Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2020

Aktiv bestanddel:
emtricitabine, tenofovir disoproxil tocopherolsuccinat hidrørende
Tilgængelig fra:
KRKA, d.d., Novo mesto
ATC-kode:
J05AR03
INN (International Name):
emtricitabine, tenofovir disoproxil
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Behandling af HIV-1 infectionEmtricitabine/tenofovir disoproxil Krka er angivet i antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af HIV-1 inficerede voksne. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er også indiceret til behandling af HIV-1-inficerede teenagere, med NRTI modstand eller toksiciteter er til hinder for anvendelsen af første linje agenter, i alderen 12 - < 18 år (se afsnit 5. 1Pre-exposure-profylakse (PrEP)Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er indiceret i kombination med sikker sex praksis for pre-exposure profylakse til at reducere risikoen for seksuelt erhvervet af HIV-1 infektion hos voksne i høj risiko.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004215
Autorisation dato:
2016-12-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/004215

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-02-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter

emtricitabin/tenofovirdisoproxil (emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Sådan skal De tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder to aktive stoffer, emtricitabin og

tenofovirdisoproxil. Begge disse aktive stoffer er antiretroviral medicin, som anvendes til behandling

af hiv-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe lægemidler, der kaldes nukleosid-revers

transkriptase-hæmmere, og tenofovir hører til en gruppe, der kaldes nukleotid-revers transkriptase-

hæmmere. De kaldes dog begge generelt for NRTI'er, og de virker ved at gribe ind i den normale

måde, som et enzym (revers transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan

reproducere sig selv.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bruges til at behandle infektion forårsaget af

humant immundefekt virus 1 (hiv 1-infektion) hos voksne

Det bruges også til at behandle HIV hos unge i alderen fra 12 til under 18 år, som vejer

mindst 35 kg, og som allerede er blevet behandlet med andre HIV-lægemidler, som ikke

længere er effektive, eller som har forårsaget bivirkninger.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka skal altid anvendes sammen med anden medicin til

behandling af hiv-infektion.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kan administreres i stedet for emtricitabin og

tenofovirdisoproxil anvendt hver for sig med samme doser.

Personer, der er hiv-positive, kan stadig overføre hiv, når De tager denne medicin, selvom risikoen

sænkes ved effektiv antiretroviral behandling. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er

nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Denne medicin helbreder ikke hiv-infektion. De kan stadig få infektioner eller andre sygdomme

forbundet med hiv-infektion, mens De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bruges også til at nedsætte risikoen for at få HIV

1-infektion hos voksne og unge i alderen 12 år til under 18 år, som vejer mindst 35 kg, når

det bruges dagligt og sammen med udøvelse af sikker sex:

Se punkt 2 for en liste over de forholdsregler, der skal tages, for ikke at få HIV-infektion.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Tag ikke Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at behandle HIV eller nedsætte risikoen

for at få HIV, hvis De er allergisk over for emtricitabin, tenofovir, tenofovirdisoproxil, eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

→ Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Inden De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at nedsætte risikoen for at få HIV

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kan kun hjælpe med at nedsætte Deres risiko for at få HIV,

før De bliver smittet.

De skal være HIV-negativ, inden De begynder at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka for at reducere risikoen for at få HIV. De skal testes for at sikre, at De ikke allerede har

HIV-infektion. De må ikke tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at nedsætte Deres

risiko, medmindre det er bekræftet, at De er HIV-negativ. Personer, der har HIV, skal tage

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sammen med andre lægemidler.

Mange HIV-test kan have svært ved at måle en nyligt opstået infektion. Hvis De får en

influenzalignende sygdom, kan det betyde, at De for nyligt er blevet smittet med HIV.

Følgende kan være tegn på HIV-infektion:

træthed

feber

led- eller muskelsmerter

hovedpine

opkastning eller diarré

kløe

nattesved

forstørrede lymfeknuder i halsen eller lysken

Fortæl Deres læge om al influenzalignende sygdom – enten i måneden, før De starter

med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, eller når som helst, mens De tager

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at reducere risikoen for at få HIV:

Tag Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka hver dag for at reducere Deres risiko, ikke kun

når De mener, at De har været udsat at få for HIV-infektion. Lad være med at springe

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -doser over eller holde op med at tage

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Glemte doser kan øge Deres risiko for at få en HIV-

infektion.

Bliv testet for HIV regelmæssigt.

Hvis De mener, at De blev smittet med HIV, skal De straks fortælle Deres læge om det. Lægen

vil muligvis udføre flere test for at sikre, at De stadig er HIV-negativ.

Det er ikke nødvendigvis nok at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at undgå

at få HIV.

Udøv altid sikker sex. Brug kondom for at reducere kontakten med sæd, vaginalvæsker

og blod.

Del ikke personlige ting, der kan være forurenet med blod eller kropsvæsker, såsom

tandbørster og barberblade, med andre.

Lad være med at dele eller genbruge nåle og andet injektions- eller lægemiddeludstyr.

Bliv testet for andre seksuelt overførbare infektioner, såsom syfilis og gonorré. Disse

infektioner gøre Dem mere modtagelig for HIV.

Spørg Deres læge, hvis De har flere spørgsmål om, hvordan De kan undgå at få HIV eller sprede HIV

til andre mennesker.

Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at behandle HIV eller reducere

risikoen for at få HIV:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kan have indvirkning på Deres nyrer. Før og

under behandlingen kan Deres læge bestille blodprøver for at kontrollere nyrefunktionen. Fortæl

Deres læge, hvis De har haft en nyresygdom, eller hvis en test har vist, at De har problemer med

nyrerne. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke anvendes til unge med eksisterende

nyreproblemer. Hvis De har nyreproblemer, vil Deres læge muligvis råde Dem til at holde op

med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, eller, hvis De er inficeret med hiv, til at

tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka mindre hyppigt. Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka anbefales ikke, hvis De lider af svære nyresygdomme eller er i dialyse.

Knogleproblemer (giver somme tider anledning til brud) kan også forekomme på grund af

skader på tubulære celler i nyrerne (se punkt 4, Bivirkninger).

Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis (gulsot).

Patienter, som er inficeret med hiv og har leversygdom (inklusive kronisk hepatitis B eller C),

og som behandles med antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt

livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har hepatitis B eller C, vil Deres læge nøje overveje,

hvilken behandling, der er den bedste for Dem.

