Pemetrexed Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-11-2020

Aktiv bestanddel:
pemetrexed dinatriumhemipentahydrat
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L01BA04
INN (International Name):
pemetrexed
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Mesotheliom
Terapeutiske indikationer:
Malignt pleura mesotheliomaPemetrexed Overenskomst i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. Ikke-småcellet lungekræft cancerPemetrexed Overenskomst i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. Pemetrexed Accord er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. Pemetrexed Accord er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004072
Autorisation dato:
2016-01-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/004072

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-01-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pemetrexed Accord 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed Accord 1000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

pemetrexed

Læs denne indlægsseddel grundigt, indenfør De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som

ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Pemetrexed Accord

Sådan skal De bruge Pemetrexed Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pemetrexed Accord er et lægemiddel, der anvendes til behandling af kræft.

Pemetrexed Accord anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod kræft, til behandling af

malignt pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til patienter, som ikke tidligere

har fået kemoterapi.

Pemetrexed Accord er også en behandling, som gives i kombination med cisplatin, som 1. linje-

behandling af patienter med fremskreden lungecancer.

Pemetrexed Accord kan ordineres til Dem, hvis De har fremskreden lungekræft, og Deres sygdom har

reageret på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den indledende

kemoterapibehandling.

Pemetrexed Accord er også en behandling til patienter med fremskreden lungekræft, hvor sygdommen

har udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har været forsøgt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Pemetrexed Accord

Brug ikke Pemetrexed Accord:

hvis De er allergisk over for pemetrexed eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis De ammer, skal De afbryde amningen under behandlingen med Pemetrexed Accord.

hvis De for nylig er blevet eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før De får Pemetrexed Accord.

Hvis De har eller tidligere har haft nyreproblemer, skal De tale med Deres læge eller

hospitalsapoteket, da De muligvis ikke må få Pemetrexed Accord.

Før hver indgivelse vil De få taget blodprøver til vurdering af, om Deres nyre- og leverfunktion er

tilstrækkelig god, og for at kontrollere, om De har blodlegemer nok til at få Pemetrexed Accord. Deres

læge kan beslutte at ændre dosen eller udskyde behandlingen, afhængigt af Deres generelle tilstand, og

hvis Deres blodtal er for lave. Hvis De også får cisplatin, vil Deres læge kontrollere, at De får

tilstrækkelig med væske og får den rette behandling før og efter indgivelse af cisplatin for at forebygge

opkastning.

Hvis De har fået eller skal have strålebehandling, skal De fortælle det til Deres læge, idet Pemetrexed

Accord kan medføre en tidlig eller sen strålingsreaktion.

Informér Deres læge, hvis De for nylig er blevet vaccineret, da det muligvis kan forårsage dårlige

virkninger med Pemetrexed Accord.

Informér Deres læge, hvis De har en hjertesygdom eller tidligere har haft en hjertesygdom.

Hvis De har en væskeansamling omkring lungerne, vil lægen muligvis beslutte at fjerne denne væske,

før De modtager behandling med Pemetrexed Accord.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes hos børn og unge, da der ikke er nogen relevant anvendelse af

Pemetrexed Accord hos børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Pemetrexed Accord

Hvis De tager medicin mod smerter eller inflammation (betændelse/hævelse), såsom de såkaldte non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater), herunder ikke-receptpligtig medicin

(som f.eks. ibuprofen), skal De fortælle det til lægen. Der findes mange slags NSAID-præparater med

forskellig varighed af det aktive stof. Ud fra den planlagte dato for Deres infusion af Pemetrexed

Accord og/eller status for Deres nyrefunktion skal Deres læge fortælle Dem, hvilke typer medicin De

må tage, og hvornår De må tage dem. Hvis De er usikker, skal De spørge lægen eller på apoteket, om

noget af den medicin, De tager, er et NSAID-prærarat.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Graviditet

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De fortælle

det til Deres læge.

Pemetrexed Accord må ikke anvendes under graviditet. Deres læge vil sammen

med Dem drøfte den potentielle risiko ved at tage Pemetrexed Accord under graviditet. Kvinder skal

anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under behandlingen med Pemetrexed Accord.

Amning

Hvis De ammer, skal De fortælle Deres læge dette.

Amningen skal afbrydes under behandling med Pemetrexed Accord.

Frugtbarhed

Mænd rådes til ikke at gøre en kvinde gravid hverken under eller i op til 6 måneder efter behandlingen

med Pemetrexed Accord. Derfor skal der bruges effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingsforløbet med Pemetrexed Accord og i 6 måneder efter. Hvis De ønsker at gøre en kvinde

gravid under behandlingsforløbet eller tidligere end 6 måneder efter, behandlingen er stoppet, skal De

søge vejledning hos Deres læge eller på apoteket. Det kan være en god idé at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pemetrexed Accord kan muligvis gøre Dem træt. Vær derfor forsigtig, hvis De kører bil eller betjener

maskiner.

Pemetrexed Accord indeholder natrium

Pemetrexed Accord 100 mg indeholder mindre end 1mmol natrium (23 mg) per hætteglas, hvilket vil

sige, at det praktisk talt er ”natriumfrit”.

