Oxervate

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-07-2017

Aktiv bestanddel:
Recombinant human nerve growth factor
Tilgængelig fra:
Dompe farmaceutici s.p.a.
ATC-kode:
S01
INN (International Name):
cenegermin
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Keratitis
Terapeutiske indikationer:
Behandling af moderat (vedvarende epiteldefekt) eller alvorligt (hornhindeår) neurotrofisk keratitis hos voksne.
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004209
Autorisation dato:
2017-07-06
EMEA kode:
EMEA/H/C/004209

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

25-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

25-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

25-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-07-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

OXERVATE 20 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

cenegermin

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge OXERVATE

Sådan skal du bruge OXERVATE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

OXERVATE indeholder det aktive stof cenegermin. Cenegermin er en type nervevækstfaktor (et

menneskeligt protein), der er naturligt til stede på øjets overflade.

OXERVATE bruges til behandling af voksne med moderat eller alvorlig neurotrofisk

hornhindebetændelse. Det er en sygdom, der påvirker hornhinden (det gennemsigtige lag på øjets

forside), hvilket forårsager skade på den ydre overflade af hornhinden, der ikke heler naturligt, eller

der opstår sår på hornhinden.

OXERVATE anvendes til heling af hornhinden.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge OXERVATE

Brug ikke OXERVATE

hvis du er allergisk over for cenegermin eller et af de øvrige indholdsstoffer i OXERVATE

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug kun lægemidlet i de(t) påvirkede øje/øjne.

Kontakt lægen,

før

du bruger lægemidlet:

hvis du har øjenbetændelse, fordi betændelsen skal behandles først. Hvis du får øjenbetændelse,

mens

du bruger lægemidlet, skal du straks stoppe behandlingen og spørge lægen til råds.

hvis du har kræft i øjet, fordi lægemidlet kan forværre kræft.

hvis du tager øjendråber, der indeholder kortikosteroider (f.eks. til at behandle betændelse i

hornhinden) eller konserveringsmidler (f.eks. benzalkoniumchlorid, polyquaternium-1,

benzododeciniumbromid, cetrimid). Øjendråber, der indeholder disse stoffer, kan sinke eller

forstyrre øjets heling og skal derfor undgås under behandling med lægemidlet.

Behandling med OXERVATE kan give milde til moderate øjengener, f.eks. øjensmerter. Hvis du får

en mere alvorlig øjenreaktion, skal du spørge din læge til råds.

Kontaktlinser kan forhindre korrekt brug af lægemidlet. Hvis du har kontaktlinser, skal du tage dem

ud, inden du bruger lægemidlet og

vente 15 minutter efter brug

af lægemidlet med at sætte dem i

igen.

Børn og unge

Lægemidlet må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Der er ikke tilstrækkeligt med oplysninger om brug til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med OXERVATE

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal vente

mindst 15 minutter inden eller efter

brug af OXERVATE, hvis du bruger andre typer

øjendråber. Det hjælper med at undgå, at den ene øjendråbe fortynder den anden øjendråbe. Hvis du

også bruger øjensalve eller -gel eller andre typer tyktflydende øjendråber, skal du bruge OXERVATE

først

og vente

mindst 15 minutter

, før du bruger anden medicin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug af lægemidlet bør undgås under graviditet. Tal med lægen, hvis du er gravid eller har mistanke

om, at du er gravid.

Det er ukendt, om lægemidlet udskilles i modermælk. Tal med lægen, inden du ammer dit barn, da der

skal træffes beslutning, om du skal stoppe med at amme, eller om du skal undlade/stoppe

behandlingen med OXERVATE.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan midlertidigt få sløret syn lige efter brug af lægemidlet. Hvis dette sker, skal du vente, til dit syn

bliver klart igen, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

3.

Sådan skal du bruge OXERVATE

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis

er 1 dråbe i det påvirkede øje 6 gange dagligt med 2 timers mellemrum, hvor du

begynder om morgenen (6 dråber om dagen inden for 12 timer). Du skal fortsætte med behandlingen i

8 uger.

Brugsanvisning

Følg disse anvisninger nøje, og spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du ikke forstår.

Til brug i øjet.Du vil få en isoleret beholder, der indeholder en ugekarton med OXERVATE og et

særskilt administrationssystem (består af medicinsk udstyr, der er beregnet til at trække lægemidlet op

og indgive det).

Ugekartonen indeholder 7 hætteglas med OXERVATE (1 hætteglas pr. dag om ugen). Tag

ugekartonen med OXERVATE ud af den isolerede beholder og opbevar den i køleskabet, så snart du

kan (og under alle omstændigheder højst 5 timer efter du har modtaget lægemidlet på apoteket). Idet

apoteket opbevarer lægemidlet i en fryser, så skal du, hvis behandling er påbegyndt straks efter

modtagelse af ugekartonen, vente til første hætteglas er tøet op (det kan tage op til 30 minutter).