Kend Deres status for hepatitis B virus (HBV)-infektion inden De begynder at tage

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Hvis De har hepatitis B, er der en alvorlig risiko for at

få leverproblemer, når De holder op med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

uanset om De også har hiv. Det er vigtigt, at De ikke holder op med at tage

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka uden først at tale med Deres læge. Se punkt 3, ”Hvis

De holder op med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka”.

Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er ikke

blevet undersøgt hos patienter over 65 år.

Tal med Deres læge, hvis De ikke kan tåle lactose (se ”Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka indeholder lactose” senere i dette afsnit).

Børn og unge

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka må ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Tag ikke Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, hvis De allerede tager anden medicin som

indeholder indholdsstofferne i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabin og tenofovir-

disoproxil) eller antiviral medicin, som indeholder tenofovir-alafenamid, lamivudin eller adefovir-

dipivoxil.

Indtagelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka samtidig med andre lægemidler, som kan

skade Deres nyrer: Det er specielt vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De tager nogen af disse

lægemidler, herunder

aminoglykosider (mod bakterie-infektion)

amphotericin B (mod svampeinfektion)

foscarnet (mod virusinfektion)

ganciclovir (mod virusinfektion)

pentamidin (mod infektioner)

vancomycin (mod bakterie-infektion)

interleukin-2 (til behandling af kræft)

cidofovir (mod virusinfektion)

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er, til at lindre knogle- eller

muskelsmerter)

Hvis De tager et andet lægemiddel til behandling af hiv-infektion, som kaldes en proteasehæmmer, vil

Deres læge muligvis bestille blodprøver for at overvåge nyrefunktionen nøje.

Det er også vigtigt at fortælle det til lægen, hvis De tager ledipasvir/sofosbuvir,

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir til behandling af hepatitis C-infektion.

Indtagelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sammen med medicin som indeholder

didanosin (til behandling af hiv-infektion): Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

sammen med antiviral medicin, som indeholder didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet

og reducere CD4-celletallet. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af betændelse i bygspytkirtlen og

laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der somme tider kan være dødelige, når medicin, der

indeholder tenofovirdisoproxil og didanosin, blev indtaget samtidigt. Deres læge vil nøje tage stilling

til om, det er nødvendigt at behandle Dem med kombinationer af tenofovir og didanosin.

Fortæl Deres læge, hvis De tager nogen af disse lægemidler. Fortæl lægen eller apotekspersonalet,

hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sammen med mad og drikke

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka skal så vidt muligt tages sammen med mad.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Selvom der foreligger begrænsede kliniske data om brug af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka hos gravide, anvendes Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka normalt ikke, medmindre

det er absolut nødvendigt.

Hvis De bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal De kontakte Deres læge for at drøfte

de potentielle fordele og risici, som behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

indebærer for Dem og Deres barn.

Hvis De har taget Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka under Deres graviditet, kan lægen anmode

om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling.

For de børn, hvis mødre har taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse

mod hiv risikoen ved bivirkningerne.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

fordi de aktive stoffer i denne medicin udskilles i mælken hos mennesker.

Hvis De er en kvinde med hiv, anbefales det, at De ikke ammer for at undgå at overføre virus til

barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller motorcykel og

lad være med at cykle og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel,

når De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder lactose

Hvis De har fået at vide, at De ikke tåler andre sukkerarter, skal De tale med Deres læge, før De tager

denne medicin.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

”natriumfri”.

3.

Sådan skal De tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De

i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka til behandling af HIV er:

Voksne: En tablet om dagen, så vidt muligt sammen med mad.

Unge i alderen fra 12 til under 18 år, som vejer mindst 35 kg: En tablet om dagen, så vidt

muligt sammen med mad.

Den anbefalede dosis af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka til at nedsætte risikoen for at

få HIV er:

Voksne: En tablet om dagen, så vidt muligt sammen med mad.

Unge i alderen 12 år til under 18 år, som vejer mindst 35 kg: En tablet om dagen, så vidt

muligt sammen med mad.

Hvis De har problemer med at synke, kan De knuse tabletten med spidsen af en ske og opløse den i ca.

100 mL (et halvt glas) vand, appelsinjuice eller druesaft. Drik det omgående.

Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet. For at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv,

og for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis

medmindre De har fået besked på det af Deres læge.

Hvis De bliver behandlet for HIV-infektion vil Deres læge ordinere Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Se indlægssedlerne for de andre

antiretrovirale midler for vejledning i, hvordan disse lægemidler skal tages.

Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at nedsætte risikoen for at få

HIV, skal De tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka hver dag og ikke kun, når De

mener, at De har været udsat for at blive smittet med HIV.

Spørg Deres læge, hvis De vil vide mere om, hvordan De undgår at få hiv eller forhindrer spredning af

hiv til andre mennesker.

Hvis De har taget for mange Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

skal De kontakte lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De glemmer en dosis

Det er vigtigt, at De husker at tage alle doser Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Hvis De kommer i tanke om en glemt dosis inden for 12 timer efter det tidspunkt, hvor De

normalt tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, er det bedst, at De tager tabletten med

mad så hurtigt som muligt. Tag derefter den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis De kommer i tanke om en glemt dosis 12 timer eller mere efter det tidspunkt, hvor De

normalt tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, skal De ikke tage den glemte dosis.

Vent og tag den næste dosis, helst med mad, på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis De kaster op mindre end en time efter, De har taget Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka, skal De tage en ny tablet. De behøver ikke tage en ny tablet, hvis De kastede op mere end en

time efter, De tog Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tabletten.

Hold ikke op med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for behandling af HIV-infektion,

kan det nedsætte effektiviteten af den behandling mod HIV, som Deres læge anbefaler, hvis De

stopper med at tage tabletterne.

Hvis De tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka for at nedsætte risikoen for at få

HIV, må De ikke holde op med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka eller springe en

dosis over. Hvis De stopper med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka eller springer

en dosis over, kan det øge Deres risiko for at blive smittet med HIV.

→ Hold ikke op med at tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka uden først at have

talt med Deres læge.