Pemetrexed Accord 500 mg indeholder 54 mg natrium (hovedbestanddelen i madlavningssalt/bordsalt)

per hætteglas. Dette svarer til 2,7 % af det anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for voksne.

Pemetrexed Accord 1000 mg indeholder 108 mg natrium (hovedbestanddelen i

madlavningssalt/bordsalt) per hætteglas. Dette svarer til 5,4 % af det anbefalede maksimale daglige

indtag af natrium for voksne.

3.

Sådan skal De bruge Pemetrexed Accord

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er baseret på Deres højde og vægt (som anvendes til beregning af

legemsoverfladearealet), idet der indgives, hvad der svarer til 500 mg Pemetrexed Accord per

kvadratmeter legemsoverflade. Deres læge vil bruge dette mål på overfladeareal til at bestemme den

rette dosis til Dem. Denne dosis skal muligvis justeres, eller behandlingen skal udskydes, afhængigt af

Deres blodtal og generelle tilstand. Hospitalsapoteket, lægen eller sygeplejersken blander på forhånd

Pemetrexed Accord-pulveret med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9%), før det indgives til

Dem.

De vil altid få Pemetrexed Accord ved infusion i en af Deres blodårer. Infusionen tager omkring 10

minutter.

Når Pemetrexed Accord tages sammen med cisplatin:

Lægen eller hospitalsfarmaceuten beregner den nødvendige dosis ud fra Deres højde og vægt.

Cisplatin indgives også ved infusion i en af Deres blodårer, cirka 30 minutter efter at infusionen med

Pemetrexed Accord er afsluttet. Infusionen af cisplatin tager omkring 2 timer.

De vil normalt få infusionen én gang hver tredje uge.

Andre lægemidler:

Kortikosteroider: Deres læge vil udskrive steroidtabletter til Dem (svarende til 4 milligram

dexamethason 2 gange dagligt), som De skal tage på dagen før, på behandlingsdagen og dagen efter

behandling med Pemetrexed Accord. De får denne medicin for at reducere hyppigheden og

sværhedsgraden af eventuelle hudreaktioner, som De kan opleve under kræftbehandlingen.

Vitamintilskud: De skal tage en folsyretablet eller en multivitamin indeholdende folsyre (350-

1000 mikrogram) 1 gang dagligt, mens De tager Pemetrexed Accord. De skal tage mindst 5 doser i

løbet af de 7 dage op til den første dosis Pemetrexed Accord. De skal fortsætte med at tage folsyre i 21

dage efter indgift af den sidste dosis Pemetrexed Accord. De vil også få en injektion med B

-vitamin

(1.000 mikrogram) i løbet af ugen op til første dosis Pemetrexed Accord og derefter cirka hver 9. uge

(svarende til 3 Pemetrexed Accord-behandlingsforløb). De får B

-vitamin og folsyre for at mindske

risikoen for mulige toksiske virkninger af kræftbehandlingen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal omgående kontakte Deres læge, hvis De mærker nogen af følgende bivirkninger:

Feber eller infektion (almindelig): Hvis Deres temperatur er 38 ºC eller højere, hvis De sveder

eller viser andre tegn på infektion (fordi De muligvis har færre hvide blodlegemer end

normalt, hvilket er meget almindeligt). En infektion (sepsis

blodforgiftning) kan være

alvorlig og kan medføre døden.

Hvis De begynder at føle brystsmerter (almindelig) eller har hjertebanken (ualmindelig).

Hvis De har smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden (meget almindelig).

Allergisk reaktion: Hvis De udvikler udslæt (meget almindelig)/en brændende eller prikkende

fornemmelse (almindelig) eller feber (almindelig). Hudreaktioner kan i sjældne tilfælde være

alvorlige og kan medføre døden. Fortæl det til Deres læge, hvis De får alvorligt udslæt, kløe

eller blæredannelse (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Hvis De føler træthed, svimmelhed, hurtigt mister vejret, eller hvis De er bleg (fordi De

muligvis har mindre hæmoglobin end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis De bløder fra gummer, næse eller mund eller anden blødning, som ikke vil stoppe, rødlig

eller lyserødlig urin, uventede blå mærker (fordi De muligvis har færre blodplader end

normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis De pludselig får åndenød, stærke smerter i brystet eller hoste med blodigt spyt (ikke

almindeligt) (dette kan betyde, at der er en blodprop i en af lungernes blodårer).

Andre bivirkninger ved Pemetrexed Accord kan være:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lavt antal hvide blodlegemer

Lavt hæmoglobin niveau (anæmi)

Lavt antal blodplader

Diarré

Opkastning

Smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden

Kvalme

Appetitløshed

Træthed

Udslæt

Hårtab

Forstoppelse

Nedsat føleevne

Nyrer: abnorme blodprøveresultater

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Allergisk reaktion: udslæt/en brændende eller prikkende fornemmelse

Infektion, inklusive sepsis (blodforgiftning)

Feber

Dehydrering (væskemangel)

Nyresvigt

Hudirritation og -kløe

Brystsmerter

Muskelsvaghed

Bindehindebetændelse (øjenbetændelse)

Mavegener

Mavesmerter

Smagsforstyrrelser

Lever: abnorme blodprøveresultater

Rindende øjne

Øget hudpigmentering

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Akut nyresvigt

Hurtig puls

Betændelse i spiserørets overflade er forekommet med Pemetrexed Accord i kombination med

strålebehandling.

