Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-08-2019

Aktiv bestanddel:
pemetrexed ditromethamine
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
L01BA04
INN (International Name):
pemetrexed
Terapeutisk gruppe:
ANTIMETABOLITTER, Folinsyre analoger
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Mesotheliom
Terapeutiske indikationer:
Malignt pleura mesotheliom Pemetrexed Hospira UK Limited i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. Ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed Hospira UK Limited i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi (se Produktresumeet afsnit 5. Pemetrexed Hospira UK Limited er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi (se Produktresumeet afsnit 5. Pemetrexed Hospira UK Limited er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi (se Prod
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004488
Autorisation dato:
2017-04-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/004488

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

20-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

20-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-05-2017

Læs hele dokumentet

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til

brugeren

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

pemetrexed

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Pemetrexed Pfizer

Sådan skal De bruge Pemetrexed Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pemetrexed Pfizer er et lægemiddel, der anvendes til behandling af kræft.

Pemetrexed Pfizer anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod kræft, til behandling af

malignt

pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til patienter, som ikke tidligere

har fået

kemoterapi.

Pemetrexed Pfizer er også en behandling, som gives i kombination med cisplatin, som første

behandling af

patienter med fremskreden lungecancer.

Pemetrexed Pfizer kan ordineres til Dem, hvis De har fremskreden lungekræft, og Deres sygdom har

reageret

på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den indledende

kemoterapibehandling.

Pemetrexed Pfizer er også en behandling til patienter med fremskreden lungekræft, hvor sygdommen

udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har været forsøgt.

2.

Det skal de vide, før De begynder at bruge Pemetrexed Pfizer

Brug ikke Pemetrexed Pfizer

hvis De er allergisk over for pemetrexed eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Pemetrexed

Pfizer (angivet i punkt 6).

hvis De ammer, skal De afbryde amningen under behandlingen med Pemetrexed Pfizer.

hvis De for nylig er blevet eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før De får Pemetrexed Pfizer.

Hvis De har eller tidligere har haft nyreproblemer, skal De tale med Deres læge eller

hospitalsapoteket, da De muligvis ikke må få Pemetrexed Pfizer.

Før hver indgivelse vil De få taget blodprøver til vurdering af, om Deres nyre- og leverfunktion er

tilstrækkelig god, og for at kontrollere, om De har blodlegemer nok til at få Pemetrexed Pfizer. Deres

læge kan beslutte at ændre dosen eller udskyde behandlingen, afhængigt af Deres generelle tilstand, og

hvis

Deres blodtal er for lave. Hvis De også får cisplatin, vil Deres læge kontrollere, at De får

tilstrækkelig med væske og får den rette behandling før og efter indgivelse af cisplatin for at

forebygge opkastning.

Hvis De har fået eller skal have strålebehandling, skal De fortælle det til Deres læge, idet Pemetrexed

Pfizer kan medføre en tidlig eller sen strålingsreaktion.

Informér Deres læge, hvis De for nylig er blevet vaccineret, da det muligvis kan forårsage dårlige

virkninger med Pemetrexed Pfizer.

Informér Deres læge, hvis De har en hjertesygdom eller tidligere har haft en hjertesygdom.

Hvis De har en væskeansamling omkring lungerne, vil lægen muligvis beslutte at fjerne denne væske,

før De modtager behandling med Pemetrexed Pfizer.

Børn og unge

Det er ikke relevant at bruge pemetrexed til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Pemetrexed Pfizer

Hvis De tager medicin mod smerter eller inflammation (betændelse/hævelse), såsom de såkaldte non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater), herunder ikke-receptpligtig medicin

(som f.eks. ibuprofen), skal De fortælle det til lægen. Der findes mange slags NSAID-præparater med

forskellig varighed af det aktive stof. Ud fra den planlagte dato for Deres infusion af pemetrexed

og/eller status for Deres nyrefunktion skal Deres læge fortælle Dem, hvilke typer medicin De må tage,

og hvornår De må tage dem. Hvis De er usikker, skal De spørge lægen eller apoteketspersonalet om

noget af

den medicin, De tager, er et NSAID-prærarat.

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid, skal De fortælle

det til Deres læge. Pemetrexed må ikke anvendes under graviditet. Deres læge vil sammen med Dem

drøfte den potentielle risiko ved at tage pemetrexed under graviditet. Kvinder skal anvende effektive

svangerskabsforebyggende midler under behandlingen med pemetrexed.

Amning

Hvis De ammer, skal De fortælle Deres læge dette.

Amningen skal afbrydes under behandling med

pemetrexed.

Frugtbarhed

Mænd rådes til ikke at gøre en kvinde gravid hverken under eller i op til 6 måneder efter behandlingen

med pemetrexed. Derfor skal der bruges effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingsforløbet med pemetrexed og i 6 måneder efter. Hvis De ønsker at gøre en kvinde gravid

under behandlingsforløbet eller tidligere end 6 måneder efter, behandlingen er stoppet, skal De søge

vejledning hos Deres læge eller på apoteket. Det kan være en god idé at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pemetrexed Pfizer kan muligvis gøre Dem træt. Vær derfor forsigtig, hvis De kører bil eller betjener

maskiner.

3.

Sådan skal De bruge Pemetrexed Pfizer

Dosis er baseret på Deres højde og vægt (som anvendes til beregning af legemsoverfladearealet), idet

der indgives, hvad der svarer til 500 mg Pemetrexed Pfizer per kvadratmeter legemsoverflade. Deres

læge vil

bruge dette mål på overfladeareal til at bestemme den rette dosis til Dem. Denne dosis skal

muligvis

justeres, eller behandlingen skal udskydes, afhængigt af Deres blodtal og generelle tilstand.

Hospitalsapoteket, lægen eller sygeplejersken blander på forhånd Pemetrexed Pfizer-pulveret med

vand til injektionsvæske og injektionsvæske, opløsning med 5 % glukose, før det indgives til Dem.

De vil altid få Pemetrexed Pfizer som infusion i en af Deres blodårer. Infusionen tager omkring 10

minutter.

Brug sammen med cisplatin

Lægen eller hospitalsfarmaceuten beregner den nødvendige dosis ud fra Deres højde og vægt.

Cisplatin indgives også som infusion i en af Deres blodårer, cirka 30 minutter efter at infusionen med

Pemetrexed Pfizer er afsluttet. Infusionen af cisplatin tager omkring 2 timer.

De vil normalt få infusionen én gang hver tredje uge.

Andre lægemidler

Kortikosteroider: Deres læge vil udskrive steroidtabletter til Dem (svarende til 4 milligram

dexamethason 2 gange dagligt), som De skal tage på dagen før, på behandlingsdagen og dagen efter

behandling med Pemetrexed Pfizer. De får denne medicin for at reducere hyppigheden og

sværhedsgraden af

eventuelle hudreaktioner, som De kan opleve under kræftbehandlingen.

Vitamintilskud: Deres læge vil udskrive folsyretabletter (vitamin) eller en multivitamin indeholdende

folsyre (350 - 1000 mikrogram) som De skal tage 1 gang dagligt, mens De tager Pemetrexed Pfizer. De

skal tage mindst 5 doser i løbet af de 7 dage op til den første dosis Pemetrexed Pfizer. De skal

fortsætte med at tage folsyre i 21 dage efter indgift af

den sidste dosis Pemetrexed Pfizer. De vil også

få en injektion med B

-vitamin (1.000 mikrogram) i løbet af

ugen op til første dosis Pemetrexed Pfizer

og derefter cirka hver 9. uge (svarende til 3 Pemetrexed Pfizer behandlingsforløb). De får B

-vitamin

og folsyre for at mindske risikoen for mulige toksiske virkninger af

kræftbehandlingen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal omgående kontakte Deres læge, hvis De mærker nogen af følgende bivirkninger:

Feber eller infektion (almindelig): Hvis Deres temperatur er 38 ºC eller højere, hvis De sveder

eller viser andre tegn på infektion (fordi De muligvis har færre hvide blodlegemer end

normalt, hvilket er meget almindeligt). En infektion (sepsis - blodforgiftning) kan være

alvorlig og kan medføre døden.

Hvis De begynder at føle brystsmerter (almindelig) eller har hjertebanken (ikke almindelig).

Hvis De har smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden (meget almindelig).

Allergisk reaktion: Hvis De udvikler udslæt (meget almindelig)/en brændende eller

prikkende

fornemmelse (almindelig) eller feber (almindelig). Hudreaktioner kan i sjældne

tilfælde være

alvorlige og kan medføre døden. Fortæl det til Deres læge, hvis De får

alvorligt udslæt, kløen eller blæredannelse (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk

epidermal nekrolyse).

Hvis De føler træthed, svimmelhed, hurtigt mister vejret, eller hvis De er bleg (fordi

De muligvis har mindre hæmoglobin end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis De bløder fra gummer, næse eller mund eller anden blødning, som ikke vil stoppe,

rødlig eller lyserødlig urin, uventede blå mærker (fordi De muligvis har færre blodplader

end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis De pludselig får åndenød, stærke smerter i brystet eller hoste med blodigt spyt

(ikke almindeligt) (dette kan betyde, at der er en blodprop i en af lungernes blodårer).

