal du sørge for straks at ringe til lægen, så du kan lave en ny aftale

så hurtigt som muligt.

Du får en indsprøjtning af TREVICTA i overarmen eller ballen én gang hver 3. måned.

Afhængigt af dine symptomer kan lægen øge eller reducere den mængde af medicin, du får på

tidspunktet for din planlagte indsprøjtning.

Patienter med nyreproblemer

Hvis du har lette nyreproblemer, vil din læge bestemme den passende dosis af TREVICTA baseret

på den dosis af 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion, som du har fået. Hvis du har moderate

eller alvorlige nyreproblemer, må du ikke bruge dette lægemiddel.

Ældre

Din læge vil bestemme din dosis af dette lægemiddel, hvis din nyrefunktion er nedsat.

Hvis du får mere TREVICTA end nødvendigt

Denne medicin vil blive givet til dig under lægelig overvågning. Det er derfor usandsynligt,

at du vil få for meget.

Patienter, der har fået for meget paliperidon, kan muligvis opleve følgende symptomer:

Døsighed eller sløvhed, hurtige hjerteslag, lavt blodtryk, et unormalt elektrokardiogram (måling af

hjertets elektriske aktivitet) eller langsomme eller unormale bevægelser af ansigtet, kroppen, armene

eller benene.

Hvis du holder op med at bruge TREVICTA

Hvis du ophører med at få indsprøjtningerne, kan dine symptomer på skizofreni blive værre.

Du bør ikke holde op med at bruge denne medicin, medmindre du får besked på det af lægen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du:

får blodpropper i venerne - særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen

på benene). Blodpropper kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage

brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du omgående

søge læge eller skadestue.

er dement og oplever en pludselig forandring i din sindstilstand eller pludselig svækkelse eller

følelsesløshed i ansigtet, arme eller ben – især i den ene side – eller taleforstyrrelser, også selv

om det er kortvarigt. Disse symptomer kan være tegn på et slagtilfælde.

får feber, muskelstivhed, svedudbrud eller svækket bevidsthed (en tilstand kaldet malignt

neuroleptikasyndrom). Du kan have behov for omgående behandling.

er mand og får langvarig eller smertefuld rejsning. Dette kaldes priapisme. Du kan have behov

for omgående behandling.

får ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Du skal måske holde op

med at tage paliperidon.

oplever en alvorlig allergisk reaktion, som er kendetegnet ved feber, hævet mund, ansigt, læbe

eller tunge, stakåndethed, kløe, hududslæt og undertiden fald i blodtrykket (også kaldet en

“anafylaktisk reaktion”). Selv om du tidligere har kunnet tåle oral risperidon eller oral

paliperidon, er der i sjældne tilfælde forekommet allergiske reaktioner efter injektion af

paliperidon.

planlægger at blive opereret i øjet, skal du sørge for at informere øjenlægen om, at du bruger

dette lægemiddel. Under operation i øjet for uklar linse (grå stær) er det muligt, at

muskelspændingen i iris (den farvede del af øjet) kan blive nedsat under operation (kendt som

”floppy iris syndrom”), og dette kan føre til øjenskade.

er vidende om, at du har et farligt lavt antal af visse typer af hvide blodlegemer, der er

nødvendige for at bekæmpe infektioner i blodet.

Følgende bivirkninger kan forekomme:

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer

problemer med at falde i søvn eller sove igennem.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer

forkølelsessymptomer, urinvejsinfektion, influenza-lignende symptomer

TREVICTA kan medføre en stigning i niveauet af et hormon, som kaldes "prolaktin", som

påvises ved en blodprøve (medfører ikke altid symptomer). Symptomer på forhøjet prolaktin

kan omfatte: Hos mænd: brystforstørrelse, problemer med at få eller opretholde erektioner eller

anden seksuel dysfunktion, Hos kvinder: ubehag i brysterne, mælkeflåd fra brysterne, udebleven

menstruation eller andre forstyrrelser af menstruationscyklus

højt blodsukker, vægtstigning, vægttab, nedsat appetit

irritabilitet, depression, angst

følelse af rastløshed

parkinsonisme: Denne tilstand kan omfatte langsomme eller besværede bevægelser, følelse af at

have stive eller stramme muskler (og dermed rykvise bevægelser) og undertiden også en følelse

af, at bevægelsen "fryser" og derefter genoptages. Andre tegn på parkinsonisme omfatter en

langsom slæbende gang, rystelser i hvile, øget spytproduktion og/eller savlen samt tab af

ansigtsmimik

følelse af rastløshed, søvnighed eller af at være mindre kvik

dystoni: Dette er en tilstand, som medfører langsomme eller vedvarende ufrivillige

muskelsammentrækninger. Dystoni kan omfatte alle dele af kroppen (og kan medføre en

unormal kropsholdning), men involverer dog ofte ansigtsmusklerne, herunder unormale øjen-,

mund-, tunge- eller kæbebevægelser (grimasser)

svimmelhed

dyskinesi: Dette er en tilstand, som omfatter ufrivillige muskelbevægelser, og som kan omfatte

gentagne, spastiske eller vridende bevægelser eller muskeltrækninger

tremor (rysten)

hovedpine

hurtig hjerterytme

højt blodtryk

hoste, stoppet næse

mavesmerter, opkastning, kvalme, forstoppelse, diarré, fordøjelsesbesvær, tandpine

forhøjede leveraminotransferaser i blodet

knogle- eller muskelsmerter, rygsmerter, ledsmerter

udebleven menstruation, lækage af mælk fra brysterne

feber, svaghed, træthed

reaktioner på injektionsstedet, herunder kløe, smerter eller hævelse.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 100 personer

lungebetændelse, infektion i brystet (bronkitis), luftvejsinfektion, bihulebetændelse,

blærebetændelse, infektion i øret, halsbetændelse, svampeinfektion i neglene, infektion i huden

nedsat antal hvide blodlegemer, fald i den type hvide blodlegemer, som beskytter dig mod

infektion, nedsat antal blodplader (blodlegemer, der medvirker til at stoppe blødninger), anæmi

allergisk reaktion

diabetes eller forværring af diabetes, forhøjet insulin (et hormon, som styrer

blodsukkerniveauet) i blodet

øget appetit

appetitløshed og deraf følgende underernæring og lav kropsvægt

højt indhold i blodet af triglycerider (et fedtstof), forhøjet kolesterol i blodet

søvnforstyrrelse, opstemthed (mani), nedsat seksualdrift, nervøsitet, mareridt

tardiv dyskinesi (ukontrollerede, rykvise bevægelser, som du ikke kan kontrollere i ansigtet,

tungen eller andre dele af kroppen). Fortæl straks din læge, hvis du oplever ufrivillige rytmiske

bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Det kan være nødvendigt at ophøre med dette

lægemiddel.

besvimelse, rastløs trang til at bevæge kroppen, svimmelhed efter at have rejst sig op,

opmærksomhedsforstyrrelse, talebesvær, tab af eller unormal smagssans, nedsat følelse i huden

over for smerte og berøring, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden eller følelsesløshed

sløret syn, øjeninfektion eller røde øjne, tørre øjne

en følelse af at det hele drejer rundt (vertigo), ringen for ørerne, smerter i ørerne

forstyrrelse i den elektriske overledning mellem den øvre og nedre del af hjertet, unormal

elektrisk ledning i hjertet, forlænget QT-interval, hurtig hjerterytme efter at have rejst dig op,

langsom hjerterytme, unormalt ekg (elektrokardiogram), en flagrende eller hamrende

fornemmelse i brystet (hjertebanken)

lavt blodtryk, blodtryksfald efter at have rejst sig op (derfor kan nogle personer, som tager dette

lægemiddel, føle, at de skal besvime, være svimle eller besvime, hvis de rejser sig eller

sætter sig op pludseligt)

kortåndethed, tilstopning af luftvejene, hvæsen, ondt i halsen, næseblod

ubehag i maven, mave- eller tarminfektion, problemer med at synke, mundtørhed, voldsom

luftafgang fra tarmen

forhøjet GGT (et leverenzym kaldet gammaglutamyltransferase) i blodet, forhøjede

leverenzymer i blodet.

nældefeber, kløe, udslæt, hårtab, eksem, tør hud, hudrødme, akne

stigning i blodet af kreatinkinase, et enzym, der undertiden frigives ved muskelnedbrydning

muskelkramper, stive led, muskelsvaghed, nakkesmerter

urininkontinens (ufrivillig vandladning), hyppig vandladning, smerter ved vandladning

erektil dysfunktion, ejakulationsforstyrrelse, udebleven menstruation eller andre problemer med

menstruationscyklus (kvinder), brystudvikling hos mænd, seksuel dysfunktion, smerter

i brysterne

hævelse i ansigtet, munden, øjnene eller læberne, hævelse i kroppen, arme eller ben.

forhøjet kropstemperatur

ændret gang, brystsmerter, ubehag i brystet, utilpashed

fortykket hud

fald.

Sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer

øjeninfektion

betændelse i huden som skyldes mider, byld under huden

stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer) i blodet

unormal udskillelse af et hormon, som styrer urinmængden

sukker i urinen

livstruende komplikationer ved ukontrolleret diabetes

lavt blodsukker

uforholdsmæssig stor indtagelse af vand

forvirring

ikke at bevæge sig eller reagere i vågen tilstand (katatoni)

søvngængeri

manglende evne til at vise følelser

manglende evne til at opnå orgasme

malignt neuroleptikasyndrom (forvirring, nedsat eller tab af bevidsthed, høj feber og svær

muskelstivhed), problemer med blodkarrene i hjernen, herunder pludseligt tab af blodforsyning

til hjernen (slagtilfælde eller "mini-slagtilfælde”), manglende respons på stimuli,

bevidsthedstab, lavt bevidsthedsniveau, krampeanfald, balanceforstyrrelser

unormal koordination

glaukom (øget tryk i øjet)

problemer med øjenbevægelse, rullende øjne, øget følsomhed i øjnene overfor lys, øget

tåreproduktion, røde øjne

atrieflimren (en unormal hjerterytme), uregelmæssig hjerterytme

blodpropper i blodårerne (venerne), især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødme i benet). Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du øjeblikkeligt søge læge

eller skadestue

blussen

vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø)

ophobning af væske i lungerne

knitrende lungelyde

betændelse i bugspytkirtlen, opsvulmet tunge, ufrivillig afføring, meget hård afføring

sprukne læber

udslæt relateret til medicin, fortykkelse af huden, skæl

hævede led

manglende evne til at lade vandet

ubehag i brysterne, forstørrelse af kirtlerne i brysterne, brystforstørrelse

udflåd

meget lav kropstemperatur, kulderystelser, tørst

abstinenssymptomer i forbindelse med ophør med medicin

ophobning af pus på grund af infektion på injektionsstedet, dyb hudinfektion, cyste på

injektionsstedet, blodudtrædning på injektionsstedet.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data

faretruende lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som er nødvendige for at bekæmpe

infektioner i blodet

alvorlig allergisk reaktion kendetegnet ved feber, hævelse af munden, ansigtet, læberne eller

tungen, kortåndethed, kløe, udslæt og undertiden blodtryksfald

faretruende stor indtagelse af vand

søvnrelateret spiseforstyrrelse

koma på grund af dårligt kontrolleret diabetes mellitus

hovedrysten

blodprop i lungerne, som giver brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du bemærker nogle af

disse symptomer, skal du øjeblikkeligt søge læge eller skadestue.

hurtig, overfladisk vejrtrækning, lungebetændelse, der skyldes mad 'i den gale hals', ændret

stemme

nedsat iltforsyning til dele af kroppen (på grund af nedsat blodgennemstrømning)

blokering af tarmen, manglende tarmbevægelser, som forårsager forstoppelse

gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

alvorlig allergisk reaktion med hævelse, som kan omfatte svælget og medføre

vejrtrækningsbesvær

misfarvning af huden, afskallende og kløende hovedbund eller hud.

unormal kropsholdning

spædbørn født af mødre, der har taget TREVICTA under graviditeten, kan få bivirkninger

af medicinen og/eller abstinenssymptomer, såsom irritabilitet, langsomme eller vedvarende

muskelsammentrækninger, rysten, søvnighed, problemer med vejrtrækning eller fødeindtagelse.

priapisme (forlænget erektion, som kan kræve kirurgisk behandling)

et fald i kropstemperatur

døde hudceller på injektionsstedet, et sår på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TREVICTA indeholder:

Aktivt stof: paliperidon

Hver TREVICTA 175 mg fyldt injektionssprøjte indeholder 273 mg paliperidonpalmitat.

Hver TREVICTA 263 mg fyldt injektionssprøjte indeholder 410 mg paliperidonpalmitat.

Hver TREVICTA 350 mg fyldt injektionssprøjte indeholder 546 mg paliperidonpalmitat.

Hver TREVICTA 525 mg fyldt injektionssprøjte indeholder 819 mg paliperidonpalmitat.

Øvrige indholdsstoffer:

Polysorbat 20

Polyethylenglycol 4000

Citronsyremonohydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

TREVICTA er en hvid til off-white depotinjektionsvæske, suspension, i en fyldt injektionssprøjte.

Lægen eller sygeplejersken vil ryste sprøjten kraftigt for at blande indholdet, før det gives som

en indsprøjtning.

Hver pakning indeholder 1 fyldt injektionssprøjte og 2 kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB “JOHNSON & JOHNSON”

Tel: +370 5 278 68 88

България

”Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.:+359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel:+420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.:+36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal

Tel.: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tel: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

C/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā

Tel: +371 6789 3561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale og skal læses af lægen og

sundhedspersonalet sammen med alle oplysningerne i produktresuméet.

Administreres hver 3. måned

Ryst sprøjten kraftigt i mindst 15 sekunder

Kun til intramuskulær injektion. Må ikke administreres ad nogen anden vej.

Vigtigt

Læs alle anvisninger inden brug. Der kræves stor opmærksomhed med denne trinvise brugsanvisning

for at sikre vellykket administration af TREVICTA.

TREVICTA skal administreres af sundhedspersonale som en enkelt injektion. Dosis MÅ IKKE

opdeles i flere injektioner.

TREVICTA er udelukkende beregnet til intramuskulær anvendelse. Injicer langsomt og dybt i den

valgte muskel, og sørg for at undgå injektion i en blodåre.

Dosering

TREVICTA skal administreres en gang hver 3. måned.

Klargøring

Fjern etiketten fra sprøjten og klæb den i patientjournalen.

TREVICTA skal rystes i længere tid og mere kraftigt end 1-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion. Ryst sprøjten kraftigt med sprøjtens spids opad, i mindst 15 sekunder, inden for

5 minutter før administration (se trin 2).

Valg af tyndvægget sikkerhedskanyle

De tyndvæggede sikkerhedskanyler er fremstillet til brug med TREVICTA. Det er vigtigt, at du kun

bruger kanylerne i TREVICTA-pakken.

Indhold af dosispakke

Valg af kanyle afhænger af injektionssted og patientens vægt.

Ved administration i musculus deltoideus

Hvis patienten vejer:

Mindre end 90 kg

pink muffe

90 kg eller derover

gul muffe

Ved administration i musculus gluteus maximus

Uanset patientens vægt:

gul muffe

Bortskaf straks den ubrugte kanyle i en godkendt beholder til skarpe

genstande. Ubrugte kanyler må ikke gemmes til fremtidig brug.

Vælg kanyle

1

Gå videre til næste trin straks efter

omrystning. Hvis der går mere end

5 minutter inden injektion, skal

sprøjten omrystes kraftigt igen,

med sprøjtespidsen opad, i mindst

15 sekunder til at resuspendere

medicinen.

RYST KRAFTIGT i mindst

15 sekunder

Med sprøjtespidsen opad, RYST

KRAFTIGT med løst håndled i

mindst 15 sekunder for at sikre

en homogen suspension.

BEMÆRK: Denne medicin skal

rystes længere og mere kraftigt end 1-

månedlig paliperidonpalmitat

til injektion.

Klargøring til injektion

2

Kontrollér suspensionen

Efter omrystning af sprøjten i mindst 15 sekunder, kontrolleres suspensionens udseende i vinduet.

Suspensionen bør være ensartet og mælkeagtig hvid i farve.

Det er også normalt at se små luftbobler.

Åbn posen med kanylen og fjern hætten

Åbn først posen med kanylen ved at trække indpakningen halvvejs af. Anbring på en ren overflade.

Hold derefter sprøjten opad og vrid og træk i gummihætten for at fjerne den.

Tag fat i posen med kanylen

Fold kanyleafdækningen og plastbakken tilbage. Grib om kanylehætten ved brug af posen, som vist.

Påsæt kanylen

Brug den anden hånd til at holde på sprøjtens luerstykke og sæt den på sikkerhedskanylen med en let

vridende bevægelse i urets retning.

Undgå at fjerne posen, indtil sprøjte og kanyle er forsvarligt fastgjort.

Fjern kanylehætten

Træk kanylehætten af kanylen i en lige bevægelse.

Undgå at vride hætten, da dette kan løsne kanylen fra sprøjten.

Fjern luftbobler

Hold sprøjten opad og bank forsigtigt så eventuelle luftbobler stiger til toppen.

Tryk langsomt og forsigtigt på stemplet for at fjerne luft.

Injicer dosis

Injicer langsomt hele indholdet af sprøjten intramuskulært, dybt ind i den valgte musculus

deltoideus- eller musculus gluteus maximus.

Må ikke administreres ad nogen anden vej.

Gør kanylen sikker

Efter at injektionen er gennemført, anvendes tommelfingeren eller en plan overflade til at aktivere

kanylebeskyttelsessystemet. Kanylen er sikker, når der høres et “klik”.

Efter injektion

4

Injicer

3

Musculus

deltoideus

eller

Pink

muffe

muffe

Gluteus

maximus

muffe

KLIK!

Bortskaf på korrekt vis

Bortskaf sprøjten og den ubrugte kanyle i en godkendt beholder til skarpe genstande.

De tyndvæggede sikkerhedskanyler er specielt fremstillet til brug

med TREVICTA. Den ubrugte kanyle skal bortskaffes og må ikke

gemmes til fremtidig brug.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TREVICTA 175 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 263 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 350 mg depotinjektionsvæske, suspension

TREVICTA 525 mg depotinjektionsvæske, suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

175 mg depotinjektionsvæske, suspension

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 273 mg paliperidonpalmitat svarende til 175 mg paliperidon.

263 mg depotinjektionsvæske, suspension

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 410 mg paliperidonpalmitat svarende til 263 mg paliperidon.

350 mg depotinjektionsvæske, suspension

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 546 mg paliperidonpalmitat svarende til 350 mg paliperidon.

525 mg depotinjektionsvæske, suspension

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 819 mg paliperidonpalmitat svarende til 525 mg paliperidon.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotinjektionsvæske, suspension.

Suspensionen er hvid til off-white. Suspensionen er pH-neutral (ca. 7,0).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

TREVICTA, der er en tremånedlig injektion, er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni

hos voksne patienter, der er klinisk stabile på 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Patienter, der er tilstrækkeligt behandlet med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion (så vidt

muligt i fire måneder eller mere), og som ikke kræver dosisjustering, kan skiftes til 3-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion.

TREVICTA påbegyndes i stedet for den næste planlagte dosis med 1-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion (± 7 dage). Doseringen af TREVICTA skal baseres på den tidligere dosis med 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion, idet der anvendes en 3½-gang højere dosis som vist i

nedenstående tabel:

TREVICTA-doser til patienter, der har været tilstrækkelig behandlet med 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion

Hvis den sidste dosis af 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion er

Påbegyndes TREVICTA

med følgende dosis

50 mg

175 mg

75 mg

263 mg

100 mg

350 mg

150 mg

525 mg

Der er ingen tilsvarende dosis af TREVICTA for dosen på 25 mg af 1-månedlig paliperidonpalmitat

til injektion, da dette ikke er blevet undersøgt.

