Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - acetylsalicylsyre, clopidogrel brint sulfat - acute coronary syndrome; myocardial infarction - antitrombotiske midler - clopidogrel/acetylsalicylsyre mylan er angivet for den sekundære forebyggelse af atherothrombotic hændelser hos voksne patienter, som allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (asa). clopidogrel/acetylsalicylsyre mylan er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar interventionst segment elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - clopidogrel, acetylsalicylsyre - acute coronary syndrome; myocardial infarction - kombinationer - clopidogrel / acetylsalicylsyre teva er indiceret til forebyggelse af atherotrombotiske hændelser hos voksne patienter, der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (asa). clopidogrel/acetylsalicylsyre teva er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non‑st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non‑q‑tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar interventionst segment elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Efient Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

efient

daiichi sankyo europe gmbh - prasugrel - acute coronary syndrome; angina, unstable; myocardial infarction - antitrombotiske midler - efient, administreret sammen med acetylsalicylsyre (asa), er indiceret til forebyggelse af atherotrombotiske hændelser hos patienter med akut koronarsyndrom (i. ustabil angina, ikke-st-segment-elevation myokardieinfarkt [ua / nstemi] eller st-segment-elevation myokardieinfarkt [stemi]) gennemgår primære eller forsinket perkutan koronar intervention (pci).

DuoPlavin Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

duoplavin

sanofi-aventis groupe - clopidogrel, acetylsalicylsyre - acute coronary syndrome; myocardial infarction - antitrombotiske midler - duoplavin er indiceret til sekundær forebyggelse af atherotrombotiske hændelser hos voksne patienter, der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (asa). duoplavin er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non-st-segment-elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention;st-segment-elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Refludan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

refludan

celgene europe ltd. - lepirudin - thromboembolism; thrombocytopenia - antitrombotiske midler - antikoagulering hos voksne patienter med heparininduceret trombocytopeni type ii og tromboembolisk sygdom mandat parenteral antitrombotisk terapi. diagnosen skal være bekræftet af heparin-induceret blodplade aktivering analysen eller en tilsvarende test.

Asasantine Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

asasantine retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde

orifarm a/s - acetylsalicylsyre, dipyridamol - depotkapsler, hårde - 200 + 25 mg