Tyktarmsbetændelse (betændelse i tyktarmen, som kan ledsages af blødning fra tarm eller endetarm).

Interstitiel lungebetændelse (lungebetændelse med talrige små udbredte infektionsområder mellem

alveolerne).

Ødemer (væskeophobning i væv, som medfører hævelse)

Nogle patienter har oplevet et hjertetilfælde, et slagtilfælde eller et ”mini-slagtilfælde”, mens de har

fået Pemetrexed Accord, sædvanligvis i kombination med anden kræftbehandling.

Pancytopeni – en kombination af lavt antal hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader.

Strålingspneumonitis (arvæv i de fineste bronkier samt alveolerne på grund af strålebehandling) kan

opstå hos patienter, som også behandles med stråling enten før, under eller efter deres behandling med

Pemetrexed Accord.

Smerter i arme og ben, lav temperatur og misfarvning er indberettet

Blodpropper i lungernes blodårer (lungeemboli)

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Radiation recall (et hududslæt, der ligner en alvorlig solskoldning), som kan opstå på hud, der tidligere

har været udsat for strålebehandling, dage eller op til år efter strålebehandlingen.

Bulløse tilstande (hudsygdomme med blæredannelser), inklusive Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse.

Immun-medieret hæmolytisk anæmi (antistof-medieret ødelæggelse af de røde blodlegemer)

Leverbetændelse (hepatitis)

Anafylaktisk shock (alvorlig allergisk reaktion)

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes udfra forhåndenværende data

Hævelse i de nedre lemmer med smerte og rødme

Øget urinproduktion

Tørst og øget vandforbrug

Øget koncentration af natrium i blodet (hypernatriæmi)

Betændelse i huden, hovedsagligt i underbenet med hævelse, smerte og rødme

De vil muligvis kunne opleve nogle af disse symptomer og/eller tilstande. Hvis De begynder at mærke

nogle af dem, skal De hurtigst muligt fortælle det til Deres læge.

Hvis De er bekymret over eventuelle bivirkninger, bør De tale med Deres læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V.Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger: Produktet skal anvendes med det samme. Hvis

produktet er forberedt som angivet, har genfortyndede opløsninger og infusionsopløsninger af

pemetrexed vist sig at have en kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pemetrexed Accord indeholder:

- Aktivt stof: Pemetrexed.

Pemetrexed Accord 100 mg: Et hætteglas med pulver indeholder 100 milligram pemetrexed (som

pemetrexeddinatriumhemipentahydrat)

Pemetrexed Accord 500 mg: Et hætteglas med pulver indeholder 500 milligram pemetrexed (som

pemetrexeddinatriumhemipentahydrat)

Pemetrexed Accord 1000 mg: Et hætteglas med pulver indeholder 1000 milligram pemetrexed (som

pemetrexeddinatriumhemipentahydrat)

Efter rekonstitution indeholder opløsningen 25 mg/ml pemetrexed. Opløsningen skal fortyndes

yderligere af sundhedsfagligt personale inden indgivelse.

- Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, saltsyre og natriumhydroxid (se pkt. 2, ”Pemetrexed Accord

indeholder natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

Pemetrexed Accord er et pulver til koncentrat til infusionsvæskeopløsning i hætteglas af glas. Det er et

hvidt til lysegult eller grøngult frysetørret pulver.

Hver pakke Pemetrexed Accord indeholder ét Pemetrexed Accord hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Wessling Hungary Kft.

Fòti ùt 56., Budapest, 1047,

Ungarn

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}

Andre informationskilder:

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering samt bortskaffelse.

Anvend aseptisk teknik ved rekonstituering og yderligere fortynding af pemetrexed til intravenøs

infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed Accord. Hvert

hætteglas indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at levere den angivne mængde.

Pemetrexed Accord 100 mg:

Hvert hætteglas med 100 mg rekonstitueres med 4,2 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9%) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed Accord 500 mg:

Hvert hætteglas med 500 mg rekonstitueres med 20 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9%) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed Accord 1000 mg:

Hvert hætteglas med 1000 mg rekonstitueres med 40 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9%) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Vend forsigtigt hvert hætteglas op og ned, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul eller grøngul, uden at det har negativ

indflydelse på produktets kvalitet. Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere fortynding er nødvendig

Den passende mængde rekonstituerede pemetrexedopløsning skal fortyndes yderligere til 100 ml

med 0,9 %-natriumchloridinjektionsvæske, uden konserveringsmiddel, og indgives som langsom

intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer, som er belagt med polyvinylchlorid og polyolefin. Pemetrexid er

inkompatibel med opløsningsvæsker, der indeholder calcium, herunder lakteret Ringer’s opløsning

og Ringer’s opløsning.