Efter den indledende dosis af TREVICTA, skal TREVICTA administreres som intramuskulær

injektion én gang hver 3 måned (± 2 uger, se også afsnittet Oversprungne doser).

Dosen af TREVICTA kan om nødvendigt justeres hver 3. måned i trin inden for intervallet 175 mg

til 525 mg afhængig af tolerabilitet og/eller virkning på den individuelle patient. På grund af

TREVICTA's langtidsvirkende effekt, er patientens respons på en justeret dosis muligvis ikke

synlig i flere måneder (se pkt. 5.2). Hvis en patient forbliver symptomatisk, skal denne behandles

i henhold til klinisk praksis.

Skift fra andre antipsykotiske lægemidler

Patienten må ikke skiftes direkte fra andre antipsykotika, eftersom 3-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion kun må påbegyndes, efter at patienten er klinisk stabil på 1-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion.

Skift fra TREVICTA til andre antipsykotiske lægemidler

Hvis behandling med TREVICTA seponeres, skal der tages hensyn til dets forlængede frigivelse

af lægemiddelstoffet.

Skift fra TREVICTA til 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion

Ved skift fra TREVICTA til 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion, skal 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion administreres på det tidspunkt, hvor den næste TREVICTA-dosis

skulle have været administreret, idet der anvendes en 3½-gang lavere dosis som vist i nedenstående

tabel. Opstartsdosis som beskrevet i ordinationsoplysningerne i produktresuméet for 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion er ikke påkrævet. 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion skal

derefter fortsat doseres med månedlige intervaller som beskrevet i ordinationsoplysningerne i

produktresuméet.

Doser af 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion til patienter, der skifter fra TREVICTA

Hvis den sidste dosis af TREVICTA er

Påbegyndes 1-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion 3 måneder senere med følgende dosis

175 mg

50 mg

263 mg

75 mg

350 mg

100 mg

525 mg

150 mg

Skift fra TREVICTA til orale daglige paliperidon-depottabletter

Ved skift fra TREVICTA til paliperidon-depottabletter, bør den daglige dosis

paliperidon-depottabletter startes 3 måneder efter den sidste dosis TREVICTA, og behandlingen

med paliperidon-depottabletter bør fortsættes som beskrevet i nedenstående tabel. Følgende tabel

indeholder anbefalede regimer for dosiskonvertering, som gør det muligt for patienter, der tidligere

er stabiliseret på forskellige doser TREVICTA, at opnå lignende paliperidon-eksponering med

paliperidon-depottabletter.

Dosering af paliperidon-depottabletter til patienter, der skifter fra TREVICTA*

Sidste dosis

TREVICTA

(uge 0)

Ugenumer efter sidste dosis TREVICTA

Uge 12 til uge 18,

begge inklusive

Uge 19 til uge 24,

begge inklusive

Fra uge 25 og frem

Daglig dosis paliperidon-depottabletter

175 mg

3 mg

3 mg

3 mg

263 mg

3 mg

3 mg

6 mg

350 mg

3 mg

6 mg

9 mg

525 mg

6 mg

9 mg

12 mg

Dosering af paliperidon-depottabletter en gang dagligt bør individualiseres til den enkelte patient under hensyntagen

til variabler såsom årsag til skift, respons på tidligere paliperidon-behandling, sværhedsgraden af psykotiske

symptomer og/eller tilbøjelighed til bivirkninger.

Oversprungen dosis

Doseringsvindue

TREVICTA skal injiceres en gang hver 3. måned. For at undgå at en dosis TREVICTA springes over,

kan patienten gives en injektion op til to uger før eller efter, at der er gået tre måneder.

Oversprungne doser

Hvis en planlagt dosis springes over, og tiden

siden sidste injektion er

Handling

> 3½ måneder op til 4 måneder

Injektionen skal administreres hurtigst muligt,

og derefter genoptages tidsplanen med

tremåneders injektion.

4 måneder til 9 måneder

Brug det anbefalede genopstartsregime vist

i nedenstående tabel.

> 9 måneder

Genopstart behandling med 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion som beskrevet

i ordinationsoplysningerne for det pågældende

produkt. TREVICTA kan derefter genoptages,

når patienten har været tilstrækkelig behandlet

med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion

så vidt muligt i fire måneder eller mere.

Anbefalet genopstartsregime efter 4 til 9 måneders manglende behandling med TREVICTA

Hvis den sidste dosis

af TREVICTA var

Administrer 1-månedlig paliperidonpalmitat

til injektion, to doser med en uges

mellemrum (i musculus deltoideus)

Administrer derefter

TREVICTA

(i musculus deltoideus

a

eller gluteus maximus)

Dag 1

Dag 8

1 måned efter dag 8

175 mg

50 mg

50 mg

175 mg

263 mg

75 mg

75 mg

263 mg

350 mg

100 mg

100 mg

350 mg

525 mg

100 mg

100 mg

525 mg

Se også Oplysninger til læger og sundhedspersonale om valg af kanyle til injektion i musculus deltoideus baseret

på kropsvægt.

Særlige populationer

Ældre

Sikkerhed og virkning hos ældre > 65 år er ikke klarlagt.

Generelt er den anbefalede dosering af TREVICTA til ældre patienter med normal nyrefunktion den

samme som til yngre voksne patienter med normal nyrefunktion. Da ældre patienter kan have nedsat

nyrefunktion, henvises til afsnittet Nedsat nyrefunktion nedenfor for anbefalinger vedr. dosering til

patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

TREVICTA er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). Hos

patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 ml/min til < 80 ml/min) skal dosis

tilpasses og patienten stabiliseres med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion og derefter

overføres til TREVICTA.

TREVICTA bør ikke anvendes til patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 50 ml/min).

Nedsat leverfunktion

TREVICTA er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. På baggrund af erfaring med

oral paliperidon er dosisjustering ikke påkrævet til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Da paliperidon ikke er blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion, anbefales det

at udvise forsigtighed hos sådanne patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

TREVICTA's sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

TREVICTA er udelukkende beregnet til intramuskulær anvendelse. Det må ikke administreres på

anden måde. Hver injektion må kun administreres af sundhedspersonale, og den fulde dosis skal

administreres som én enkelt injektion. Injektionen skal gives langsomt, dybt ind i musculus deltoideus

eller gluteus maximus. Et skift fra musculus gluteus maximus til musculus deltoideus (eller omvendt)

bør overvejes i tilfælde af smerter på injektionsstedet (se pkt. 4.8).

TREVICTA må kun administreres ved hjælp af de tyndvæggede kanyler, der medfølger i

TREVICTA-pakken. Kanyler fra pakken med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion eller

andre kommercielt tilgængelige kanyler må ikke anvendes til administration af TREVICTA

(Se Oplysninger til læger og sundhedspersonale).

Indholdet af den fyldte injektionssprøjte skal inspiceres visuelt for fremmedlegemer og misfarvning

forud for administration. Det er vigtigt at ryste sprøjten kraftigt med spidsen opad og løst håndled

i mindst 15 sekunder for at sikre en homogen suspension. TREVICTA skal administreres inden

for 5 minutter efter omrystning. Hvis der går mere end 5 minutter før injektion, skal sprøjten rystes

kraftigt igen i mindst 15 sekunder for at opslemme lægemidlet. (Se Oplysninger til læger og

sundhedspersonale).

Administration i musculus deltoideus

Den anbefalede kanylestørrelse til administration af TREVICTA i musculus deltoideus afhænger

af patientens vægt.

Til patienter på ≥ 90 kg anbefales den tyndvæggede kanyle på 1½", 22G-kanyle

(0,72 mm x 38,1 mm).

Til patienter på < 90 kg anbefales den tyndvæggede 1", 22G-kanyle (0,72 mm x 25,4 mm).

Administrationen bør ske i midten af musculus deltoideus. Injektioner givet i musculus deltoideus

bør veksle mellem de to deltoide muskler.

Administration i musculus gluteus maximus

Den anbefalede kanyle til administration af TREVICTA i musculus gluteus maximus er den

tyndvæggede 1½", 22G-kanyle (0,72 mm x 38,1 mm) uanset kropsvægt. Administrationen bør ske

i den øvre laterale kvadrant af musculus gluteus maximus. Injektioner i musculus gluteus maximus

bør veksle mellem de to gluteale muskler.

Ufuldstændig administration

For at undgå ufuldstændig administration af TREVICTA, skal den fyldte injektionssprøjte rystes

kraftigt i mindst 15 sekunder inden for 5 minutter før administration for at sikre en homogen

suspension (Se Oplysninger til læger og sundhedspersonale).

I tilfælde af en ufuldstændigt injiceret dosis, må den tiloversblevne dosis ikke injiceres igen og en ny

dosis må heller ikke administreres, da det er vanskeligt at estimere den faktiske injicerede dosis.

Patienten bør nøje overvåges og behandles på klinisk relevant måde inden den næste planlagte

tremåneders injektion af TREVICTA.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for risperidon eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug til patienter, som er i en akut agiteret eller svært psykotisk tilstand

TREVICTA bør ikke bruges til behandling af tilstande med akut agitation eller svær psykose,

når der er behov for omgående symptomkontrol.

QT-interval

Der skal udvises forsigtighed ved ordination af paliperidon til patienter med kendt kardiovaskulær

sygdom eller en familieanamnese med QT-forlængelse, og ved samtidig brug af andre lægemidler,

der menes at forlænge QT-intervallet.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS), som er kendetegnet ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom

ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjede niveauer af kreatinkinase, er rapporteret ved

paliperidon. Andre kliniske tegn kan være myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Hvis en

patient udvikler tegn eller symptomer på MNS, skal behandling med paliperidon seponeres. Der skal

tages højde for TREVICTA's langtidsvirkende effekt.

