Clopidogrel BGR (previously Zylagren) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bgr (previously zylagren)

biogaran - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotiske midler - forebyggelse af atherothrombotic begivenheder clopidogrel er indiceret i:voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom.

Alendronat/Cholecalciferol "BGR" 70 mg+140 mikrogram tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

alendronat/cholecalciferol "bgr" 70 mg+140 mikrogram tabletter

biogaran - cholecalciferol, natriumalendronattrihydrat - tabletter - 70 mg+140 mikrogram

Alendronat/Cholecalciferol "BGR" 70 mg+70 mikrogram tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

alendronat/cholecalciferol "bgr" 70 mg+70 mikrogram tabletter

biogaran - cholecalciferol, natriumalendronattrihydrat - tabletter - 70 mg+70 mikrogram

Agomelatine "Anpharm" 25 mg filmovertrukne tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

agomelatine "anpharm" 25 mg filmovertrukne tabletter

anpharm przedsiebiorstwo farmaceutyczne s.a. - agomelatin - filmovertrukne tabletter - 25 mg

Rituzena (previously Tuxella) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

rituzena (previously tuxella)

celltrion healthcare hungary kft. - rituximab - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; wegener granulomatosis - antineoplastiske midler - rituzena er angivet i voksne til følgende indikationer:non-hodgkin ' s lymfom (nhl)rituzena er indiceret til behandling af tidligere ubehandlede patienter med stadium iii-iv, follikulært lymfom i kombination med kemoterapi. rituzena monoterapi er indiceret til behandling af patienter med stadie iii-iv follikulært lymfom, der er kemo resistente eller er i deres andet eller efterfølgende tilbagefald efter kemoterapi. rituzena er indiceret til behandling af patienter med cd20-positive diffuse store b-celle non hodgkin ' s lymfom i kombination med chop (cyclofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednisolon) kemoterapi. kronisk lymfatisk leukæmi (cll)rituzena i kombination med kemoterapi er indiceret til behandling af patienter med tidligere ubehandlet og recidiverende/refraktær cll. foreligger kun begrænsede oplysninger om effekt og sikkerhed for patienter, der tidligere er behandlet med monoklonale antistoffer, herunder rituzenaor patienter ildfaste materialer til tidligere rituzena plus kemoterapi. granulomatosis med polyangiitis og mikroskopiske polyangiitisrituzena, i kombination med glukokortikoider er indiceret til induktion af remission hos voksne patienter med svær, aktive granulomatosis med polyangiitis (wegeners) (gpa) og mikroskopisk polyangiitis (mpa).

Clopidogrel Krka d.d. (previously Zopya) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel krka d.d. (previously zopya)

krka, d.d., novo mesto - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotiske midler - sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsclopidogrel er angivet i:voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35days), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa). st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationin voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med vitamin k-antagonister (vka), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med asa til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Ratiograstim Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ratiograstim

ratiopharm gmbh - filgrastim - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - immunostimulants, - ratiograstim er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndromer) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. ratiograstim er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (pbpc). hos patienter, børn eller voksne, med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (anc) ≤ 0. 5 x 109/l, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af ratiograstim er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. ratiograstim er indiceret til behandling af vedvarende neutropeni (anc ≤ 1. 0 x 109 / l) hos patienter med avanceret hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre muligheder for at håndtere neutropeni er upassende.

Ritemvia Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ritemvia

celltrion healthcare hungary kft. - rituximab - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; wegener granulomatosis - antineoplastiske midler - ritemvia er angivet i voksne til følgende indikationer:non-hodgkin ' s lymfom (nhl) ritemvia er indiceret til behandling af tidligere ubehandlede patienter med stadium iii, iv, follikulært lymfom i kombination med kemoterapi. ritemvia vedligeholdelse terapi er indiceret til behandling af follikulære lymfom patienter reagerer på induktion terapi. ritemvia monoterapi er indiceret til behandling af patienter med stadie iii, iv, follikulært lymfom, der er kemo resistente eller er i deres andet eller efterfølgende tilbagefald efter kemoterapi. ritemvia er indiceret til behandling af patienter med cd20-positive diffuse store b-celle non hodgkin ' s lymfom i kombination med chop (cyclofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednisolon) kemoterapi. granulomatosis med polyangiitis og mikroskopisk polyangiitis. ritemvia, i kombination med glukokortikoider er indiceret til induktion af remission hos voksne patienter med svær, aktive granulomatosis med polyangiitis (wegeners) (gpa) og mikroskopisk polyangiitis (mpa).