Ratiograstim

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-03-2020

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Ratiopharm GmbH
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni, Hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Ratiograstim er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndromer) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Ratiograstim er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (PBPC). Hos patienter, børn eller voksne, med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤ 0. 5 x 109/l, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af Ratiograstim er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. Ratiograstim er in
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000825
Autorisation dato:
2008-09-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000825

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-09-2009

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ratiograstim 30 mio. IE/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Ratiograstim 48 mio. IE/0,8 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Ratiograstim

Sådan skal De bruge Ratiograstim

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sådan giver De Dem selv indsprøjtninger

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Ratiograstim er en vækstfaktor (granulocyt-kolonistimulerende faktor) for hvide blodlegemer og

tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes cytokiner. Vækstfaktorer er proteiner, der produceres

naturligt i kroppen, men de kan også fremstilles ved hjælp af bioteknologi og anvendes som et

lægemiddel. Ratiograstim virker ved at stimulere knoglemarven til at producere flere hvide

blodlegemer.

Anvendelse

Antallet af hvide blodlegemer kan falde (neutropeni) af flere årsager og gør kroppen mindre i stand til

at bekæmpe infektioner. Ratiograstim stimulerer knoglemarven til at producere nye, hvide

blodlegemer hurtigt.

Ratiograstim kan bruges:

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter behandling med kemoterapi for at hjælpe med at

forhindre infektion

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter knoglemarvstransplantation for at hjælpe med at

forhindre infektion

inden højdosis kemoterapi for at få knoglemarven til at producere flere stamceller, der kan

indsamles og gives til Dem igen efter behandlingen. De kan tages fra Dem selv eller fra en

donor. Stamcellerne går bagefter tilbage ind i knoglemarven og producerer blodceller.

til at øge antallet af hvide blodlegemer, hvis De lider af svær kronisk neutropeni for at hjælpe

med at forhindre infektion

til patienter med fremskreden hiv-infektion for at hjælpe med at mindske risikoen for infektion.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Ratiograstim

Brug ikke Ratiograstim

hvis De er allergisk over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ratiograstim

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Ratiograstim.

Fortæl det til lægen, inden De starter på behandlingen,

hvis De har

seglcelleanæmi, da dette lægemiddel kan forårsage seglcellekrise

osteoporose (knoglesygdom).

Tal straks med lægen under behandling med Ratiograstim,

hvis De

får pludselige tegn på allergi, såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i ansigt,

læber, tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhed).

får hævelser i ansigt eller hævede ankler, blod i urinen eller brun urin, eller hvis De bemærker,

at De ikke lader vandet så ofte, som De plejer (glomerulonefritis).

får smerter i øverste venstre side af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller yderst

på skulderen (dette kan være symptomer på forstørret milt (spenomegali) eller muligvis bristet

milt).

bemærker usædvanlig blødning, eller at De lettere får blå mærker (dette kan være symptomer på

et lavere antal blodplader (trombocytopeni), hvor blodet har nedsat evne til at størkne).

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer

blod fra hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte

feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen,

hvis De oplever disse symptomer.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis De ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan

opretholdes, vil Deres læge undersøge årsagen, herunder om De har udviklet antistoffer, der kan

neutralisere aktiviteten af filgrastim.

Deres læge vil måske overvåge Deres tilstand nøje, se punkt 4 i indlægssedlen. Hvis De har svær

kronisk neutropeni, kan De være i risiko for at udvikle blodkræft (leukæmi, myelodysplastisk syndrom

(MDS)). De bør tale med Deres læge om risikoen for at udvikle blodkræft, og hvilke undersøgelser der

skal udføres. Hvis De får eller med sandsynlighed kan udvikle blodkræft, må De ikke bruge

Ratiograstim, medmindre lægen siger det.

Hvis De er stamcelledonor, skal De være mellem 16 og 60 år.

Vær særlig forsigtig med andre produkter, der stimulerer de hvide blodlegemer

Ratiograstim er et lægemiddel i en gruppe af produkter, der stimulerer produktionen af de hvide

blodlegemer. Deres læge skal altid notere præcist, hvilket lægemiddel De bruger.

Brug af anden medicin sammen med Ratiograstim

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Ratiograstim er ikke blevet testet hos gravide kvinder eller kvinder, der ammer.

Ratiograstim anbefales ikke under graviditet.

Det er vigtigt, at De fortæller lægen, hvis De:

er gravid eller ammer

har mistanke om, at De er gravid eller

planlægger at blive gravid.

Hvis De bliver gravid under behandling med Ratiograstim, skal De fortælle det til lægen. Hvis lægen

ikke giver Dem andre anvisninger, skal De stoppe med at amme, hvis De bruger Ratiograstim.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ratiograstim kan i mindre grad påvirke Deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Dette lægemiddel kan forårsage svimmelhed. Det tilrådes, at De venter og ser, hvordan De har det, når

De har taget dette lægemiddel, før De fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Ratiograstim

indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 50 mg sorbitol pr. ml.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis De (eller Deres barn) har arvelig fructoseintolerans (HFI), som er

en sjælden arvelig sygdom, må De (eller Deres barn) ikke få dette lægemiddel. Patienter med HFI kan

ikke nedbryde fructose, hvilket kan forårsage alvorlige bivirkninger. De skal fortælle det til lægen,

inden De får dette lægemiddel, hvis De (eller Deres barn) har HFI, eller hvis Deres barn ikke længere

kan indtage sukkerholdig mad eller drikke, fordi barnet bliver dårligt, kaster op eller får ubehagelige

virkninger som f.eks. oppustethed, mavekramper eller diarré.