Bivirkninger med pemetrexed kan være:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Lavt antal hvide blodlegemer

Lavt hæmoglobin niveau (anæmi)

Lavt antal blodplader

Diarré

Opkastning

Smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden

Kvalme

Appetitløshed

Træthed

Udslæt

Hårtab

Forstoppelse

Nedsat føleevne

Nyrer: abnorme blodprøveresultater

Almindelig (kan forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

Allergisk reaktion: udslæt/en brændende eller prikkende fornemmelse

Infektion, inklusive sepsis (blodforgiftning)

Feber

Dehydrering (væskemangel)

Nyresvigt

Hudirritation og kløe

Brystsmerter

Muskelsvaghed

Bindehindebetændelse (øjenbetændelse)

Mavegener

Mavesmerter

Smagsforstyrrelser

Lever: abnorme blodprøveresultater

Rindende øjne

Øget hudpigmentering

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Akut nyresvigt

Hurtig puls

Betændelse i spiserørets overflade er forekommet med pemetrexed/ strålebehandling.

Tyktarmsbetændelse (betændelse i tyktarmen, som kan ledsages af blødning fra tarm eller endetarm).

Interstitiel lungebetændelse (lungebetændelse med talrige små udbredte infektionsområder mellem

alveolerne).

Ødemer (væskeophobning i væv, som medfører hævelse). Nogle patienter har oplevet et hjertetilfælde,

et slagtilfælde eller et ”mini-slagtilfælde”, mens de har

fået pemetrexed, sædvanligvis i kombination

med anden kræftbehandling.

Pancytopeni – en kombination af lavt antal hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader.

Strålingspneumonitis (arvæv i de fineste bronkier samt alveolerne på grund af strålebehandling) kan

opstå hos patienter, som også behandles med stråling enten før, under eller efter deres behandling med

pemetrexed.

Smerter i arme og ben, lav temperatur og misfarvning er indberettet

Blodpropper i lungernes blodårer

(lungeemboli)

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Radiation recall (et hududslæt, der ligner en alvorlig solskoldning), som kan opstå på hud, der

tidligere

har været udsat for strålebehandling, dage eller op til år efter strålebehandlingen.

Bulløse tilstande (hudsygdomme med blæredannelser), inklusive Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse.

Hæmolytisk anæmi (anæmi på grund af ødelæggelse af de røde blodlegemer)

Leverbetændelse

(hepatitis)

Anafylaktisk shock (alvorlig allergisk reaktion)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hævelse i de nedre lemmer med smerter og rødme

Øget urinproduktion

Tørst og øget vandforbrug

Øget koncentration af natrium i blodet (hypernatriæmi)

Betændelse i huden, hovedsagligt i underbenet med hævelse, smerte og rødme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Pemetrexed Pfizer utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Opbevar hætteglasset med 100 mg ved temperaturer under 30 °C.

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hætteglasset med 500 mg kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hætteglasset med 1.000 mg kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger: Hvis

produktet er forberedt som angivet, har

det vist sig at have en kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur

(2°C til 8°C) og ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider og –betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C

til 8 °C.

Den rekonstituerede opløsning er klar og varierer i farve fra farveløs til gul eller grøngul, hvilket ikke

påvirker produktets kvalitet. Lægemidler til injektion (parenterale lægemidler) skal undersøges visuelt

for partikler og misfarvning før indgift. Hvis der ses partikler må medicinen ikke indgives.

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør

bortskaffes i

overensstemmelse med lokalt krav.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pemetrexed Pfizer indeholder:

Det aktive stof er pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas

indeholder 100 milligram pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas

indeholder 500 milligram pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas

indeholder 1.000 milligram pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Efter rekonstitution indeholder opløsningen 25 mg/ml pemetrexed. Opløsningen skal fortyndes

yderligere af sundhedsfagligt personale inden indgivelse.

Det andet indholdsstof er mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Pemetrexed Pfizer er et pulver til koncentrat til infusionsvæskeopløsning i hætteglas. Det er et hvidt til

lysegult

eller grøngult frysetørret pulver.

Hver pakke indeholder et hætteglas med 100 mg, 500 mg eller 1.000 mg pemetrexed

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering samt bortskaffelse

Anvend aseptisk teknik ved rekonstitution og yderligere fortynding af pemetrexed til intravenøs

infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed Pfizer. Hvert

hætteglas

indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at levere den angivne mængde.

Pemetrexed Pfizer må kun rekonstitueres med sterilt vand til injektionsvæsker.

Pemetrexed Pfizer 100 mg hætteglas:

Rekonstituer hvert 100 mg hætteglas med 4,2 ml sterilt vand til injektionsvæsker, til en opløsning

indeholdende 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer 500 mg hætteglas:

Rekonstituer hvert 500 mg hætteglas med 20 ml sterilt vand til injektionsvæsker, til en opløsning

indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg hætteglas:

Rekonstituer hvert 1.000 mg hætteglas med 40 ml sterilt vand til injektionsvæsker, til en opløsning

indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Sving forsigtigt hvert hætteglas, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen er klar og kan variere i farve

fra farveløs til gul eller grøngul, uden at det har negativ indflydelse på produktets kvalitet. Den

rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 5,7-7,7.

Yderligere fortynding er nødvendig.

Pemetrexed Pfizer må kun fortyndes yderligere med en opløsning med 5 % glukose uden

konserveringsmiddel. Den passende mængde rekonstituerede pemetrexedopløsning skal fortyndes

yderligere til 100 ml

med en injektionsvæske, opløsning med 5 % glukose , uden

konserveringsmiddel, og indgives som langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer, som er belagt med polyvinylchlorid og polyolefin. Pemetrexed er fysisk

inkompatibelt med opløsningsvæsker, der indeholder calcium, herunder lakteret Ringer’s opløsning og

Ringer’s opløsning.

Parenterale lægemidler bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexedopløsninger er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og indgivelse: Som med et hvilket som helst

andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der udvises forsigtighed ved hånd-

tering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det anbefales at bruge handsker. Hvis

pemetrexedopløsningen kommer i kontakt med huden, skal det berørte område straks vaskes grundigt

med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsningen kommer i kontakt med slimhinderne, skal de skylles

grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende. Der findes ikke en specifik modgift mod

ekstravasation af pemetrexed. Der er rapporteret enkelte tilfælde af ekstravasation af pemetrexed, som

investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med andre ikke-blæretrækkende stoffer skal

eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal standardpraksis.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som pemetrexed ditromethamin).

Efter rekonstitution (se pkt. 6.6) indeholder hvert hætteglas 25 mg/ml pemetrexed.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Et hvidt til lysegult eller grøngult frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed Pfizer er indiceret til behandling af kemoterapinaive patienter med inoperabelt malignt

pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.

Ikke-småcellet lungecancer

Pemetrexed Pfizer er indiceret til behandling sammen med cisplatin, som 1. linje-behandling til

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer

hovedsageligt

bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

Pemetrexed Pfizer er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden

eller

metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af

pladeepitelceller, hos patienter, hvis sygdom ikke har vist progression umiddelbart efter platinbaseret

kemoterapi (se pkt. 5.1).

Pemetrexed Pfizer er indiceret som 2. linjes monoterapi til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt

bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Pemetrexed må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af kemoterapi

mod cancer.

Dosering:

Pemetrexed i kombination med cisplatin

Den anbefalede dosis af pemetrexed er 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. Den anbefalede dosis cisplatin er

75 mg/m

legemsoverflade infunderet over 2 timer cirka 30 minutter efter afsluttet infusion af

pemetrexed på den første dag i hver 21-dages-serie. Patienten skal have modtaget passende

antiemetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter indgift af cisplatin (se også

produktresuméet for cisplatin for at få specifikke oplysninger om dosering).

Pemetrexed givet alene

Til patienter, der behandles for ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med

kemoterapi,

er den anbefalede dosis af pemetrexed 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som

intravenøs infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie.

Præmedicineringsregime

For at reducere incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner bør der indgives et kortikosteroid-

præparat dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed. Dette kortikosteroidpræparat

skal svare til 4 mg dexamethason indgivet oralt 2 gange dagligt (se pkt. 4.4).

For at mindske risikoen for toksicitet skal patienter, der er i behandling med pemetrexed, også have

vitamintilskud (se pkt. 4.4). Patienter skal dagligt tage et oralt folsyretilskud eller en multivitamin

indeholdende folsyre (350-1.000 mikrogram). Patienter skal indtage mindst fem doser folsyre i løbet

af de sidste syv dage inden indgift af den første dosis pemetrexed, og doseringen skal fortsætte under

hele behandlingsforløbet og i 21 dage efter indgift af den sidste dosis pemetrexed. Patienter skal også

have en intramuskulær injektion af B

-vitamin (1.000 mikrogram) i ugen op til indgift af den første

dosis pemetrexed og herefter én gang hver tredje cyklus. De efterfølgende injektioner af B

-vitamin

kan indgives samme dag som pemetrexed.

Monitorering

Patienter i behandling med pemetrexed, skal før hver dosis monitoreres med en komplet blodtælling,

herunder differentialtælling af hvide blodlegemer (WCC) og bestemmelse trombocyttal. Inden hver

administration af kemoterapi skal der indsamles laboratorieanalyser af blodet til evaluering af nyre-

og leverfunktion. Før påbegyndelse af en kemoterapiserie skal patienter opfylde følgende parametre:

Det absolutte neutrofiltal (ANC) skal være ≥ 1.500 celler/mm

, og trombocyttallet skal være

≥ 100.000 celler/mm

Kreatininclearance skal være ≥ 45 ml/min.

Total-bilirubin skal være ≤ 1,5 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase (AP),

aspartataminotransferase (ASAT eller SGOT) og alaninaminotransferase (ALAT eller SGPT) skal

være ≤ 3 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤ 5 gange den

normale øvre grænseværdi er acceptabelt, hvis patientens lever er beskadiget af tumor.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer i begyndelsen af en efterfølgende serie skal baseres på hæmatologisk nadir eller den

maksimale ikke-hæmatologiske toksicitet fra den foregående behandlingsserie. Behandlingen kan

eventuelt udsættes, så der er tilstrækkelig tid til rekonvalescens. Efter rekonvalescens skal patienter

efterbehandles ud fra retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3, der gælder for brug af pemetrexed som

enkeltstof eller i kombination med cisplatin.