Hvis De har hepatitis B, er det særlig vigtigt ikke at ophøre med behandlingen med

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka uden først at konsultere Deres læge. Det kan være

nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle

patienter med fremskreden leversygdom eller cirrose bør behandlingen ikke ophøre, fordi det

kan medføre forværring af Deres hepatitis, hvilket kan være livstruende.

→ Hvis De lægger mærke til nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal

De omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De

normalt ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Laktatacidose (for meget mælkesyre i blodet) er en sjælden bivirkning, som kan være

livstruende. Laktatacidose forekommer oftere hos kvinder, især hvis de er overvægtige, og hos

personer med leversygdom. Følgende kan være tegn på laktatacidose:

dyb, hurtig vejrtrækning

døsighed

kvalme, opkastning

mavesmerter

→ Hvis De tror, De har laktatacidose, skal De straks søge læge.

Tegn på inflammation (en betændelseslignende reaktion) eller infektion. Hos nogle

patienter med fremskreden hiv-infektion (AIDS) og tidligere tilfælde af opportunistiske

infektioner (infektioner, der optræder hos mennesker med et svagt immunforsvar), kan der

forekomme tegn og symptomer på inflammation fra tidligere infektioner kort efter, at

behandlingen for hiv er startet. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens

immunforsvar, så kroppen kan bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige

symptomer.

Autoimmune sygdomme (når immunsystemet angriber sunde væv i kroppen), kan også opstå,

efter at De begynder at tage medicin for at behandle hiv-infektion. Autoimmune sygdomme kan

forekomme mange måneder efter behandlingsstart. Hold øje med symptomer på infektion eller

andre symptomer såsom:

muskelsvaghed

svaghed, der begynder i hænder og fødder og bevæger sig op mod selve kroppen

hjertebanken, rysten (tremor) eller hyperaktivitet

→ Hvis De ser disse eller andre symptomer på inflammation eller infektion, skal De straks

søge læge.

Bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan opstå hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré, opkastning, kvalme

svimmelhed, hovedpine

udslæt

svaghedsfølelse

Prøver kan også vise:

nedsat indhold af i phosphat i blodet

forhøjet kreatinkinase

Almindelige bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 10 personer)

smerter, mavesmerter

søvnløshed, unormale drømme

problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider, oppustethed, afgang af

tarmluft (flatulens)

udslæt (inklusive røde pletter eller skjolder, undertiden med blærer eller hævelse af huden),

som kan være allergiske reaktioner, kløe, ændringer i hudfarven, herunder pletvis mørkfarvning

af huden

andre allergiske reaktioner som pibende vejrtrækning, hævelser eller følelse af svimmelhed

Prøver kan også vise:

lavt antal hvide blodlegemer (et fald i antallet af hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektion)

forhøjet indhold af triglycerider (fedtsyrer), galde eller glucose (sukker) i blodet

problemer med lever og bugspytkirtel

Ikke almindelige bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 100 personer)

mavesmerter på grund af betændelse i bugspytkirtlen

hævelse i ansigt, læber, tunge eller svælg

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

nedbrydning af muskelvæv, muskelsmerter og muskelsvaghed, hvilket kan forekomme på grund

af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler)

Prøver kan også vise:

fald i blodets indhold af kalium

øget kreatinin i blodet

ændringer i urinen

Sjældne bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 personer)

laktatacidose (se Alvorlige bivirkninger)

fedtlever

gulfarvning af hud eller øjne, kløe eller mavesmerter på grund af leverbetændelse

inflammation i nyrerne, udskillelse af store mængder urin, tørst, nyresvigt, skade på tubulære

celler i nyrerne

blødgøring af knoglerne (med knoglesmerter og af og til med knoglebrud til følge)

rygsmerter på grund af nyreproblemer

Skade på tubulære celler i nyrerne kan være forbundet med nedbrydning af muskelvæv, blødgøring af

knogler (med knoglesmerter og af og til med knoglebrud til følge), muskelsmerter, muskelsvaghed og

nedsat indhold af kalium eller fosfat i blodet.

Hvis De bemærker nogen af de ovenfor anførte bivirkninger, eller hvis nogen af

bivirkningerne bliver alvorlige, skal De tale med lægen eller apotekspersonalet.

Hyppigheden af følgende bivirkninger kendes ikke.

Problemer med knogler. Nogle patienter, der tager antiretroviral kombinationsmedicin såsom

emtricitabin/tenofovirdisoproxil, kan udvikle en knoglesygdom, der hedder knoglenekrose (hvor

knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Nogle af de mange risikofaktorer

for at udvikle denne sygdom er, hvis De tager denne type medicin i længere tid, tager

kortikosteroider, drikker alkohol, hvis De har et meget svagt immunsystem, eller hvis De er

overvægtig. Tegn på knoglenekrose er:

stivhed i led

smerter i led (særligt i hofter, knæ og skuldre)

svært ved at bevæge sig

Hvis De bemærker nogen af disse symptomer, skal De søge læge.

Under HIV-behandling kan der forekomme en stigning i legemsvægt og i et forhøjet indhold af lipider

og glucose i blodet. Dette skyldes dels forbedret sundhedstilstand og livsstil og med hensyn til lipider i

blodet undertiden selve hiv-medicinen. Lægen vil teste Dem for at vurdere disse ændringer.

Andre bivirkninger hos børn

Hos børn, der får emtricitabin, er det meget almindeligt at opleve ændringer i hudfarven,

herunder

Pletvis mørkfarvning af huden

Hos børn er det almindeligt at opleve et lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

Dette kan forårsage, at barnet blivet træt eller stakåndet

Hvis De bemærker nogen af disse symptomer, skal De fortælle det til lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Blistere

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.

HDPE tabletbeholderen

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Hold tabletbeholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt og lys.

Holdbarhed efter første åbning af tabletbeholderen: 2 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder

De aktive stoffer er emtricitabin og tenofovirdisoproxil.

Hver tablet indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil (svarende til 300,7 mg

tenofovirdisoproxilsuccinat eller 136 mg tenofovir).

Øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: stivelse; pregelatineret, croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, natriumstearylfumarat, stearinsyre

Overtræk: hypromellose 5 cP, titandioxid (E171), macrogol, indigocarmin aluminiumpigment

(E132). Se afsnit 2 “Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder lactose”,

“Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder natrium”.