Ratiograstim indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. fyldt injektionssprøjte, d.v.s.

den er i det væsentlige ’natriumfri’.

3.

Sådan skal De bruge Ratiograstim

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvordan gives Ratiograstim, og hvor meget skal jeg have?

Ratiograstim gives normalt som en daglig indsprøjtning i vævet lige under huden (kaldes en subkutan

injektion). Det kan også gives som en daglig langsom indsprøjtning i en vene (kaldes en intravenøs

infusion). Den normale dosis afhænger af Deres sygdom og vægt. Deres læge vil fortælle Dem, hvor

meget Ratiograstim De skal have.

Patienter der får knoglemarvstransplantation efter kemoterapi:

De vil normalt få Deres første dosis Ratiograstim mindst 24 timer efter kemoterapi og mindst 24 timer

efter knogletransplantationen.

De eller Deres plejere kan lære, hvordan injektioner under huden gives, så De kan fortsætte Deres

behandling derhjemme. De må imidlertid ikke forsøge at gøre dette, medmindre De er blevet grundigt

instrueret og oplært i det af sundhedspersonalet.

Hvor længe skal jeg tage Ratiograstim?

De skal tage Ratiograstim, indtil Deres antal af hvide blodlegemer er normalt. De vil regelmæssigt få

taget blodprøver for at måle antallet af hvide blodlegemer i Deres krop. Deres læge vil fortælle Dem,

hvor længe De skal tage Ratiograstim.

Brug til børn

Ratiograstim bruges til at behandle børn, der får kemoterapi, eller som har et meget lavt antal hvide

blodlegemer (neutropeni). Dosering til børn, der får kemoterapi, er den samme som til voksne.

Hvis De har brugt for meget Ratiograstim

De må ikke øge dosen, som Deres læge har fastsat til Dem. Kontakt lægen, skadestuen eller

apotekspersonalet snarest muligt, hvis De har taget for meget Ratiograstim.

Hvis De har glemt at bruge Ratiograstim

Hvis De har sprunget en indsprøjtning over eller injiceret en for lille dosis, skal De kontakte Deres

læge hurtigst muligt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger

Det er vigtigt straks at kontakte Deres læge:

hvis De får en allergisk reaktion, herunder svækkelse, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse i ansigtet (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse af ansigt, læber,

mund, tunge eller svælg (angioødem) eller kortåndethed (dyspnø).

hvis De får hoste, feber og vejrtrækningsbesvær (dyspnø), da dette kan være tegn på akut

lungesvigt (Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)).

hvis De får nyreskade (glomerulonefritis). Der er set nyreskade hos patienter, der får filgrastim.

Ring straks til lægen, hvis De bliver hævet i ansigtet eller anklerne, hvis der er blod i Deres urin,

eller urinen er brun, eller hvis De skal lade vandet mindre hyppigt end normalt.

hvis De får en eller en kombination af følgende bivirkninger:

hævelse eller opsvulmethed, der kan være forbundet med mindre hyppig vandladning,

åndedrætsbesvær, opsvulmet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed. Disse

symptomer opstår generelt hurtigt.

Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes for ”kapillærlækage-syndrom”, som

medfører, at der siver blod fra de små blodkar ud i kroppen. Denne tilstand kræver øjeblikkelig

medicinsk behandling.

hvis De får en kombination af de følgende symptomer:

feber eller kulderystelser eller kuldefølelse, høj hjertefrekvens, forvirring eller desorientering,

stakåndethed, ekstreme smerter eller ubehag, og klam eller svedende hud.

Dette kan være symptomer på en tilstand som kaldes ”sepsis” (kaldes også blodforgiftning),

som er en alvorlig infektion med inflammatorisk respons i hele kroppen, der kan være

livstruende, og kræve akut lægehjælp.

hvis De får smerter i øverste venstre del af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller

yderst på skulderen, da der kan være et problem med Deres milt (forstørret milt (splenomegali)

eller milten kan briste)

hvis De er i behandling for svær kronisk neutropeni og De har blod i urinen (hæmaturi). Deres

læge vil muligvis kontrollere Deres urin regelmæssigt, hvis De får denne bivirkning, eller hvis

der konstateres protein i Deres urin (proteinuri).

En almindelig bivirkning ved Ratiograstim er smerter i muskler eller knogler, hvilket kan lindres med

almindelig smertestillende medicin. Hos patienter, der får foretaget stamcelle- eller

knoglemarvstransplantation, kan der forekomme graft versus host-sygdom (GvHD) – dette er en

reaktion fra donorcellerne mod den patient, der får transplantatet. Tegn og symptomer omfatter udslæt

i håndfladerne eller under fødderne og sår i munden, tarmene, leveren, huden eller i øjne, lunger,

skede og led.

Hos raske stamcelledonorer kan der observeres en stigning i antallet af hvide blodlegemer

(leukocytose) og et fald i antal blodplader, hvilket nedsætter blodets evne til at størkne

(thrombocytopeni). Deres læge vil overvåge disse symptomer.