Tag et enkelt hætteglas med lægemidlet ud af køleskabet om morgenen (altid på samme tidspunkt hver

morgen), og forbered det på følgende måde:

Vask hænderne.

Hvis du har kontaktlinser i, skal du tage dem ud, før du bruger dråberne.

Tag flip off-hætten af plastik af hætteglasset (

billede 1

Træk bagsiden af hætteglasadapterens blisterpakning (

billede 2

Lad hætteglasadapteren ligge i blisterpakningen og sæt den på hætteglasset ved at trykke den

ned, til den klikker fast på hætteglassets hals. Adapterens spids skal gennembryde hætteglassets

gummiprop. Når hætteglasadapteren er sat korrekt på, må den ikke tages af hætteglasset igen

billede 3

Fjern og kassér emballagen til adapteren.

1

2

3

Flerdosishætteglasset med OXERVATE er nu klar til brug (1 dråbe i det påvirkede øje hver 2. time

6 gange dagligt). Hætteglasset kan opbevares i køleskabet eller under 25 °C i dagens løb, men må ikke

nedfryses.

Følg nedenstående trin for at trække lægemidlet op og indgive hver dosis.

Tag en enkelt desinfektionsserviet og rens forsigtigt ydersiden af ventilen på adapterens

tilslutningsdel (

billede 4

). Når ventilen er renset, skal du vente i ca. 1 minut, så den kan tørre.

Tag en pipette (dråbetæller) ud af dens beskyttende emballage.

Skru pipetten (med uret) ind i den tilhørende del på adapteren (

billede 5

Sørg for, at pipettestemplet er skubbet helt ind.

Vend hætteglasset på hovedet (med pipetten påsat) og træk forsigtigt stemplet ud, indtil det

stopper, så der trækkes øjendråber ind i pipetten. Sørg for, at stemplet har nået sit stoppunkt

billede 6

4

5

6

Efterse pipetten for at kontrollere, at den indeholder øjendråber. Luftbobler kan blokere pipetten

og forhindre, at den bliver korrekt fyldt (især ved første fyldning). Hvis pipetten er tom, holdes

hætteglasset på hovedet med den påsatte pipette. Skub stemplet helt ind og træk det ud igen.

Når pipetten er korrekt fyldt, skrues den ud af hætteglasadapterens tilslutningsdel.

Hold pipetten pegende nedad mellem langemand og tommelfinger, læg hovedet tilbage og

anbring pipetten over det påvirkede øje. Træk ned i underste øjenlåg og fold mellem inderste

øjenlåg og øjeæble. Tryk forsigtigt pipettestemplet ind og dryp en enkelt dråbe i hvælvingen ind

mod øjet (

billede 7

). Pas på, at du ikke rører ved øjet med pipettens spids.

Hold stadig hovedet bøjet tilbage og blink et par gange, så lægemidlet dækker hele øjets

overflade.

Kassér straks den brugte pipette efter brug, også selvom der er flere øjendråber tilbage i den.

Hvis dråben ikke kommer ind i øjet, skal du prøve igen med en ny pipette og en ny serviet.

Efter hver brug i dagens løb skal du sætte hætteglasset tilbage i køleskabet (eller opbevare det

under 25 °C) resten af dagen og med adapteren påsat.

7

Gentag ovenstående fremgangsmåde (fra billede 4 og fremefter) hver 2. time 6 gange dagligt. Brug en

ny desinfektionsserviet og en ny pipette hver gang.

Hvis du skal dryppe begge øjne, skal du gentage ovenstående anvisninger for det andet øje med en ny

pipette (hvis du skal dryppe begge øjne, skal du bruge 2 hætteglas hver dag).

Kassér det brugte hætteglas ved dagens afslutning hver dag (også selvom der stadig er øjendråber

tilbage i det), og under alle omstændigheder ikke senere end 12 timer efter det tidspunkt, du påsatte

adapteren.

Du får en ny karton med OXERVATE hver uge i hele behandlingsperioden.

Sørg for at sætte en alarm til som påmindelse om at tage hver dosis, så præcis dosering hver 2. time

sikres.

Du bør bruge det ugentlige dosisregistreringskort, der er vedlagt administrationssystemet, for at

kontrollere ved afslutningen af hver dag under behandlingen, at du har taget 6 doser den dag. På kortet

skal du skrive den dato, hvor du første gang bruger den pågældende ugekarton, tidspunktet for åbning

af hætteglasset (når hætteglasadapteren sættes på hætteglasset) og notere hver gang du bruger en dråbe

lægemidlet i ugens løb.