Tabel 1 – Dosisjustering for pemetrexed (som et enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

hæmatologiske toksiciteter

ANC-nadir < 500 /mm

og nadir for

trombocytter ≥ 50.000 /mm

75 % af tidligere dosis (både pemetrexed

og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000 /mm

uanset

ANC-nadir

75 % af tidligere dosis (både pemetrexed

og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/ mm

blødning

uanset ANC-nadir

50 % af tidligere dosis (både pemetrexed

og cisplatin)

Disse kriterier opfylder National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998)

definition på ≥CTC grad 2 blødning.

Hvis patienter udvikler ikke-hæmatologisk toksicitet ≥ grad 3 (undtagen neurotoksicitet), skal

behandlingen med pemetrexed seponeres, indtil patientens værdier er nået ned på eller under

niveauet

fra før behandlingen. Behandlingen bør genoptages i henhold til retningslinjerne i tabel 2.

Tabel 2 – Dosisjustering for pemetrexed (som et enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

ikke-hæmatologiske toksiciteter

a, b

ikke-hæmatologisk toksicitet

a, b

Dosis af pemetrexed

(mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

Al toksicitet af grad 3 eller 4

undtagen mucositis

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Alle tilfælde af diarré, der kræver

indlæggelse (uanset grad) eller

diarré af grad 3 eller 4.

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Mucositis af grad 3 eller 4

50 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Undtagen neurotoksicitet

I tilfælde af neurotoksicitet er den anbefalede dosisjustering for pemetrexed og cisplatin angivet i

tabel 3. Patienten bør afbryde behandlingen, hvis der observeres neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Tabel 3 – Dosisjustering for pemetrexed (som et enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

neurotoksicitet

CTC

a

-grad

Dosis af pemetrexed (mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

50 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Behandlingen med pemetrexed skal afbrydes, hvis patienten efter to dosisreduktioner oplever

hæmatologisk eller ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 3 eller 4 eller omgående, hvis der observeres

neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Ældre

Der er i kliniske studier ikke fundet tegn på, at patienter på 65 år eller ældre har forøget risiko for

bivirkninger sammenlignet med patienter under 65 år. Der kræves ingen særlige dosisreduktioner

over de, der anbefales til alle patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at bruge pemetrexed til malignt pleuramesoteliom og ikke-småcellet

lungecancer i

den pædiatriske population.

Patienter med nedsat nyrefunktion (standardformel, der er udviklet af Cockcroft og Gault, eller

glomerulær filtrationshastighed baseret på Tc99m-DPTA-serum-clearancemetoden)

Pemetrexed udskilles primært uforandret via nyrerne. I kliniske studier krævede patienter med en

kreatininclearance på ≥45 ml/min ingen særlige dosisjusteringer ud over de, der anbefales til alle

patienter.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pemetrexed til patienter med en

kreatininclearance under 45 ml/min, og pemetrexed anbefales derfor ikke til disse patienter (se pkt.

4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ASAT (SGOT), ALAT (SGPT) eller total-bilirubin

og pemetrexeds farmakokinetik. Der er dog ikke foretaget specifikke studier med patienter med

nedsat leverfunktion såsom bilirubin > 1,5 gange den normale øvre grænseværdi

og/eller

aminotransferase > 3,0 gange den normale øvre grænseværdi (uden forekomst af

levermetastaser)

eller > 5,0 gange den normale øvre grænseværdi (med forekomst af levermetastaser).

Administration

For information om sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af

Pemetrexed Pfizer, se pkt. 6.6.

Pemetrexed Pfizer er til intravenøs brug. Det skal administreres som intravenøs infusion over 10

minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. For instruktioner vedrørende rekonstitution og

fortynding af Pemetrexed Pfizer før administration,

se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pemetrexed kan hæmme knoglemarvsfunktionen, hvilket kan ytre sig som neutropeni,

trombocytopeni

og anæmi (eller pancytopeni) (se pkt. 4.8). Myelosuppression er normalt den

dosisbegrænsende

toksicitet. Under behandlingen skal patienten monitoreres for myelosuppression,

og pemetrexed må

ikke gives til patienter, før det absolutte neutrofiltal (ANC) igen er ≥ 1.500

celler/mm

, og trombocyt-

tallet igen er ≥ 100.000 celler/mm

. Dosisreduktioner for efterfølgende

serier baseres på ANC-nadir,

trombocyttal og maksimal ikke-hæmatologisk toksicitet, som er

observeret under den foregående serie (se pkt. 4.2).

Der blev observeret en mindre toksicitet og en reduktion i antallet af hæmatologiske og ikke-

hæmatologiske toksiciteter af grad 3/4 såsom neutropeni, febril neutropeni og infektion med

neutropeni af grad 3/4, når patienterne var i forbehandling med folsyre og B

-vitamin. Alle

patienter,

der skal behandles med pemetrexed, skal derfor bedes om at tage et profylaktisk tilskud af

folsyre og B

-vitamin for at reducere den behandlingsrelaterede toksicitet (se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om hudreaktioner hos patienter, som ikke modtog forbehandling med et

kortikosteroidpræparat. Forbehandling med dexamethason (eller tilsvarende) kan reducere incidensen

og sværhedsgraden af hudreaktioner (se pkt. 4.2).

Der er ikke foretaget studier med tilstrækkeligt mange patienter med en kreatininclearance på under

45 ml/min. Pemetrexed anbefales derfor ikke til patienter med en kreatininclearance på < 45 ml/min

(se pkt. 4.2).

Patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance på 45-79 ml/min) skal undgå at

tage non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) såsom ibuprofen og

acetylsalicylsyre (>1,3 g daglig) i 2 dage før, på dagen for og i 2 dage efter indgift af pemetrexed (se

pkt. 4.5).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens, som er egnet til behandling med pemetrexed, skal

behandling med NSAID-præparater med en lang halveringstid afbrydes mindst 5 dage før, på dagen

for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om alvorlige nyrepåvirkninger, inklusive akut nyresvigt, med pemetrexed både

som eneste lægemiddel, og når det blev brugt i kombinationsbehandling med andre cytostatika.

Mange af

de patienter, der oplevede disse bivirkninger, havde underliggende risikofaktorer for

udvikling af

nyrepåvirkninger inklusive dehydrering, tidligere hypertension eller diabetes. Nefrogen

diabetes insipidus og renal tubulær nekrose blev også indberettet efter markedsføring af lægemidlet

både med pemetrexed alene og i kombination med andre cystostatika. De fleste af disse bivirkninger

forsvandt efter seponering af pemetrexed. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for akut tubulær

nekrose, nedsat nyrefunktion og tegn og symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f. eks

hyperrnatriæmi).

Effekten af ekstracellulærvæske, såsom pleuraeffusion eller ascites, på pemetrexed er ikke fuldt

defineret. Et pemetrexed fase 2-studie med 31 patienter med solide tumorer og stabil

ekstracellulærvæske viste ingen forskel i pemetrexeds dosis-normaliserede plasmakoncentrationer

eller clearance sammenlignet med patienter uden ekstracellulære væskeansamlinger. Derfor bør

drænage af ekstracellulære væskeansamlinger inden behandling med pemetrexed overvejes, men er

muligvis ikke nødvendig.

Grundet den gastrointestinale toksicitet af pemetrexed i kombinationsbehandling med cisplatin

forekommer der observationer på svær dehydrering. Patienter skal derfor have modtaget passende

antiemetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter behandlingen.

Under kliniske studier med pemetrexed er der ikke almindeligt rapporteret om svære kardiovaskulære

hændelser herunder myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser, sædvanligvis når pemetrexed

gives i kombination med et andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de patienter, hvor disse

hændelser er observeret, havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.8).

Svækkelse af immunsystemet er almindelig hos kræftpatienter. Som et resultat heraf frarådes

samtidig indgift af levende svækkede vacciner (se pkt. 4.3 og 4.5).

Pemetrexed kan have skadelige genetiske virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en

kvinde gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at

anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem. På grund af risikoen for, at behandling

med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes mandlige patienter til at søge

rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingen med pemetrexed (se pkt. 4.6).

Der er rapporteret om tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som fik strålebehandling enten

før, under eller efter behandling med pemetrexed. Man skal være særlig opmærksom ved disse

patienter, og der bør udvises forsigtighed ved brug af andre radiosensibiliserende stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af radiation recall hos patienter, som uger eller år forinden har modtaget

strålebehandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pemetrexed udskilles primært uforandret gennem nyrerne ved tubulær sek

retion og i mindre grad ved glomerulær filtration. Samtidig behandling med nefrotoksiske

lægemidler (f.eks. aminoglycosid, loop-

diuretika, platinforbindelser, ciclosporin) kan resultere i

forsinket clearance af pemetrexed. Denne kombination skal anvendes med forsigtighed. Patientens

kreatininclearance skal om nødvendigt

monitoreres nøje.

Samtidig indgivelse af præparater, som også udskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin), kan

resultere i en forsinket clearance af pemetrexed. Der skal udvises forsigtighed, når disse stoffer

bruges

i kombination med pemetrexed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt

monitoreres nøje.