Parenterale lægemidler bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexedopløsninger er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald

herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

Opbevaring

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger af pemetrexed har vist sig at have en kemisk og

fysisk holdbarhed på 24 timer ved 25

Fra et mikrobielt synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Hvis produktet ikke anvendes

med det samme, er det brugerens ansvar at vurdere holdbarheden og opbevaringsforholdene, inden

produktet anvendes, og holdbarheden vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2

medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og indgivelse

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker. Hvis pemetrexedopløsningen kommer i kontakt med huden, skal det

berørte område straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsningen kommer i

kontakt med slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende.

Der findes ikke en specifik modgift mod ekstravasation af pemetrexed. Der er rapporteret enkelte

tilfælde af ekstravasation af pemetrexed, som investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med

andre ikke-blæretrækkende stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal

standardpraksis.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pemetrexed Accord 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pemetrexed Accord 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas med pulver indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder ca. 11 mg natrium.

Pemetrexed Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas med pulver indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder ca. 54 mg natrium.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas med pulver indeholder 1000 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatriumhemipentahydrat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder ca. 108 mg natrium.

Efter rekonstitution (se pkt. 6.6) indeholder hvert hætteglas 25 mg/ml pemetrexed.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Et hvidt til lysegult eller grøngult frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed Accord er indiceret til behandling af kemoterapinaive patienter med inoperabelt malignt

pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.

Ikke-småcellet lungecancer

Pemetrexed Accord er indiceret til behandling sammen med cisplatin, som 1. linje-behandling til

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

Pemetrexed Accord er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden

eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af

pladeepitelceller, hos patienter, hvis sygdom ikke har vist progression umiddelbart efter platinbaseret

kemoterapi (se pkt. 5.1).

Pemetrexed Accord er indiceret som 2. linjes monoterapi til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående

af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Pemetrexed Accord må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af

kemoterapi mod cancer.

Dosering

Pemetrexed Accord i kombination med cisplatin

Den anbefalede dosis af Pemetrexed Accord er 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. Den anbefalede dosis cisplatin er

75 mg/m

legemsoverflade infunderet over 2 timer cirka 30 minutter efter afsluttet infusion af

pemetrexed på den første dag i hver 21-dages-serie. Patienten skal have modtaget passende

antiemetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter indgift af cisplatin. (Se også

produktresuméet for cisplatin for at få specifikke oplysninger om dosering).

Pemetrexed Accord givet alene

Til patienter, der behandles for ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med kemoterapi,

er den anbefalede dosis af Pemetrexed Accord 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie.

Præmedicineringsregime

For at reducere incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner bør der indgives et kortikosteroid-

præparat dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed. Dette kortikosteroidpræparat

skal svare til 4 mg dexamethason indgivet oralt 2 gange dagligt (se pkt 4.4).

For at mindske risikoen for toksicitet skal patienter, der er i behandling med pemetrexed, også have

vitamintilskud (se pkt. 4.4). Patienter skal dagligt tage et oralt folsyretilskud eller en multivitamin

indeholdende folsyre (350-1.000 mikrogram). Patienter skal indtage mindst fem doser folsyre i løbet

af de sidste syv dage inden indgift af den første dosis pemetrexed, og doseringen skal fortsætte under

hele behandlingsforløbet og i 21 dage efter indgift af den sidste dosis pemetrexed. Patienter skal også

have en intramuskulær injektion af B

-vitamin (1.000 mikrogram) i ugen op til indgift af den første

dosis pemetrexed og herefter én gang hver tredje cyklus. De efterfølgende injektioner af B

-vitamin

kan indgives samme dag som pemetrexed.

Monitorering

Patienter i behandling med pemetrexed, skal før hver dosis monitoreres med en komplet blodtælling,

herunder differentialtælling af hvide blodlegemer (WCC) og bestemmelse trombocyttal. Inden hver

administration af kemoterapi skal der indsamles laboratorieanalyser af blodet til evaluering af nyre- og

leverfunktion. Før påbegyndelse af en kemoterapiserie skal patienter opfylde følgende parametre: Det

absolutte neutrofiltal (ANC) skal være

1.500 celler/mm

, og trombocyttallet skal være

100.000 celler/mm

Kreatinin-clearance skal være

45 ml/min.

Total-bilirubin skal være

1,5 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase (AP),

aspartataminotransferase (ASAT) og alaninaminotransferase (ALAT) skal være

3 gange den

normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT

5 gange den normale øvre

grænseværdi er acceptabelt, hvis patientens lever er beskadiget af tumor.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer i begyndelsen af en efterfølgende serie skal baseres på hæmatologisk nadir eller den

maksimale ikke-hæmatologiske toksicitet fra den foregående behandlingsserie. Behandlingen kan

eventuelt udsættes, så der er tilstrækkelig tid til rekonvalescens. Efter rekonvalescens skal patienter

efterbehandles ud fra retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3, der gælder for brug af Pemetrexed Accord som

enkeltstof eller i kombination med cisplatin.

Tabel 1 – Dosisjustering for Pemetrexed Accord (som enkeltstof eller i kombination) og

cisplatin – hæmatologisk toksicitet

ANC-nadir < 500 /mm

og nadir for

trombocytter

50.000 /mm

75 % af tidligere dosis (både Pemetrexed

Accord og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000 /mm

uanset

ANC-nadir

75 % af tidligere dosis (både Pemetrexed

Accord og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/ mm

blødning

uanset ANC-nadir

50 % af tidligere dosis (både Pemetrexed

Accord og cisplatin)

Disse kriterier opfylder National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998) definition

på ≥CTC grad 2 blødning.