De kan få følgende bivirkninger:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Nedsat blodcelletal som reducerer blodets evne til at størkne (trombocytopeni)

Lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

Hovedpine

Diarré

Opkastning

Kvalme

Usædvanligt hårtab eller udtynding af håret (alopeci)

Træthed

Ømhed og hævelse i mave-tarm-kanalens indvendige lag, som går fra munden til anus

(slimhindeinflammation)

Feber (pyreksi)

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Betændelse i lungerne (bronkitis)

Infektion i de øvre luftveje

Urinvejsinfektion

Nedsat appetit

Søvnbesvær (insomnia)

Svimmelhed

Nedsat følesans, særligt i huden (hypoæstesi)

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

Lavt blodtryk (hypotension)

Højt blodtryk (hypertension)

Hoste

Ophostning af blod (hæmoptyse)

Smerter i mund og svælg (orofaryngeale smerter)

Næseblod (epistaksi)

Forstoppelse

Smerter i munden

Forstørret lever (hepatomegali)

Udslæt

Rødmen i huden (erytem)

Muskelspasmer

Smerter ved vandladning (dysuri)

Brystsmerter

Smerter

Generel svækkelse (astheni)

Generel utilpashed

Hævelse af hænder og fødder (perifert ødem)

Stigning i visse enzymer i blodet

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Reaktion på transfusion

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Stigning i antallet af hvide blodlegemer (lekocytose)

Allergisk reaktion (overfølsomhed)

Afstødning af transplanteret knoglemarv (graft versus host-sygdom)

Høje urinsyreniveauer i blodet der kan medføre gigt (hyperurikæmi) (stigning i urinsyre i

blodet)

Leverskade grundet blokering af de små blodkar i leveren (veno-okklusiv sygdom)

Lungerne fungerer ikke, som de skal, hvilket giver åndenød (respirationssvigt)

Hævelse og/eller væske i lungerne (lungeødem)

Inflammation af lungerne (interstitiel lungesygdom)

Unormale røntgenbilleder af lungerne (lungeinfiltration)

Blødning fra lungerne (pulmonal hæmoragi)

Manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoksi)

Ujævnt hududslæt (maculo-papuløst udslæt)

Sygdom der forårsager, at knoglerne bliver mindre tætte, gør dem svagere, mere skrøbelige

med større sandsynlighed for at brække (osteoporose)

Smerter på indsprøjtningsstedet

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanalen eller led (seglcellekrise)

Pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Smerter og hævelse af led, der minder om gigt (pseudopodagra)

Ændring i hvordan kroppen regulerer væske i kroppen, som kan medføre oppustethed

(forstyrrelser i væskebalancen)

Betændelse i blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

Blommefarvede, hævede, smertefulde sår på ben og arme og nogle gange i ansigtet eller på

halsen, med feber (Sweets syndrom)

Forværring af leddegigt

Usædvanlige ændringer i urin

Formindsket knogletæthed

Betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se

punkt 2

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og på den fyldte

injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ratiograstim indeholder:

Aktivt stof: filgrastim. Hver ml af opløsning til injektion/infusion indeholder 60 millioner

internationale enheder [mio. IE] (600 mikrogram) filgrastim

Ratiograstim 30 mio. IE/0,5 ml: En fyldt injektionssprøjte indeholder 30 millioner internationale

enheder [mio. IE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml.

Ratiograstim 48 mio. IE/0,8 ml: En fyldt injektionssprøjte indeholder 48 millioner internationale

enheder [mio. IE] (480 mikrogram) filgrastim i 0,8 ml.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid, eddikesyre, sorbitol, polysorbat 80, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ratiograstim er en injektions-/infusionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte med eller uden

sikkerhedsanordning. Ratiograstim er en klar og farveløs væske. Hver fyldt injektionssprøjte

indeholder enten 0,5 ml eller 0,8 ml opløsning.

Ratiograstim leveres i pakker á 1, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter eller multipakker á 10 (2 pakker á

5) fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Fremstiller

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Tyskland

Merckle GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19630330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Finland Oy

Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

7.

Sådan giver De Dem selv indsprøjtninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan De kan give Dem selv indsprøjtninger med

Ratiograstim. Det er vigtigt, at De ikke forsøger at tage en indsprøjtning selv, før De har fået den

fornødne vejledning af en læge eller sygeplejerske. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis De

ikke er sikker på, at De kan injicere Dem selv, eller hvis De har spørgsmål.

Det er vigtigt, at De kasserer den brugte sprøjte i en særlig beholder til skarpe genstande.

Sådan injicerer De Ratiograstim

De skal give indsprøjtningen i væv lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion. De skal have

indsprøjtningerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Nødvendigt udstyr

For at give Dem selv en subkutan injektion skal De bruge:

en fyldt medicinsprøjte med Ratiograstim,

spritservietter eller lignende,

en beholder til skarpe genstande (plastbeholder, der udleveres af hospitalet eller apoteket), så De

kan kassere brugte sprøjter på sikker vis.

Sådan gør De Dem klar til at give Dem selv en subkutan injektion af Ratiograstim

Forsøg at give indsprøjtningen på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Tag medicinsprøjten med Ratiograstim ud af køleskabet.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (EXP). Brug ikke sprøjten,

hvis den sidste dato i den nævnte måned er overskredet.

Kontroller Ratiograstims udseende. Opløsningen skal være klar og farveløs. Hvis den

indeholder partikler, må De ikke bruge den.

For at gøre indsprøjtningen så bekvem som muligt bør De lade den fyldte injektionssprøjte ligge

i 30 minutter ved stuetemperatur eller holde den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i hånden i

nogle få minutter. De må ikke opvarme Ratiograstim på anden vis (for eksempel hverken ved at

lægge den i mikroovnen eller i varmt vand).

Fjern ikke

beskyttelseshætten fra medicinsprøjten, før De er klar til at injicere.

Vask hænderne grundigt.