Udseende og pakningsstørrelser

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka filmovertrukne tabletter (tabletter) er blå, ovale, bikonvekse

tabletter, der måler 20 mm x 10 mm.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fås i æsker med 28 og 84 filmovertrukne tabletter i

blisterpakninger.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fås også i tabletbeholdere, der indeholder 30 tabletter med et

børnesikret og forseglet låg af plastik med et integreret silicagel-tørremiddel, som hjælper med at

beskytte Deres tabletter.

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige: en æske der indeholder 1 tabletbeholder med

30 filmovertrukne tabletter og 90 (3 tabletbeholdere med 30) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Fremstiller:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg emtricitabin (emtricitabinum) og 245 mg

tenofovirdisoproxil (tenofovirum disoproxilum) (svarende til 300,7 mg tenofovirdisoproxilsuccinat

eller 136 mg tenofovir).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 80 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka filmovertrukne tabletter er blå, ovale, bikonvekse tabletter,

der måler 20 mm × 10 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af HIV 1-infektion:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er indiceret i antiretroviral kombinationsbehandling af HIV

1-inficerede voksne (se pkt. 5.1).

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er også indiceret til behandling af HIV 1-inficerede med

NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af førstevalgspræparater (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Profylakse før eksponering (Pre-exposure prophylaxis, PrEP):

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er i kombination med god praksis for sikker sex indiceret

som profylakse før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet HIV 1-infektion hos

meget udsatte voksne (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka skal initieres af en læge med erfaring i behandlingen af

hiv-infektion.

Dosering

Behandling af HIV hos voksne og unge i alderen 12 år og derover, der vejer mindst 35 kg: En tablet

en gang dagligt.

Forebyggelse af HIV hos voksne og unge i alderen 12 år og derover, der vejer mindst 35 kg: En tablet

en gang dagligt.

Der findes separate præparater med emtricitabin og tenofovirdisoproxil til behandling af hiv 1-

infektion, hvis det bliver nødvendigt at seponere eller ændre dosen af ét af Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krkas indholdsstoffer. Se produktresuméerne til disse lægemidler.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka i 12 timer efter

tidspunktet, hvor dosen normalt skulle tages, skal patienten tage Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka sammen med mad så snart som muligt og derefter fortsætte i henhold til den normale

doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka i

mere end 12 timer, og det næsten er tid til næste dosis, skal den glemte dosis ikke tages, men den

normale doseringsplan genoptages.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

skal der tages en ny tablet. Hvis patienten kaster op mere end 1 time efter at have taget

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, må patienten ikke tage en ny dosis.

Særlige populationer

Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion: Emtricitabin og tenofovir udskilles via nyrerne, og eksponeringen for

emtricitabin og tenofovir øges hos personer med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Voksne med nedsat nyrefunktion:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør kun anvendes hos personer med kreatininclearance

(CrCl) <80 ml/min, hvis de potentielle fordele anses for at opveje de potentielle risici. Se Tabel 1.

Tabel 1: Doseringsanbefalinger hos voksne med nedsat nyrefunktion

Behandling af hiv 1-infektion

Profylakse før eksponering

Let nedsat nyrefunktion

(CrCl 50-80 ml/min)

Begrænsede data fra kliniske studier

understøtter dosering én gang dagligt

(se pkt. 4.4).

Begrænsede data fra kliniske studier

understøtter dosering én gang dagligt

hos personer uden HIV 1-infektion

med CrCl 60 80 ml/min, der ikke var

inficeret med hiv 1, med CrCl 60 80

ml/min. Anbefales ikke til brug hos

personer uden HIV 1-infektion, der

ikke er inficeret med hiv 1, med CrCl

< 60 ml/min, da det ikke er undersøgt

hos denne population (se pkt. 4.4 og

5.2).

Moderat nedsat nyrefunktion

(CrCl 30-49 ml/min)

Ud fra modellering af

farmakokinetiske data for enkeltdosis

af emtricitabin og tenofovirdisoproxil

hos ikke-hiv-inficerede

forsøgspersoner med varierende

grader af nedsat nyrefunktion

anbefales det at administrere hver 48.

time (se pkt. 4.4).

Anbefales ikke til brug i denne

population.

Svært nedsat nyrefunktion

(CrCl <30 ml/min) og

hæmodialysepatienter

Anbefales ikke, fordi der ikke kan

opnås passende dosisreduktioner med

kombinationstabletten.

Anbefales ikke til brug i denne

population.

Pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion:

Frarådes hos personer under 18 år med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population: Emtricitabin/tenofovirdisoproxils sikkerhed og virkning hos børn og unge

under 12 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.2).

Administration

Oral administration. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka skal helst tages sammen med mad.

De filmovertrukne tabletter kan administreres umiddelbart efter, at tabletten er opløst i cirka 100 mL

vand, appelsinjuice eller druesaft.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Profylaktisk brug af før eksponering hos personer med ukendt eller positiv hiv 1-status.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overførsel af HIV

Selv om det er vist, at effektiv virussuppression med antiretroviral behandling reducerer risikoen for

seksuel overførsel væsentligt, kan det ikke udelukkes, at der er en resterende risko. Træf de

nødvendige forholdsregler for at forhindre overførsel af HIV fra inficerede personer i

overensstemmelse med nationale retningslinjer.

Patienter med hiv 1, som indeholder mutationer

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør undgås hos tidligere antiretroviral-erfarne patienter med

hiv 1, som har K65R-mutationen (se pkt. 5.1).

Generel strategi til forebyggelse af HIV 1-infektion

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil er ikke altid effektivt med hensyn til at forebygge smitte med HIV 1.

Det vides ikke, hvor lang tid der går efter start af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

behandling, før den beskyttende virkning opnås.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør kun bruges som profylakse før eksponering i forbindelse

med en samlet strategi for forebyggelse af HIV 1-infektion, herunder brug af andre HIV 1-

forebyggende foranstaltninger (f.eks. konsekvent og korrekt brug af kondom, viden om HIV 1-status,

regelmæssig test for andre seksuelt overførte infektioner).