Hvis patienter udvikler ikke-hæmatologisk toksicitet

grad 3 (undtagen neurotoksicitet), skal

behandlingen med Pemetrexed Accord seponeres, indtil patientens værdier er nået ned på eller under

niveauet fra før behandlingen. Behandlingen bør genoptages i henhold til retningslinjerne i tabel 2.

Tabel 2 – Dosisjustering for Pemetrexed Accord (som enkeltstof eller i kombination) og

cisplatin – ikke-hæmatologisk toksicitet

a, b

Dosis af Pemetrexed

Accord (mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

Al toksicitet af grad 3 eller 4

undtagen mucositis

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Alle tilfælde af diarré, der kræver

indlæggelse (uanset grad) eller

diarré af grad 3 eller 4.

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Mucositis af grad 3 eller 4

50 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Undtagen neurotoksicitet

I tilfælde af neurotoksicitet er den anbefalede dosisjustering for Pemetrexed Accord og cisplatin

angivet i tabel 3. Patienten bør afbryde behandlingen, hvis der observeres neurotoksicitet af grad 3

eller 4.

Tabel 3 – Dosisjustering for Pemetrexed Accord (som enkeltstof eller i kombination) og

cisplatin – neurotoksicitet

CTC

a

-grad

Dosis af Pemetrexed Accord

(mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

50 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Behandlingen med Pemetrexed Accord skal afbrydes, hvis patienten efter to dosisreduktioner oplever

hæmatologisk eller ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 3 eller 4 eller omgående, hvis der observeres

neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Særlige populationer

Ældre

Der er i kliniske studier ikke fundet tegn på, at patienter på 65 år eller ældre har forøget risiko for

bivirkninger sammenlignet med patienter under 65 år. Der kræves ingen særlige dosisreduktioner ud

over de, der anbefales til alle patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at bruge Pemetrexed Accord til malignt pleuramesoteliom og ikke-småcellet

lungecancer i den pædiatriske population.

Patienter med nedsat nyrefunktion

(standardformel, der er udviklet af Cockcroft og Gault, eller

glomerulær filtrationshastighed baseret på Tc99m-DPTA-serum-clearancemetoden)

Pemetrexed udskilles primært uforandret via nyrerne. I kliniske studier krævede patienter med en

kreatinin-clearance på

45 ml/min ingen særlige dosisjusteringer ud over de, der anbefales til alle

patienter. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pemetrexed til patienter med en

kreatinin-clearance under 45 ml/min, og pemetrexed anbefales derfor ikke til disse patienter (se pkt.

4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ASAT, ALAT eller total-bilirubin og pemetrexeds

farmakokinetik. Der er dog ikke foretaget specifikke studier med patienter med nedsat leverfunktion

såsom bilirubin > 1,5 gange den normale øvre grænseværdi og/eller aminotransferase > 3,0 gange den

normale øvre grænseværdi (uden forekomst af levermetastaser) eller > 5,0 gange den normale øvre

grænseværdi (med forekomst af levermetastaser).

Administration

Pemetrexed Accord er til intravenøs anvendelse. Pemetrexed Accord skal administreres som

intravenøs infusion over 10 minutter den første dag i hver 21-dagescyklus.

For information om sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af

Pemetrexed Accord, se pkt. 6.6.

For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af Pemetrexed Accord før administration, se

pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pemetrexed kan hæmme knoglemarvsfunktionen, hvilket kan ytre sig som neutropeni, trombocytopeni

og anæmi (eller pancytopeni) (se pkt. 4.8). Myelosuppression er normalt den dosisbegrænsende

toksicitet. Under behandlingen skal patienten monitoreres for myelosuppression, og pemetrexed må

ikke gives til patienter, før det absolutte neutrofiltal (ANC) igen er

1.500 celler/mm

, og trombocyt-

tallet igen er

100.000 celler/mm

. Dosisreduktioner for efterfølgende serier baseres på ANC-nadir,

trombocyttal og maksimal ikke-hæmatologisk toksicitet, som er observeret under den foregående serie

(se pkt. 4.2).

Der blev observeret en mindre toksicitet og en reduktion i antallet af hæmatologiske og ikke-

hæmatologiske toksiciteter af grad 3/4 såsom neutropeni, febril neutropeni og infektion med

neutropeni af grad 3/4, når patienterne var i forbehandling med folsyre og B

-vitamin. Alle patienter,

der skal behandles med pemetrexed, skal derfor bedes om at tage et profylaktisk tilskud af folsyre og

-vitamin for at reducere den behandlingsrelaterede toksicitet (se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om hudreaktioner hos patienter, som ikke modtog forbehandling med et

kortikosteroidpræparat. Forbehandling med dexamethason (eller tilsvarende) kan reducere incidensen

og sværhedsgraden af hudreaktioner (se pkt. 4.2).