Find et bekvemt og veloplyst sted og anbring udstyret, hvor De let kan nå det (den fyldte

injektionssprøjte med Ratiograstim, spritservietter og beholderen til affald).

Sådan forbereder De indsprøjtningen af Ratiograstim

Før injektion af Ratiograstim skal De foretage følgende:

Hold i sprøjten og træk forsigtigt beskyttelseshætten af kanylen uden at vride den. Hiv den

ligeud som vist på figur 1 og 2. Undgå at berøre kanylen eller skubbe til stemplet.

1

2

Måske kan De se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. I tilfælde af luftbobler bank let

på sprøjten med fingrene, indtil luftboblerne stiger til vejrs. Hold sprøjten lodret med kanylen

opad og fjern al luften fra sprøjten ved at trykke stemplet opad.

Sprøjtecylinderen er forsynet med en skala. Tryk stemplet i til det antal millimeter (ml), der

svarer til den ordinerede dosis Ratiograstim.

Tjek en ekstra gang for at sikre, at medicinsprøjten indeholder den korrekte dosis Ratiograstim.

Nu kan De give fyldte injektionssprøjte.

Hvor skal indsprøjtningen gives?

De mest velegnede steder til indsprøjtningen er:

øverst på hofterne

i maven, undtagen i området omkring navlen (se figur 3).

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ratiograstim 30 mio. IE/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Ratiograstim 48 mio. IE/0,8 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af opløsning til injektion/infusion indeholder 60 millioner internationale enheder [mio. IE]

(600 µg) af filgrastim.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mio. IE (300 µg) filgrastim i 0,5 ml injektions-

/infusionsvæske.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 48 mio. IE (480 µg) filgrastim i 0,8 ml injektions-

/infusionsvæske.

Filgrastim (rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor) fremstilles i

Escherichia coli K802 ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml injektions-/infusionsvæske indeholder 50 mg sorbitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ratiograstim er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og incidensen af febril neutropeni

hos patienter, der behandles med standard cytotoksisk kemoterapi for malign sygdom (med undtagelse

af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af neutropeni hos

patienter, som behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation og anses

for at have en øget risiko for at få langvarig svær neutropeni. Filgrastims sikkerhed og virkning er den

samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Ratiograstim er indiceret til mobilisering af perifere blodstamceller (PBPC).

Hos patienter, såvel børn som voksne, med svær kongenit cyklisk eller idiopatisk neutropeni med et

absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l og svære eller recidiverende infektioner i anamnesen er

langtidsbehandling med Ratiograstim indiceret for at øge neutrofiltallet og reducere forekomst og

varighed af hændelser relateret til infektionen.

Ratiograstim er indiceret til behandling af vedvarende neutropeni (ANC

1,0 x 10

/l) hos patienter

med fremskreden hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre

behandlingsmuligheder ved neutropeni ikke er hensigtsmæssige.

4.2

Dosering og administration

Filgrastimterapi må kun gives i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring i at behandle

med granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF) og hæmatologi, og som har det nødvendige

diagnostiske udstyr. Mobiliserings- og afereseprocedurer bør udføres i samarbejde med et onkologisk

og hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for dette område og kapacitet til at udføre

korrekt monitorering af hæmatopoietiske stamceller.

Standard cytotoksisk kemoterapi

Dosering

Den anbefalede dosis filgrastim er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn. Den første dosis filgrastim bør gives

mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi.

I randomiserede kliniske studier anvendtes en subkutan dosis på 23 mio. IE (230 μg)/m

/døgn (4,0 til

8,4 μg/kg/døgn).

Daglig administration af filgrastim bør fortsætte, indtil det forventede neutrofilnadir passeres, og

neutrofiltallet atter ligger inden for normalområdet. Efter standard kemoterapi for solide tumorer,

lymfomer og lymfatisk leukæmi forventes det, at den nødvendige behandlingsvarighed for at opfylde

disse kriterier vil være op til 14 dage. Efter induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid

leukæmi kan behandlingsvarigheden være væsentligt længere (op til 38 dage) afhængigt af den

anvendte type kemoterapi, dosering og behandlingsplan.

Hos patienter, der får kemoterapi, vil der typisk opstå en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage

efter indledning af behandling med filgrastim. For at opnå et vedvarende terapeutisk respons må

filgrastimterapien dog ikke afbrydes, før det forventede nadir er passeret, og neutrofiltallet atter ligger

inden for normalområdet. Det frarådes at seponere filgrastim præmaturt, d.v.s. før tidspunktet for det

forventede nadir er indtruffet.

Administration

Filgrastim kan gives som en daglig, subkutan injektion eller som en daglig, intravenøs infusion

fortyndet i 5 % glucoseinfusionsvæske, opløsning givet over 30 minutter (se pkt. 6.6). Subkutan

administration foretrækkes i de fleste tilfælde. Et studie med administration af enkeltdosis tyder i

nogen grad på, at intravenøs dosering kan forkorte virkningens varighed. Den kliniske relevans af

dette fund ift. administration af flere doser er ikke klarlagt. Administrationsvejen bør afhænge af de

individuelle, kliniske omstændigheder.

Patienter, der behandles med myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Dosering

Den anbefalede initialdosis for filgrastim er 1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn.

Den første dosis filgrastim bør gives mindst 24 timer efter den cytotoksiske kemoterapi og mindst

24 timer efter knoglemarvsinfusionen.