Risiko for resistens med uopdaget HIV 1-infektion:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør kun anvendes til at mindske risikoen for at få HIV 1 hos

personer, der bekræftes at være HIV-negative (se pkt. 4.3). De skal testes for stadig at være HIV-

negative med hyppige mellemrum (f.eks. mindst hver 3. måned) ved hjælp af en kombineret

antigen/antistof-test, så længe de tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka som profylakse før

eksponering.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka udgør ikke i sig selv et komplet regime til behandling af HIV

1, og der er fremkommet HIV 1-resistente mutationer hos personer med uopdaget HIV 1-infektion, der

kun tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Hvis der findes kliniske symptomer svarende til akut virusinfektion, og der er mistanke om nylige

(< 1 måned) eksponeringer for HIV 1, bør brugen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka udsættes

mindst en måned og HIV 1-status bekræftes før påbegyndelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka som profylakse før eksponering.

Betydning af adhærens:

Der er en stærk korrelation mellem Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -behandlingens

effektivitet med hensyn til at reducere risikoen for at få HIV 1 og adhærens påvist ved målbare

lægemiddelniveauer i blodet (se pkt. 5.1). Personer uden HIV 1-infektion skal med jævne mellemrum

tilrådes at overholde den anbefalede Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -doseringsplan meget

nøje.

Patienter med hepatitis B- eller C-virusinfektion

HIV-1 inficerede patienter med kronisk hepatitis B eller C behandlet med antiretroviral behandling har

øget risiko for alvorlige og potentielt dødelige hepatiske bivirkninger. Læger skal henholde sig til

gældende retningslinjer for hiv-behandling ved håndtering af hiv-infektion hos patienter med samtidig

infektion med hepatitis B-virus (HBV) eller hepatitis C-virus (HCV).

Sikkerheden og virkningen af emtricitabine/tenofovirdisoproxil som proylakse før eksponering hos

patienter med HBV- eller HCV-infektion er ikke fastlagt.

I tilfælde af samtidig antiviral behandling for hepatitis B eller C henvises også til de relevante

produktresuméer for disse lægemidler. Se også under Brug med ledipasvir og sofosbuvir eller

sofosbuvir og velpatasvir nedenfor.

Tenofovir (disoproxil) er indiceret til behandling af HBV, og emtricitabin har udvist aktivitet over for

HBV i farmakodynamiske studier, men emtricitabin/tenofovirdisoproxil sikkerhed og virkning er ikke

blevet specifikt fastslået hos patienter med kronisk HBV-infektion.

Seponering af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka hos patienter, der er inficeret med HBV, kan

være forbundet med svær, akut forværring af hepatitis. Patienter, som er inficeret med HBV, og som

seponerer Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, bør monitoreres nøje med både klinisk og

laboratoriemæssig opfølgning i flere måneder, efter at behandlingen er stoppet. Hvis det er relevant,

kan genoptagelse af hepatitis B-behandling være berettiget. Hos patienter med fremskreden

leversygdom eller cirrose, frarådes seponering, da forværring af hepatitis efter behandlingen kan føre

til hepatisk dekompensation.

Leversygdom

Emtricitabin/tenofovirdisoproxils sikkerhed og virkning er ikke blevet fastslået hos patienter med

signifikante underliggende leversygdomme. Farmakokinetikken af tenofovir er blevet undersøgt hos

patienter med nedsat leverfunktion, og dosisjustering er ikke nødvendig. Farmakokinetikken af

emtricitabin er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. På grund af minimal hepatisk

metabolisme og den renale eliminationsvej for emtricitabin er det usandsynligt, at dosisjustering af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Hiv-1 inficerede patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis, har en

øget hyppighed af leverfunktionsabnormiteter under antiretroviral kombinationsbehandling (CART)

og bør monitoreres i henhold til gældende praksis. Hvis der er tegn på forværret leversygdom hos

sådanne patienter, skal det overvejes at afbryde eller seponere behandlingen.

Indvirkning på nyrer og knogler hos voksne

Indvirkning på nyrerne

Emtricitabin og tenofovir udskilles renalt ved en kombination af glomerulær filtrering og aktiv tubulær

sekretion. Nyresvigt, nedsat nyrefunktion, forhøjet kreatinin, hypofosfatæmi og proksimal tubulopati

(herunder Fanconis syndrom) er blevet rapporteret ved brug af tenofovirdisoproxil (se pkt. 4.8).

Monitorering af nyrefunktionen

Inden påbegyndelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka til behandling af hiv-1 infektion eller

til brug som profylakse før eksponering anbefales det at beregne kreatininclearance hos alle personer.

Hos personer uden risikofaktorer for nyresygdom anbefales det, at nyrefunktionen (kreatininclearance

og serumfosfat) monitoreres efter 2-4 ugers behandling, efter 3 måneder og derefter hver 3-6 måned.

Hos personer med risikofaktorer for nyresygdom skal nyrefunktionen monitoreres hyppigere.

Se også under Samtidig administration af andre lægemidler nedenfor.

Håndtering af nedsat nyrefunktion hos HIV 1-inficerede patienter

Hvis serumphosphat er < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/L), eller kreatininclearance er reduceret til

< 50 ml/min hos patienter, der får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, bør nyrefunktionen

revurderes inden for en uge, herunder måling af blodglucose, blodkalium og uringlucose (se pkt. 4.8,

proksimal tubulopati). Det bør overvejes at afbryde behandlingen med Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka hos patienter, hvor kreatininclearance falder til < 50 ml/min eller serumphosphat til

< 1,0 mg/dl (0,32 mmol/L). Det bør også overvejes at afbryde behandlingen med

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka i tilfælde af progredierende fald i nyrefunktionen, når ingen

anden årsag er blevet identificeret.

Emtricitabin/tenofovirdisoproxils renale sikkerhed er kun blevet undersøgt i meget begrænset omfang

hos hiv 1-inficerede patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min). Det

anbefales at justere doseringsintervallet hos hiv 1-inficerede patienter med kreatininclearance

30−49 ml/min (se pkt. 4.2). Begrænsede data fra kliniske studier tyder på, at det forlængede

doseringsinterval ikke er optimalt og kunne resultere i øget toksicitet og muligvis utilstrækkeligt

respons. I et lille klinisk studie havde en undergruppe af patienter med kreatininclearance mellem 50

og 60 ml/min, som fik tenofovirdisoproxil i kombination med emtricitabin en gang i døgnet,

2−4 gange højere eksponering for tenofovir og forværring af nyrefunktionen (se pkt. 5.2). Det er

derfor nødvendigt nøje at vurdere fordele og risici, når Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

anvendes til patienter med kreatininclearance < 60 ml/min, og nyrefunktionen bør monitoreres

omhyggeligt. Det kliniske respons på behandlingen bør endvidere monitoreres nøje hos patienter, der

får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka med et forlænget doseringsinterval.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) og hos patienter, som skal have hæmodialyse, da de nødvendige

dosisreduktioner ikke kan opnås med kombinationstabletten (se pkt. 4.2 og 5.2).