Hvis du har brugt for meget OXERVATE

Bruger du mere du skal, så skyl øjet med lunkent vand. Du må ikke komme flere dråber i, før det er tid

til din næste sædvanlige dosis. Det er ikke sandsynligt, at brug af mere OXERVATE end anbefalet, vil

være skadeligt. Hvis du bruger for meget, skal du skylle det påvirkede øje med lunkent vand. Fortsæt

med din næste dosis som planlagt.

Hvis du har glemt at bruge OXERVATE

Fortsæt med din næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Du kan tage den glemte dosis 2 timer efter sidste planlagte dosis for dagen, forudsat at

det stadig er inden for de 12 timer efter første åbning af hætteglasset for den pågældende dag. Du må

ikke bruge flere end 6 dråber hver dag i de(t) påvirkede øje.

Hvis du holder op med at bruge OXERVATE

Skaden eller såret i dit øje vil blive værre og kan medføre betændelse eller nedsat syn. Tal med lægen

først, hvis du gerne vil stoppe med at bruge OXERVATE.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger opstår generelt i og rundt om øjnene.

Der er rapporteret om følgende bivirkninger:

Meget almindelige (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer)

Øjensmerter

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Øjenbetændelse

Smerter i øjenlåget

Unormal fornemmelse og gener i øjet, herunder en følelse af at have noget i øjet

Øget tåreflåd (dette kan omfatte symptomer såsom udflåd fra øjet)

Betændelse i øjenlåget med kløe og rødme

Rødme af bindehinden (slimhinde, der dækker øjets forside og indersiden af øjenlåget)

Lysfølsomhed

Irritation i eller rundt om øjet

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Kraftig indvækst af blodkar i hornhinden

Betændelse i hornhinden med puds og hævelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og hætteglassets etiket efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ugekartonen med de 7 hætteglas med OXERVATE i køleskabet (2-8 °C).

Når adapteren er påsat hætteglasset, kan det opbevares i køleskabet eller under 25 °C. Kassér det

brugte hætteglas ved dagens afslutning (også selvom der stadig er øjendråber tilbage i det), og under

alle omstændigheder ikke senere end 12 timer efter det tidspunkt, du påsatte adapteren.

De vedlagte pipetter i administrationssystemet er kun til engangsbrug. Hver pipette skal kasseres

straks efter brug, også selvom der stadig er øjendråber tilbage i den.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OXERVATE indeholder:

Aktivt stof: cenegermin. 1 ml OXERVATE indeholder 20 mikrogram cenegermin.

Øvrige indholdsstoffer: trehalosedihydrat, mannitol, vandfrit dinatriumhydrogenfosfat,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat, hydroxypropylmethylcellulose, polyethylenglycol 6000,

L-methionin og vand til injektionsvæske, saltsyre, natriumhydroxid og nitrogen.

Udseende og pakningsstørrelser

OXERVATE er en klar, farveløs øjendråbeopløsning.

Den fås i flerdosishætteglas af glas.

Hvert hætteglas indeholder 1 ml øjendråbeopløsning.

Hætteglassene ligger i en ugekarton af pap, der indeholder 7 hætteglas.

Administrationssystemet indeholder 7 hætteglasadaptere, 42 pipetter, 42 desinfektionsservietter og et

dosisregistreringskort følger med særskilt fra hætteglassene. Ekstra reserveadapter (1), reservepipetter

(3) og reserveservietter (3) er også vedlagt.

Pakningsstørrelse: 7 flerdosishætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via Santa Lucia, 6

20122 Milano

Italien

Fremstiller

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via Campo di Pile

67100 L’Aquila

Italien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

OXERVATE 20 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 20 mikrogram cenegermin*.

* Rekombinant form af human nervevækstfaktor produceret i

Escherichia Coli

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning (øjendråber).

Klar, farveløs opløsning. pH-værdi (7,0-7,4) og osmolaritet (280-320 mOsm/kg).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af moderat (vedvarende epiteldefekt) eller svær (ulcus cornea) neurotrofisk

hornhindebetændelse hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Behandling skal indledes og tilses af en øjenlæge eller læge med kvalifikationer inden for oftalmologi.

Dosering

Voksne:

Anbefalet dosis er 1 dråbe OXERVATE i de(t) påvirkede øjes/øjnes saccus conjunctivae 6 gange

dagligt med 2 timers mellemrum, hvor man starter om morgenen og slutter inden for 12 timer.

Behandlingen skal fortsættes i 8 uger.

Patienter med øjeninfektion skal behandles, inden de påbegynder behandling med OXERVATE (se

pkt. 4.4).