Hos patienter med en normal nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 80 ml/min) kan høje doser af non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater såsom ibuprofen > 1600 mg/dag) og

acetylsalicylsyre i høje doser (≥ 1,3 g daglig) nedsætte udskillelsen af pemetrexed, og dermed øge

forekomsten af bivirkninger relateret til pemetrexed. Der skal derfor udvises forsigtighed ved indgift

af højere doser af NSAID-præparater eller acetylsalicylsyre samtidig med pemetrexed hos patienter

med normal nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 80 ml/min).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 45-79 ml/min) bør samtidig

administration af pemetrexed og NSAID-præparater (for eksempel ibuprofen) eller acetylsalicylsyre i

højere doser undgås 2 dage inden, på behandlingsdagen og i 2 dage efter indgift af pemetrexed (se

pkt. 4.4).

Da der ikke foreligger data om potentielle interaktioner mellem pemetrexed og NSAID-præparater

med længere halveringstid, såsom piroxicam og rofecoxib, skal behandling med disse afbrydes hos

patienter med let til moderat nyreinsufficiens mindst 5 dage før, på behandlingsdagen og i mindst 2

dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.4). Hvis samtidig administration af NSAID-præparater er

nødvendig, skal patienterne følges nøje for toksicitet, især myelosuppression og gastrointestinal

toksicitet.

Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i leveren. Resultaterne af in vitro-forsøg med

humane levermikrosomer tyder på, at pemetrexed ikke burde forårsage en klinisk signifikant

inhibition af den metaboliske clearance af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, CYP2D6,

CYP2C9 og CYP1A2.

Interaktioner, der er fælles for alle cytotoksiske stoffer:

På grund af den forøgede risiko for trombotiske komplikationer hos cancerpatienter anvendes anti-

koagulationsbehandling ofte til disse patienter. Den høje intra-individuelle variation i koagulations-

status under sygdomsforløb og risikoen for interaktion mellem orale antikoagulantia og kemoterapi

mod cancer kræver hyppigere monitorering af INR (International Normalised Ratio), hvis der træffes

beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Følgende samtidig brug er kontraindiceret

Gul feber vaccine: risiko for generel vaccinesygdom (se pkt. 4.3).

Følgende samtidig brug frarådes

Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber, for

hvilken samtidig brug er

kontraindiceret): risiko for systemisk sygdom med mulig dødelig udgang.

Risikoen øges hos

patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar på grund af deres tilgrundliggende sygdom.

Brug en inaktiveret vaccine, hvis muligt (poliomyelitis) (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektiv kontraception under behandling med pemetrexed.

Pemetrexed kan have genetisk skadelige virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde

gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af pemetrexed til gravide kvinder, men ligesom andre anti-meta-

bolitter formodes pemetrexed at kunne forårsage alvorlige misdannelser, hvis det indgives under

graviditeten. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Pemetrexed må ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter nøje vurdering af moderens behov

og risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om pemetrexed udskilles i human mælk, og en påvirkning af ammede børn kan ikke

udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med pemetrexed (se pkt. 4.3).

Fertilitet

På grund af risikoen for, at behandling med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet (se

pkt. 5.3), rådes

mandlige patienter til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen

påbegyndes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af påvirkningen af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Det

er dog blevet rapporteret, at pemetrexed kan forårsage træthed. Patienterne skal

derfor advares mod at

køre bil eller betjene maskiner, hvis de oplever træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger relateret til pemetrexed ved både monoterapi og

kombinationsbehandling, er knoglemarvssuppression med anæmi, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni samt gastrointestinal toksicitet med anoreksi, kvalme, opkastning, diaré,

forstoppelse,

pharyngitis, mucositis og stomatitis. Andre bivirkninger omfatter renal toksicitet,

forhøjede

aminotransferaser, alopeci, træthed, dehydrering, udslæt, infektion/sepsis og neuropati.

Sjældne bivirkninger omfatter Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret hos

> 5 % af 168 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til behandling med cisplatin og

pemetrexed, og 163 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med

cisplatin. I begge behandlingsarme fik disse patienter, som ikke tidligere havde været i kemoterapi,

fuldt tilskud af folsyre og B

-vitamin.

Hyppighed: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstillet efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Organsystem-

klasse

Hyppighed

Bivirkning*

pemetrexed/cisplatin

cisplatin

(N = 168)

(N = 163)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofil-/

granulocyttal

56,0

23,2

13,5

Nedsat

leukocyttal

53,0

14,9

16,6

Nedsat

hæmoglobin

26,2

10,4

Nedsat

trombocyttal

23,2

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Dehydrering

Nervesystemet

Meget

almindelig

Sensorisk

neuropati

10,1

Almindelig

Smagsforstyr-

relser

0,0***

0,0***

Øjne

Almindelig

Konjunctivitis

Mave-

tarmkanalen

Meget

almindelig

Diarré

16,7

Opkastning

56,5

10,7

49,7

Stomatitis/

pharyngitis

23,2

Kvalme

82,1

11,9

76,7

Anoreksi

20,2

14,1

Forstoppelse

11,9

Almindelig

Dyspepsi

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Udslæt

16,1

Alopeci

11,3

0,0***

0,0***

Nyrer og

urinveje

Meget

almindelig

Forhøjet

kreatinin

10,7

Nedsat

kreatinin-

clearance**

16,1

17,8

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Meget

almindelig

Træthed

47,6

10,1

42,3

* Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet, undtagen udtrykket

"nedsat

kreatininclearance",

** som stammer fra udtrykket "andre renale/genitourinære faktorer".

*** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør smagsforstyrrelser og alopeci

kun rapporteres som grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev der anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser,

hvor

indberetteren anså, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed og cisplatin.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter,

som blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de

patienter,

randomiseret

cisplatin og pemetrexed,

omfattede:

nyresvigt,

infektion,

pyreksi,

febril

neutropeni, forhøjet ASAT, ALAT og GGT, nældefeber og

brystsmerter.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, der var

randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede arytmi og motorisk neuropati.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret

> 5 % af 265 patienter, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med pemetrexed og

tilskud af

folsyre og B

-vitamin, og 276 patienter, som var randomiseret til

enkeltstofbehandling med docetaxel. Alle patienterne var blevet diagnosticeret med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungecancer og havde tidligere modtaget

kemoterapi.

Organsystem-

klasse

Hyppighed

Bivirkning*

pemetrexed

( N = 265)

docetaxel

(N = 276)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofil-/

granulocyttal

10,9

45,3

40,2

Nedsat

leukocyttal

12,1

34,1

27,2

Nedsat

hæmoglobin

19,2

22,1

Almindelig

Nedsat

trombocyttal

Mave-

tarmkanalen

Meget

almindelig

Diarré

12,8

24,3

Opkastning

16,2

12,0

Stomatitis/

pharyngitis

14,7

17,4

Kvalme

30,9

16,7

Anoreksi

21,9

23,9

Almindelig

Forstoppelse

Lever og

galdeveje

Almindelig

ALAT-øgning

ASAT-øgning

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Udslæt/hudaf-

skalning

14,0

Almindelig

Pruritus

Alopeci

0,4**

37,7

2,2**

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Meget

almindelig

Træthed

34,0

35,9

Almindelig

Feber

*Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet.

** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør alopeci kun rapporteres som grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev der anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser,

hvor indberetteren anså, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de

patienter, der

var randomiseret til pemetrexed, omfattede: infektion uden neutropeni, febril

neutropeni, allergisk reaktion/overfølsomhed, forhøjet kreatinin, motorisk neuropati,

sensorisk neuropati, erythema multiforme og mavesmerter.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, der var

randomiseret til pemetrexed, omfattede supraventrikulær arytmi.

De klinisk relevante laboratorierelaterede toksiciteter af grad 3 og 4 var ensartede mellem de

integrerede fase 2-resultater fra tre studier med pemetrexed som enkeltstofbehandling (N =

164) og det

fase 3-enkeltstofstudie med pemetrexed, som er beskrevet ovenfor, med

undtagelse af neutropeni (12,8

% versus 5,3 %) og forhøjet alaninaminotransferase (15,2 %

versus 1,9 %). Disse forskelle skyldtes

sandsynligvis forskelle i patientpopulationen,

eftersom fase 2-studierne både omfattede patienter, som ikke tidligere havde modtaget

kemoterapi, og intensivt forbehandlede brystcancer patienter

med eksisterende

levermetastaser og/eller unormale leverfunktionsanalyser ved baseline.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev vurderet

som muligt relateret til forsøgsmedicinen, og som blev rapporteret hos > 5 % af de 839

patienter med NSCLC,

der blev randomiseret til at få cisplatin og pemetrexed, samt de 830

patienter med NSCLC, som blev randomiseret til at få cisplatin og gemcitabin. Alle patienter

fik forsøgsmedicin som initial

behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC, og

patienterne i begge behandlingsgrupper fik fuldstændigt dækkende tilskud af folsyre og

vitamin B

Organsystem-

klasse

Hyppighed

Bivirkning**

pemetrexed/

cisplatin

(N = 839)

gemcitabin/

cisplatin

(N = 830)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

hæmoglobin

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Nedsat

neutrofil-/

granulocyttal

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Nedsat

leukocyttal

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Nedsat

trombocyttal

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Nervesystemet

Almindelig

Sensorisk

neuropati

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Smagsforstyr-

relser

0,0***

0,0***

Mave-

tarmkanalen

Meget

almindelig

Kvalme

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Opkastning

39,7

35,5

Anoreksi

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Forstoppelse

21,0

19,5

Stomatitis/

pharyngitis

13,5

12,4

Diarré uden

kolostomi

12,4

12,8

Almindelig

Dyspepsi/

halsbrand

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Alopeci

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Almindelig

Udslæt/

hudafskalning

Nyrer og

urinveje

Meget

almindelig

Forhøjet

kreatinin

10,1*

6,9*

Organsystem-

klasse

Hyppighed

Bivirkning**

pemetrexed/

cisplatin

(N = 839)

gemcitabin/

cisplatin

(N = 830)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Almene

symptomer og

reaktioner på

Meget

almindelig

Træthed

42,7

44,9

*P-værdier <0.05 sammenligning af pemetrexed/cisplatin med gemcitabin/cisplatin, ved brug af Fisher Exact

test.