Når neutrofiltallets nadir er passeret, bør filgrastims døgndosis atter titreres over for det neutrofile

respons som følger:

Neutrofiltal

Justering af filgrastimdosis

> 1,0 x 10

/l i 3 dage i træk

Reducer til 0,5 mio. IE (5 µg)/kg/døgn

Hvis det absolutte neutrofiltal holder sig

> 1,0 x 10

/l i over 3 dage i træk

Seponer filgrastim

Hvis det absolutte neutrofiltal falder til < 1,0 x 10

/l i løbet af behandlingen, bør doseringen af filgrastim

øges igen ved at følge ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

ANC = absolut neutrofiltal

Administration

Filgrastim kan gives som intravenøs infusion over 30 minutter eller 24 timer, eller det kan gives som

kontinuerlig subkutan infusion over 24 timer. Filgrastim skal fortyndes i 20 ml 5 %

glucoseinfusionsvæske, opløsning (se pkt. 6.6).

Til mobilisering af perifere blodstamceller(PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller myeloablativ

terapi efterfulgt af autolog transplantation med PBPC’er

Dosering

Den anbefalede dosering af filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering, når det gives alene, er

1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn i 5 til 7 konsekutive dage. Tidsplan for leukaferese: Ofte vil 1-2

leukafereser på dag 5 og 6 være tilstrækkeligt. Under andre omstændigheder kan der være behov for

flere leukafereser. Filgrastim skal gives indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede dosis filgrastim til perifer blodstamcellemobilisering efter myelosuppressiv

kemoterapi er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn fra den første dag efter afslutning af kemoterapien og indtil

det forventede neutrofilnadir passeres, og neutrofiltallet atter ligger inden for normalområdet. Der bør

gives leukaferese, mens det absolutte neutrofiltal stiger fra < 0,5 x 10

/l til > 5,0 x 10

/l. Hos patienter,

som ikke har fået omfattende kemoterapi, er en enkelt leukaferese ofte tilstrækkeligt. Under andre

omstændigheder anbefales det at give flere leukafereser.

Administration

Filgrastim til PBPC-mobilisering, når det anvendes alene:

Filgrastim kan gives som en 24-timers subkutan, kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. Ved

infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinfusionsvæske, opløsning (se pkt. 6.6).

Filgrastim til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Mobilisering af PBPC’er hos raske donorer før allogen transplantation af PBPC

Dosering

Til perifer blodstamcellemobilisering hos raske donorer bør filgrastim administreres i doser på

1,0 mio. IE (10 μg)/kg/døgn i 4-5 dage i træk. Leukaferese skal indledes på dag 5 og fortsættes efter

behov indtil dag 6, så der kan høstes 4 x 10

CD34

celler/kg legemsvægt hos recipienten.

Administration

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Hos patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Medfødt neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 1,2 mio. IE (12 μg)/kg/døgn, der gives som enkeltdosis eller fordelt på

flere doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede initialdosis er 0,5 mio. IE (5 μg)/kg/døgn, der gives som enkeltdosis eller fordelt på

flere doser.

Dosisjustering

Filgrastim bør administreres dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er over 1,5 x 10

/l og

kan fastholdes på dette niveau. Når der er opnået respons, bør den mindste dosis, der effektivt kan

opretholde dette niveau, fastlægges. Daglig administration over længere tid er nødvendig for at

opretholde et tilstrækkeligt neutrofiltal. Efter 1-2 ugers behandling kan initialdosis fordobles eller

halveres afhængigt af patientens respons. Efterfølgende kan dosis justeres individuelt hver eller hver

anden uge for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Hurtigere

dosisøgning kan overvejes hos patienter med svære infektioner. I kliniske studier opnåede 97 % af

respondenterne fuldstændigt respons ved doser på ≤ 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn. Langtidssikkerhed er

ikke påvist for filgrastim ved administration af doser over 2,4 mio. IE (24 μg)/kg/døgn til patienter

med SCN.

Administration

Medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni:

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med hiv-infektion

Dosering

Reversering af neutropeni

Den anbefalede initialdosis filgrastim er 0,1 mio. IE (1 μg)/kg/døgn med optitrering til maksimalt

0,4 mio. IE (4 μg)/kg/døgn, indtil neutrofiltallet atter er normalt og kan fastholdes på dette niveau

(ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniske studier responderede > 90 % af patienterne på disse doser og opnåede

reversering af neutropeni på 2 dage i gennemsnit.

Hos et mindre antal patienter (< 10 %) var det nødvendigt at give doser på op til 1,0 mio. IE

(10 μg)/kg/døgn for at reversere neutropeni.

Opretholdelse af normalt neutrofiltal

Efter reversering af neutropeni fastlægges den mindste effektive dosis, der kan opretholde et normalt

neutrofiltal. Det anbefales at justere initialdosis til administration hver anden dag af 30 mio. IE

(300 μg)/døgn. Der kan opstå behov for yderligere dosisjustering afhængigt af patientens ANC for at

opretholde et neutrofiltal på > 2.0 x 10

/l. I kliniske studier var det nødvendigt at give 30 mio. IE

(300 μg)/døgn i 1-7 dage om ugen for at opretholde ANC > 2,0 x 10

/l, med en gennemsnitlig

doseringshyppighed på 3 dage om ugen. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan

langtidsbehandling være nødvendig.