Tardiv dyskinesi/ekstrapyramidale symptomer

Lægemidler med dopaminreceptorantagonistiske egenskaber er blevet sat i forbindelse med induktion

af tardiv dyskinesi, som er kendetegnet ved rytmiske, ufrivillige bevægelser, hovedsagelig af tungen

og/eller ansigtet. Hvis der fremkommer tegn og symptomer på tardiv dyskinesi, bør det overvejes

at seponere al behandling med antipsykotika, herunder paliperidon. Der skal tages højde for

TREVICTA's langtidsvirkende effekt.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der både får psykostimulanser (f.eks. methylphenidat) og

paliperidon samtidigt, da der kan opstå ekstrapyramidale symptomer ved justering af et eller af begge

lægemidler. Gradvis seponering af behandling med stimulanser anbefales (se pkt. 4.5).

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Der er rapporteret tilfælde af leukopeni, neutropeni og agranulocytose med paliperidon. Patienter, som

tidligere har haft et klinisk relevant lavt leukocyttal eller lægemiddelinduceret leukopeni/neutropeni,

skal monitoreres i de første måneder af behandlingen, og ved første tegn på klinisk signifikant fald

i leukocytter uden andre årsagsfaktorer skal det overvejes at seponere TREVICTA. Patienter med

klinisk signifikant neutropeni skal monitoreres nøje for feber og andre symptomer eller tegn på

infektion og behandles øjeblikkeligt ved opståen af sådanne symptomer. Hos patienter med svær

neutropeni (absolut neutrofiltal < 1 x 10

/l) skal TREVICTA seponeres, og leukocyttallet skal

følges indtil restitution. Der skal tages højde for TREVICTA's langtidsvirkende effekt.

Overfølsomhedsreaktioner

Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner selv hos patienter, som tidligere har kunnet tåle oral

risperidon eller oral paliperidon (se pkt. 4.8).

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er rapporteret om hyperglykæmi, diabetes mellitus og forværring af eksisterende diabetes,

herunder diabetisk koma og ketoacidose under behandling med paliperidon. Passende klinisk

monitorering tilrådes i henhold til de anvendte retningslinjer for brug af antipsykotika. Patienter,

som behandles med TREVICTA, skal monitoreres for symptomer på hyperglykæmi (f.eks. polydipsi,

polyuri, polyfagi og svaghed), og patienter med diabetes mellitus skal monitoreres regelmæssigt

for forværring af glucosekontrol.

Vægtstigning

Der er rapporteret om signifikant vægtstigning ved brug af TREVICTA. Patienterne skal vejes

regelmæssigt.

Brug hos patienter med prolaktin-afhængige tumorer

Studier i vævskulturer tyder på, at cellevækst i humane brysttumorer muligvis stimuleres af prolaktin.

Selvom kliniske og epidemiologiske forsøg indtil videre ikke har vist nogen klar sammenhæng med

administration af antipsykotika, anbefales det at udvise forsigtighed hos patienter med en relevant

medicinsk anamnese. Paliperidon skal anvendes med forsigtighed til patienter med en eksisterende

tumor, der kan være prolaktin-afhængig.

Ortostatisk hypotension

På grund af paliperidons alfa-adrenergblokerende aktivitet kan det hos nogle patienter inducere

ortostatisk hypotension. I kliniske forsøg med TREVICTA, rapporterede 0,3 % af forsøgspersonerne

bivirkninger relateret til ortostatisk hypotension. TREVICTA bør anvendes med forsigtighed til

patienter med kendt kardiovaskulær sygdom (f.eks. hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt eller iskæmi

eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom eller tilstande, som prædisponerer patienten

for hypotension (f.eks. dehydrering og hypovolæmi).

Krampeanfald

TREVICTA bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvis anamnese omfatter krampeanfald

eller andre tilstande, som kan sænke krampetærskelen.

Nedsat nyrefunktion

Koncentrationen af paliperidon i plasma er forhøjet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Hos

patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 ml/min til < 80 ml/min) skal dosis

tilpasses, og patienten skal stabiliseres med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion og derefter

overgå til TREVICTA. TREVICTA bør ikke anvendes til patienter med moderat eller svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance < 50 ml/min). (Se pkt. 4.2 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse C).

Det anbefales at udvise forsigtighed, hvis paliperidon anvendes til sådanne patienter.

Ældre patienter med demens

TREVICTA er ikke undersøgt hos ældre patienter med demens. TREVICTA frarådes til behandling

af ældre patienter med demens på grund af øget risiko for overordnet mortalitet og cerebrovaskulære

bivirkninger.

De nedenfor anførte erfaringer med risperidon er også relevante for paliperidon.

Overordnet mortalitet

I en meta-analyse af 17 kontrollerede kliniske forsøg havde ældre patienter med demens, som blev

behandlet med andre atypiske antipsykotika, bl.a. risperidon, aripiprazol, olanzapin og quetiapin,

øget mortalitetsrisiko i forhold til placebo. Blandt dem, der blev behandlet med risperidon, var

mortaliteten 4 % sammenlignet med 3,1 % for placebo.

Cerebrovaskulære bivirkninger

I randomiserede, placebokontrollerede kliniske forsøg med den demente population med visse

atypiske antipsykotika, herunder risperidon, aripiprazol og olanzapin, sås en ca. 3 gange så høj

risiko for cerebrovaskulære bivirkninger. Mekanismen bag denne øgede risiko er ukendt.

Parkinsons sygdom og Lewy body-demens

Risici og fordele bør afvejes ved ordination af TREVICTA til patienter med Parkinsons sygdom eller

Lewy body-demens, eftersom begge grupper kan have øget risiko for malignt neuroleptikasyndrom

samt øget følsomhed for antipsykotika. Denne øgede følsomhed kan manifestere sig ved konfusion,

bevidsthedssvækkelse, postural ustabilitet med hyppige fald samt ekstrapyramidale symptomer.

Priapisme

Det er rapporteret, at antipsykotiske lægemidler (herunder paliperidon) med alfa-adrenergblokerende

virkninger kan inducere priapisme. Patienter bør informeres om øjeblikkeligt at søge læge, hvis

priapismen ikke er forsvundet inden for 4 timer.

Regulering af legemstemperaturen

Antipsykotika er sat i forbindelse med forstyrrelser i kroppens evne til at sænke sin kernetemperatur.

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af TREVICTA til patienter, som forventes at opleve

forhold, der kan bidrage til en forhøjelse af kroppens kernetemperatur, f.eks. anstrengende motion,

eksponering for ekstrem varme, samtidig behandling med lægemidler med antikolinerg aktivitet,

eller udsættelse for dehydrering.

Venøs tromboemboli

Der er rapporteret om tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) ved behandling med antipsykotiske

lægemidler. Da patienter, der behandles med antipsykotika, ofte har erhvervede risikofaktorer

for VTE, bør samtlige mulige risikofaktorer for VTE identificeres før og under behandlingen

med TREVICTA, og forebyggende foranstaltninger sættes i værk.

Antiemetisk virkning

I prækliniske forsøg med paliperidon observeredes en antiemetisk virkning. Denne virkning

kan, hvis den forekommer hos mennesker, skjule tegn og symptomer på overdosering med

visse lægemidler eller på tilstande såsom intestinal obstruktion, Reyes syndrom og hjernetumor.

Administration

Der skal udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet injektion af TREVICTA i et blodkar.

Intraoperativt floppy iris-syndrom

Intraoperativt floppy iris syndrom (IFIS) er observeret under kataraktoperation hos patienter, der

behandles med lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonisteffekt, såsom TREVICTA (se pkt. 4.8).

IFIS kan øge risikoen for øjenkomplikationer under og efter operationen. Øjenkirurgen bør informeres

om aktuel eller tidligere brug af lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonisteffekt forud for operation.

Den potentielle fordel ved at seponere alfa-1-blokerende behandling før en kataraktoperation er ikke

blevet fastlagt og skal afvejes mod risikoen ved at seponere den antipsykotiske behandling.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. at det stort set er

natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af TREVICTA sammen med lægemidler, der forlænger

QT-intervallet, f.eks. klasse IA-antiarytmika (f.eks. kinidin, disopyramid) og klasse III-antiarytmika

(f.eks. amiodaron, sotalol), visse antihistaminer, visse antibiotika (f.eks. fluorquinoloner), visse

andre antipsykotika og visse midler mod malaria (f.eks. mefloquin). Denne liste er vejledende

og ikke udtømmende.

TREVICTA's potentiale for påvirkning af andre lægemidler

Paliperidon forventes ikke at forårsage klinisk vigtige farmakokinetiske interaktioner med lægemidler,

der metaboliseres af cytochrom P450-isozymer.

På grund af paliperidons virkninger på det primære centralnervesystem (CNS) (se pkt. 4.8) bør

TREVICTA anvendes med forsigtighed i kombination med andre centralt virkende lægemidler,

f.eks. anxiolytika, de fleste antipsykotika, hypnotika, opiater osv. eller alkohol.

Paliperidon kan modvirke virkningen af levodopa og andre dopaminagonister. Hvis en sådan

kombination vurderes nødvendig, særligt ved Parkinsons sygdom i slutstadiet, bør der gives

den laveste effektive dosis af hvert lægemiddel.

På grund af dets potentiale for at inducere ortostatisk hypotension (se pkt. 4.4) kan der muligvis

observeres en additiv virkning ved administration af TREVICTA sammen med andre lægemidler, der

har dette potentiale, f.eks. andre antipsykotika, tricykliske stoffer.

Der bør udvises forsigtighed, hvis paliperidon kombineres med andre lægemidler, der sænker

krampetærsklen (dvs. phenothiaziner eller butyrophenoner, tricykliske stoffer eller SSRI'er,

tramadol, mefloquin osv.).

Administration of orale paliperidon-depottabletter ved steady-state (12 mg en gang dagligt) sammen

med divalproexnatrium-depottabletter (500 mg til 2.000 mg en gang dagligt) havde ingen indvirkning

på steady state-farmakokinetikken for valproat.