Der er ikke foretaget studier med tilstrækkeligt mange patienter med en kreatinin-clearance på under

45 ml/min. Pemetrexed anbefales derfor ikke til patienter med en kreatinin-clearance på < 45 ml/min

(se pkt. 4.2).

Patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance på 45-79 ml/min) skal undgå at tage

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) såsom ibuprofen og acetylsalicyl-

syre (>1,3 g daglig) i mindst 2 dage før, på dagen for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se

pkt. 4.5).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens, som er egnet til behandling med pemetrexed, skal

behandling med NSAID-præparater med en lang halveringstid afbrydes mindst 5 dage før, på dagen

for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om alvorlige nyrepåvirkninger, inklusive akut nyresvigt, med pemetrexed både som

eneste lægemiddel, og når det blev brugt i kombinationsbehandling med andre cytostatika. Mange af

de patienter, der oplevede disse bivirkninger, havde underliggende risikofaktorer for udvikling af

nyrepåvirkninger inklusive dehydrering, tidligere hypertension eller diabetes. Nefrogen diabetes

insipidus og renal tubulær nekrose blev også indberettet efter markedsføring af lægemidlet både med

pemetrexed alene og i kombination med andre cytostatika. De fleste af disse bivirkninger forsvandt

efter seponering af pemetrexed. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for akut tubulær nekrose,

nedsat nyrefunktion og tegn og symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatriæmi).

Effekten af ekstracellulærvæske, såsom pleuraeffusion eller ascites, på pemetrexed er ikke fuldt

defineret. Et pemetrexed fase 2-studie med 31 patienter med solide tumorer og stabil

ekstracellulærvæske viste ingen forskel i pemetrexeds dosis-normaliserede plasmakoncentrationer

eller clearance sammenlignet med patienter uden ekstracellulære væskeansamlinger. Derfor bør

drænage af ekstracellulære væskeansamlinger inden behandling med pemetrexed overvejes, men er

muligvis ikke nødvendig.

Grundet den gastrointestinale toksicitet af pemetrexed i kombinationsbehandling med cisplatin

forekommer der observationer på svær dehydrering. Patienter skal derfor have modtaget passende

anti-emetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter behandlingen.

Under kliniske studier med pemetrexed er der ikke almindeligt rapporteret om svære kardiovaskulære

hændelser herunder myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser sædvanligvis når pemetrexed

gives i kombination med et andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de patienter, hvor disse

hændelser er observeret, havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.8).

Svækkelse af immunsystemet er almindelig hos kræftpatienter. Som et resultat heraf frarådes samtidig

indgift af levende svækkede vacciner (se pkt. 4.3 og 4.5).

Pemetrexed kan have skadelige genetiske virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde

gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem. På grund af risikoen for, at behandling med

pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes mandlige patienter til at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingen med pemetrexed (se pkt. 4.6).

Der er rapporteret om tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som fik strålebehandling enten

før, under eller efter behandling med pemetrexed. Man skal være særlig opmærksom ved disse

patienter, og der bør udvises forsigtighed ved brug af andre radiosensibiliserende stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af radiation recall hos patienter, som uger eller år forinden har modtaget

strålebehandling.

Hjælpestoffer

Pemetrexed Accord 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1mmol natrium (23 mg) per hætteglas, hvilket vil sige, at det

praktisk talt er ”natriumfrit”.

Pemetrexed Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 54 mg natrium per hætteglas svarende til 2,7 % af WHO’s anbefalede

maksimale daglige indtag på 2 g natrium for en voksen.

Pemetrexed Accord 1000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 108 mg natrium per hætteglas svarende til 5,4 % af WHO’s anbefalede

maksimale daglige indtag på 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pemetrexed udskilles primært uforandret gennem nyrerne ved tubulær sekretion og i mindre grad ved

glomerulær filtration. Samtidig behandling med nefrotoksiske stoffer (f.eks. aminoglycosid, loop-

diuretika, platinforbindelser, ciclosporin) kan resultere i forsinket clearance af pemetrexed. Denne

kombination skal anvendes med forsigtighed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt

monitoreres nøje.

Samtidig indgivelse af præparater, som også udskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin), kan

resultere i en forsinket clearance af pemetrexed. Der skal udvises forsigtighed, når disse stoffer bruges

i kombination med pemetrexed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt monitoreres nøje.

Hos patienter med en normal nyrefunktion (kreatinin-clearance

80 ml/min) kan høje doser af non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater såsom ibuprofen > 1600 mg/dag) og

acetylsalicylsyre i høje doser (

1,3 g daglig) nedsætte udskillelsen af pemetrexed, og dermed øge

forekomsten af bivirkninger relateret til pemetrexed. Der skal derfor udvises forsigtighed ved indgift

af højere doser af NSAID-præparater eller acetylsalicylsyre samtidig med pemetrexed hos patienter

med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance

80 ml/min).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 45-79 ml/min) bør samtidig

administration af pemetrexed og NSAID-præparater (for eksempel ibuprofen) eller acetylsalicylsyre i

højere doser undgås 2 dage inden, på behandlingsdagen og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.4).

