Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - immunosuppressiva - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, der ikke er berettiget til transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - immunosuppressiva - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, der ikke er berettiget til transplantation. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy

Repaglinide Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - repaglinid - diabetes mellitus, type 2 - lægemidler, der anvendes i diabetes, - repaglinid er indiceret hos patienter med type 2-diabetes (ikke-insulinafhængig diabetes mellitus (niddm)), hvis hyperglykæmi ikke længere kan kontrolleres tilfredsstillende ved kost, vægttab og motion. behandlingen bør indledes som et supplement til diæt og motion til at sænke blodsukkeret i forbindelse med måltiderne.

Pioglitazone Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - pioglitazonhydrochlorid - diabetes mellitus, type 2 - lægemidler, der anvendes i diabetes, - pioglitazon er angivet som andet eller tredje linje behandling af type 2-diabetes mellitus, som beskrevet nedenfor: som monoterapi - hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter), der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion, for hvem metformin er uegnet på grund af kontraindikationer eller intolerance, som dobbelt oral terapi i kombination med en sulphonylurea, kun hos voksne patienter, som udviser intolerance over for metformin, eller for hvem metformin er kontraindiceret, med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt tolereret dosis af monoterapi med sulphonylurea; pioglitazone er også indiceret til kombination med insulin ved type 2-diabetes mellitus hos voksne patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på insulin, for hvem metformin er uegnet på grund af kontraindikationer eller intolerance. efter initiering af behandling med pioglitazon, patienter bør revurderes efter 3 til 6 måneder for at vurdere tilstrækkeligheden af respons på behandlingen (e. reduktion i hba1c

Atazanavir Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk brug, - atazanavir krka kapsler, co-administreres med en lav dosis ritonavir, er indiceret til behandling af hiv-1 smittede voksne og pædiatriske patienter, der 6 år og ældre i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. baseret på tilgængelige virologisk og kliniske data fra voksne patienter, ingen fordele forventes i patienter med stammer, der er resistente over for flere proteasehæmmere (≥ 4 pi mutationer). valget af atazanavir krka i behandling erfarne voksne og pædiatriske patienter, der bør være baseret på individuelle viral resistens test og patientens behandling, historie.

Abiraterone Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - abiraterone acetat - prostatiske neoplasmer - endokrine terapi - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for: , the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1), the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1), the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.

Febuxostat Krka Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

febuxostat krka

krka, d.d., novo mesto - febuxostat - hyperuricemia; gout - antigout præparater - febuxostat krka er indiceret til behandling af kronisk hyperuricaemia i forhold, hvor urat deposition har allerede fundet sted (herunder en historie, eller tilstedeværelsen af, tophus og/eller arthritis urica). febuxostat krka er indiceret hos voksne.