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser mellem TREVICTA og lithium. Forekomsten

af en farmakokinetisk interaktion er dog ikke sandsynlig.

Andre lægemidlers potentiale for påvirkning af TREVICTA

In vitro-forsøg indikerer, at CYP2D6 og CYP3A4 kan være minimalt inddraget i

paliperidonmetabolismen, men det er ikke påvist in vitro eller in vivo, at disse isozymer

spiller en signifikant rolle i metabolismen af paliperidon. Administration af oral paliperidon

samtidig med paroxetin, en potent CYP2D6-inhibitor, viste ingen klinisk signifikant virkning

på paliperidons farmakokinetik.

Administration af orale paliperidon-depottabletter en gang dagligt sammen med 200 mg carbamazepin

to gange dagligt forårsagede et fald på ca. 37 % i de gennemsnitlige steady state-C

og AUC

for paliperidon. Dette fald er i væsentlig grad forårsaget af en 35 % stigning i renal clearance af

paliperidon, som sandsynligvis skyldes induktion af renalt P-gp ved hjælp af carbamazepin. Et mindre

fald i mængden af aktivt stof, der udskilles uændret i urinen, tyder på, at samtidig administration af

carbamazepin kun havde en begrænset virkning på CYP-metabolismen eller biotilgængeligheden

af paliperidon. Det er muligt, at der kan forekomme større fald i plasmakoncentrationerne af

paliperidon ved højere doser af carbamazepin. Ved start af behandling med carbamazepin skal

doseringen af TREVICTA reevalueres og om nødvendigt øges. Omvendt skal doseringen af

TREVICTA reevalueres og om nødvendigt reduceres ved seponering af carbamazepin. Der skal tages

højde for TREVICTA's langtidsvirkende effekt.

Administration af en enkelt dosis af en oral 12 mg paliperidon-depottablet sammen med

divalproexnatrium-depottabletter (to 500 mg tabletter en gang dagligt) resulterede i en stigning

på ca. 50 % i C

og AUC for paliperidon, hvilket sandsynligvis skyldes øget oral absorption.

Da der ikke blev observeret nogen effekt på den systemiske clearance, er det ikke forventeligt,

at der er klinisk signifikant interaktion mellem divalproexnatrium-depottabletter og intramuskulær

injektion af TREVICTA. Denne interaktion er ikke undersøgt med TREVICTA.

Samtidig brug af TREVICTA og risperidon eller oral paliperidon

Da paliperidon er den vigtigste aktive metabolit af risperidon, skal der udvises forsigtighed, hvis

TREVICTA administreres sammen med risperidon eller med oral paliperidon i længere perioder.

Der findes kun begrænsede sikkerhedsdata om samtidig brug af TREVICTA og andre antipsykotika.

Samtidig brug af TREVICTA og psykostimulanser

Kombineret brug af psykostimulanser (f.eks. methylphenidat) og paliperidon kan medføre

ekstrapyramidale symptomer efter ændring af den ene eller begge behandlinger (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af paliperidon til gravide kvinder.

Intramuskulært injiceret paliperidonpalmitat og oralt administreret paliperidon var ikke teratogene

i dyreforsøg, men der sås andre typer af reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Nyfødte, der har været

udsat for paliperidon under tredje trimester af graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende

ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter

fødslen. Der er blevet rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut

respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Derfor bør nyfødte overvåges nøje. TREVICTA må

ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er absolut nødvendigt.

Paliperidon er detekteret i plasma op til 18 måneder efter en enkelt dosis TREVICTA, og

TREVICTA's langtidsvirkende effekt skal derfor overvejes nøje, da maternel eksponering for

TREVICTA før og under graviditeten kan føre til bivirkninger hos det nyfødte barn.

Amning

Paliperidon udskilles i brystmælk i et sådant omfang, at terapeutiske doser sandsynligvis vil påvirke

det ammede barn. Eftersom Paliperidon er detekteret i plasma op til 18 måneder efter en enkelt dosis

TREVICTA, og grundet TREVICTA's langtidsvirkende effekt, skal anvendelse derfor overvejes nøje,

da ammede spædbørn kan være i risiko, selvom administration af TREVICTA har fundet sted længe

før amningen. TREVICTA må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

I de prækliniske forsøg blev der ikke set relevante virkninger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Paliperidon påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Det skyldes de potentielle bivirkninger på nervesystemet og synet, såsom sedation, døsighed, synkope

og sløret syn (se pkt. 4.8). Patienterne bør derfor advares om, at de ikke må føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, før deres individuelle følsomhed over for TREVICTA kendes.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende bivirkninger, som blev rapporteret hos ≥ 5 % af patienterne i to

dobbeltblinde, kontrollerede kliniske forsøg med TREVICTA, var vægtstigning, infektion

i de øvre luftveje, angst, hovedpine, søvnløshed og reaktion på injektionsstedet.

Bivirkninger opstillet i tabelform

De følgende er alle bivirkninger, der er blevet rapporteret med paliperidon efter hyppighedskategori

estimeret på baggrund af kliniske forsøg med paliperidonpalmitat. Følgende termer og hyppigheder

anvendes: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og parasitære

sygdomme

infektion i de

øvre luftveje,

urinvejsinfektion,

influenza

lungebetændelse,

bronkitis,

luftvejsinfektion,

sinusitis, cystitis,

øreinfektion,

tonsillitis,

onychomycosis,

cellulitis

øjeninfektion,

acarodermatitis,

subkutan absces

Blod og

lymfesystem

fald i leukocyttal,

trombocytopeni,

anæmi

neutropeni,

forhøjet eosinofiltal

agranulocytose

Immunsystemet

overfølsomhed

anafylaktisk

reaktion

Det endokrine

system

hyperprolaktinæ

unormal sekretion

af antidiuretisk

hormon, glucose

i urinen

Metabolisme

og ernæring

hyperglykæmi,

vægtstigning,

vægttab, nedsat

appetit

diabetes mellitus

hyperinsulinæmi,

øget appetit,

anoreksi,

hypertriglyceridæmi,

hyperkolesterolæmi.

diabetisk

ketoacidose,

hypoglykæmi,

polydipsi

hyperhydrering

Psykiske

forstyrrelser

søvnløshed

agitation,

depression, angst

søvnforstyrrelse,

mani, nedsat libido,

nervøsitet, mareridt

katatoni,

konfusion,

somnambulisme,

affektaffladning,

anorgasme

søvnrelateret

spiseforstyrrelse

Nervesystemet

parkinsonisme

akatisi

, sedation/

døsighed,

dystoni

svimmelhed,

dyskinesi

tremor,

hovedpine

tardiv dyskinesi,

synkope,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

postural svimmelhed,

opmærksomheds-fors

tyrrelse, dysartri,

dysgeusi, hypoæstesi,

paræstesi

malignt

neuroleptika-

syndrom, cerebral

iskæmi, manglende

respons på stimuli,

bevidsthedstab,

nedsat bevidstheds-

niveau, krampe

balanceforstyrrelse,

unormal

koordination

diabetisk koma,

rytmiske

rokkebevægelser

af hovedet

Øjne

sløret syn,

konjunktivitis,

tørre øjne

glaukom,

forstyrrede i

øjenbevægelser,

øjenrullen,

fotofobi, tåreflåd,

okulær hyperæmi

floppy

iris-syndrom

(intraoperativt)

Øre og labyrint

vertigo, tinnitus,

øresmerter

Hjerte

takykardi

atrioventrikulært

blok, ledningsforsty-

rrelse, QT-forlængel-

se på ekg, postural

ortostatisk

takykardi-syndrom,

bradykardi, unormalt

ekg, palpitationer

atrieflimren, sinus

arytmi

Vaskulære

sygdomme

hypertension

hypotension,

ortostatisk

hypotension

venetrombose,

blussen

lungeemboli,

iskæmi

Luftveje, thorax

og mediastinum

hoste, nasal

tilstoppelse

dyspnø, tilstopning af

luftvejene, hvæsen,

faryngolaryngeale

smerter, epistaxis

søvnapnøsyndrom,

pulmonal

kongestion, rallen

hyperventilation,

aspirations-

pneumoni,

dysfoni

Mave-tarm-kanalen

abdominal-

smerter,

opkastning,

kvalme,

forstoppelse,

diarré, dyspepsi,

tandpine

abdominalgener,

gastroenteritis,

dysfagi, mundtørhed,

flatulens

pancreatitis,

opsvulmet tunge,

fækalinkontinens,

fækalom, cheilitis

tarmobstruktion,

ileus

Lever og galdeveje

forhøjede

aminotransferaser

forhøjet gamma-

glutamyltransferase,

forhøjede

leverenzymer

gulsot

Hud og subkutane

væv

urticaria, pruritus,

udslæt, alopeci,

eksem, tør hud,

erytem, akne

lægemiddeludslæt,

hyperkeratose,

skæl

angioødem,

misfarvning af

huden, seborisk

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

muskuloskeletale

smerter,

rygsmerter,

artralgi

forhøjet kreatinkinase

i blodet, muskel-

spasmer, stivhed i

leddene, muskel-

svaghed,

nakkesmerter

rabdomyolyse,

hævelse af leddene

unormal

kropsholdning

Nyrer og urinveje

urininkontinens,

pollakisuri, dysuri

urinretention

Graviditet,

puerperium og den

perinatale periode

abstinens-

syndrom hos

nyfødte

(Se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og mammae

amenorré,

galaktoré

erektil dysfunktion,

ejakulations-forstyr-

relse, menstruations-

forstyrrelse

gynækomasti, seksuel

dysfunktion, smerter

i brysterne

ubehag i brysterne,

brystudfyldning,

brystforstørrelse,

vaginalt udflåd

priapisme

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

pyrexi, asteni,

træthed,

reaktion på

injektionsstedet

ansigtsødem, ødem

forhøjet

kropstemperatur,

unormal gang,

brystsmerter, ubehag

i brystet, utilpashed,

induration

hypotermi,

kulderystelser,

tørst, abstinens-

syndrom, absces på

injektionsstedet,

cellulitis på

injektionsstedet,

cyste på injektions-

stedet, hæmatom

på injektionsstedet

hypotermi,

nekrose på

injektionsstedet,

sår på injektions-

stedet

Traumer,

forgiftninger

og behandlings-

komplikationer

fald

Hyppigheden af bivirkninger er angivet som ”ikke kendt”, da de ikke blev observeret under kliniske forsøg af

paliperidonpalmitat. De blev enten afledt fra spontane indberetninger efter markedsføring, hvor hyppigheden ikke kan

fastlægges, eller også blev de afledt fra data fra kliniske forsøg og/eller indberetninger efter markedsføringen for

risperidon (alle formuleringer) eller oralt paliperidon.