Hvis en dosis glemmes, skal behandlingen fortsætte som normalt med næste planlagte administration.

Den glemte dosis kan administreres senere inden for det daglige hætteglas’ 12 timers holdbarhed.

Patienter skal rådes til kun at dryppe 1 dråbe i de(t) påvirkede øje/øjne ved hver administration.

Særlige populationer

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter fra 65 år.

Nedsat lever- og nyrefunktion:

Lægemidlet er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Der anses dog ikke

at være behov for dosisjustering ved disse populationer.

Pædiatrisk population:

Lægemidlets sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Kun til okulær anvendelse.

Der skal tages forsigtighedsregler inden administration af lægemidlet:

Patienter skal instrueres i at vaske hænder inden anvendelse.

OXERVATE må kun administreres ved hjælp af det tilhørende administrationssystem

(hætteglasadapter og pipetter) ifølge vejledningen i pkt. 6.6.

Der skal anvendes en særskilt pipette til hver anvendelse.

Hvis der anvendes flere end et lokalt øjenprodukt, skal øjendråberne administreres med mindst

15 minutters mellemrum for at undgå fortynding af det andet produkt. Hvis der anvendes øjensalve, -

gel eller en anden type tyktflydende øjendråber, skal de administreres 15 minutter efter behandling

med OXERVATE (se også pkt. 4.5).

Se pkt. 4.4 vedrørende samtidig brug med kontaktlinser.

For instruktioner om forberedelse og håndtering af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for smeltning eller forestående perforation af hornhinden

Det er vigtigt, at man vurderer risikoen for smeltning eller forestående perforation af hornhinden samt

behovet for akut operation eller andet indgreb inden behandlingsstart med OXERVATE, da

cenegermin ikke må gives patienter med behov for akut operation.

Øjenreaktioner

OXERVATE kan forårsage milde til moderate øjengener, f.eks. øjensmerter. Patienten skal tilrådes at

kontakte lægen ved et formodet problem eller en mere alvorlig øjenreaktion.

Brug af kortikosteroider eller øjendråber, der indeholder konserveringsmidler

Brug af lokale øjenmidler, der vides at hæmme opheling af epitelet, herunder kortikosteroider eller

øjendråber, der indeholder konserveringsmidler, f.eks. benzalkoniumchlorid, polyquaternium-1,

benzododeciniumbromid, cetrimid og øvrige kvaternære ammoniumderivater, skal undgås under

behandling af neurotrofisk hornhindebetændelse, da de kan forstyrre ophelingen af cornea (se

pkt. 4.5).

Øjeninfektion

Eventuel øjeninfektion skal behandles inden brug af OXERVATE. Såfremt der opstår øjeninfektion,

skal brug af OXERVATE afbrydes, indtil infektionen er forsvundet (se pkt. 4.2).

Øjencancer

Cenegermin kan i teorien påvirke øjencancer, eftersom det er en vækstfaktor. OXERVATE bør

anvendes med forsigtighed til patienter med øjencancer. Det anbefales, at disse patienter fortsat

kontrolleres for cancerudvikling under og efter behandling med lægemidlet.

Kontaktlinser

Patienter skal instrueres i at tage kontraktlinser ud, inden de administrerer OXERVATE, og at vente i

15 minutter efter drypning med at sætte kontaktlinserne i igen, fordi tilstedeværelse af kontaktlinser

(både terapeutiske og korrigerende) teoretisk kan begrænse fordelingen af cenegermin på området for

cornealæsionen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der kan anvendes andre lokale øjenprodukter under behandlingen med OXERVATE, så længe de

bruges med 15 minutters mellemrum, dog med undtagelse af stoffer, der vides at hæmme opheling af

epitelet (eksempelvis korticosteroider eller øjendråber indeholdende konserveringsmiddel såsom

benzalkoniumklorid, polyquaternium-1, benzododeciniumbromid, cetrimid og øvrige kvaternære

ammoniumderivater) (se pkt. 4.2 og 4.4). Anvendes der øjensalve, -gel eller øvrige viskøse øjendråber,

skal OXERVATE administreres først.

Der er ikke udført interaktionsstudier med andre lægemidler.

Eftersom systemisk absorption af cenegermin efter brug af lægemidlet er ubetydelig eller ikke

detekterbar, forventes der ingen interaktioner med andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af cenegermin til gravide kvinder. Dyreforsøg med cenegermin

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet, når

midlet administreres subkutant (se pkt. 5.3).

Systemisk eksponering for cenegermin er ubetydelig eller forekommer ikke.

For en sikkerheds skyld bør OXERVATE undgås under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om cenegermin udskilles i human mælk.