Da der ikke foreligger data om potentielle interaktioner mellem pemetrexed og NSAID-præparater

med længere halveringstid, såsom piroxicam og rofecoxib, skal behandling med disse afbrydes hos

patienter med let til moderat nyreinsufficiens mindst 5 dage før, på behandlingsdagen og i mindst 2

dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.4). Hvis samtidig administration af NSAID-præparater er

nødvendig, skal patienterne følges nøje for toksicitet, især myelosuppression og gastrointestinal

toksicitet.

Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i leveren. Resultaterne af

in vitro

-forsøg med

humane levermikrosomer tyder på, at pemetrexed ikke burde forårsage en klinisk signifikant inhibition

af den metaboliske clearance af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og

CYP1A2.

Interaktioner, der er fælles for alle cytotoksiske stoffer:

På grund af den forøgede risiko for trombotiske komplikationer hos cancerpatienter anvendes anti-

koagulationsbehandling ofte til disse patienter. Den høje intra-individuelle variation i koagulations-

status under sygdomsforløb og risikoen for interaktion mellem orale antikoagulantia og kemoterapi

mod cancer kræver hyppigere monitorering af INR (International Normalised Ratio), hvis der træffes

beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Følgende samtidig brug er kontraindiceret: Gul feber vaccine: risiko for generel vaccine sygdom med

dødelig udgang (se pkt. 4.3).

Følgende samtidig brug frarådes: Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber, for

hvilken samtidig brug er kontraindiceret): risiko for systemisk sygdom med mulig dødelig udgang.

Risikoen øges hos patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar på grund af deres

tilgrundliggende sygdom. Brug en inaktiveret vaccine, hvis muligt (poliomyelitis) (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektiv kontraception under behandling med pemetrexed.

Pemetrexed kan have genetisk skadelige virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde

gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af pemetrexed til gravide kvinder, men ligesom andre anti-meta-

bolitter formodes pemetrexed at kunne forårsage alvorlige misdannelser, hvis det indgives under

graviditeten. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Pemetrexed må ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter nøje vurdering af moderens behov

og risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om pemetrexed udskilles i human mælk, og en påvirkning af ammede børn kan ikke

udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med pemetrexed se pkt. 4.3).

Fertilitet

På grund af risikoen for, at behandling med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes

mandlige patienter til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Pemetrexed Accord har ingen større indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Det er

dog blevet rapporteret, at pemetrexed kan forårsage træthed. Patienten skal derfor advares mod at køre

bil eller betjene maskiner, hvis han/hun oplever træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger relateret til pemetrexed ved både monoterapi og

kombinationsbehandling, er knoglemarvssuppression med anæmi, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni samt gastrointestinal toksicitet med anoreksi, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse,

pharyngitis, mucositis og stomatitis. Andre bivirkninger omfatter renal toksicitet, forhøjede

aminotransferaser, alopeci, træthed, dehydrering, udslæt, infektion/sepsis og neuropati. Sjældne

bivirkninger omfatter Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret hos

> 5 % af 168 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til behandling med cisplatin og

pemetrexed, og 163 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med

cisplatin. I begge behandlingsarme fik disse patienter, som ikke tidligere havde været i kemoterapi,

fuldt tilskud af folsyre og B

-vitamin.

Hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstilles efter, hvor

alvorlige bivirkningerne er. De alvorligste er anført først.

Systemorgan-

klasse

Hyppighed

Bivirkning*

Pemetrexed/cisplatin

Cisplatin

(n = 168)

(n = 163)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofiler/

granulocyter

56,0

23,2

13,5

Nedsat

leukocytter

53,0

14,9

16,6

Nedsat

hæmoglobin

26,2

10,4

Nedsat

trombocytter

23,2

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Dehydrering

Nervesystemet

Meget

almindelig

Sensorisk

neuropati

10,1

Almindelig

Smagsforstyr-

relser

0,0***

0,0***

Øjne

Almindelig

Konjunctivitis

Mave-

tarmkanalen

Meget

almindelig

Diarré

16,7

Opkastning

56,5

10,7

49,7

Stomatitis/

pharyngitis

23,2

Kvalme

82,1

11,9

76,7

Anoreksi

20,2

14,1

Forstoppelse

11,9

Almindelig

Dyspepsi

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Udslæt

16,1

Alopeci

11,3

0,0***

0,0***

Nyrer og

urinveje

Meget

almindelig

Forhøjet

kreatininnivea

10,7

Nedsat

kreatinin-

clearance**

16,1

17,8

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Meget

almindelig

Træthed

47,6

10,1

42,3

* Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet, undtagen udtrykket "nedsat kreatinin-

clearance",

** som stammer fra udtrykket "andre renale/genitourinære faktorer".

*** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør smagsforstyrrelser og alopeci kun

rapporteres som grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev der anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor

indberetteren anså, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed og cisplatin.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og < 5 % af de patienter, der

randomiseret

cisplatin

pemetrexed,

omfattede:

nyresvigt,

infektion,

pyreksi,

febril

neutropeni, forhøjet ASAT, ALAT og GGT, nældefeber og brystsmerter.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, der var

randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede arytmi og motorisk neuropati.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret hos

>5 % af 265 patienter, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med pemetrexed og tilskud af

folsyre og B

-vitamin, og 276 patienter, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med docetaxel.