Håndtering af nedsat nyrefunktion ved profylakse før eksponering:

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil er ikke blevet undersøgt hos personer uden HIV 1-infektion med

kreatininclearance < 60 ml/min og anbefales derfor ikke til denne population. Hvis serumphosphat er

< 1,5 mg/dl (0,48 mmol/L) eller kreatininclearance reduceret til < 60 ml/min hos en person, der får

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka som profylakse før eksponering, skal nyrefunktionen

revurderes inden for en uge, herunder måling af blodglucose, blodkalium og uringlucose (se pkt. 4.8,

proksimal tubulopati). Det bør overvejes at afbryde brugen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

hos personer, hvor kreatininclearance er faldet til < 60 ml/min eller serumphosphat til < 1,0 mg/dl

(0,32 mmol/L), ligesom det bør overvejes at afbryde behandlingen i tilfælde af progredierende fald i

nyrefunktionen, når ingen anden årsag er blevet identificeret.

Indvirkning på knogler

Knogleabnormiteter (der i sjældne tilfælde bidrager til frakturer) kan være forbundet med proksimal

renal tubulopati (se pkt. 4.8). Hvis der er mistanke om knogleabnormiteter, skal der søges råd i

relevant omfang.

Behandling af HIV 1-infektion

I et 144-ugers kontrolleret klinisk studie, hvor tenofovirdisoproxil blev sammenlignet med stavudin i

kombination med lamivudin og efavirenz hos antiretroviral-naive patienter, blev der observeret små

fald i knoglemineraltætheden (bone mineral density, BMD) i hoften og i rygsøjlen i begge

behandlingsgrupper. Fald i BMD i rygsøjlen og ændringer i knoglebiomarkører i forhold til baseline

var signifikant større i gruppen med tenofovirdisoproxil efter 144 uger. Faldet i BMD i hoften var

signifikant større i denne gruppe indtil 96 uger. Der var imidlertid ingen øget risiko for frakturer eller

evidens for klinisk relevante knogleabnormiteter over 144 uger.

I andre studier (prospektive og tværgående) sås de mest udtalte fald i BMD hos patienter, som fik

tenofovirdisoproxil som del af et regime, der indeholdt en boostet proteasehæmmer. Andre

behandlingsregimer bør overvejes til patienter med osteoporose, som har en høj risiko for knoglebrud.

Profylakse før eksponering

I kliniske studier med personer uden HIV 1-infektion blev der observeret små fald i BMD. I et studie

med 498 mænd varierede middelændringerne i BMD fra baseline til uge 24 fra -- 0,4% til -- 1,0% i

hoften, rygsøjlen, lårbenshalsen og trochanter hos mænd, der fik daglig

emtricitabine/tenofovirdisoproxil-profylakse (n=247) versus placebo (n=251).

Indvirkning på nyrer og knogler hos den pædiatriske population

Der er usikkerhed om langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxil toksiske virkninger på nyrer og

knogler under behandling af HIV 1-infektion hos den pædiatriske population. Der findes ingen data

om langtidsvirkningen af emtricitabine/tenofovir på nyrer og knogler, når det anvendes til profylakse

før eksponering hos ikke-inficerede unge (se pkt. 5.1). Reversibiliteten af nefrotoksicitet efter

afbrydelse af tenofovirdisoproxil i behandlingen af HIV 1, eller efter afbrydelse af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ved profylakse før eksponering, kan desuden ikke fastlægges

fuldt ud.

Multidisciplinær tilgang anbefales for at af afveje benefit/risk-forholdet ved brugen af

emtricitabine/tenofovir til behandling af HIV 1-infektion eller profylakse før eksponering, for at kunne

træffe afgørelse om relevant monitorering under behandlingen (herunder beslutning om seponering)

og for at overveje behovet for supplerende behandling hos den enkelte patient.

Personer bør genevalueres ved hvert besøg for at bestemme, om de har en vedvarende høj risiko for

HIV 1-infektion, når de anvender emtricitabine/tenofovir til profylakse før eksponering. Risikoen for

HIV 1-infektion bør afvejes mod muligheden for påvirkning af nyrer og knogler ved

langtidsbehandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Indvirkning på nyrerne

Renale bivirkninger svarende til proksimal renal tubulopati er blevet rapporteret hos HIV 1-inficerede

pædiatriske patienter i alderen 2 til < 12 år i det kliniske studie GS-US-104-0352 (se pkt. 4.8 og 5.1).

Monitorering af nyrefunktionen

Nyrefunktionen (kreatininclearance og serumphosphat) skal evalueres før der startes på

Emtricitabine/Tenofovir til behandling af HIV 1 eller til profylakse før eksponering, og den bør

monitoreres under brugen på samme måde som hos voksne (se ovenfor).

Håndtering af nyrefunktion

Hvis serumphosphat bekræftes at være < 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l) hos en pædiatrisk patient, der får

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, skal nyrefunktionen revurderes inden for en uge, herunder

måling af blodglucose, blodkalium og uringlucose (se pkt. 4.8, proksimal tubulopati). Hvis

nyreabnormiteter mistænkes eller påvises, bør der tages kontakt til en nefrolog med henblik på at

overveje, om brugen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka skal afbrydes. Afbrydelse af brugen

af med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør også overvejes i tilfælde af progredierende nedsat

nyrefunktion, når ingen anden årsag er blevet påvist.

Kombinationsbehandling og risiko for nefrotoksicitet

Der gælder samme anbefalinger som hos voksne (se under samtidig administration af andre

lægemidler nedenfor).

Nedsat nyrefunktion

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka frarådes hos personer under 18 år med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2). Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke initieres hos pædiatriske patienter med

nedsat nyrefunktion, og Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør seponeres hos pædiatriske

patienter, der udvikler nedsat nyrefunktion under brugen.