En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med lægemidlet skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om cenegermins virkning på menneskers fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Behandlingen påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner,

da det kan forårsage midlertidigt tågesyn eller andre synsforstyrrelser, som forventes at forsvinde få

minutter efter inddrypning. Hvis patienten får tågesyn efter drypning, skal han/hun vente med at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil synet bliver klart.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt indberettede bivirkninger hos patienter, der lider af neurotrofisk keratitis og som

behandles med OXERVATE i kliniske forsøg, er øjensmerter (11.1 %), øjenbetændelse (8,3 %), som

kan omfatte betændelse af forreste øjenkammer og hyphæma, øget tåresekretion (5,6 %), med

symptomer såsom øjenflåd og smerte i øjenlåget (5,6 %) og en følelse af at have fået noget i øjet

(5,6 %).

Øjensmerte er den hyppigst rapporterede bivirkning efterfulgt af øjenirritation og unormal følelse i

øjet i populationen, der blev behandlet med lægemidlet (for populationen i kliniske forsøg medtages

også andre indikationer end neurotrofisk keratitis).

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger, der er anført nedenfor, blev observeret i kliniske studier hos patienter, der lider

af neurotrofisk keratitis, som blev behandlet med OXERVATE 20 μg/ml.

Nedenstående bivirkninger er ordnet efter systemorganklasse ifølge MedDRA (systemorganklasse og

foretrukne termer).

De er ordnet efter systemorganklasse i følgende grupperinger: meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke

almindelig

Byld på hornhinden

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Øjensygdomme

Meget

almindelig

Øjensmerte

Øjne

Almindelig

Øjeninflammation, øjenlågssmerter, følelse af at have

fået noget i øjet, øget tåresekretion, blepharitis,

konjunktival hyperæmi, fotofobi, øjenirritation.

Ikke

almindelig

Neovaskularisering af cornea

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Det er usandsynligt, at lokal overdosering kan forbindes med toksicitet. En lokal overdosering med

cenegermin kan skylles ud af øjet/øjnene med lunkent vand.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: {endnu ikke tildelt}, ATC-kode: {endnu ikke tildelt}.

Virkningsmekanisme

OXERVATE indeholder cenegermin, en rekombinant form af human nervevækstfaktor.

Nervevækstfaktor er et endogent protein, der er involveret i differenteringen og opretholdelsen af

neuroner, og som virker gennem specifikke nervevækstfaktorreceptorer af høj affinitet (dvs. TrkA) og

lav affinitet (dvs. p75NTR). Nervevækstfaktorreceptorer udtrykkes i det anteriore segment af øjet

(hornhinden, bindehinden, iris, strålelegemet og linsen), af tårekirtlen og af intraokulært væv i det

posteriore segment. Behandlingen med cenegermin, administreret som øjendråber, er beregnet til at

cornea kan hele, og synsfunktionen blive genoprettet.

Klinisk virkning og sikkerhed

OXERVATEs virkning og sikkerhed blev evalueret i to randomiserede, dobbeltblindede,

vehikelkontrollerede, kliniske multicenterstudier (NGF0212 og NGF0214) med patienter med moderat

(vedvarende epiteldefekt) eller svær (ulcus cornea) neurotrofisk hornhindebetændelse, der var

refraktær for ikke-kirurgisk behandling. I begge studier fik patienterne OXERVATE eller et vehikel

6 gange dagligt i de(t) påvirkede øje/øjne i 8 uger og gennemførte en opfølgningsperiode.

NGF0214-studiet indskrev 48 patienter (gennemsnitsalder 65 ± 14 år i aldersintervallet 33-94 år)

behandlet med OXERVATE 20 µg/ml eller et vehikel (24 patienter pr. arm). NGF0212-studiet

indskrev i alt 174 patienter (gennemsnitsalder 61 ± 16 år i aldersintervallet 18-95 år), der havde været

eksponeret for OXERVATE eller et vehikel uden hjælpestoffet L-methionin. 156 patienter blev

vurderet uafhængigt for virkning, herunder en sammenligning af to forskellige doseringer af

lægemidlet med 20 eller 10 µg/ml cenegermin i forhold til et vehikel (52 patienter pr. arm).

Nedenstående skema opsummerer resultaterne for komplet opheling af cornea ved vedvarende

epiteldefekt eller ulcus cornea (det primære effektmål, defineret som den største diameter af

fluoresceinfarvning af cornea < 0,5 mm) efter 4 og 8 ugers behandling for patienter, der fik

OXERVATE 20 µg/ml eller et vehikel i de to studier.