** Se National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998) for hver toksicitetsgrad.

***I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), smagsforstyrrelser og alopeci bør kun

rapporteres som grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor

indberetteren vurderede, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed og cisplatin.

Klinisk relevant toksicitet, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de patienter, der var

randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede: forhøjet ASAT, forhøjet ALAT,

infektion, febril

neutropeni, nyresvigt, pyreksi, dehydrering, konjunktivitis og nedsat

kreatininclearance.

Klinisk relevant toksicitet, som blev rapporteret hos <1 % af de patienter, som blev

randomiseret til

at få cisplatin og pemetrexed, omfattede: forhøjet GGT, brystsmerter,

arytmier og motorisk neuropati.

Den klinisk relevante toksicitet med hensyn til køn var den samme for den totale population af

de patienter, som fik pemetrexed plus cisplatin.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af de bivirkninger, der blev

vurderet som muligt relateret til forsøgsmedicinen. Bivirkningerne blev rapporteret hos > 5 %

af de 800 patienter,

som var randomiseret til enkeltstofbehandling med pemetrexed, og de

402 patienter, som var

randomiseret til placebo i studiet med pemetrexed

vedligeholdelsesbehandling (JMEN: n=663) og studiet med pemetrexed

induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed vedligeholdelsesbehandling (PARAMOUNT:

n=539). Alle patienter var diagnosticeret med NSCLC stadie IIIB eller IV og havde forud fået

platinbaseret kemoterapi. Patienterne i begge behandlingsgrupper fik fuldstændigt

dækkende

tilskud af folsyre og cyanocobalamin (vitamin B

Organsystem-

klasse

Hyppighed*

Bivirkning

Pemetrexed***

(N = 800)

Placebo***

(N = 402)

Alle

grader

(%)

Grad

3-4

(%)

Alle

grader

(%)

Grad

3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

hæmoglobin

18,0

Almindelig

Nedsat

leukocytttal

Nedsat

neutrofiltal

Nervesystemet

Almindelig

Sensorisk

neuropati

Mave-tarm-

kanalen

Meget

almindelig

Kvalme

17,3

Anoreksi

12,8

Almindelig

Opkastning

Mucositis/stomati-

Lever

galdevej

Almindelig

ALAT-forhøjelse

ASAT-forhøjelse

Hud og

subkutane væv

Almindelig

Udslæt/

hudafskalning

Almene

symptomer og

symptomer på

administrations-

stedet

Meget

almindelig

Træthed

24,1

10,9

Almindelig

Smerte

Ødemer

Nyrer og urinveje Almindelig

Nyresygdomme****

Forkortelser:

ALAT = alaninaminotransferase; ASAT = aspartataminotransferase;

CTCAE =

Common Terminology Criteria for Adverse Event;

NCI = National Cancer Institute.

Definition af hyppighed: Meget almindelig - ≥ 10%; Almindelig - > 5% og < 10%. Til

denne tabel blev anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser,

hvor indberetteren vurderede, at

bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed.

Se NCI CTCAE Criteria (Version 3.0; NCI 2003) for hver toksicitetsgrad De viste

indberetningsfrekvenser

er i henhold til CTCAE version 3.0.

*** Den integrerede bivirkningstabel kombinerer resultaterne fra de to studier JMEN

(pemetrexed vedligeholdelsesbehandling (n=663)) og PARAMOUNT (pemetrexed-

induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed-vedligeholdesbehandling (n=539)).

**** Den kombinerede term omfatter forøget serum/blod-kreatinin, nedsat glomerulær

filtrationshastighed,

nyresvigt og andre renale/genitourinale faktorer.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter af enhver grad, der blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de

patienter, som var randomiseret til pemetrexed, omfatter: febril neutropeni, infektion, nedsat antal

blodplader, diarré, forstoppelse, alopeci, pruritus/kløe, feber (uden neutropeni), sygdom i øjets

overflade (inklusive konjunktivitis), øget tåreflåd, svimmelhed og motorisk neuropati.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, som blev

randomiseret til pemetrexed, omfatter: allergisk reaktion/overfølsomhed, erythema multiforme,

supraventrikulær arytmi og lungeemboli.

Sikkerheden blev vurderet for de patienter, som blev randomiseret til pemetrexed (n=800).

Incidensen

af bivirkninger blev evalueret for de patienter, som fik ≤ 6 serier af pemetrexed-

vedligeholdelsesbehandling (n=519), og sammenlignet med de patienter, som fik >6 serier

pemetrexed (n=281). Der blev observeret en øget frekvens af bivirkninger (alle grader) ved længere

eksponering. Der blev observeret en signifikant øget forekomst af grad 3/4 neutropeni, som muligvis

var relateret til studiemedicinen, ved længere eksponering for pemetrexed (≤6 serier: 3,3 %; > 6

serier:

6,4 %; p=0,046). Der blev ikke set statistisk signifikante forskelle i andre individuelle grad

3/4/5 bivirkninger ved længere eksponering.

Alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære bivirkninger, herunder myokardieinfarkt, angina

pectoris, cerebrovaskulære hændelser og forbigående iskæmisk anfald er ikke almindeligt rapporteret

under kliniske studier med pemetrexed, sædvanligvis når pemetrexed gives i kombination med et

andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de patienter, hvor disse hændelser er observeret,

havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer.

Potentielt alvorlige tilfælde af hepatitis er sjældent rapporteret under kliniske studier med

pemetrexed.

Pancytopeni er sjældent rapporteret under kliniske studier med pemetrexed.

Tilfælde af colitis (inklusive intestinal og rektal blødning, sommetider dødelig, intestinal nekrose og

typhliitis) er ikke almindeligt rapporteret hos patienter behandlet med pemetrexed i kliniske studier.

Tilfælde af pnemonia interstitialis med respiratorisk insufficiens, sommetider dødeligt, er ikke

almindeligt rapporteret hos patienter behandlet med pemetrexed i kliniske studier.

Hos patienter behandlet med pemetrexed er tilfælde af ødem rapporteret som ikke almindelig.

Øsophagitis/ strålings-øsophagitis er ikke almindeligt rapporteret under kliniske studier med

pemetrexed.

Sepsis, sommetider dødelig, blev rapporteret med frekvensen "almindelig" under kliniske studier

med pemetrexed.

I forbindelse med overvågning efter markedsføring er der rapporteret følgende bivirkninger hos

patienter behandlet med pemetrexed:

Hyperpigmentering er rapporteret med hyppigheden almindelig.

Ikke almindelige tilfælde af akut nyresvigt er rapporteret ved brug af pemetrexed alene og i

kombinationsbehandling med andre cytostatika (se pkt. 4.4). Nefrogen diabetes insipidus og renal

tubulær nekrose er indberettet efter markedsføring af lægemidlet med hyppigheden ”ikke kendt”.

Ikke almindelige tilfælde af strålingspneumonitis (se pkt. 4.4) er rapporteret hos patienter i

strålebehandling enten før, under eller efter behandling med pemetrexed.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af radiation recall hos patienter, som tidligere har fået stråle-

behandling (se pkt. 4.4).

Der er rapporteret ikke almindelige tilfælde af perifer iskæmi, som af og til medfører

ekstremitetsnekrose.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af bulløse tilstande omfattende Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse, som i nogle tilfælde var dødelige.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af immunmedieret hæmolytisk anæmi hos patienter behandlet

med pemetrexed.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af anafylaktisk shock.

Der er med ukendt hyppighed rapporteret erytematøst ødem, primært i underekstremiteterne.

Infektiøse og ikke-infektiøse sygdomme i dermis, hypodermis og/eller det subkutane væv (f.eks. akut

bakteriel dermo-hypodermitis, pseudocellulitis, dermatitis) er rapporteret med hyppigheden ikke

kendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V.

4.9

Overdosering

De rapporterede symptomer ved overdosering omfatter neutropeni, anæmi, trombocytopeni,

mucositis, sensorisk polyneuropati og udslæt. De forventede komplikationer ved overdosering

omfatter knoglemarvshæmning, som ytrer sig ved neutropeni, trombocytopeni og anæmi.

Derudover

kan der optræde infektion med eller uden feber, diarré og/eller mucositis. Hvis der er mistanke om

overdosering, skal patienten monitoreres med blodtællinger og eventuelt i understøttende

behandling. Til afhjælpning af en overdosering af pemetrexed bør det overvejes at anvende

kalciumfolinat/folsyre.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Folsyreanaloger, ATC-kode L01BA04

Pemetrexed er et bredspektret anti-cancer-antifolat, som virker ved at forstyrre de centrale

folatafhængige metaboliske processer, der er afgørende for celledannelsen.

In vitro-forsøg har vist, at pemetrexed fungerer som et bredspektret anti-folat ved at hæmme

thymidylatsyntase (TS), dihydrofolatreduktase (DHFR) og glycinamidribonucleotidformyltransferase

(GARFT), som er folatafhængige nøgleenzymer i forbindelse med de novo-biosyntesen af thymidin

og purinnukleotider. Pemetrexed transporteres ind i cellerne både via to proteintransportsystemer:

den reducerede folatbærer og membranens folatbindingsprotein. Når pemetrexed er trængt ind i

cellen,

omdannes det hurtigt til polyglutamatformer via enzymfolylpolyglutamatsyntetase.