Indvirkning på knogler

Brug af tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD). Indvirkningen af

tenofovirdisoproxil-associerede ændringer i BMD på knoglesundheden på langt sigt og på den

fremtidige frakturrisiko er ikke kendt for tiden (se pkt. 5.1).

Hvis knogleabnormiteter mistænkes eller påvises under brugen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka hos en pædiatrisk patient, bør der søges råd hos en endokrinolog og/eller en nefrolog.

Vægt og metaboliske parametre

En stigning i vægt og i niveauet af blodlipider og blodglucose kan forekomme under antiretroviral

behandling. Sådanne ændringer kan delvist være knyttet til sygdomskontrol og livsstil. For lipider er

der i visse tilfælde evidens for en behandlingsrelateret virkning, mens der for vægtstigning ikke er

nogen stærk evidens, som relaterer dette til en bestemt behandling. Med hensyn til monitorering af

blodlipider og blodglucose henvises til relevante retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser

bør behandles i henhold til klinisk praksis.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in utero

Nukleosid-/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i varierende grad; dette er mest

udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger in utero og/eller postnatalt.

Det har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede manifestationer er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Reaktionerne har ofte været forbigående. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). Hvorvidt sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente er p.t.

ikke kendt. Mitokondriel dysfunktion bør overvejes hos alle børn med svære kliniske symptomer af

ukendt ætiologi, især neurologiske symptomer, der har været eksponeret for nukleosid-/nukleotid-

analoger in utero. Disse fund påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende antiretroviral

behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå

en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan

forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler er cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle infektioner og

Pneumocystis jirovecii pneumoni Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling

påbegyndes efter behov. Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også

rapporteret at forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og

kan være mange måneder efter initiering af behandling.

Opportunistiske infektioner

Hiv 1-inficerede patienter, som får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka eller anden antiretroviral

behandling, kan fortsætte med at udvikle opportunistiske infektioner og andre komplikationer som

følge af hiv-infektion og bør derfor forblive under nøje klinisk observation af læger, som har erfaring

med behandling af patienter med hiv-associerede sygdomme.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

hos patienter som befinder sig i langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel

(omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere Body

Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær

bør rådes til at søge læge.

Samtidig administration af andre lægemidler

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør undgås ved samtidig eller nylig brug af et nefrotoksisk

lægemiddel (se pkt. 4.5). Hvis samtidig brug af med nefrotoksiske lægemidler ikke kan undgås, bør

nyrefunktionen monitoreres ugentligt.

Tilfælde af akut nyresvigt efter påbegyndelse af multiple ikke-steroide anti-inflammatoriske

lægemidler (NSAID) eller NSAID i høj dosis er rapporteret hos hiv 1-inficerede patienter, som blev

behandlet med tenofovirdisoproxil og havde risikofaktorer for nedsat nyrefunktion. Hvis

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka administreres samtidig med et NSAID, skal nyrefunktionen

monitoreres med passende intervaller.

Der er rapporteret en højere risiko for nedsat nyrefunktion hos hiv-1-inficerede patienter, der fik

tenofovirdisoproxil i kombination med en ritonavir- eller cobicistat-boostet proteasehæmmer. Tæt

monitorering af nyrefunktionen hos disse patienter (se pkt. 4.5) er nødvendig. Samtidig behandling

med tenofovirdisoproxil og en boosted proteasehæmmer skal evalueres omhyggeligt hos hiv 1-

inficerede patienter med renale risikofaktorer.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke administreres sammen med andre lægemidler, som

indeholder emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller andre cytidinanaloger, såsom

lamivudin (se pkt. 4.5). Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke administreres sammen med

adefovirdipivoxil.

Brug med ledipasvir og sofosbuvir, sofosbuvir og velpatasvir eller sofosbuvir, velpatasvir og

voxilaprevir

Det er vist, at samtidig administration af tenofovirdisoproxil og ledipasvir/sofosbuvir,

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir øger plasmakoncentrationen af

tenofovir, især når de anvendes sammen med et hiv-regime, der indeholder tenofovirdisoproxil og en

farmakokinetisk forstærker (ritonavir eller cobicistat).

Sikkerheden af tenofovirdisoproxil ved administration sammen med ledipasvir/sofosbuvir

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosvubir/velpatasvir/voxilaprevir og en farmakokinetisk forstærker er

ikke klarlagt. De potentielle risici og fordele forbundet med samtidig administration bør overvejes,

specielt hos patienter med øget risiko for renal dysfunktion. Patienter, der får ledipasvir/sofosbuvir

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir sammen med tenofovirdisoproxil og en

boostet hiv-proteasehæmmer, bør overvåges for bivirkninger relateret til tenofovirdisoproxil.

Samtidig administration af tenofovirdisoproxil og didanosin

Samtidig administration anbefales ikke, da det resulterer i en stigning på 40-60% i den systemiske

eksponering for didanosin, hvilket kan øge risikoen for didanosinrelaterede bivirkninger (se pkt. 4.5).

I sjældne tilfælde er der rapporteret pancreatitis og laktatacidose, undertiden med dødelig udgang.

Samtidig administration af tenofovirdisoproxil og didanosin ved en dosis på 400 mg dagligt er blevet

forbundet med et signifikant fald i CD4-celletallet, muligvis på grund af en intracellulær interaktion,

som øgede fosforyleret (dvs. aktiv) didanosin. En reduceret dosis på 250 mg didanosin administreret

samtidig med et regime indeholdende tenofovirdisoproxil er blevet forbundet med rapporter om høj

forekomst af virologisk svigt i flere testede kombinationer.

Tredobbelt nukleosidbehandling

Der har været rapporteret høj forekomst af virologisk svigt og fremkomst af resistens på et tidligt

tidspunkt hos hiv 1-inficerede patienter, når tenofovirdisoproxil blev kombineret med lamivudin og

abacavir eller med lamivudin og didanosin som regime én gang dagligt. Der er en tæt strukturel lighed

mellem lamivudin og emtricitabin og lighed i farmakokinetikken og farmakodynamikken mellem

disse to stoffer. De samme problemer kan derfor muligvis optræde, hvis Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka administreres sammen med en tredje nukleosidanalog.