Se 'Hyperprolaktinæmi' nedenfor.

Se 'Ekstrapyramidale bivirkninger' nedenfor.

I placebo-kontrollerede kliniske forsøg blev diabetes mellitus rapporteret hos 0,32 % af de forsøgspersoner, som blev

behandlet med 1-måneds paliperidonpalmitat til injektion sammenlignet med 0,39 % i placebogruppen. Den samlede

incidens fra alle kliniske forsøg var 0,65 % af alle forsøgspersoner, som blev behandlet med 1-måneds

paliperidonpalmitat til injektion.

Søvnløshed omfatter: problemer med at falde i søvn og søvnløshed midt i søvnperioden; Krampeanfald omfatter:

grand mal kramper; Ødem omfatter: generaliseret ødem, perifert ødem, fingertryksødem; Menstruationsforstyrrelse

omfatter: menstruationsforstyrrelser, forsinket menstruation, uregelmæssig menstruation, oligomenoré.

Bivirkninger observeret med lægemidler indeholdende risperidon

Paliperidon er den aktive metabolit af risperidon. Derfor er bivirkningsprofilen for disse stoffer

(herunder både den orale og injicerbare formulering) relevant for hinanden.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktisk reaktion

Der er i sjældne tilfælde efter markedsføring rapporteret om anafylaktisk reaktion efter injektion af 1-

månedlig paliperidonpalmitat til injektion hos patienter, der tidligere har tålt oral risperidon eller

oral paliperidon (se pkt. 4.4).

Reaktioner på injektionsstedet

I kliniske studier med TREVICTA, rapporterede 5,3 % af forsøgspersonerne en bivirkning relateret til

injektionsstedet. Ingen af bivirkningerne var alvorlige eller førte til seponering. Induration, rødme og

hævelse var fraværende eller mild i ≥ 95 % af evalueringerne baseret på investigators bedømmelser.

Forsøgspersonernes evalueringer af smerter fra injektionsstedet baseret på en visuel analog skala

var lav og faldt i intensitet over tid.

Ekstrapyramidale bivirkninger (EPS)

I kliniske forsøg med TREVICTA, blev akatisi, dyskinesi, dystoni, parkinsonisme og tremor

rapporteret af henholdsvis 3,9 %, 0,8 %, 0,9 %, 3,6 % og 1,4 % af forsøgspersonerne.

Ekstrapyramidale bivirkninger (EPS) omfattede en puljet (pooled) analyse for følgende hændelser:

Parkinsonisme (inkluderer ekstrapyramidal forstyrrelse, ekstrapyramidale symptomer, “on" og

“off"-fænomen, Parkinsons sygdom, krise som ved Parkinsons sygdom, øget spytsekretion, stivhed i

skeletmuskulatur, parkinsonisme, savlen, tandhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi, maskeansigt,

stramme muskler, akinesi, nakkestivhed, muskelstivhed, gangforstyrrelser som ved Parkinsons

sygdom, abnorm glabellarefleks og hviletremor som ved Parkinsons sygdom), akatisi (omfatter akatisi,

rastløshed, hyperkinesi og restless legs-syndrom), dyskinesi (omfatter dyskinesi, chorea, forstyrrede

bevægelser, muskeltrækninger, choreoatetose, atetose og myoklonus), dystoni (omfatter dystoni,

spasme i livmoderhals, emprosthotonus, oculogyr krise, oromandibulær dystoni, risus sardonicus,

tetani, hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraktioner, muskelkontraktur, blefarospasme,

okulogyration, tungeparese, ansigtsspasme, laryngospasme, myotoni, opistotonus, orofaryngeal

spasme, pleurototonus, tungespasme og trismus) og tremor.

Vægtstigning

I et langvarigt, randomiseret seponeringsforsøg, blev der rapporteret om abnorm vægtstigning

på ≥ 7 % fra den dobbeltblindede baseline til det dobbeltblindede endepunkt for 10 % af

forsøgspersonerne i TREVICTA-gruppen og 1 % i placebogruppen. Omvendt blev der rapporteret

om fald i legemsvægt (≥ 7 %) fra den dobbeltblindede baseline til det dobbeltblindede endepunkt

for 1 % af forsøgspersonerne i TREVICTA-gruppen og 8 % i placebogruppen. Den gennemsnitlige

vægt fra den dobbeltblindede baseline til det dobbeltblindede endepunkt var på +0,94 kg og -1,28 kg

for henholdsvis TREVICTA-gruppen og placebogruppen.

Hyperprolaktinæmi

I den dobbeltblindede periode af det langvarige, randomiserede seponeringsforsøg blev der observeret

stigninger i prolaktin til over referenceområdet (> 13,13 ng/ml hos mænd og > 26,72 ng/ml hos

kvinder) hos en højere procentdel af mænd og kvinder i TREVICTA-gruppen end i placebogruppen

(henholdsvis 9 % vs. 3 % og 5 % vs. 1 %). I TREVICTA-gruppen var den gennemsnitlige ændring fra

den dobbeltblindede baseline til det dobbeltblindede endepunkt +2,90 ng/ml for mænd (vs.

-10,26 ng/ml i placebo-gruppen) og +7,48 ng/ml for kvinder (vs -32,93 ng/ml i placebo-gruppen).

En kvinde (2,4 %) i TREVICTA-gruppen fik bivirkningen amenoré, mens ingen mulige

prolaktinrelaterede bivirkninger blev konstateret blandt kvinder i placebogruppen. Der var ingen

mulige prolaktinrelaterede bivirkninger blandt mænd i nogen af grupperne.

Klasseeffekter

QT-forlængelse, ventrikulære arytmier (ventrikelflimmer, ventrikulær takykardi), pludselig

uforklarlig død, hjertestop og Torsade de pointes kan forekomme med antipsykotika.

Tilfælde af venøs tromboemboli, herunder tilfælde af lungeemboli og tilfælde af dyb venetrombose, er

rapporteret med antipsykotiske lægemidler (hyppigheden ikke kendt).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Generelt svarer de forventede tegn og symptomer til en forstærkning af de kendte farmakologiske

virkninger af paliperidon, dvs. døsighed og sedation, takykardi og hypotension, QT-forlængelse og

ekstrapyramidale symptomer. Torsade de pointes og ventrikelflimmer er rapporteret hos en patient

på baggrund af overdosering med oral paliperidon. I tilfælde af akut overdosering skal muligheden

for, at patienten har indtaget flere stoffer, tages i betragtning.

Håndtering

Der skal tages hensyn til lægemidlets langtidsvirkende effekt og den lange eliminationshalveringstid

for paliperidon, når behandlingsbehov og restitution skal vurderes. Der findes ingen specifik modgift

mod paliperidon. Generelle understøttende foranstaltninger bør iværksættes. Der skal etableres og

opretholdes frie luftveje og sørges for tilstrækkelig iltning og ventilation.

Kardiovaskulær monitorering skal straks iværksættes og skal omfatte kontinuerlig elektrokardiografisk

monitorering for mulige arytmier. Hypotension og kredsløbskollaps skal behandles med relevante

midler såsom intravenøs væske og/eller sympatomimetika. I tilfælde af svære ekstrapyramidale

symptomer skal der indgives antikolinergika. Tæt medicinsk observation og monitorering skal

fortsætte, indtil patienten er kommet sig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, andre antipsykotika, ATC-kode: N05AX13

TREVICTA indeholder en racemisk blanding af (+)- og (-)-paliperidon.

Virkningsmekanisme

Paliperidon er et lægemiddel, der selektivt blokerer monoamineffekter, og hvis farmakologiske

egenskaber er forskellige fra typiske antipsykotika. Paliperidon binder kraftigt til serotonerge

5-HT2- og dopaminerge D2-receptorer. Paliperidon blokerer også alfa-1-adrenerge receptorer og

i lidt mindre grad H1-histaminerge og alfa-2-adrenerge receptorer. Den farmakologiske aktivitet

af (+)- og (-)-paliperidon-enantiomererne er kvalitativt og kvantitativt ens.

Paliperidon binder ikke til kolinerge receptorer. Selvom paliperidon er en kraftig D2-antagonist, som

menes at lindre symptomer på skizofreni, forårsager det mindre katalepsi og nedsætter de motoriske

funktioner mindre end typiske antipsykotika. Dominerende central serotoninantagonisme kan reducere

paliperidons tendens til at forårsage ekstrapyramidale bivirkninger.

Klinisk virkning

TREVICTA's virkning som vedligeholdelsesbehandling til forsøgspersoner med skizofreni, der har

været tilfredsstillende behandlet i mindst fire måneder med 1-månedlig paliperidonpalmitat til

injektion, og hvor de to seneste doser var med samme styrke, blev evalueret i et langvarigt,

randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret seponeringsforsøg og et langvarigt, dobbeltblindet,

aktivt kontrolleret, non-inferioritetsforsøg. I begge forsøg var det primære resultat baseret på recidiv.