Studie NGF0214

Studie NGF0212

Resultater efter 4 og 8 ugers behandling

Uge 4

Uge 8

Uge 4

Uge 8

Komplet ophelingsgrad af

cornea

OXERVATE

56,5 %

69,6 %

58,0 %

74,0 %

vehikel

37,5 %

29,2 %

19,6 %

43,1 %

(p-værdi)

(0,191)

(0,006)

(0,001)

(0,002)

Procentdelen af patienter, der oplevede komplet opklaring af cornea (grad 0 på den modificerede

Oxford-skala), gennemsnitlig ændring ved mindste kvadraters metode i score for bedste korrigerede

afstand i synsstyrke (studie i tidlig behandling af diabetisk retinopati) fra baseline og forbedret

følsomhed af cornea, målt i millimeter med Cochet-Bonnet-æstesiometer (forskel sammenholdt med

baseline >0), blev også målt efter 8 ugers behandling i begge studier og er opsummeret i nedenstående

skema.

Resultater efter 8 ugers behandling

Studie NGF0214

Studie NGF0212

Komplet opklaring af cornea

OXERVATE

22,7 %

21,4 %

Vehikel

4,2 %

10,0 %

(p-værdi)

(0,062)

(0,157)

Bedste korrigerede afstand i synsstyrke

OXERVATE

6,11

11,9

Vehikel

3,53

(p-værdi)

(0,143)

(0,213)

Følsomhed af cornea ved indvendig

læsion

OXERVATE

72,2 %

76,3 %

Vehikel

60,0 %

68,4 %

(p-værdi)

(0,458)

(0,442)

Patienter med komplet opheling efter 8 ugers behandling med OXERVATE havde ikke tendens til at

få recidiv i løbet af den 12 måneders opfølgningsperiode for NGF0212-studiet. Specifikt var over

80 % af de 31 patienter, som helede efter den første behandling med OXERVATE 20 µg/ml og som

der foreligger oplysninger om, fortsat komplet helede ved afslutningen af de 12 måneders opfølgning.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med lægemidlet i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med neurotrofisk

hornhindebetændelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Det meste af cenegermin fjernes fra øjet med tåreproduktionen og gennem den nasolakrimale kanal.

Den lille del, der absorberes, sker mest i bindehinden og det periorbitale væv, og i mindre grad

gennem hornhinden efter okulær administration.

Den farmakokinetiske profil af patienter, der var inkluderet i studier, fandt ingen akkumulation af

cenegermin. Generelt er den systemisk absorption af OXERVATE ubetydelig.

Fordeling

Efter drypning fordeles cenegermin især til øjets anteriore del, selvom et studie med røntgenmærket

cenegermin hos rotter har vist, at det også når nethinden og andre posteriore dele af øjet ved doser, der

er betydeligt højere end de doser, der gives som øjendråber hos mennesker til behandling af

neurotrofisk hornhindebetændelse. Ved de okulære doser fordeles cenegermin ikke til kropsvævet,

eftersom der ikke er nogen systemisk absorption over de naturlige baselineniveauer.

Biotransformation

Okulært administreret cenegermin elimineres hovedsageligt gennem tåresekretion, og resten

biotransformeres mest af proteaser i det lokale væv.

Elimination

Cenegermin, der administreres som øjendråber, elimineres i vid udstrækning med tåresekretionen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi (centralnervesystemet), toksicitet efter enkelte doser, toksicitet efter gentagne

doser, reproduktions- eller udviklingstoksicitet, præ- eller postnatal udvikling ved okulær (øjendråber),

intravenøs og/eller subkutan administration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Liste over hjælpestoffer

Trehalosedihydrat

Mannitol

Dinatriumhydrogenfosfat, vandfrit

Natriumdihydrogenfosfat, dihydrat

Hydroxypropylmethylcellulose

Polyethylenglycol 6000

L-Methionin

Vand til injektionsvæske

Saltsyre

Natriumhydroxid

Nitrogen

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

2 år.

Åbnet hætteglas

Når produktet er åbnet, skal det opbevares ved temperaturer under 25 °C og anvendes inden for

12 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt udelukker åbningsmetoden (dvs. ved at sætte hætteglasadapteren

på hætteglasset) risikoen for mikrobiel kontamination.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

OXERVATE hætteglas

Apotek:

Ugekartonen skal opbevares med hætteglas i en fryser (-20 °C ± 5 °C).

Patient:

Patienten får en ugekarton med 7 hætteglas med OXERVATE i en isoleret pakning. Så snart patienten

kommer hjem (og ikke senere end 5 timer efter, at patienten har modtaget produktet på apoteket), skal

ugekartonen lægges i køleskabet ved 2-8 °C. Det bør bemærkes, at det frosne lægemiddel fra apoteket

kan være op til 30 minutter om at tø op.