Polyglutamatformerne forbliver i cellerne og fungerer som endnu mere potente hæmmere af TS og

GARFT. Polyglutamation er en tids- og koncentrationsafhængig proces, som primært finder sted i

tumorceller og i mindre grad i normalt væv. Polyglutamerede metabolitter har en forøget

intracellulær

halveringstid, hvilket resulterer i en forlænget virkning af lægemidlet i maligne celler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Mesoteliom:

EMPHACIS, et randomiseret, enkeltblindet, fase 3-multicenterstudie med pemetrexed sammen med

cisplatin versus cisplatin alene til patienter, der ikke tidligere havde fået kemoterapi, og som led af

malignt pleuramesoteliom, viste, at de patienter, som blev behandlet med pemetrexed og cisplatin,

havde en klinisk meningsfuld længere median-levetid på 2,8 måneder end patienter, som kun blev

behandlet med cisplatin.

I løbet af studiet blev patienternes behandling suppleret med et lavdosistilskud af folsyre og B

vitamin for at mindske toksiciteten. Den primære analyse af dette studie blev udført på en population

bestående af alle de patienter, som var randomiseret til en behandlingsarm, og som modtog

forsøgsmedicinen (randomiseret og behandlet). Der blev udført en undergruppeanalyse af de

patienter,

som fik et folsyre- og B

-vitamintilskud under hele studieforløbet (fuldt tilskud).

Resultaterne af

disse effektanalyser er vist i nedenstående tabel:

Effekt af pemetrexed sammen med cisplatin versus cisplatin alene til patienter med malignt

pleuramesoteliom

Randomiserede og

behandlede patienter

Fuldt tilskud

Patienter

Effektparameter

pemetrexed/

cisplatin

(N = 226)

cisplatin

(N = 222)

pemetrexed/

cisplatin

(N = 168)

cisplatin

(N = 163)

Median overlevelse (OS)

12,1

13,3

10,0

(måneder)

(95 % - CI)

(10,0-14,4)

(7,8-10,7)

(11,4-14,9)

(8,4-11,9)

Log rank p-værdi*

0,020

0,051

Median tid til tumorprogression

(måneder)

(95 % - CI)

(4,9-6,5)

(2,8-4,4)

(5,3-7,0)

(2,8-4,5)

Log rank p-værdi*

0,001

0,008

Tid til behandlingssvigt

(måneder)

(95 % - CI)

(3,9-4,9)

(2,1-2,9)

(4,3-5,6)

(2,2-3,1)

Log rank p-værdi*

0,001

0,001

Samlet responsrate**

41,3 %

16,7 %

45,5 %

19,6 %

(95 % - CI)

(34,8-48,1)

(12,0-22,2)

(37,8-53,4)

(13,8-26,6)

Fishers eksakte p-værdi*

< 0,001

< 0,001

Forkortelse: CI = konfidensinterval

* p-værdi henviser til sammenligning mellem arme.

** I pemetrexed/cisplatin-armen, randomiseret og behandlet (N = 225) og fuldt tilskud (N = 167)

Ved hjælp af lungecancersymptomskalaen blev der påvist en statistisk signifikant bedring af de

klinisk relevante symptomer (smerte og dyspnø) i forbindelse med malignt pleuramesoteliom i

pemetrexed/cisplatin-armen (212 patienter) versus armen med cisplatin alene (218 patienter). Der

blev også observeret en signifikant forskel ved test af lungefunktionen. Spredningen mellem

behandlingsarmene viste sig ved en forbedring af lungefunktionen i pemetrexed/cisplatin-armen og

en med tiden dårligere lungefunktion i kontrolarmen.

Der foreligger en begrænset mængde data for de patienter med malignt pleuramesoteliom, som blev

behandlet med pemetrexed alene. Pemetrexed i en dosis på 500 mg/m

blev undersøgt som

enkeltstof-

behandling til 64 patienter med malignt pleuramesoteliom, som ikke tidligere havde

modtaget

kemoterapi. Den samlede responsrate var 14,1 %.

NSCLC, 2. linje-behandling

Et åbent, randomiseret fase 3-multicenterstudie med pemetrexed versus docetaxel til patienter med

lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC (ikke-småcellet lungekræft), der tidligere var behandlet

med kemoterapi, har vist en median overlevelsestid på 8,3 måneder for patienter, som blev behandlet

med pemetrexed (intent-to-treat-population, N = 283), og 7,9 måneder for patienter, som blev

behandlet

med docetaxel (intent-to-treat, N = 288). Forudgående kemoterapi inkluderede ikke

pemetrexed. En analyse af

virkningen på NSCLCs histologi for behandlingens virkning på

overlevelse var til fordel for pemetrexed versus docetaxel bortset fra cancerformer hovedsageligt

bestående af pladeepitelceller (n=399; 9,3 versus 8,0 måneder, HR= 0,78; 95 % CI= 0,61-1,00; p=

0,047) og til fordel for docetaxel for carcinom af pladeepitelceller (n= 172; 6,2 versus 7,4 måneder,

justeret HR = 1,56; 95 % CI= 1,08-2,26; p= 0,018). Der blev ikke set nogen klinisk relevante

forskelle i pemetrexed sikkerhedsprofil

inden for de histologiske undergrupper.

Begrænsede kliniske data fra et andet randomiseret, kontrolleret fase 3-studie tyder på, at effektdata

(total overlevelse, progressionsfri overlevelse) for pemetrexed er sammenlignelig for patienter, som

tidligere er behandlet med docetaxel (n=41), og patienter, som ikke tidligere har fået

docetaxelbehandling (n=540).

Effekt af pemetrexed versus docetaxel i NSCLC – ITT-populationen

Pemetrexed

Docetaxel

Overlevelsestid (måneder)

(N = 283)

(N = 288)

Median (m)

95 %-CI for medianen

(7,0-9,4)

(6,3-9,2)

0,99

95 %-CI for HR

(0,82-1,20)

p-værdi for non-inferioritet (HR)

0,226

Progressionsfri overlevelse (måneder)

(N = 283)

(N = 288)

Median

HR (95 %-CI)

0,97 (0,82-1,16)

Tid til behandlingssvigt (TTTF – måneder)

(N = 283)

(N = 288)

Median

HR (95 %-CI)

0,84 (0,71-0,997)

Respons (n: kvalificeret til respons)

(N = 264)

(N = 274)

Responsrate (%) (95 %-CI)

9,1 (5,9-13,2)

8,8 (5,7-12,8)

Stabil sygdom (%)

45,8

46,4

Forkortelser:

CI = konfidensinterval; HR = hazard ratio; ITT = intent to treat; N = samlet

populationsstørrelse.

NSCLC, 1. linje-behandling

Et randomiseret, åbent, fase 3-multicenterstudie af pemetrexed plus cisplatin versus gemcitabin plus

cisplatin med patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, med lokalt fremskreden eller

metastatisk (fase III b eller IV) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) viste, at pemetrexed plus

cisplatin (intent-to-treat [ITT] population N=862) mødte dets primære endepunkt og viste lignende

klinisk virkning som gemcitabin plus cisplatin (ITT N=863) på total overlevelse (HR 0,94; 95 %,

CI = 0,84-1,05). Alle patienter, der var inkluderet i dette studie havde en ECOG (Eastern

Cooperative Oncology Group) performancestatus på 0 eller 1.

De primære effektanalyser var baseret på ITT-populationen. Følsomhedsanalyser af

hovedvirkningens

endepunkter blev også bedømt ud fra den protokolkvalificerede (PQ) population.

Effektanalyser med brug af PQ-populationen er konsistente med analyser for ITT-populationen og

understøtter non-

inferiøriteten af AC versus GC.

Progressionsfri overlevelse (PFS) og størrelsen af det totale respons var ens mellem de to

behandlingsarme: median PFS var 4,8 måneder for pemetrexed plus cisplatin mod 5,1 måneder for

gemcitabin plus cisplatin (justeret hazard ratio 1.04; 95 % CI = 0,94-1,15) og det totale respons var

30,6 % (95 % CI

= 27,3-33,9) for pemetrexed plus cisplatin mod 28,2 % (95 % CI = 25,0-31,4) for

gemcitabin plus cisplatin. PFS data blev delvist bekræftet af en uafhængig gennemgang (400/1725

patienter blev randomiseret og udvalgt til undersøgelsen).

Analysen af indvirkningen på NSCLC-histologien for total overlevelse viste klinisk relevante

forskelle i overlevelse baseret på histologi, se nedenstående tabel.

Effekt af pemetrexed + cisplatin mod gemcitabin + cisplatin ved 1. linje-behandling af ikke-

småcellet lungecancer – ITTpopulation og histologiske undergrupper.

ITT-population

og histologiske

undergrupper

Median overlevelse i måneder

(95% CI)

Justeret

Hazard

ratio (HR)

(95 % CI)

Superioritet

p-værdi

pemetrexed +

cisplatin

gemcitabin + cisplatin

ITT population

(N = 1725)

10,3

(9,8 – 11,2)

N=862

10,3

(9,6 – 10,9)

N=863

0,94

(0,84 – 1,05)

0,259

Adenocarcinom

(N = 847)

12,6

(10,7 –

13,6)

N=436

10,9

(10,2 – 11,9)

N=411

0,84

(0,71–0,99)

0,033

Store celler

(N = 153)

10,4

(8,6 – 14,1)

N=76

(5,5 – 9,0)

N=77

0,67

(0,48–0,96)

0,027

Andre

(N = 252)

(6,8 – 10,2)

N=106

(8,1 – 10,6)

N=146

1,08

(0,81–1,45)

0,586

Pladeepitelceller

(N = 473)

(8,4 – 10,2)

N=244

10,8

(9,5 – 12,1)

N=229

1,23

(1,00–1,51)

0,050

Forkortelser: CI = konfidensinterval; ITT = intent-to-treat; N = samlet populationsstørrelse.