Administration

Reversering af neutropeni eller opretholdelse af normale neutrofiltal:

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Særlige befolkningsgrupper

Ældre

I kliniske studier med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men der foreligger ingen

studier specielt med denne gruppe, hvorfor der ikke kan gives specifikke dosisanbefalinger.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Studier af filgrastim hos patienter med svært nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at stoffet udviser

samme farmakokinetiske og farmakodynamiske profil som hos raske mennesker. Dosisjustering er

ikke nødvendigt under disse omstændigheder.

Børn med SCN og cancer

65 % af de patienter, der indgik i SCN-studieprogrammet, var under 18 år. Der sås en tydelig

behandlingseffekt hos denne aldersgruppe, der omfattede de fleste patienter med medfødt neutropeni.

Der var ingen forskelle i sikkerhedsprofilen hos børn, der blev behandlet for SCN.

Data fra kliniske studier med børn tyder på, at filgrastim udviser samme sikkerhed og virkning hos

voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisrekommandationerne til børn er de samme som til voksne, der får myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler og forsigtighedsregler på tværs af indikationer

Overfølsomhed

Overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået ved initial eller efterfølgende

behandling, er blevet rapporteret hos patienter i behandling med filgrastim. Filgrastim skal seponeres

permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke administreres til

patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Pulmonale bivirkninger

Der er rapporteret pulmonale bivirkninger, især interstitiel lungesygdom, efter administration af

G-CSF. Risikoen kan være højere hos patienter, som tidligere har haft lungeinfiltrater eller pneumoni.

Lungesymptomer som hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på lungeinfiltrater

og forværring af lungefunktion kan være præliminære tegn på acute respiratory distress syndrome

(ARDS). Behandlingen med filgrastim bør afbrydes, og der skal gives passende behandling.

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der får filgrastim og pegfilgrastim. Generelt

forsvinder glomerulonefritis efter dosisnedsættelse eller seponering af filgrastim og pegfilgrastim. Det

anbefales, at der tages urinprøver for at monitorere dette.

Kapillær lækage-syndrom

Der er indberettet kapillær lækage-syndrom, som kan være livstruende, hvis behandling forsinkes,

efter indgift af G-CSF, og dette er kendetegnet ved hypotension, hypoalbuminæmi, ødem og

hæmokoncentration. Patienter, der udvikler symptomer på kapillær lækage-syndrom, bør monitoreres

nøje og have symptomatisk standardbehandling, som kan omfatte behovet for intensiv behandling (se

pkt. 4.8).

Splenomegali og miltruptur

Der er generelt rapporteret om asymptomatiske tilfælde af splenomegali og tilfælde af miltruptur hos

patienter og raske donorer efter administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var fatale.

Derfor bør størrelsen af milten kontrolleres (f.eks. klinisk undersøgelse, ultralyd). Diagnosen

miltruptur bør overvejes hos donorer og/eller patienter, som klager over smerter i øvre venstre side af

abdomen eller smerter yderst på skulderen. Dosisreduktioner af filgrastim kunne nedsætte eller stoppe

progressionen af miltforstørrelsen hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne blev det nødvendigt med splenektomi.

Malign cellevækst

Granulocyt-kolinistimulerende faktor kan fremme væksten af myoloide celler

in vitro

, og der kan også

ses lignende effekter på nogle non-myoloide celler

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke dokumenteret. Filgrastim er ikke indiceret til disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim bør gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og effekt hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos

de novo

patienter med AML, som er under 55 år, og som har god cytogenetik (t(8;21), t(15;17) og inv(16)), er

ikke dokumenteret.

Trombocytopeni

Der er indberettet trombocytopeni hos patienter, der får filgrastim. Trombocyttallet bør monitoreres

nøje, især i de første få ugers behandling med filgrastim. Afbrydelse af behandlingen eller

dosisreduktion af filgrastim bør overvejes hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni som udvikler

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l).

Leukocytose

Der er påvist leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de cancerpatienter, som fik

filgrastim i doser over 0,3 mio. IE/kg/dag (3

g/kg/dag). Der er ikke rapporteret om bivirkninger, som

er direkte relateret til denne sværhedsgrad af leukocytose. På grund af den mulige risiko for svær

leukocytose, bør der foretages leukocyttælling med regelmæssige mellemrum under behandlingen med

filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal filgrastim seponeres

omgående. I perioden med administration af filgrastim til mobilisering af PBPC skal filgrastim

seponeres, eller dosis skal reduceres, hvis leukotcyttallet stiger til > 70 x 10

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet. Raterne af

produktion af antistoffer mod filgrastim er generelt lave. Der opstår bindende antistoffer, som det

forventes med alle biologiske midler; de har imidlertid ikke været forbundet med neutraliserende

aktivitet på nuværende tidspunkt.

Aortitis

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og cancerpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF (se også

pkt. 4.8).

Særlige advarsler og forholdsregler i forbindelse med komorbiditeter

Særlige forsigtighedsregler ved seglcelletræk og seglcelleanæmi

Der er rapporteret om seglcellekrise, som i visse tilfælde var dødbringende, ved behandling med

filgrastim hos patienter med seglcelletræk eller seglcelleanæmi. Lægen skal udvise forsigtighed ved

ordination af filgrastim til patienter med seglcelletræk eller seglcelleanæmi.

Osteoporose

Det kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter med underliggende

osteoporotiske knoglesygdomme, som får kontinuerlig behandling med filgrastim i mere end

6 måneder.

Særlige forholdsregler hos cancerpatienter

Filgrastim bør ikke bruges til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

doseringsregimer.

