Pemetrexed Pfizer (previously Pemetrexed Hospira)

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-09-2022

Aktiv bestanddel:

pemetrexed disodium, pemetrexed disodium hemipentahydrate

Tilgængelig fra:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC-kode:

L01BA04

INN (International Name):

pemetrexed

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Terapeutiske indikationer:

Malignant pleural mesotheliomaPemetrexed Pfizer in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Non-small cell lung cancerPemetrexed Pfizer in combination with cisplatin is indicated for the first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. Pemetrexed Pfizer is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy. Pemetrexed Pfizer is indicated as monotherapy for the second-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Produkt oversigt:

Revision: 14

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2015-11-19

Indlægsseddel

                56
B. INDLÆGSSEDDEL
57
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PEMETREXED PFIZER 100 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE,
OPLØSNING
PEMETREXED PFIZER 500 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE,
OPLØSNING
PEMETREXED PFIZER 1.000 MG PULVER TIL KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE,
OPLØSNING
pemetrexed
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, De vil vide.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken , hvis De får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at bruge Pemetrexed Pfizer
3.
Sådan skal De bruge Pemetrexed Pfizer
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Pemetrexed Pfizer er et lægemiddel, der anvendes til behandling af
kræft.
Pemetrexed Pfizer anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod
kræft, til behandling af
malignt
pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til
patienter, som ikke tidligere
har fået
kemoterapi.
Pemetrexed Pfizer er også en behandling, som gives i kombination med
cisplatin, som første
behandling af
patienter med fremskreden lungecancer.
Pemetrexed Pfizer kan ordineres til Dem, hvis De har fremskreden
lungekræft, og Deres sygdom har
reageret
på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den
indledende
kemoterapibehandling.
Pemetrexed Pfizer er også en behandling til patienter med fremskreden
lungekræft, hvor
sygdommen har
udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har
været
forsøgt.
2.
DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE PEMETREXED PFIZER
BRUG IKKE PEMETREXED PFIZER
-
hvis De er overfølsom (allergisk) over for pem
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som
pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder ca. 11 mg natrium.
Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som
pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder ca. 54 mg natrium.
Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,
opløsning.
Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som
pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder ca. 108 mg natrium.
Efter rekonstitution (se pkt. 6.6) indeholder hvert hætteglas 25
mg/ml pemetrexed.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
Hvidt til lysegult eller grøngult frysetørret pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Malignt pleuramesoteliom
Pemetrexed Pfizer er indiceret til behandling af kemoterapinaive
patienter med inoperabelt malignt
pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.
Ikke-småcellet lungecancer
Pemetrexed Pfizer er indiceret til behandling sammen med cisplatin,
som 1. linje-behandling til
patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet
lungecancer, bortset fra cancer
hovedsageligt
bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).
3
Pemetrexed Pfizer er indiceret som monoterapi til
vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden
eller
metastatisk ik
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 21-09-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 01-12-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 21-09-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 21-09-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 21-09-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 21-09-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 01-12-2015

Søg underretninger relateret til dette produkt