Der skal tages et enkelt flerdosishætteglas med OXERVATE ud af køleskabet til brug over en hel dag.

Et åbnet hætteglas kan opbevares i køleskabet eller under 25 °C, men skal bruges inden for 12 timer.

Efter dette tidsrum skal indholdet i hætteglasset kasseres, uanset om der er mere af produktet tilbage i

hætteglasset eller ej.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

1 ml OXERVATE opløsningen findes i sterile flerdosishætteglas af type I-glas (uden

konserveringsmiddel), som er lukket med gummiprop og aluminiumforsegling med flip-off-hætte af

polypropylen .Flerdosishætteglas er lagt i papkartoner.

Pakningsstørrelse: 7 flerdosishætteglas pr. karton

Patienten får en ugekarton med 7 hætteglas med OXERVATE.

Lægemidlet må kun bruges med specifikke hætteglasadaptere og engangsudstyr (pipetter), der leveres

særskilt fra ugekartonen med OXERVATE.

Der udleveres specifikt 7 hætteglasadaptere (dvs. 1 pr. dag), 42 pipetter (dvs. 6 pr. dag) og

42 desinfektionsservietter (dvs. 6 pr. dag), hvilket er tilstrækkeligt til at administrere lægemidlet

særskilt i en uge samme med et dosisregistreringskort. Der medfølger også en reserveadapter (1),

reservepipetter (3) og reserveservietter (3).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Patienten får en ugekarton med 7 flerdosishætteglas med OXERVATE, som skal opbevares i

køleskabet indtil den dag, de skal anvendes.

Patienten får også særskilte adaptere, pipetter og desinfektionsservietter.

Der skal tages et enkelt flerdosishætteglas med OXERVATE ud af køleskabet på samme tidspunkt

hver morgen, hvor behandlingsplanen på 12 timer tages i betragtning. Flerdosishætteglasset

indeholdende lægemidlet skal klargøres i henhold til følgende anvisninger:

Vask hænderne. Stil hætteglasset på en jævn flade og tag flip-off-hætten af plastik af.

Træk bagsiden af blisterpakningen med hætteglasadapteren.

Lad hætteglasadapteren ligge i blisterpakningen, mens adapteren sættes på hætteglasset ved at

trykke den lodret ned med et fast tryk, indtil den klikker fast på hætteglassets hals, og

adapterens spids bryder gennem hætteglassets gummiprop. Når hætteglasadapteren er sat

korrekt på, må den ikke tages af hætteglasset igen.

Fjern og kassér blisterpakningen til adapteren. Undgå at røre ved adapteren.

1

2

3-4

Følg disse trin for at trække hver dosis OXERVATE op og administrere den:

Tag en enkelt desinfektionsserviet og rens forsigtigt ventilen på hætteglasadapterens luer lock-

lås. Når ventilen er renset, skal den tørre i ca. et minut.

Tag en pipette ud af dens beskyttende emballage.

Skru pipetten med uret ind i hætteglasadapterens luer lock-lås.

Sørg for, at pipettestemplet er skubbet helt ind.

Vend hætteglasset på hovedet med den påsatte pipette og træk forsigtigt pipettestemplet ud,

indtil det stopper. Herved trækkes opløsningen ind i pipetten (sørg for, at stemplet når

stoppunktet).

Efterse pipetten, og bekræft, at den indeholder noget af opløsningen. Luftbobler kan blokere

pipetten og forhindre, at den bliver korrekt fyldt (især ved første fyldning). Hvis pipetten er tom,

holdes hætteglasset på hovedet med den påsatte pipette. Skub stemplet helt ind og træk det ud

igen.

Når pipetten er korrekt fyldt, skrues den ud af hætteglasadapterens luer lock-lås.

5

6-7-8

9-10-11

Hold pipetten pegende nedad mellem langemand og tommelfinger, læg hovedet tilbage og

anbring pipetten over det påvirkede øje. Træk ned i underste øjenlåg. Tryk forsigtigt

pipettestemplet ind og dryp en enkelt dråbe i hvælvingen ind mod øjet (fornix conjunctiva).

Kassér straks den brugte pipette og serviet.

Hvis der sker en fejl, og der ikke kommer en dråbe i øjet, gentages ovenstående trin med en ny

pipette og serviet.

Hætteglasset kan i dagens løb enten sættes tilbage i køleskabet efter hver anvendelse eller

opbevares under 25 °C (stadig med hætteglasadapteren påsat).

12-13-14

Ovenstående administrationsanvisninger (trin 5 til 15) skal gentages hver 2. time (6 gange om dagen),

hver gang med en ny desinfektionsserviet og en ny pipette.