Risiko forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal iagttages særlig forsigtighed, når patienterne behandles med højdosis kemoterapi, fordi der

ikke er dokumenteret forbedret tumorrespons og fordi højere doser af kemoterapeutiske stoffer kan

medføre forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske effekter (der

henvises til produktresumeerne for de enkelte kemoterapeutika).

Kemoterapis virkning på erytrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressiv kemoterapi. Patienterne kan have større risiko for at udvikle trombocytopeni og

anæmi på grund af muligheden for at få højere kemoterapidoser (f. eks. de højeste doser i det

foreskrevne doseringsskema). Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien

regelmæssigt. Der skal iagttages særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske stoffer, som er

kendt for at forårsage svær trombocytopeni, som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemoterapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Der er ikke foretaget studier af filgrastims virkninger hos patienter med væsentlig nedsættelse af

myeloide stamceller. Filgrastim påvirker primært neutrofile forstadier, hvor effekten er en stigning i

neutrofiltallet. Hos patienter med et nedsat antal forstadier kan effekten være nedsat. Dette kan være

tilfældet hos patienter, der behandles med kraftig radioterapi eller kemoterapi, eller hvor en tumor

infiltrerer knoglemarven.

Der er indimellem indberettet vaskulære sygdomme, inklusive veno-okklusiv sygdom og forstyrrelser

i væskevolumen, hos patienter, der får højdosis kemoterapi efterfulgt af transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

resultaterne af knoglescanning.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, som får foretaget mobilisering af PBPC

Mobilisering

Der findes ingen prospektive, randomiserede sammenligninger af de to anbefalede

mobiliseringsmetoder hos den samme patientpopulation (filgrastim alene eller i kombination med

myelosuppressiv kemoterapi). Graden af variation mellem individuelle patienter og mellem

analysemetoder for CD34

celler betyder, at direkte sammenligning mellem forskellige studier er

vanskelig. Det er derfor vanskeligt at anbefale den bedste metode. Valget af mobiliseringsmetode bør

overvejes under hensyntagen til det overordnede formål for behandlingen af den individuelle patient.

Tidligere eksponering for cytotoksiske stoffer

Patienter, som tidligere har fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af PBPC til at opnå den anbefalede minimumshøst (≥ 2,0 x 10

/CD34

celler/kg) eller den anbefalede acceleration i øgningen af trombocytter.

Nogle cytostatika er særligt toksiske overfor den hæmatopoietiske progenitorpool, og kan have en

negativ effekt på mobilisering af progenitorceller. Stoffer som melphalan, carmustin (BCNU) og

carboplatin kan medføre nedsat høst af progenitorceller, hvis de gives i lang tid, før det forsøges at

foretage mobilisering af progenitorceller. Det er dog vist, at administration af melphalan, carboplatin

eller BCNU sammen med filgrastim er effektiv til at mobilisere progenitorceller. Det er tilrådeligt at

planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen tidligt i behandlingsforløbet af patienten, når en

transplantation af PBPC kan forudses. Hos disse patienter bør opmærksomheden især være henledt på

antallet af mobiliserede progenitorceller før administrationen af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er

utilstrækkelig i henhold til de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre

behandlingsformer, som ikke omfatter støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter behandlet med filgrastim,

bør man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en flowcytometrisk

analyse af antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi. Anbefalinger af

antal, som er baseret på undersøgelser i andre laboratorier, bør tolkes med forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks, men kontinuerlig

relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring, medens mindre udbytte giver langsommere bedring.

Særlige forholdsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af PBPC

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og skal kun anvendes

ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC skal kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige kriterier for stamcelledonation, og opmærksomheden skal specielt være rettet mod

hæmatologiske værdier og infektionssygdomme.

Filgrastims sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos raske donorer under 16 år og over 60 år.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) hos 35 % af donorerne. Blandt disse blev der rapporteret om to tilfælde af

trombocyttal < 50 x 10

/l, som var relateret til leukaferesen.

Hvis det er nødvendigt med mere end én leukaferese, bør man være særlig opmærksom hos donorer,

som har et trombocyttal < 100 x 10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er < 75 x 10

Leukaferese bør ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har andre

kendte hæmostatiske defekter.

Donorer, der får G-CSF til mobilisering af PBPC skal monitoreres, indtil deres hæmatologiske værdier

er normale.

Der er set forbigående cytogenetiske abnormaliteter hos raske donorer efter brug af G-CSF.

Betydningen af disse ændringer kendes ikke. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon kan

dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentret systematisk indsamler data for stamcelledonorer i

mindst 10 år for at monitorere langtidssikkerheden.

Særlige forholdsregler hos modtagere af allogene PBPC’er, som er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat

og modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk GvHD, når der

sammenlignes med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forholdsregler hos patienter med SCN

Filgrastim bør ikke gives til patienter med alvorlig kongenital neutropeni, der udvikler leukæmi eller

har tegn på udvikling af leukæmi.

Blodcelletællinger

Der kan komme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger af myeloide

progenitorceller, som kan nødvendiggøre tæt monitorering af celletal.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Man bør være særlig omhyggelig med at stille diagnosen SCN for at differentiere fra andre

hæmatologiske lidelser som f. eks. aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der foretages fuldstændig blodcelletælling, herunder differentialtælling og

trombocyttælling, og knoglemarvsmorfologi og karyotype bør evalueres før behandlingen.