I det langvarige, randomiserede sponeringsforsøg, indgik 506 voksne forsøgspersoner, der opfyldte

DSM-IV-kriterierne for skizofreni, i open-label transitionsfasen, hvor de blev behandlet med fleksible

doser af 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion i musculus deltoideus eller gluteus maximus

(50-150 mg) i 17 uger (dosisjusteringer forekom i uge 5 og 9). I alt 379 forsøgspersoner fik

derefter en enkelt dosis TREVICTA i enten musculus deltoideus eller gluteus maximus i open-label

stabiliseringsfasen (dosis var på 3½ gang den sidste dosis af 1-månedlig injicerbar

paliperidonpalmitat). De forsøgspersoner, som blev anset for at være klinisk stabile i slutningen af

stabiliseringsfasen på 12-uger, blev derefter randomiseret i forholdet 1:1 til TREVICTA eller placebo i

en dobbeltblindet fase med variabel varighed (dosis af TREVICTA var den samme som den sidste

dosis modtaget under stabiliseringsfasen, og denne dosis forblev fast i hele den dobbeltblindede

periode). I denne periode blev 305 symptomatisk stabile forsøgspersoner randomiseret til at fortsætte

behandlingen med TREVICTA (n = 160) eller placebo (n = 145) indtil recidiv, tidlig udtrædelse eller

afslutning af forsøg. Den primære effektvariabel var tid til første recidiv. Forsøget blev afbrudt på

baggrund af en planlagt interimanalyse, der blev foretaget efter randomisering af 283 forsøgspersoner

og observering af 42 tilfælde af recidiv.

På baggrund af den endelige analyse (N = 305) havde 42 forsøgspersoner (29,0 %) i placebogruppen

og 14 forsøgspersoner (8,8 %) i TREVICTA-gruppen oplevet en hændelse med recidiv i den

dobbeltblindede fase. Hazard ratio var 3,81 (95 % KI: 2,08, 6,99), hvilket indikerer en 74 % reduktion

i risikoen for recidiv med TREVICTA sammenlignet med placebo. Figur 1 viser et Kaplan Meier-plot

af tid til recidiv iht. behandlingsgruppe. Der var en signifikant forskel (p < 0,0001) mellem de to

behandlingsgrupper i tid til recidiv til fordel for TREVICTA. Tid til recidiv for placebogruppen

(median 395 dage) var signifikant kortere end for TREVICTA-gruppen (medianen kunne ikke

estimeres på grund af den lave procentdel af forsøgspersoner med recidiv [8,8 %]).

Figur 1: Kaplan-Meier-afbildning af tid til recidiv – endelig analyse

I non-inferioritetsforsøget indgik 1.429 akut syge forsøgspersoner (gennemsnitlig total PANSS-score

ved baseline: 85,7), som opfyldte DSM-IV-kriterierne for skizofreni, i open-label perioden, hvor de

blev behandlet med 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion i 17 uger. Dosis kunne justeres (dvs.

50 mg, 75 mg, 100 mg eller 150 mg) ved injektionerne i uge 5 og 9, og injektionsstedet var enten

musculus deltoideus eller gluteus maximus. 1.016 forsøgspersoner, som opfyldte inklusionskriterierne

i uge 14 og 17, blev randomiseret i forholdet 1:1 til at fortsætte månedlige injektioner med 1-månedlig

paliperidonpalmitat til injektion eller skifte til TREVICTA med en dosis, der var 3½ gang højere end

den dosis af 1-månedlig paliperidonpalmitat til injektion, der var blevet administreret i uge 9 og 13, i

48 uger. Forsøgspersonerne fik TREVICTA en gang hver 3. måned og fik injektion med

placebomedicin i de andre måneder for at opretholde blindingen. Forsøgets primære effektendepunkt

var den procentdel af forsøgspersoner, som ikke havde recidiv ved slutningen af den 48-uger

dobbeltblindede periode baseret på Kaplan-Meier 48-ugers-estimeringen (TREVICTA: 91,2 %, 1-

månedlig paliperidonpalmitat til injektion: 90,0 %). Mediantiden til recidiv i hver gruppe kunne ikke

vurderes på grund af den lave procentdel af patienter med recidiv. Forskellen (95 % KI) mellem

behandlingsgrupperne var 1,2 % (-2,7 %, 5,1 %), hvilket opfyldte kriteriet for non-inferioritet baseret

på en grænse på -10 %. Gruppen, der blev behandlet med TREVICTA, var således non-inferior i

forhold til gruppen der fik 1-månedlige injektioner af paliperidonpalmitat. De funktionsforbedringer,

som blev observeret i open-label stabiliseringsfasen og målt ved hjælp af skalaen Personal and Social

Performance (PSP), blev opretholdt under den dobbeltblindede periode for begge behandlingsgrupper.

Estimeret antal forsøgspersoner uden recidiv

TREVICTA (N=160)

Placebo (N=145)

Logrank-test, p-værdi < 0,0001

Tid (dage) siden randomisering

Figur 2: Kaplan-Meier-afbildning af tid til recidiv ved sammenligning af TREVICTA og 1-månedlig

injektion af paliperidonpalmitat

Der var overensstemmelse mellem effektresultaterne på tværs af befolkningsundergrupper (køn, alder

og race) i begge forsøg.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med TREVICTA i alle undergrupper af den pædiatriske population ved skizofreni. Se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

På grund af den ekstremt lave vandopløselighed opløses den tremånedlige formulering af

paliperidonpalmitat langsomt efter intramuskulær injektion, før det hydrolyseres til paliperidon

og absorberes til det systemiske kredsløb. Frigivelsen af det aktive stof starter så tidligt som

dag 1 og varer så længe som 18 måneder.

Oplysningerne i dette afsnit er baseret på en populationsfarmakokinetisk analyse. Efter en enkelt

intramuskulær dosis af TREVICTA stiger plasmakoncentrationerne af paliperidon gradvist, til de

når de maksimale plasmakoncentrationer ved en median-T

på 30-33 dage. Efter intramuskulær

injektion af enkeltdoser af TREVICTA (175-525 mg) i musculus deltoideus var C

gennemsnitligt

11-12 % højere sammenlignet med injektion i musculus gluteus maximus. Frigivelsesprofilen og

dosisregimet for TREVICTA resulterer i opretholdelse af terapeutiske koncentrationer. Den totale

eksponering for paliperidon efter administration af TREVICTA var dosisproportional over et

175-525 mg dosisinterval og omtrent dosisproportional for C

. Det gennemsnitlige steady state

trough/peak-ratio for en TREVICTA-dosis var 1,6 efter administration i musculus gluteus maximus og

1,7 efter administration i musculus deltoideus.

Plasmaproteinbindingen af racemisk paliperidon er 74 %.

Efter administration af TREVICTA omdannes paliperidons (+)- og (-)-enantiomerer indbyrdes

således, at der opnås et AUC (+) til (-)-forhold på ca. 1,7-1,8.

Anslået % af forsøgspersoner uden recidiv

TREVICTA (N=458)

1-måneds paliperidonpalmitat til injektion (N=490)

Tid (dage) siden randomisering

Biotransformation og elimination

I et forsøg med oral

C-paliperidon med øjeblikkelig frigivelse udskiltes 59 % af dosen uændret i

urinen én uge efter administration af en enkelt oral dosis af 1 mg

C-paliperidon med øjeblikkelig

frigivelse, hvilket indikerer, at paliperidon ikke gennemgår omfattende metabolisering i leveren.

Ca. 80 % af den administrerede radioaktivitet blev genfundet i urin og 11 % i fæces. Der er

identificeret fire metaboliske processer in vivo, hvoraf ingen udgjorde mere end 10 % af dosis:

nemlig dealkylering, hydroxylering, dehydrogenering og benzisoxazolspaltning. Selvom

in vitro-forsøg tydede på, at CYP2D6 and CYP3A4 spiller en rolle i metabolismen af paliperidon,

er det ikke dokumenteret in vivo, at disse isozymer spiller en signifikant rolle i metabolismen af

paliperidon. Farmakokinetiske populationsanalyser viste ingen tydelig forskel i den tilsyneladende

clearance af paliperidon efter administration af oral paliperidon hos personer med kraftig

metabolisering og personer med dårlig metabolisering af CYP2D6-substrater. In vitro-forsøg

med humane levermikrosomer har vist, at paliperidon ikke væsentligt hæmmer metaboliseringen

af lægemidler, som metaboliseres af cytokrom P450-isozymer, herunder CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP3A5.

In vitro-forsøg har vist, at paliperidon er substrat for P-gp og en svag P-gp-hæmmer ved høje

koncentrationer. Der foreligger ingen in vivo-data, og den kliniske relevans kendes ikke.

Baseret på populationsfarmakokinetisk analyse, lå den mediane tilsyneladende halveringstid for

paliperidon efter administration af TREVICTA over dosisintervallet 175-525 mg på 84 til 95 dage

efter injektioner i musculus deltoideus og 118 til 139 dage efter injektioner i musculus gluteus

maximus.

Langtidsvirkende tremånedlig injektion med paliperidonpalmitat versus andre formuleringer

med paliperidon

TREVICTA er udformet således, at det tilfører paliperidon over en periode på 3 måneder, mens 1-

månedlig injicerbar paliperidonpalmitat administreres på månedsbasis. Når TREVICTA gives

i doser, der er 3½-gang højere end den tilsvarende dosis af 1-månedlig injicerbar paliperidonpalmitat

(se pkt. 4.2), resulterer det i paliperidon-eksponering der svarer til den, der opnås med tilsvarende

månedlige doser af 1-månedlig injicerbar paliperidonpalmitat og tilsvarende paliperidon-depottabletter

administreret en gang dagligt. Eksponeringsintervallet for TREVICTA er omfattet inden for

eksponeringintervallet for den godkendte dosisstyrke for paliperidon-depottabletter.