Statistisk signifikans for non-inferiøritet med hele konfidensintervallet for HR pænt under 1,17645 for

non-

inferiøritet-margin (p <0,001).

Kaplan-Meier-kurver over samlet overlevelse (OS) efter histologi

Der blev ikke set klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilen for pemetrexed plus cisplatin inden

de histologiske undergrupper.

Patienter, der blev behandlet med pemetrexed og cisplatin, havde brug for færre transfusioner (16,4

% mod 28,9 %; p <0,001), transfusioner af røde blodlegemer (16,1 % mod 27,3 %; p <0,001) og

blodpladetransfusioner (1,8 % mod 4,5 %; p = 0,002). Patienterne behøvede ligeledes mindre

erythropoietin/darbopoietin (10,4 % mod 18,1 %, p < 0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1 % mod 6,1 %;

p = 0,004) og midler med jern (4,3 % mod 7,0 %; p = 0,021).

NSCLC, vedligeholdelsesbehandling

JMEN

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 3-multicenterstudie (JMEN) sammenlignede

virkning og sikkerhed af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed plus bedste understøttende

pleje

(BSC) (N = 441) med placebo plus BSC (N = 222) hos patienter med lokalt fremskreden (trin

IIIB)

eller metastatisk (trin IV) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som ikke fik bedring efter 4

serier

med 1. linje-dubletbehandling bestående af cisplatin eller carboplatin sammen med

gemcitabin,

paclitaxel eller docetaxel. 1. linje-dubletbehandling inkluderende pemetrexed blev ikke

inkluderet. Alle patienter, som var inkluderet i dette studie, havde en ECOG performancestatus på 0

eller 1.

Patienterne fik vedligeholdelsesbehandling indtil sygdomsprogression. Virkning og

sikkerhed blev målt fra tidspunktet for randomisering efter gennemført 1. linje-(induktions)

behandling. Patienterne

fik i gennemsnit 5 serier vedligeholdelsesbehandling af pemetrexed og 3,5

serier af placebo. I alt

gennemførte 213 (48,3 %) patienter ≥ 6 serier og i alt 103 (23,4 %) ≥10 serier

med pemetrexed.

Studiet mødte dets primære endepunkt og viste statistisk signifikant forbedring i PFS i pemetrexed-

armen i forhold til placeboarmen (N=581, en uafhængig overvåget population, median på

henholdsvis 4 måneder og 2 måneder) (hazard ratio = 0,60, 95 % CI = 0,49-0,73; p < 0,00001). Den

uafhængige undersøgelse af patientscanninger bekræftede PFS fundene som fastslået af investigator.

Den mediane samlede overlevelse (OS) for den totale population (N = 663) var 13,4 måneder for

pemetrexed-armen og 10,6 måneder for placeboarmen, hazard ratio = 0,79 (95 % CI = 0,65- 0,95; p =

0,01192).

I lighed med andre studier med pemetrexed blev der i JMEN set en forskel i virkning i

overensstemmelse med NSCLC´s histologi. For patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (N = 430, uafhængig overvåget population) var den

mediane PFS 4,4 måneder for pemetrexed-armen og 1,8 måneder for placeboarmen, hazard ratio =

0,47, 95 % CI = 0,37-0,60; p=0,00001. Den mediane OS for patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (N = 481) var 15,5 måneder for pemetrexed-armen og

10,3 måneder for placeboarmen (hazard ratio = 0,70, 95 % CI = 0,56-0,88, p = 0,002). Ved at

inkludere induktionsfasen blev den mediane OS for patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller 18,6 måneder for pemetrexed-armen og 13,6 måneder

for placeboarmen, hazard ratio=0,71 (95 % CI = 0,56-0,88, p=0,002).

PFS og OS resultaterne hos patienter med pladecellehistologi tydede ikke på nogen fordel for

pemetrexed i forhold til placebo.

Der blev ikke set nogen klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilen for pemetrexed inden for de

histologiske undergrupper.

JMEN: Kaplan-Meier-kurver for progressionsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS).

Pemetrexed versus placebo hos patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsagelig

bestående af pladeepitelceller:

PARAMOUNT

Et multi-center, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-studie (PARAMOUNT)

sammenlignede virkningen og sikkerheden af fortsat vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed

plus bedste understøttende pleje (BSC, Best Supportive Care) (N=359) med placebo plus BSC

(N=180) hos

patienter med lokalt fremskreden (stadium IIIB) eller metastaserende (stadium IV)

ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) bortset fra cancer hovedsageligt bestående af pladeepitelceller,

som ikke progredierede efter 4 serier med 1. linje-dubletbehandling bestående af pemetrexed i

kombination med cisplatin. Ud af de 939 patienter, som blev behandlet med pemetrexed og cisplatin

i induktionfasen, blev 539 patienter randomiseret til vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed

eller placebo. 44,9 % af de randomiserede patienter havde komplet/partielt respons, og 51,9 % af de

randomiserede patienter

havde respons i form af stabil sygdom på pemetrexed og cisplatin

induktionsbehandling. De patienter, som blev randomiseret til vedligeholdelsesbehandling, skulle

have en ECOG performancestatus på 0 eller 1. Den mediane tid fra start af pemetrexed og cisplatin

induktionsbehandling til start af vedligeholdelsesbehandling var 2,96 måneder i både pemetrexed-

og placeboarmen. De

randomiserede patienter fik vedligeholdelsesbehandling indtil

sygdomsprogression. Virkning og sikkerhed blev målt fra randomiseringstidspunktet efter

fuldførelse af 1. linje-behandlingen

(induktion). Patienterne fik mediant 4 serier

vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed og 4 serier med placebo. I alt fuldførte 169 patienter

(47,1 %) ≥ 6 serier vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed, hvilket svarer til mindst 10

komplette serier pemetrexed.

Studiets primære endepunkt blev mødt og viste en statistisk signifikant forbedring i PFS i

pemetrexedarmen over for placebo (N = 472, uafhængigt evalueret population, median på

henholdsvis 3,9 måneder og 2,6 måneder) (hazard ratio = 0,64; 95 % CI = 0,51-0,81; p = 0,0002).

Den uafhængige evaluering af patienternes skanninger bekræftede investigatorernes vurdering af

PFS. Investigatorernes mediane PFS-vurdering for de randomiserede patienter var 6,9 måneder for

pemetrexedarmen og 5,6 måneder for placeboarmen (hazard ratio = 0,59; 95 % CI = 0,47-0,74) målt

fra start af pemetrexed og cisplatin førstelinje-induktionsbehandling.

Efter induktionsbehandling med pemetrexed plus cisplatin (4 serier) var behandling med pemetrexed

statistisk superior i forhold til placebo med hensyn til total overlevelse (median 13,9 måneder versus

11,0 måneder, hazard ratio = 0,78; 95 % CI=0,64-0,96; p=0,0195). På tidspunktet for den endelige

analyse af den totale overlevelse var 28,7 % af patienterne i pemetrexedarmen i live eller kunne ikke

følges op versus 21,7 % i placebo-armen. Den relative behandlingseffekt af pemetrexed var internt

konsistent imellem undergrupperne (inklusive sygdomsstadie, induktionsrespons, ECOG

performancestatus, rygestatus, køn, histologi og alder) og svarende til det, som blev observeret i

analyserne for den ikke-justerede totale overlevelse og progressionsfri overlevelse. Den 1-årige og 2-

årige overlevelsesrate for patienterne i behandling med pemetrexed var henholdsvis 58 % og 32 %

sammenlignet med 45 % og 21 % for patienterne i placebobehandling. Målt fra starttidspunktet for

pemetrexed plus cisplatin førstelinje induktionsbehandling var den mediane overlevelse 16,9

måneder

for pemetrexedarmen og 14,0 måneder for placeboarmen (hazard ratio= 0,78, 95 % CI=

0,64-0,96).

64,3 % af pemetrexedpatienterne og 71,7 % af placebopatienterne fik behandling efter studiet.

PARAMOUNT: Kaplan-Meier-kurver for progressionsfri overlevelse (PFS) og total

overlevelse (OS) for pemetrexed induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed

vedligeholdelsesbehandling versus placebo hos patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsagelig bestående af pladeepitelceller (målt fra randomiseringen)

Sikkerhedsprofilerne for vedligeholdelsesbehandlingen med pemetrexed var sammenlignelig i de to

studier JMEN og PARAMOUNT.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af

studier

med pemetrexed i alle undergrupper af den pædiatriske population for de godkendte

indikationer (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pemetrexeds farmakokinetiske egenskaber efter enkeltstofadministration er blevet vurderet hos 426

cancerpatienter med forskellige typer massive tumorer i doser på 0,2-838 mg/m

infunderet over

10 minutter. Pemetrexed har et steady state-fordelingsvolumen på 9 l/m

. In vitro-forsøg tyder på, at

omtrent 81 % bindes til plasmaproteiner. Bindingen blev ikke bemærkelsesværdigt påvirket af

varierende grader af nedsat nyrefunktion. Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i

leveren. Pemetrexed udskilles primært med urinen, og 70-90 % af den indgivne dosis kan genfindes

uforandret i urinen inden for de første 24 timer efter indgift. In vitro-forsøg indikerer, at pemetrexed

udskilles ved aktiv sekretion via OAT3 (organisk anion-transportør).