Ældre

Emtricitabin/tenofovirdisoproxil er ikke blevet undersøgt hos personer over 65 år. Da det er mere

sandsynligt, at personer over 65 år har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved

administration af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka til ældre mennesker.

Lactose

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder lactosemonohydrat. Patienter med hereditaer

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption

bør ikke indtage dette

lægemiddel

Natrium

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis,

dvs. den er i det væsentlige ”natriumfri”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Da Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder emtricitabin og tenofovirdisoproxil, kan

interaktioner, som er identificeret med disse lægemidler individuelt, forekomme med

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Emtricitabins og tenofovirs farmakokinetik ved steady state blev ikke påvirket ved samtidig

administration af emtricitabin og tenofovirdisoproxil versus administration af hvert lægemiddel alene.

In vitro og kliniske farmakokinetiske interaktionsstudier har vist en lav risiko for CYP450-medierede

interaktioner, hvor emtricitabin og tenofovirdisoproxil er involveret sammen med andre lægemidler.

Samtidig brug anbefales ikke

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke administreres samtidig med andre lægemidler, som

indholder emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller andre cytidinanaloger, såsom

lamivudin (se pkt. 4.4). Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør ikke administreres samtidig med

adefovirdipivoxil.

Didanosin: Samtidig administration af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka og didanosin

anbefales ikke (se pkt. 4.4 og Tabel 2).

Lægemidler, som udskilles gennem nyrerne: Da emtricitabin og tenofovir primært udskilles gennem

nyrerne, kan administration af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sammen med lægemidler, der

reducerer nyrefunktionen eller konkurrerer om aktiv tubulær sekretion (f.eks. cidofovir) øge

serumkoncentrationerne af emtricitabin, tenofovir og/eller de samtidigt administrerede lægemidler.

Brug af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bør undgås ved samtidig eller nylig brug af et

nefrotoksisk lægemiddel. Eksempler herpå omfatter, men er ikke begrænsede til, aminoglykosider,

amphotericin B, foscarnet, ganciclovir, pentamidin, vancomycin, cidofovir eller interleukin-2 (se

pkt. 4.4).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780703/2018

EMEA/H/C/004215

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

(emtricitabin/tenofovirdisoproxil)

Oversigt over Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, og hvorfor det er

godkendt i EU

Hvad er Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, og hvad anvendes det til?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er et hivlægemiddel, der anvendes sammen med mindst ét

andet hivlægemiddel til behandling af voksne, som er smittet med humant immundefektvirus type 1

(hiv-1). Dette virus er årsag til erhvervet immundefektsyndrom (aids). Desuden kan det anvendes til

unge med hiv, som er resistente over for førstevalgsbehandlingerne, eller som ikke kan tage dem på

grund af deres bivirkninger.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka anvendes også til forebyggelse af seksuelt overført hiv-1-

infektion hos voksne og unge, som har høj risiko for at blive smittet (profylakse før eksponering). Det

bør anvendes i kombination med sikker sex, hvor der f.eks. anvendes kondomer.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder de to aktive stoffer emtricitabin og

tenofovirdisoproxil. Det er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at det indeholder de samme aktive

stoffer og virker på samme måde som et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i EU, og

som hedder Truvada. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet

med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af

en læge med erfaring i behandling af hivinfektion.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fås som tabletter (200 mg emtricitabin og 245 mg

tenofovirdisoproxil). Den anbefalede dosis til behandling eller forebyggelse af hiv-1-infektion er én

tablet én gang dagligt, helst sammen med et måltid. Hvis patienten skal stoppe med at tage

emtricitabin eller tenofovir, eller dosis skal ændres, skal der tages lægemidler indeholdende

emtricitabin eller tenofovirdisoproxil separat.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabin/tenofovirdisoproxil)

EMA/780703/2018

Side 2/3

For mere information om brug af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, se indlægssedlen eller

kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka indeholder to aktive stoffer: emtricitabin, der er en

nukleosidrevers transkriptasehæmmer, og tenofovirdisoproxil, som er et "prodrug" til tenofovir. Det

betyder, at det omdannes til tenofovir i kroppen. Tenofovir er en nukleosidrevers

transkriptasehæmmer. Emtricitabin og tenofovir ligner hinanden, idet de begge blokerer aktiviteten af

revers transkriptase, som er et enzym, der produceres af hiv, for at virusset kan reproducere sig selv i

de inficerede celler.

Ved behandling af hiv-1-infektion nedsætter Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka hivmængden i

blodet og holder den nede, når det anvendes i kombination med mindst ét andet antiviralt lægemiddel.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka helbreder ikke hivinfektion eller aids, men udsætter den skade

på immunsystemet og de infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Ved profylakse før eksponering for hiv-1-infektion forventes Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka i

blodet at forhindre virusset i at formere og sprede sig fra infektionsstedet, hvis personen eksponeres

for virusset.

Hvordan blev Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka undersøgt?

Der er allerede udført studier af de aktive stoffers fordele og risici ved godkendt brug med

referencelægemidlet, Truvada, og de behøver ikke blive gentaget for Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden studier vedrørende kvaliteten af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Virksomheden har også udført et studie, der har vist, at

lægemidlet er "bioækvivalent" med referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de

giver de samme niveauer af det aktive stof i kroppen, og de forventes derfor at have samme effekt.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka?

Da Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er et generisk lægemiddel og er bioækvivalent med

referencelægemidlet, anses dets fordele og risici for at være de samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist,

at Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med

Truvada. Det var derfor agenturets opfattelse, at fordelene ved Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

opvejer de identificerede risici, som for Truvada, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Virksomheden, der markedsfører Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, vil forsyne lægerne med en

informationspakke, som omhandler de mulige skadelige virkninger af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka på nyrefunktionen samt information om brug i forbindelse med profylakse før eksponering.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabin/tenofovirdisoproxil)

EMA/780703/2018

Side 3/3

Sundhedspersonalet modtager også en brochure og et huskekort, som skal uddeles til personer, der

tager lægemidlet som profylakse før eksponering.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka løbende

overvåget. Bivirkninger rapporteret for Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka vurderes omhyggeligt,

og der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 9.

december 2016.

Yderligere information vedrørende Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka findes på agenturets

websted under: www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/EmtricitabineTenofovir-disoproxil-Krka.

Information om referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information