Nedsat leverfunktion

Paliperidon gennemgår ikke en omfattende metabolisering i leveren. Selvom TREVICTA ikke

er blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion, er dosisjustering ikke nødvendig hos

patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. I et forsøg med oral paliperidon til forsøgspersoner

med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B) svarede plasmakoncentrationerne af frit

paliperidon til koncentrationerne hos raske personer. Paliperidon er ikke undersøgt hos patienter

med svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

TREVICTA er ikke blevet systematisk undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Udskillelsen

af en enkelt oral dosis af en 3 mg paliperidon-depottablet blev undersøgt hos forsøgspersoner

med varierende grad af nyrefunktion. Elimination af paliperidon faldt med faldende estimeret

kreatininclearance. Hos forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion var total clearance af paliperidon

reduceret med 32 % i gennemsnit ved let (CrCl = 50 til < 80 ml/min), 64 % ved moderat (CrCl = 30 til

< 50 ml/min) og 71 % ved svært (CrCl = 10 til < 30 ml/min) nedsat nyrefunktion svarende til en

gennemsnitlig stigning i eksponering (AUC

) på henholdsvis 1,5, 2,6 og 4,8 gange sammenlignet

med raske personer.

Ældre

Populationsfarmakokinetisk analyse viste ingen tegn på aldersrelaterede farmakokinetiske forskelle.

Body mass index (BMI)/kropsvægt

Der blev observeret en lavere C

hos overvægtige og adipøse forsøgspersoner. Ved tilsyneladende

steady state med TREVICTA var trough-koncentrationerne ens blandt normalvægtige, overvægtige og

adipøse forsøgspersoner.

Race

Populationsfarmakokinetisk analyse viste ingen tegn på racerelaterede farmakokinetiske forskelle.

Køn

Populationsfarmakokinetisk analyse viste ingen tegn på kønsrelaterede farmakokinetiske forskelle.

Rygestatus

På baggrund af in vitro-forsøg med humane leverenzymer er paliperidon ikke et substrat for

CYP1A2. Rygning skulle derfor ikke påvirke paliperidons farmakokinetik. Påvirkningen af

paliperidons farmakokinetik ved rygning blev ikke undersøgt med TREVICTA. En farmakokinetisk

populationsanalyse baseret på data med orale paliperidon-depottabletter viste en lidt lavere

eksponering for paliperidon hos rygere sammenlignet med ikke-rygere. Det er ikke sandsynligt,

at forskellen har klinisk relevans.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsforsøg med gentagne doser af intramuskulært injiceret paliperidonpalmitat (formuleringen

til 1-månedlig administration) og oralt administreret paliperidon til rotter og hunde viste overvejende

farmakologiske virkninger såsom sedation og prolaktinmedierede virkninger på brystkirtler og

genitalier. Hos dyr behandlet med paliperidonpalmitat observeredes en inflammatorisk reaktion

på det intramuskulære injektionssted. Lejlighedsvist forekom abscesdannelse.

I reproduktionsforsøg med oral risperidon til rotter, som i kraftig grad omdannes til paliperidon i

rotter og mennesker, observeredes bivirkninger på afkommets fødselsvægt og overlevelse. Der sås

ingen embryotoksicitet eller misdannelser efter intramuskulær administration af paliperidonpalmitat til

drægtige rotter i op til den højeste dosis (160 mg/kg/dag) svarende til 2,2 gange eksponeringsniveauet

hos mennesker ved den maksimale anbefalede dosis på 525 mg. Andre dopamin-antagonister har ved

administration til drægtige dyr medført bivirkninger på indlæring og motorisk udvikling hos

afkommet.

Paliperidonpalmitat og paliperidon var ikke genotoksiske. I karcinogenicitetsforsøg med oral

risperidon til rotter og mus blev der observeret stigninger i hypofyseadenomer (mus), endokrine

pankreasadenomer (rotte) og brystkirteladenomer (begge arter). Det karcinogene potentiale ved

intramuskulært injiceret paliperidonpalmitat blev vurderet hos rotter. Der sås en statistisk signifikant

stigning i brystkirteladenokarcinomer i hunrotter ved 10, 30 og 60 mg/kg/måned. Hanrotter viste en

statistisk signifikant stigning i brystkirteladenomer og karcinomer ved 30 og 60 mg/kg/måned, hvilket

er henholdsvis 0,6 og 1,2 gange eksponeringsniveauet ved den maksimale anbefalede humane dosis

på 525 mg. Disse tumorer kan relateres til langvarig dopamin-D2-antagonisme og hyperprolaktinæmi.

Relevansen af disse tumorfund hos gnavere i relation til human risiko er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 20

Polyethylenglycol 4000

Citronsyremonohydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte (cyklisk-olefin-copolymer) med en stempelstopper, bagstopper og spidshætte

(brombutylgummi) med en tyndvægget 1½", 22G-sikkerhedskanyle (0,72 mm x 38,1 mm) og en

tyndvægget 1", 22G-sikkerhedskanyle (0,72 mm x 25,4 mm).

Pakningsstørrelser:

Pakningen indeholder 1 fyldt injektionssprøjte og 2 kanyler

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

En detaljeret vejledning i brug og håndtering af TREVICTA findes i indlægssedlen (se Oplysninger til

læger og sundhedspersonale).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/971/007

EU/1/14/971/008

EU/1/14/971/009

EU/1/14/971/010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE

AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 05. december 2014

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/278749/2016

EMEA/H/C/004066

EPAR - sammendrag til offentligheden

Trevicta

paliperidon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Trevicta.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Trevicta bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Trevicta, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Trevicta, og hvad anvendes det til?

Trevicta er et antipsykotisk lægemiddel. Det anvendes til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos

voksne, hos hvem sygdommen i forvejen har været stabil ved behandling med indsprøjtning af

paliperidon én gang om måneden. Symptomerne ved skizofreni er bl.a. tanke- og taleforstyrrelser,

sansebedrag (hallucinationer), mistænksomhed og vrangforestillinger.

Trevicta indeholder det aktive stof paliperidon.

Hvordan anvendes Trevicta?

Trevicta leveres som depotinjektionsvæske, suspension, i fyldte sprøjter (175 mg, 263 mg, 350 mg og

525 mg). At det er et depotpræparat, betyder, at det aktive stof, paliperidon, frigives langsomt i løbet

af flere måneder efter injektionen. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Trevicta gives af en sundhedsperson. Det gives hver tredje måned ved langsom indsprøjtning øverst i

skulderen (i deltamusklen) eller i balderne. Dosis af Trevicta er 3,5 gange dosis ved de månedlige

indsprøjtninger af paliperidon, som patienten tidligere fik.

Yderligere oplysninger om anvendelsen af Trevicta fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del

af EPAR.

Tidligere kendt som Paliperidone Janssen.

Trevicta0F

EMA/278749/2016

Side 2/3

Hvordan virker Trevicta?

Det aktive stof i dette lægemiddel, paliperidon, er et antipsykotisk lægemiddel. Paliperidon er et aktivt

nedbrydningsprodukt (en metabolit) af risperidon. Risperidon er et andet antipsykotisk middel, der var

været anvendt til behandling af skizofreni siden 1990'erne. I hjernen bindes paliperidon til flere

forskellige typer receptorer på overfladen af nervecellerne. Derved afbrydes de signaler, som

hjernecellerne sender til naboceller ved hjælp af signalstoffer (neurotransmittere). Paliperidon virker

hovedsagelig på receptorerne for neurotransmitterne dopamin og serotonin (5-hydroxytryptamin). Ved

at blokere disse receptorer medvirker paliperidon til at normalisere hjernens aktivitet og mindske

symptomerne.

Paliperidon har siden 2007 under navnet Invega været godkendt i EU til indgift gennem munden til

behandling af skizofreni. Det har desuden siden 2011 været godkendt under navnet Xeplion til brug

ved indsprøjtning én gang om måneden til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni. Både i Trevicta og

i Xeplion er paliperidon koblet til en fedtsyre, hvilket gør, at det frigives langsomt efter at være

injiceret. Dette gør, at virkningen af lægemidlet holder sig længe.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Trevicta?

Der er udført to undersøgelser med Trevicta, indgivet hver tredje måned. I den ene (med 1 016

patienter) var Trevicta lige så effektivt som en indsprøjtning af paliperidon én gang om måneden til at

forhindre tilbagefald af skizofreni. I den anden undersøgelse (hos 305 patienter) var Trevicta mere

effektivt end virkningsløs behandling (placebo), idet tilbagefald af sygdommen forekom hos 9 % af de

patienter, der fik lægemidlet, sammenholdt med 29 % af dem, der fik placebo.

Da paliperidon til indsprøjtning én gang om måneden allerede har været godkendt i EU under navnet

Xeplion, brugte virksomheden nogle af oplysningerne fra Xeplion som dokumentation for anvendelsen

af Trevicta.

Hvilke risici er der forbundet med Trevicta?

De hyppigste bivirkninger ved Trevicta (som optræder hos mindst 5 ud af 100 patienter) er

søvnbesvær (insomni), hovedpine, angst, øvre luftvejsinfektioner (såsom forkølelse), reaktioner på

indsprøjtningsstedet og vægtøgning.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Trevicta fremgår af indlægssedlen.

Trevicta må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for paliperidon eller

andre af indholdsstofferne eller over for risperidon.

Hvorfor blev Trevicta godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) bemærkede, at indsprøjtninger af paliperidon er

effektivt til behandling af symptomerne på skizofreni. Trevicta, givet ved indsprøjtning hver 3. måned,

er mere effektivt end placebo og lige så effektivt som paliperidon, givet ved indsprøjtning en gang om

måneden, til at forhindre tilbagefald af skizofreni. Indsprøjtning hver tredje måned forventes at være

mere bekvemt for patienterne og give bedre overholdelse af behandlingen, og der blev med denne

formulering ikke rejst nye sikkerhedsproblemer i forhold til sikkerhedsprofilen af paliperidon. Udvalget

afgjorde derfor, at fordelene ved Trevicta overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Trevicta.

Trevicta0F

EMA/278749/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Trevicta?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Trevicta anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Trevicta, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Trevicta

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Paliperidone Janssen den 5. december 2014. Denne tilladelse byggede på den tilladelse, som

blev udstedt for Xeplion i 2011 ("informeret samtykke"). Lægemidlets navn blev ændret til Trevicta

den 26. maj 2016.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Trevicta findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Trevicta, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information