Pemetrexeds samlede systemiske

clearance er 91,8 ml/min, og halveringstiden i plasma er 3,5 timer

hos patienter med normal nyrefunktion (kreatininclearance på 90 ml/min). Der er en moderat

variation i clearance blandt patienterne på 19,3 %. Pemetrexeds samlede systemiske eksponering

(AUC) og maksimale plasmakoncentration stiger proportionalt med dosis. Pemetrexeds

farmakokinetik er ensartet over flere behandlingscykler.

De farmakokinetiske egenskaber for pemetrexed påvirkes ikke af samtidig indgivelse af cisplatin.

Oral

folsyre og intramuskulær tilskud af B

-vitamin påvirker ikke pemetrexeds farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Indgift af pemetrexed til gravide mus resulterede i lavere føtal levedygtighed, lavere føtal

fødselsvægt,

ufuldstændig forbening af visse skeletstrukturer og ganespalte.

Indgift af pemetrexed til hanmus resulterede i reproduktionstoksicitet karakteriseret ved nedsatte

fertilitetsrater og testikelatrofi. Der blev set en påvirkning af testiklerne (degenerering/nekrose af

seminiferous epithelium) i et studie udført på beaglehunde, der fik intravenøse bolusinjektioner i 9

måneder. Dette tyder på, at pemetrexed kan nedsætte fertiliteten hos hanner. Fertiliteten hos hunner

blev ikke undersøgt.

Pemetrexed var hverken mutagent i in vitro-testen for kromosomafvigelse hos kinesiske hamstere

eller

i Ames-testen. Pemetrexed har vist sig at være clastogent hos mus i in vivo mikronukleustesten.

Der er ikke foretaget studier til klarlæggelse af pemetrexeds mulige karcinogene effekt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol E 421

6.2

Uforligeligheder

Pemetrexed er fysisk inkompatibelt med fortyndinger, der indeholder calcium, heriblandt Ringers

laktat og Ringers væske. Samtidig indgivelse af pemetrexed og andre lægemidler og fortyndinger er

ikke blevet undersøgt og kan derfor ikke anbefales.

6.3

Opbevaringstid

Ubrudt hætteglas

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

18 måneder

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2 år

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2 år

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger af Pemetrexed Pfizer har vist sig at have en

kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur og ved 25 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Hvis

produktet ikke

anvendes med det samme, er det brugerens ansvar at vurdere holdbarheden og

opbevaringsforholdene, inden produktet anvendes, og holdbarheden vil normalt højst være 24 timer

ved 2 °C-8 til 8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Pemetrexed Pfizer 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas af type I med bromobutylgummiprop, der indeholder 100 mg, 500

mg eller 1.000 mg pemetrexed

Pakning med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Anvend aseptisk teknik ved rekonstitution og yderligere fortynding af pemetrexed til intravenøs

infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed Pfizer. Hvert

hætteglas

indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at indgive den angivne mængde.

Pemetrexed Pfizer må kun rekonstitueres med sterilt vand til injektionsvæske.

Hætteglas med 100 mg rekonstitueres med 4,2 ml sterilt vand til injektionsvæske. Den

resulterende opløsning indeholder 25 mg/ml pemetrexed. Sving forsigtigt hvert hætteglas, indtil

pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til

gul eller grøngul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den

rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 5,7-7,7. Yderligere fortynding er nødvendig,

som nedenfor.

Hætteglas med 500 mg rekonstitueres med 20 ml sterilt vand til injektionsvæske. Den

resulterende opløsning indeholder 25 mg/ml pemetrexed. Rotér forsigtigt hvert hætteglas, indtil

pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til

gul eller grøngul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den

rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 5,7-7,7. Yderligere fortynding er nødvendig,

som nedenfor.

Hætteglas med 1.000 mg rekonstitueres med 40 ml sterilt vand til injektionsvæsker. Den

resulterende opløsning indeholder 25 mg/ml pemetrexed. Rotér forsigtigt hvert hætteglas, indtil

pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til

gul eller grøngul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den

rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 5,7-7,7. Yderligere fortynding er nødvendig,

som nedenfor.

Den passende mængde rekonstituerede pemetrexedopløsning skal fortyndes yderligere til 100

ml med en injektionsvæske, opløsning med 5 % glukose, uden konserveringsmiddel, og

indgives som intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer belagt med polyvinylchlorid og polyolefin.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgift. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexedopløsninger er kun beregnet til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt

affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og administration

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker.

Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med huden, skal det

berørte område straks vaskes

grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsning kommer i

kontakt med slimhinderne, skal de

skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende.

Der findes ikke en specifik modgift

mod ekstravasation af pemetrexed. Der er kun rapporteret

enkelte tilfælde af ekstravasation af

pemetrexed, og de blev ikke betragtet som alvorlige af

investigator. Som med andre ikke-blæretrækkende

stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i

henhold til lokal standardpraksis.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1183/001

EU/1/17/1183/002

EU/1/17/1183/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

24. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

h j e m m e s i d e

http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/147008/2017

EMEA/H/C/004488

EPAR – sammendrag for offentligheden

Pemetrexed Hospira UK Limited

pemetrexed

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pemetrexed Hospira UK Limited. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er

ikke en praktisk vejledning i, hvordan Pemetrexed Hospira UK Limited bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pemetrexed Hospira UK Limited, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pemetrexed Hospira UK Limited, og hvad anvendes det til?

Pemetrexed Hospira UK Limited er et kræftlægemiddel til behandling af to typer lungekræft:

malignt pleuramesoteliom (kræft i lungehinderne), der sædvanligvis skyldes udsættelse for asbest.

Det anvendes hertil sammen med cisplatin hos patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, og

hos hvem kræften ikke kan fjernes ved operation

fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen ikke-pladecellekarcinom, hvor det enten anvendes

i kombination med cisplatin hos tidligere ubehandlede patienter eller som eneste behandling hos

patienter, der tidligere har fået kræftbehandling. Det kan desuden anvendes som

vedligeholdelsesbehandling hos patienter, der har fået platinbaseret kemoterapi

Pemetrexed Hospira UK Limited indeholder det aktive stof pemetrexed. Det er et "generisk

lægemiddel". Det betyder, at Pemetrexed Hospira UK Limited indeholder det samme aktive stof og

virker på samme måde som et "referencelægemiddel", der allerede er godkendt i Den Europæiske

Union (EU), og som hedder Alimta. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler

i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Pemetrexed Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

Side 2/3

Hvordan anvendes Pemetrexed Hospira UK Limited?

Pemetrexed Hospira UK Limited fås som et pulver, der efter opløsning indgives med drop (ved infusion

i en vene). Lægemidlet udleveres kun efter recept og bør kun gives under overvågning af en læge, der

er specialiseret i brug af kemoterapi.

Den anbefalede dosis beregnes på baggrund af patientens højde og vægt. Det gives hver tredje uge

ved en infusion, der varer 10 minutter. For at mindske bivirkningerne bør patienten få et kortikosteroid

(en type lægemiddel, der mindsker betændelseslignende tilstande), folsyre (en type vitamin) og

indsprøjtninger med vitamin B12 under behandlingen med Pemetrexed Hospira UK Limited. Når

Pemetrexed Hospira UK Limited gives sammen med cisplatin, bør der desuden før eller efter cisplatin

gives et lægemiddel mod kvalme og opkastning og væsketilskud for at forhindre udtørring.

Hvis patienten får unormale blodtal, eller der opstår visse andre bivirkninger, bør behandlingen

udsættes eller ophøre. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne

EPAR).

Hvordan virker Pemetrexed Hospira UK Limited?

Det aktive stof i Pemetrexed Hospira UK Limited er et vævsgiftigt (cytotoksisk) lægemiddel (dvs. det

dræber celler, der deler sig, såsom kræftceller) i gruppen "antimetabolitter". I kroppen omdannes

pemetrexed til en aktiv form, der blokerer de enzymer, der medvirker ved dannelsen af "nukleotider"

(byggestenene i dna og rna, cellernes genetiske materiale). Dannelsen af dna og rna bremses derved

af den aktive form af pemetrexed. Dette forhindrer cellerne i at dele og formere sig. I kræftceller

omdannes pemetrexed hurtigere til den aktive form end i normale celler. Derfor findes den aktive form

af lægemidlet i højere koncentration og virker i længere tid i kræftceller. Det får kræftcellerne til at

dele sig langsommere, men har kun ringe virkning på normale celler.

Hvordan blev Pemetrexed Hospira UK Limited undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i de godkendte

anvendelser med referencelægemidlet, Alimta, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med

Pemetrexed Hospira UK Limited.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Pemetrexed Hospira

UK Limited. Der var ikke behov for "bioækvivalensundersøgelser" af, om Pemetrexed Hospira UK

Limited absorberes på samme måde som referencelægemidlet for at producere samme niveau af det

aktive stof i blodet. Dette skyldes, at Pemetrexed Hospira UK Limited gives ved infusion i en vene, så

det aktive stof ledes direkte ind i blodbanen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pemetrexed Hospira UK

Limited?

Da Pemetrexed Hospira UK Limited er et generisk lægemiddel, antages det at have de samme fordele

og risici som referencelægemidlet.

Hvorfor blev Pemetrexed Hospira UK Limited godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Pemetrexed Hospira UK Limited er sammenligneligt med Alimta. Det var derfor

CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Alimta. Udvalget anbefalede, at

Pemetrexed Hospira UK Limited godkendes til anvendelse i EU.

Pemetrexed Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pemetrexed Hospira UK Limited?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Pemetrexed Hospira UK

Limited.

Andre oplysninger om Pemetrexed Hospira UK Limited

Den fuldstændige EPAR for Pemetrexed Hospira UK Limited findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Pemetrexed Hospira UK Limited, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information