Alle patienterne var blevet diagnosticeret med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet

lungecancer og havde tidligere modtaget kemoterapi.

Systemorgan-

klasse

Hyppighed

Bivirkning*

Pemetrexed

n = 265

Docetaxel

n = 276

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofiler/

granulocytter

10,9

45,3

40,2

Nedsat

leukocytter

12,1

34,1

27,2

Nedsat

hæmoglobin

19,2

22,1

Almindelig

Nedsat

trombocytter

Mave-

tarmkanalen

Meget

almindelig

Diarré

12,8

24,3

Opkastning

16,2

12,0

Stomatitis/

pharyngitis

14,7

17,4

Kvalme

30,9

16,7

Anoreksi

21,9

23,9

Almindelig

Forstoppelse

Lever og

galdeveje

Almindelig

ALAT-øgning

ASAT-øgning

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Udslæt/hudafs

kalning

14,0

Almindelig

Pruritus

Alopeci

0,4**

37,7

2,2**

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Meget

almindelig

Træthed

34,0

35,9

Almindelig

Feber

* Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet.

** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør alopeci kun rapporteres som grad 1 eller 2.

EMA/783154/2015

EMEA/H/C/004072

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pemetrexed Accord

pemetrexed

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pemetrexed Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Pemetrexed Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pemetrexed Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pemetrexed Accord, og hvad anvendes det til?

Pemetrexed Accord er et kræftlægemiddel til behandling af to typer af lungekræft:

kræft i lungehinderne (malignt pleuramesoteliom), der sædvanligvis skyldes udsættelse for asbest.

Det anvendes hertil sammen med cisplatin hos patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, og

hos hvem kræften ikke kan fjernes ved operation

fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen ikke-pladecellekarcinom, hvor det enten anvendes i

kombination med cisplatin hos tidligere ubehandlede patienter eller som eneste behandling hos

patienter, der tidligere har fået kræftbehandling. Det kan desuden anvendes som

vedligeholdelsesbehandling hos patienter, der har fået platinbaseret kemoterapi

Lægemidlet Pemetrexed Accord er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Pemetrexed Accord svarer

til et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Referencelægemidlet er her Alimta. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i

dokumentet med spørgsmål og svar her.

Pemetrexed Accord indeholder det aktive stof pemetrexed.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Pemetrexed Accord?

Pemetrexed Accord fås som et pulver, der efter opløsning indgives med drop (ved infusion i en vene).

Lægemidlet udleveres kun på recept og bør kun gives under overvågning af en læge, der er

specialiseret i brug af kræftmedicin.

Den anbefalede dosis er 500 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet efter patientens højde og

vægt). Det gives hver tredje uge ved en infusion, der varer 10 minutter. For at mindske bivirkningerne

under behandlingen med Pemetrexed Accord bør patienten få binyrebarkhormon (en type lægemiddel,

der mindsker inflammation), folsyre (en type vitamin) og indsprøjtninger med vitamin B12. Når

Pemetrexed Accord gives sammen med cisplatin, bør der desuden før og efter cisplatin gives medicin

mod kvalme og opkastninger samt væsketilskud for at forhindre udtørring.

Hvis patienten får unormale blodtal, eller der opstår visse andre bivirkninger, bør behandlingen

udsættes eller ophøre. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af

EPAR.

Hvordan virker Pemetrexed Accord?

Det aktive stof i Pemetrexed Accord, pemetrexed, er et vævsgiftigt (cytotoksisk) lægemiddel (dvs. det

dræber celler, der deler sig, såsom kræftceller) i gruppen "antimetabolitter". I kroppen omdannes

pemetrexed til en aktiv form, der blokerer de enzymer, der medvirker ved dannelsen af nukleotider

(byggestenene i DNA og RNA, cellernes genetiske materiale). Dannelsen af DNA og RNA bremses

derved af den aktive form af pemetrexed. Dette forhindrer cellerne i at dele og formere sig. I

kræftceller omdannes pemetrexed hurtigere til den aktive form end i normale celler. Derfor findes den

aktive form af lægemidlet i højere koncentration og virker i længere tid i kræftceller end i normale

celler. Det får kræftcellerne til at dele sig langsommere, men har kun ringe virkning på normale celler.

Hvordan er Pemetrexed Accord blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om pemetrexed. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Pemetrexed Accord er et generisk lægemiddel, som gives ved infusion og indeholder

samme aktive stof som referencelægemidlet Alimta.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pemetrexed Accord?

Da Pemetrexed Accord er et generisk lægemiddel, antages det at have de samme fordele og risici som

referencelægemidlet.

Hvorfor er Pemetrexed Accord blevet godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav

er påvist, at Pemetrexed Accord er sammenligneligt med Alimta. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

fordelene opvejer de identificerede risici som for Alimta. Udvalget anbefalede, at Pemetrexed Accord

godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pemetrexed Accord?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Pemetrexed Accord anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

Pemetrexed Accord

EMA/783154/2015

Side 2/3

for Pemetrexed Accord, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Pemetrexed Accord

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Pemetrexed Accord findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Pemetrexed Accord, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Pemetrexed Accord

EMA/783154/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information