Hætteglasset og eventuelt ikke anvendt opløsning skal kasseres ved dagens afslutning og ikke senere

end 12 timer efter det tidspunkt, hvor hætteglasadapteren blev sat på (uanset om der er mere opløsning

tilbage i hætteglasset eller ej).

Patienten skal tilrådes at sætte en alarm til som påmindelse om at tage hver dosis, så præcis dosering

hver 2. time sikres.

Patienten skal tilrådes at bruge det ugentlige dosisregistreringskort, vedlagt administrationssystemet,

for at kontrollere, at der er taget 6 doser hver dag. På dette kort skal patienten notere datoen for første

anvendelse af hver ugekarton, tidspunktet for åbning af hætteglasset (når hætteglasadapteren sættes på

hætteglasset), samt tidspunktet for de daglige drypninger i ugens løb.

Der udleveres en ny OXERVATE karton hver uge i hele behandlingsperioden.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via Santa Lucia, 6

20122 Milano - Italien

Tlf. +39 02 583831

Fax +39 02 58383215

E-mail: info@dompe.com

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/17/1197/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: {DD måned ÅÅÅÅ}

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/330858/2017

EMEA/H/C/004209

EPAR – sammendrag for offentligheden

Oxervate

cenegermin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Oxervate. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Oxervate bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Oxervate, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Oxervate, og hvad anvendes det til?

Oxervate er et lægemiddel, der anvendes til at behandle neurotrofisk keratitis, en øjentilstand, hvor

beskadigelse af nervus trigeminus, der forbinder til øjets overflade, forårsager tab af sanseindtryk og

fejl, der ikke læger af sig selv.

Lægemidlet må kun anvendes til voksne med moderat eller alvorlig sygdom.

Da antallet af patienter med neurotrofisk keratitis er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

Oxervate blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 14. december 2015.

Oxervate indeholder det aktive stof cenegermin.

Hvordan anvendes Oxervate?

Oxervate fås som øjendråber. Anbefalet dosis er 1 dråbe i det berørte øje for hver 2 timer, 6 gange

dagligt. Behandlingen bør vare 8 uger.

Oxervate udleveres kun efter recept, og behandlingen bør påbegyndes og overvåges af en

øjenspecialist.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Oxervate

EMA/330858/2017

Side 2/3

Hvordan virker Oxervate?

Patienter med neurotrofisk keratitis har lavere stofniveauer end normalt, herunder vækstfaktorer, der

normalt tilføres af nervus trigeminus, og som spiller en væsentlig rolle med hensyn til cellernes vækst

og overlevelse i øjets overflade. Det aktive stof i Oxervate er cenegermin, som er en kopi af den

humane vækstfaktor, der kaldes for nervevækstfaktor. Når cenegermin gives som øjendråber til

patienter med neurotrofisk keratitis, bidrager det til at restituere nogle af de normale helingsprocesser

i øjet og reparere de beskadigelser i øjets overflade, der er forbundet med tilstanden.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Oxervate?

Det er i 2 hovedundersøgelser, der omfattede et samlet antal på 204 voksne med moderat eller

alvorlig neurotrofisk keratitis, dokumenteret, at Oxervate bidrager til at helbrede beskadigelser i øjets

overflade. I den første undersøgelse opnåede 74 % (37 ud af 50) af de patienter, der blev behandlet

med Oxervate i 8 uger, fuld helbredelse af øjets overflade til sammenligning med 43 % (22 ud af 51)

af de patienter, der blev behandlet med en virkningsløs behandling, der indeholdt den samme

øjendråbeformel, men intet aktivt stof. I den anden undersøgelse var tallene 70 % (16 ud af 23) med

Oxervate-behandling og 29 % (7 ud af 24) med den virkningsløse behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Oxervate?

De mest almindelige bivirkninger med Oxervate (der kan berøre mere end 1 ud af 100 personer) er

øjensmerter og betændelse, øget tåreproduktion (våde øjne), smerter i øjenlåget og en fornemmelse

af at have et fremmedlegeme i øjet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger forbundet med Oxervate fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Oxervate godkendt?

Det er dokumenteret, at Oxervate øger antallet af patienter, der opnår fuld helbredelse af øjets

overflade, med 30-40 %, når der sammenlignes med øjendråber, der ikke indeholder noget aktivt stof.

Bivirkningerne, der er forbundet med Oxervate, vedrører hovedsageligt øjet, er milde eller moderate i

alvorsgraden og forsvinder over tid.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Oxervate opvejer risiciene,

og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Oxervate?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Oxervate.

Andre oplysninger om Oxervate

Den fuldstændige EPAR for Oxervate findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Oxervate, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Oxervate

EMA/330858/2017

Side 3/3

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Oxervate findes

på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information