I de kliniske studier var der en lav frekvens af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller leukæmi hos

patienter med SCN, som blev behandlet med filgrastim (ca. 3 %). Det blev kun set hos patienter med

congetinal neutropeni. MDS-syndromer og leukæmier er naturlige komplikationer til sygdommen, og

forbindelsen til behandlingen med filgrastim er usikker. Ved gentagne rutineundersøgelser blev der

senere fundet abnormaliteter, herunder monosomi 7, hos en undergruppe på ca. 12 % af de patienter,

som havde normal cytogenetik ved baseline. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om

langtidsbehandling af patienter med SCN vil prædisponere for cytogenetiske abnormaliteter, MDS

eller leukæmisk transformation. Det anbefales at udføre morfologiske og cytogenetiske

knoglemarvsundersøgelser hos patienterne med regelmæssige intervaller (ca. hver 12. måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni som f. eks. virusinfektioner bør udelukkes.

Læs hele dokumentet

EMA/434816/2014

EMEA/H/C/000825

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ratiograstim

filgrastim

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Ratiograstim. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan Ratiograstim skal anvendes.

Hvad er Ratiograstim?

Ratiograstim er en opløsning til injektion eller infusion (drop i en vene). Det indeholder det aktive stof

filgrastim.

Ratiograstim er et »biosimilært« lægemiddel. Det betyder, at Ratiograstim svarer til et biologisk

lægemiddel, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som indeholder det samme

aktive stof (også kaldet »referencelægemidlet«). Referencelægemidlet for Ratiograstim er Neupogen.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her.

Hvad anvendes Ratiograstim til?

Ratiograstim anvendes til at stimulere dannelsen af hvide blodlegemer i følgende tilfælde:

til at reducere varigheden af neutropeni (lavt antal af neutrofiler, en type hvide blodlegemer) og

forekomsten af febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter, der får kemoterapi

(kræftbehandling), som er cytotoksisk (celledræbende)

til at reducere varigheden af neutropeni hos patienter, der er under behandling for at tilintetgøre

knoglemarvsceller inden en knoglemarvstransplantation (som for eksempel hos visse patienter

med leukæmi), hvis der er risiko for, at de får langvarig svær neutropeni

til at øge neutrofiltallet og reducere risikoen for infektion (betændelse) hos patienter med

neutropeni, der gentagne gange tidligere har haft alvorlige infektioner

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

til at behandle vedvarende neutropeni hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at reducere

risikoen for bakterielle infektioner, når andre behandlingsmuligheder ikke er hensigtsmæssige.

Ratiograstim kan også anvendes til patienter, der skal donere blodstamceller til transplantation, for at

hjælpe med at frigøre disse celler fra knoglemarven.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Ratiograstim?

Ratiograstim gives ved injektion under huden eller ved infusion i en vene. Hvordan lægemidlet gives og

doseres, samt hvor længe behandlingen skal vare, afhænger af, hvorfor lægemidlet anvendes, hvor

meget patienten vejer, og hvordan patienten reagerer på behandlingen. Ratiograstim gives

sædvanligvis på et specialiseret behandlingscenter, selv om de patienter, der får lægemidlet gennem

injektion under huden, selv kan give injektionerne, når de først er blevet behørigt instrueret heri.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Ratiograstim?

Det aktive stof i Ratiograstim, filgrastim, svarer i høj grad til et humant protein kaldet granulocyt

kolonistimulerende faktor (G CSF). Filgrastim produceres via en metode, der er kendt som

»rekombinant DNA-teknologi«. Det fremstilles af bakterier, der har fået indsat et gen (DNA), som gør

dem i stand til at producere filgrastim. Det kunstigt fremstillede middel virker på samme måde som

det naturligt fremstillede G CSF ved at tilskynde knoglemarven til at producere flere hvide

blodlegemer.

Hvordan blev Ratiograstim undersøgt?

Ratiograstim blev undersøgt for at påvise, at det er sammenligneligt med referencelægemidlet

Neupogen.

Ratiograstim blev sammenlignet med Neupogen og placebo (en virkningsløs behandling) i en

hovedundersøgelse med deltagelse af 348 patienter med brystcancer. I undersøgelsen blev der set på

varigheden af svær neutropeni i løbet af patienternes første cytotoksiske kemoterapicyklus.

For at undersøge sikkerheden af Ratiograstim blev der gennemført to yderligere undersøgelser af

patienter med lungecancer og non-Hodgkin's lymfom (en form for lymfekræft).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Ratiograstim?

Behandling med Ratiograstim mindskede varigheden af svær neutropeni på tilsvarende måde som

Neupogen. I løbet af deres første kemoterapicyklus på 21 dage havde patienter behandlet med

Ratiograstim eller Neupogen svær neutropeni i gennemsnitligt 1,1 dag sammenlignet med 3,8 dage

hos dem, der fik placebo. Virkningen af Ratiograstim viste sig derfor at svare til virkningen af

Neupogen.

Hvilken risiko er der forbundet med Ratiograstim?

Den hyppigste bivirkning ved Ratiograstim (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

smerter i muskler og knogler. Andre bivirkninger kan optræde hos flere end 1 ud af 10 patienter,

afhængig af den tilstand, som Ratiograstim anvendes til behandling af. Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Side 2/3

Hvorfor blev Ratiograstim godkendt?

CHMP konkluderede, at Ratiograstim i overensstemmelse med EU’s krav har vist sig at have en

kvalitet, sikkerhed og virkning, som er sammenlignelig med Neupogen. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Neupogen. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Ratiograstim.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ratiograstim?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ratiograstim anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Ratiograstim, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Ratiograstim

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ratiograstim den 15. september 2008.

Den fuldstændige EPAR for Ratiograstim findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Ratiograstim, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2014.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information